aaaa

yyy

ankieta

 

ANKIETA SKIEROWANA DO UCZNIÓW KLAS 6, 7, 8


Mam na imię Monika jestem studentką pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zwracam się z prośba do uczniów o wypełnienie ankiety, gdyż z powodu późnego dostarczenia ankiet i aktualnej sytuacji nie jestem w stanie przeprowadzić badań osobiście. Nie ukrywam, że bardzo mi zależy na waszej pomocy, gdyż uzupełnione przez Was ankiety pomogą mi w skończeniu pisania pracy licencjackiej. Ankieta dotyczy waszej opinii na temat roli matki. Zapewniam, że badania są przeprowadzone anonimowo i będą wykorzystane tylko do potrzeb mojej pracy. Ankietę umieszczam w linku poniżej.


https://forms.gle/3nHQUHP4DivQXwEy5

2020/2021

09.11.2020  

  INFORMACJA PEDAGOGA SZKOLNEGO 

Pedagog szkolny, Beata Draus jest dostępna codziennie pod telefonem 512-812-723, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub przez e - dziennik. Pod tymi adresami można zostawić wiadomość dotyczącą rozmowy lub wszelkiej innej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów i rodziców SP w Iwierzycach.


                    06.11.2020  

  KOMUNIKAT  DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ
W IWIERZYCACH

         Informuję, że z dniem 9 listopada 2020r. w klasach I-III w Szkole Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Iwierzycach wprowadzone zostaje nauczanie zdalne. Nauczanie to będzie prowadzone według dotychczasowego planu zajęć. W trakcie nauczania uczniowie będą pracować w aplikacji Microsoft Teams, przy pomocy dziennika elektronicznego oraz w innych formach ustalonych z wychowawcą klasy. W razie problemów proszę kontaktować się z wychowawcami klas.


                    06.11.2020  

  INFORMACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

W związku z przedłużeniem nauki zdalnej Biblioteka Szkolna będzie udostępniać zbiory uczniom na określonych poniżej zasadach.

Uczeń lub jego rodzic może zgłaszać zapotrzebowanie na daną książkę lub książki, (jednorazowo będzie można wypożyczyć 3 egzemplarze) do nauczyciela bibliotekarza, drogą mailową przez dziennik elektroniczny, podając ich tytuł i autora. Nauczyciel bibliotekarz (Magdalena Szeliga) po odebraniu takiej wiadomości przygotuje książki do przekazania uczniom lub rodzicom i poinformuje zainteresowanych, tą samą drogą o czasie ich odebrania. Książki odpowiednio zapakowane i podpisane będą czekać na odebranie w Szkole Podstawowej w Iwierzycach, w holu dolnym na portierni, w środę lub w piątek każdego tygodnia w okresie trwania nauki zdalnej. W tym czasie uczniowie lub rodzice mogą też oddawać pożyczone książki z biblioteki szkolnej, pozostawiając je na portierni w holu dolnym w specjalnie przygotowanej skrzynce. Nie ma potrzeby podpisywania oddawanych książek imieniem i nazwiskiem ucznia, gdyż każda książka posiada kod, za pomocą którego poprzez program komputerowy zostanie ona automatycznie odpisana danemu uczniowi.


                    06.11.2020  

 PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W AKCJI
„ŚWIATEŁKO PAMIĘCI

Niech to „Światełko…” będzie symbolem

pamięci Polaków o Rodakach tam spoczywających.

Szkolne Koło Caritas składa serdeczne podziękowania wszystkim Przedszkolakom, Uczniom, Rodzicom i Pracownikom, którzy aktywnie włączyli się w zbiórkę zniczy na cmentarze polskie na Ukrainie. Zebraliśmy 122 znicze, które miały trafić na Ukrainę. Niestety ze względu na zmianę przepisów epidemiologicznych, nie udało się ich przewieść na Ukrainę. Mamy nadzieję, że za rok bedziemy mogli, już bez problemów, przekazać je Telewizji Rzeszów - koordynatorowi akcji, a następnie trafią na Ukrainę.

Opiekunowie SKC


                  30.10.2020  

  INFORMACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

W związku z nauką zdalną Biblioteka Szkolna proponuje rodzicom i dzieciom skorzystanie z poniższych stron Internetowych, które pomogą rozwijać i doskonalić umiejętności w ramach podstawy programowej.

