Misja i wizja

 

 

MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

„Mądrość, dobro i prawda drogowskazem doskonałości” 

  


 

WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

-   Stworzenie  warunków  do  rozwijania  samodzielności  i  aktywności  poznawczej  poprzez 

integrację  prowadzącą do lepszego poznawania światła, ludzi i siebie,

- Zapewnienie   opieki  i  wspomagania  rozwoju  dziecka  w  przyjaznym,  bezpiecznym

i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,

- Przygotowanie  do  rozpoznawania  wartości  moralnych,  dokonywania  wyborów 

I hierarchizacji wartości.

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com