1. Strony, które pozwolą rozwinąć dzieciom umiejętności zdobywane podczas poszczególnych zajęć. Są tutaj opracowane lekcje z poszczególnych klas i przedmiotów, które zawierają filmy, pliki głosowe i inne źródła informacji ułatwiające zrozumienie poszczególnych zagadnień:

www.gov.pl/zdalnelekcje

www.scholaris.pl

www.epodreczniki.pl

www.notatkizlekcji.pl

2. Dla osób, które samodzielnie chciałyby ćwiczyć w tym czasie ortografię polecam:

www.dyktanda.pl

3. Na tych stronach można pobrać w PDF podręczniki lub ćwiczenia www.flipbook.pl/nowaera

www.flipbook.pl/gwo lub wpisując nazwę innego wydawnictwa

4. Strony pozwalające na rozwijanie kreatywności u dzieci:

www.eduelo.pl

www.zdalnie.edu-akcja.pl

5. Do nauki matematyki polecamy:

www.edukacjaezo.pl

www.matzoo.pl

www.matmag.pl

www.matematykawpodstawowce.pl

www.pistacja.tv

6. Do nauki chemii polecamy:

http://panbelfer.pl/

https://www.superkid.pl/fizyka-i-chemia

https://pl.khanacademy.org/science/chemistry

7. Do nauki fizyki polecamy:

https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/

http://fizyka.biz/

8. Do nauki języka niemieckiego:

www.babbel.com

9. Do nauki języka angielskiego polecamy:

http://funenglish.pl/

http://www.angielski.edu.pl/

http://www.yummy.pl/

10. Na stronie www.wolnelektury.pl można online czytać lektury zadane przez nauczyciela.


                  25.10.2020  

  KOMUNIKAT DYREKTORA  ZESPOŁU SZKÓŁ W IWIERZYCACH
DOTYCZĄCY ORGANIZACJI ZAJĘĆ
W OKRESIE NAUCZANIA ZDALNEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MJR. H. SUCHARSKIEGO
W IWIERZYCACH

W związku z reorganizacją pracy szkoły w dniach od 26.10.2020 do 08.11.2020 informujemy, że zajęcia dla klas I-III odbywać będą się zgodnie z dotychczasowym tygodniowym planem zajęć. O ewentualnych zmianach uczniowie i rodzice będą poinformowani przez wychowawców klas.

Zajęcia dla klas I-III prowadzone będą w szkole.

Przywozy dzieci do szkoły rano bez zmian, odwozy tak jak było do tej pory pierwszym kursem. Nie ma drugiego kursu.

Zajęcia w poszczególnych dniach tygodnia dla klas IV-VIII będą realizowane w porządku ustalonym w dotychczasowym tygodniowym planie zajęć. Godziny zajęć lekcyjnych w okresie nauczania zdalnego dla klas IV-VIII pozostają nie zmienione.

8:00 – 8:45 – 1 lekcja

8:55 – 9:40 – 2 lekcja

9:50 – 10:35 – 3 lekcja

10:45 – 11:30 – 4 lekcja

11:45 – 12:30 – 5 lekcja

12:45 – 13:30 – 6 lekcja

13:40 – 14:25 – 7 lekcja

14:35 – 15:20 – 8 lekcja

O ewentualnej zmianie nauczyciel poinformuje uczniów co najmniej dzień wcześniej do godziny 18.00 poprzez kalendarz w Microsoft Teams.

Lekcje prowadzone będą przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams i przy pomocy dziennika elektronicznego.

Łączymy się tak jak było to demonstrowane w szkole lub poprzez dziennik elektroniczny. W dzienniku elektronicznym w witrynie dla ucznia i rodzica w zakładce lekcje/lekcje zaplanowane będzie link aby połączyć się i uczestniczyć w danej lekcji. Tam też będzie można zainstalować Teamsa.

Zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne – nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem.

Świetlica szkolna pracuje w godzinach takich jak przed ogłoszeniem nauczania zdalnego.

Praca z wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams jest nowością dla Nas wszystkich. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami podołamy temu wyzwaniu podyktowanemu obecną sytuacją epidemiologiczną.


                 23.10.2020  

  PODZIĘKOWANIA 

Szkolne Koło Caritas składa serdeczne podziękowania Wszystkim Uczniom, Rodzicom i Pracownikom, którzy aktywnie włączyli się w akcję „BUDUJ Z NAMI ŻYWY POMNIK JANA  PAWŁA II”

Po przeprowadzonej, w dniach 21 i 22 października, zbiórce do puszek zebrano 305zł 40gr. Środki wpłacone zostały na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która przyznaje stypendia uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym z wiosek i małych miast. Podopieczni Fundacji są nazywani mianem  żywego pomnika św. Jana Pawła II, a wspieranie ich jest wyrazem wdzięczności Polaków wobec Wielkiego Rodaka.

Wolontariusze SKC wzięli również czynny udział w kweście pod Kościołem w Nockowej, w niedzielę 11.10.2020.

Opiekunowie i wolontariusze SKC


                 22.10.2020  

  KOMUNIKAT DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ W IWIERZYCACH

         Informuję, że w związku z wykryciem pozytywnego wyniku na COVID19 u jednej z nauczycielek pracujących w Publicznym Przedszkolu w Iwierzycach, zajęcia w dniu 23 i 26 października 2020r. w Porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Ropczycach i Wójtem Gminy Iwierzyce zostają zawieszone.

Przedszkole w w/w dniach będzie nieczynne. 


               18.10.2020

  ŻYWY POMNIK JANA PAWŁA II

Szkolne Koło Caritas

w dniach 21 - 22 października 2020r.

przeprowadzi akcję pt.:

 BUDUJ Z NAMI ŻYWY POMNIK JANA  PAWŁA II

  

W ramach akcji odbędzie się zbiórka pieniędzy do puszek (wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły).

Zebrane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która przyznaje stypendia uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym z wiosek i małych miast. Podopieczni Fundacji są nazywani mianem żywego pomnika Jana Pawła II, a wspieranie ich jest wyrazem wdzięczności Polaków wobec Wielkiego Rodaka.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji

Szkolne Koło Caritas

 


               18.10.2020

  ŚWIATEŁKO PAMIĘCI

Niech to „Światełko…” będzie symbolem

pamięci Polaków o Rodakach tam spoczywających.

Szkolne Koło Caritas zachęca wszystkich do udziału w akcji „Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego”.

W jej ramach (już po raz piąty) zbieramy białe i czerwone znicze, które 1 listopada zapłoną na grobach Łyczakowa i Cmentarza Orląt Lwowskich,
a także na polskich grobach na Ukrainie, które są pozbawione stałej opieki najbliższych, częstokroć już nieżyjących. To wspólny pomysł Polskiego Radia Lwów i Polskiego Konsulatu we Lwowie. Co roku w to wydarzenie zaangażowane są tysiące osób z Polski i z zagranicy. Zebrane znicze zostaną złożone w dzień Wszystkich Świętych przez wolontariuszy, nie tylko na grobach wybitnych i zasłużonych polskich osobistości, ale także na zapomnianych i bezimiennych mogiłach osób różnych narodowości i wyznań.

Koordynatorem tego projektu na Podkarpaciu jest Rzeszowski oddział Telewizji Polskiej, który przy współpracy środowisk patriotycznych i kresowych zawiezie zebrane znicze do Lwowa.

Prosimy o przynoszenie zniczy do dnia 20 października 2020r.

Światełko Pamięci TVP3


             15.10.2020

  OPŁATY ZA ŻYWIENIE

Opłaty za żywienie nie będą pobierane do czasu powrotu z urlopu chorobowego pani intendentki. O terminie dokonywania wpłat u p. intendentki poinformujemy osobnym komunikatem.

Koszty za żywienie można opłacić przelewem.
Numer konta 81 9172 1013 0260 0462 2000 0020. W tytule przelewu proszę wpisać: „imię i nazwisko ucznia - opłata za wrzesień”


             12.10.2020

   ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU

         2 października w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Uśmiechu. Akcja miała charakter informacyjny, każda klasa została poinformowana o historii tego święta, na koniec wykonała sobie pamiątkowe zdjęcie.

Światowy Dzień Uśmiechu to radosne święto, obchodzone w pierwszy piątek października. Pomysłodawcą tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buzi, tzw. „smiley face”.

Śmiech rozluźnia i odstresowuje, przyczyniając się do wzmocnienia układu odpornościowego organizmu. Ponadto stymuluje wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia. Oznacza to, że nawet zmuszanie się do uśmiechu może poprawić nastrój. Pod względem stopnia aktywacji mózgu uśmiech jest porównywalny z efektem zjedzenia kilkuset czekolad. Istnieje aż 19 rodzajów uśmiechu, które angażują od 5 do 53 mięśni twarzy.

Koordynatorzy akcji: P. Pyżalska, A. Lis.

Światowy Dzień Uśmiechu


             07.10.2020

  OPŁATY ZA OBIADY

W dniach 12, 13 i 14 października 2020 przyjmowane będą opłaty za obiady (wrzesień). Prosimy o terminowość.

 


            02.10.2020

  KONKURS INSTALOGIK 2020/2021

Zachęcamy również do udziału w konkursie matematyczno - informatycznym dla uczniów klas 4 - 8 SP. Więcej informacji u p. D. Grabowskiej lub na stronie:

Instalogik


          02.10.2020

 ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

World Multiplication Table Day to bezpłatna akcja edukacyjna. Odbywa się każdego roku w pierwszy piątek października. X edycja akcji (ŚDTM 2020) zaplanowana była na 2 października 2020. 

Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania - uczenia się matematyki. Ma ona zachecać do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Natomiast dorośli mogą dać przykład dzieciom - pokazując swoją świetną znajomość trudnych przypadków mnożenia.

„Tabliczkowa wiedza” sprawdzana jest w niecodzienny sposób - podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Egzaminatorami są właśnie młodsi uczniowie. Tworzą oni specjalne Komisje oraz Patrole Egzaminacyjne. Zaopatrzeni są w losy i przepytują starszych kolegów oraz dorasłych.

W tym roku, ze względu na pandemię, ŚDTM w naszej szkole będzie wyglądał nieco inaczej. Zachecamy do wzięcia udziału w Internetowym Konkursie Matematyczno - Logicznym „ARCYMISTRZ MNOŻENIA”. Prosimy chętne osoby o zapoznanie się z regulaminem konkursu i odebranie kodów od p. D. Grabowskiej lub p. A. Lis.

D. Grabowska

Regulamin konkursu ARCYMISTRZ MNOŻENIA

 


          01.10.2020

 POD BIAŁO-CZERWONĄ

 Serdecznie zapraszamy do oddawania głosów na Gminę Iwierzyce w akcji „Pod biało – czerwoną”, której organizatorami są Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Projekt zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów wraz z flagami oraz ich instalację dla każdej gminy, która uzyska wymaganą liczbę głosów.

 O udziale danej gminy w projekcie zadecyduje zaangażowanie mieszkańców, aby przystąpić do projektu nasza gmina zgodnie z regulaminem musi uzyskać minimum 500 głosów.

 Głosować można do dnia 11 listopada 2020 r. do godziny 23:59 poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie: https://bialoczerwona.www.gov.pl/.

 Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz Regulamin znajdują się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/opis-i-cel-projektu/


         01.10.2020

 JADŁOSPIS OD 30.09.2020 DO 13.10.2020

Jadłospis


       01.10.2020

 OPATRUNEK NA RATUNEK - PODSUMOWANIE AKCJI

Nasza szkoła przyłaczyła się do Akcji prowadzonej przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio „OPATRUNEK NA RATUNEK”. W ramach akcji zbieraliśmy środki opatrunkowe, które pomogą w opatrywaniu ran w misyjnych szpitalach i przychodniach. Serdecznie dziękujemy za wszystkie zebrane środki, które przekazaliśmy organizatorom akcji.

Szkolne Koło Caritas

Podsumowanie akcji


      01.10.2020

 NAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE - PODSUMOWANIE AKCJI

Przez cały ubiegły rok szkolny zbieraliśmy różnego rodzaju nakrętki. Zebraliśmy mniej niż w ubiegłym roku (prawdopodobnie dlatego, że od marca nie spotykaliśmy się w szkole). 300,70 kg nakrętek – to też dobry wynik. Nakrętki zostały przekazane rodzicom Mai Dziedzic.

Maja, to 8-letnia dziewczynka z Gumnisk (powiat dębicki). Pieniądze ze sprzedaży nakrętek zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację, oraz na zakup elektrycznego wózka – rowerka, który będzie ułatwiał jej życie i poruszanie się.

W tym roku szkolnym także będziemy zbierać nakrętki, które można przynosić i zostawiać w holu głównego wejścia (w odpowiednio oznaczonym pojemniku). Proszę zwrócić uwagę na fakt, że nie wszystkie rodzaje nakrętek zbieramy. Informacja na ten temat znajduje się na gazetce zawieszonej nad pojemnikiem.

Opiekun akcji: Danuta Grabowska

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3370619143000770&id=100001581518190

Podsumowanie akcji


     24.09.2020

 KOMUNIKAT DLA RODZICÓW 

         W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo Państwa, nauczycieli i pracowników szkoły podajemy najistotniejsze komunikaty dotyczące pracy szkoły w nowym roku szkolnym:

 1. Prosimy rodziców, którzy jeszcze nie zapoznali się z Procedurą bezpieczeństwa mającą  na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującej na terenie ZESPOŁU SZKÓŁ W IWIERZYCACH obowiązującą od 1 września 2020r. o jak najszybsze zapoznanie się z nią. Potwierdzeniem zapoznania się z powyższym dokumentem jest złożenie podpisu na deklaracji, którą poprzez dziecko należy dostarczyć do szkoły. W/w procedura znajduje się na stronie internetowej szkoły.

2. Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby w częściach wspólnych szkoły np. w szatni, korytarzach zarówno uczniowie jak i rodzice oraz pracownicy szkoły zasłaniali usta i nos poprzez noszenie maseczek, przyłbic itp.

3. Prosimy rodziców, którzy nie podali jeszcze swoich adresów poczty elektronicznej, aby uczynili to w możliwie najszybszym terminie, podając je przez swoje dzieci wychowawcom klas. Jest to niezbędne abyście mogli Państwo korzystać z dzienników elektronicznych, które od 1 września br. funkcjonują w naszej szkole.

4. Informujemy, że w szkole można ubezpieczyć dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w PZU S. A. poprzez wpłacenie 45 zł u wychowawcy klasy. Deklarację i ogólne warunki ubezpieczenia znaleźć można na stronie internetowej szkoły. Przypominamy, że rodzice ubezpieczyć mogą swoje dzieci w dowolnie wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

5. W związku z trwającą pandemią w szkole funkcjonować będą rady rodziców (klasowe i szkolna) wybrane w poprzednim roku szkolnym. Wybory nowych rad odbędą się w najbliższym, możliwym terminie.


        23.09.2020

 HARMONOGRAM PRACY PEDAGOGA
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Poniedziałek: 8.00 - 8.45,   11.45 - 12.30

Wtorek: 10.45 - 11.30,   11.45 - 12.30

Czwartek: 8.00 - 8.45,   


        23.09.2020

 JADŁOSPIS OD 16.09.2020 DO 29.09.2020

Jadłospis


       16.09.2020

 POSIŁKI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Przypominamy, że istnieje możliwość wykupienia posiłków w stołówce szkolnej w postaci zupy, drugiego dania lub całego obiadu. Wnioski można pobrać u pani intendent. Nieobecność na obiedzie należy zgłosić do godz. 8.00 u p. intendent lub telefonicznie 17 222 10 28. 


      14.09.2020

 INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia.

Informujemy, że w szkole istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU SA.

Składka dla ucznia SP wynosi 45 zł na sumę ubezpieczenia 11 000 zł. W przedszkolu składka wynosi 40 zł na sumę ubezpieczenia 12 000 zł. Wpłaty prosimy dokonywać do końca września, do wychowawców klas.

Poniżej znajduje się deklaracja, którą należy wydrukować, wypełnić i złożyć do wychowawców klas. Można ją również pobrać w sekretariacie szkoły.

Deklaracja NNW

Ogólne warunki ubezpieczenia

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu


      14.09.2020

 KOMUNIKAT 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w naszej szkole, jak również w związku ze zwiększoną liczbą zakażeń koronawirusem na terenie naszego powiatu, od 14 września 2020r. (poniedziałek) wprowadzony został obowiązek zasłaniania nosa i ust w częściach wspólnych szkoły (np. szatnia, korytarze) dla uczniów i pracowników szkoły.


     09.09.2020

 ZAGADNIENIA DLA UCZNIÓW KLAS IVA I IVB
W CZASIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

 KLASA   IVA

Język polski   09.09.2020


Matematyka   09.09.2020 

Matematyka   11.09.2020


Plastyka   10.09.2020


Wych fiz   10.09.2020


Język angielski   10.09.2020


Przyroda   10.09.2020


Kółko historyczne   11.09.2020

KLASA   IVB

Język polski   09.09.2020


Matematyka   09.09.2020

Matematyka   11.09.2020


Wych fiz   10.09.2020


Język angielski   10.09.2020


Przyroda   10.09.2020


Historia   10.09.2020


     09.09.2020

 KOMUNIKAT 

Kontakt nauczycieli uczących w klasach V – VIII z uczniami tych klas będzie odbywał się przez dziennik elektroniczny. Wychowawcy umożliwią uczniom dostęp do niego. Zagadnienia do pracy zdalnej również będą podawane przez dziennik elektroniczny.

Materiały do pracy zdalnej dla uczniów klasy IV będą zamieszczane na stronie szkoły, a wychowawcy klas I – III będą kontaktowali się bezpośrednio z rodzicami.


    08.09.2020

KOMUNIKAT

         Informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Szkole Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Iwierzycach, zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone od dnia 9 września do 13 września 2020r.

         W okresie tym prowadzone będzie tzw. nauczanie zdalne.

         Zajęcia w Publicznym Przedszkolu będą prowadzone dla chętnych dzieci w formie stacjonarnej tak jak do tej pory.

  


    03.09.2020

KOMUNIKAT 

W I półroczu biblioteka szkolna będzie otwarta:

Poniedziałek 9.50 – 10.35

Wtorek 9.50 - 10.35, 10.55 - 11.40, 12.45 - 13.30

Środa 8.00 - 8.45, 10.35 - 11.40, 11.50 - 12.35, 12.45 - 13.45

Czwartek 13.40 – 14.25

Piątek 8.00 - 8.45, 8.55 - 9.40, 9.50 - 10.35, 11.50 - 12.35


    02.09.2020

STYPENDIUM SZKOLNE 2020/2021

Informujemy, że do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Świadczenie dla uczących się dzieci i młodzieży stanowi formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielenie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku!

Informacja o stypendium szkolnym i zasiłku szkolnym wraz z materiałami do pobrania znajduje się na stronie:

 http://www.zeas.iwierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=44&id=22

Same wnioski można także pobrać ze strony:

http://www.zeas.iwierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=33&id=23


   02.09.2020

ZASADY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA 2020R.

Drodzy Uczniowie, Rodzice oraz wszyscy Interesariusze Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Iwierzycach.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami organizacji pracy szkoły oraz postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia Covid - 19.

Zasady organizacji pracy szkoły od 1 września 2020r.


  01.09.2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU LEKCJI

         W zakładce „Plan lekcji” publikujemy plan lekcji dla poszczególnych oddziałów klasowych.

Ponieważ plan lekcji może podlegać modyfikacjom w związku z organizacją nowego roku szkolnego prosimy o regularne sprawdzanie rozkładu godzin lekcyjnych.

Za wszelkie niedogodności - przepraszamy.

 


 01.09.2020

ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY

DRODZY UCZNIOWIE!

         Serdecznie witamy Was w nowym roku szkolnym 2020/2021. Mamy nadzieję, że odpoczęliście w czasie wakacji, nabraliście sił i zapału do pracy, która nas wszystkich czeka.

         Rozpoczynamy nowy rok w bezpiecznych i higienicznych warunkach pobytu wszystkich dzieci i pracowników z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nie będzie to łatwy czas… Nadal musimy przestrzegać procedur bezpieczeństwa.

Aby sprostać tym wymaganiom kierujemy się ściśle wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku i wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na tej podstawie zostały uaktualnione „Procedury Bezpieczeństwa”, które będą obowiązywały do dnia ustania pandemii. Bezpieczeństwo sanitarne nałożyło na szkoły ograniczenia związane z możliwością przebywania rodziców z dzieckiem na terenie szkoły. Ten przepis najbardziej dotknie naszych nowych uczniów – pierwszoklasistów. Mamy nadzieję, że korzystając z pomocy nauczycieli i innych pracowników szkoły, którzy będę Wam pomagali w pierwszych dniach, dotrzecie bezpiecznie do swojej klasy – sala 312.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

Na terenie szkoły nie musicie nosić maseczek, pamiętajcie o myciu i dezynfekcji rąk. Uczniowie klas I – III przebywają na drugim piętrze i tam korzystają z toalet. W trosce o bezpieczeństwo w szkole wprowadziliśmy strefy przebywania dzieci podczas przerw:

Klasa I – 2 piętro, korytarz po prawej stronie

Klasa II a i II b – 2 piętro, korytarz po lewej stronie

Klasa III – 2 piętro, środkowa część korytarza

Klasa IV a i V – 1 piętro, korytarz po prawej stronie

Klasa IV b – 1 piętro, środkowa część korytarza (hol)

Klasa VI – korytarz przy pokoju nauczycielskim

Klasa VII –1 piętro, korytarz po lewej stronie

Klasa VIII – przewiązka i korytarz obok windy

Niech te obostrzenia nie przesłonią Wam radości spotkania z rówieśnikami. Życzymy Wam, aby rozpoczynający się rok szkolny 2020/2021 był nie tylko bezpieczny, ale nade wszystko pełen sukcesów, ciekawych wyzwań edukacyjnych i rozwijających doświadczeń.

Powodzenia w nowym roku szkolnym!

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej

  


 31.08.2020

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W IWIERZYCACH
W SPRAWIE ODWOZÓW I PRZYWOZÓW DO SZKOŁY
OD DNIA 2 WRZEŚNIA 2020

Przywozy i odwozy dzieci do Szkoły Podstawowej

im. mjr. H. Sucharskiego w Iwierzycach

PRZYWOZY

BĘDZIENICA – przywozy rozpoczynamy o godz. 7.00 z przystanku Wiśniowa (Dziadówki) tak jak w roku ubiegłym.

SIELEC – przywozy rozpoczynamy z przystanku Sielec „Platan” od godz. 7.30, dalej tak jak w roku ubiegłym.

ODWOZY

ODWOZY

Sielec

BĘDZIENICA

Poniedziałek

1. Kurs – 13.10

2. Kurs – 14.50

3. Kurs – ustalony zostanie później

1. Kurs – 13.30

2. Kurs – 14.30

3. Kurs – ustalony zostanie później

Wtorek

1. Kurs - 13.10

2. Kurs – 14.50

3. Kurs – ustalony zostanie później

1. Kurs – 13.30

2. Kurs – 14.30

3. Kurs – ustalony zostanie później

Środa

1. Kurs – 13.10

2. Kurs – 14.50

1. Kurs – 13.30

2. Kurs – 14.30

Czwartek

1. Kurs – 13.10

2. Kurs – 14.50

1. Kurs – 13.30

2. Kurs – 14.30

Piątek

1. Kurs – 13.10

2. Kurs – 14.50

1. Kurs – 13.30

2. Kurs – 14.30

 W przypadku zmian godzin przywozów i odwozów poinformujemy Państwa poprzez stronę internetową i uczniów.

Prosimy więc o sprawdzanie informacji na stronie internetowej szkoły.


 31.08.2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA ROKU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W IWIERZYCACH

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Publicznym Przedszkolu w Iwierzycach
1 września 2020 godz. 9.15 - spotkanie w grupach.

Wejście na teren Przedszkola tylko w maseczkach.


28.08.2020

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W IWIERZYCACH
DOTYCZĄCY ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Informuję, że rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Iwierzycach rozpoczyna się we wtorek, 1 września 2020r.

O godzinie 8.00 w kościele parafialnym w Nockowej zostanie odprawiona msza święta dla chętnych uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły. Dowozy dzieci z Będzienicy rozpoczynamy od godz. 7.00, dzieci zostaną dowiezione do kościoła. Dzieci z Sielca – dowóz rozpoczynamy o godzinie 7.25 i przywozimy do kościoła w Nockowej.

Nie będzie wspólnego wyjścia ze szkoły - dzieci z Iwierzyc na mszę odprowadzają rodzice.

Dzieci z Sielca, Będzienicy i Iwierzyc, które w dniu 1 września nie będą uczestniczyć w mszy świętej, proszone są o przyjście do szkoły na godz. 9.15 na inaugurację roku szkolnego. Dowóz w tej sytuacji zapewniają rodzice.

Z kościoła do szkoły dzieci wracają pod opieką wychowawców w grupach klasowych, zachowując bezpieczne odległości. 

W kościele należy zachować dystans od innych osób oraz zasłaniać usta i nos. Inauguracja roku szkolnego odbywać się będzie w klasach z wychowawcami.

Dzieci do szkoły wchodzą bez rodziców, wyjątkiem w tym dniu jest klasa I, gdzie rodzice mogą na pierwsze spotkanie wejść z dziećmi. Rodzice powinni być wyposażeni w maseczki zasłaniające nos i usta.

Odwozy w dniu 1 września: Sielec godz. 10.00,

                                          Będzienica godz. 10.30

Dzieci w autokarze powinny mieć maseczki zasłaniające im nos i usta.

Godziny przywozu i odwozu dzieci do szkoły w pozostałe dni zostaną podane w komunikacie w dniu 31 sierpnia 2020r.