Strona główna

 

Rok szkolny 2018/2019

 

 

 

***

***

KONKURS Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

 

8 marca w Liceum Ogólnokształcącym  im Tadeusza Kościuszki w Ropczycach odbył się VIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Z ekologią za pan brat”.

Uczeń naszej szkoły Michał Chrzan (klasa VII) zajął I miejsce w kategorii „Wiedza ekologiczna”.

Wynik ten będzie miał wpisany na świadectwie kończącym szkołę podstawową, gdyż znajduje się on na liście  konkursów kuratoryjnych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Szkolny koordynator konkursu: Jolanta Franczyk

 

 

***

AKCJA WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI 2019 

 

Już po raz czwarty nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Wyślij pączka do Afryki 2019”. W Tłusty Czwartek, 28 lutego i 1 marca w naszej szkole, przy współpracy uczniów klas VI i VIII i ich rodziców, sprzedawaliśmy pączki, ciastka, ciasteczka, babeczki, drożdżówki i inne słodkości.

Wszystkie zebrane pieniądze trafiły na konto Fundacji Kapucyni i Misje, która jest organizatorem akcji. Zostaną one przekazane na projekty realizowane w RŚA i Czadzie. Datki zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci, ich edukację oraz wsparcie tamtejszych wspólnot.

Dziękujemy rodzicom i uczniom za zaangażowanie i wzięcie udziału w akcji. W naszej szkole akcja została zakończona. Pamiętajmy jednak, że Kapucyni nadal będą, do Świąt Wielkanocnych, zbierać datki na ten cel. Można jeszcze się przyłączyć, np. wysyłając wirtualnego pączka ze strony https://paczek.kapucyni.pl/

Danuta Grabowska

Wyślij pączka do Afryki 

 

PODZIĘKOWANIA OD MISJONARZY KAPUCYNÓW

 

Szczęść Boże

Dzisiaj w imieniu Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Iwierzycach otrzymaliśmy darowiznę w ramach akcji "wyślij pączka do Afryki 2019".

Darowizna w wysokości  885,00 zł złożona w imieniu Waszej społeczności zamieni się w czystą wodę dla ludzi w wioskach, posiłki dla dzieci osieroconych, możliwość pójścia do szkoły, operacje niepełnosprawnych i wiele innych.

Wasza pomoc przez ręce naszych misjonarzy kapucynów trafi do najbardziej potrzebujących.

Bardzo dziękujemy!

br. Jerzy Steliga OFMCap

Fundacja Kapucyni i Misje

 

 

***

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

uroczystości powiatowe

 

Dzień 1 marca w całym kraju był obchodzony jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji, za ich świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązanie do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny. Jest także formą uczczenia bólu i cierpienia, jakich żołnierze drugiej konspiracji doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 r.

Poczet sztandarowy z naszej szkoły uczestniczył w uroczystościach w Sędziszowie Młp. Najpierw odbyła się uroczysta Msza Św. w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp. z częścią artystyczną w wykonaniu młodzieży. Homilię wygłosił ks. płk Łukasz Węglowski, miała miejsce również prezentacja pocztów sztandarowych w świątyni. Po Mszy Św. dalsza część uroczystości ku czci niezłomnych polskich patriotów odbyła się przed Memoriałem Sybiraków Żołnierzy Armii Krajowej Podobwodu Sędziszów Małopolski. Następnie odbył się przemarsz delegacji pocztów sztandarowych, uroczyste złożenie wiązanek przez władze samorządowe szkoły, środowiska kombatanckie, organizacje pozarządowe. W uroczystościach wzięli udział: Podkarpacki Kurator Oświaty – p. Małgorzata Rauch, burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy, profesorowie, nauczyciele z poszczególnych szkół z naszego powiatu.

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych jest wciąż żywa. To, co przeszli żołnierze po niby zakończonej II wojnie światowej nie może pozostać bez echa. Byli prześladowani, okrutnie katowani, nękani tylko za to, że chcieli żyć w wolniej Polsce, a nie pod dyktaturą bolszewickiej komuny. Do grona wielu Bohaterów Żołnierzy Niezłomnych należy rotmistrz Witold Pilecki ps. Witold. Został on uznany przez zmarłego w 2012 r. brytyjskiego historyka, profesora Michaela Foota , za jednego z sześciu najodważniejszych ludzi na świecie, walczących w konspiracji podczas II wojny światowej. Słowa, które zostały wypowiedziane przez rotmistrza Witolda Pileckiego ps. Witold – „Oświęcim to była igraszka”, powinny dawać Polakom wiele do myślenia…. Czy mogło coś gorszego spotkać ludzi od pobytu w obozie Auschwitz – Birkenau…? Okazuje się, że mogło… Prawdziwa historia to pokazuje. Szkoda, że przez tyle lat wielu Polaków żyło w niewiedzy, bez świadomości tego co tak naprawdę spotkało ludzi. Często też niektórzy próbują podważyć historię Żołnierzy Niezłomnych. Jest to bardzo przykre, bo przecież dzisiaj dzięki Nim możemy żyć w wolnej Polsce. Niektórym jest też obojętne co tak naprawdę się stało w tych latach po wojnie. Jest to niezwykle bolesne, bo tylko dowodzi, że nie zależy im w jakiej Polsce chcieliby żyć? Postać Danuty Siedzikówny - Inki jest wyjątkowa. Ta młoda 17- letnia dziewczyna na pewno miała plany życiowe, ale je zostawiła, dla wolnej Ojczyzny była w stanie poświęcić swoje życie. Pamiętne Jej słowa, często przypominane – „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba” powinny być wskazówką życiową dla współczesnej młodzieży. Dla Inki Bóg, Honor, Wolna Polska były sprawą najważniejszą, nawet za cenę życia.

Dzisiaj żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju, nie musimy stawać do walki, ale wartości, takie jak Bóg, Honor, Ojczyzna powinny pozostać nadal bezcenne i najważniejsze.

Opiekun pocztu: Małgorzata Piekarska.

Uroczystości powiatowe

 

 

***

OGŁOSZENIE

 

W zakładce „Dokumenty do pobrania" zostały umieszczone:

- zgłoszenie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej w Iwierzycach,

- wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej kandydata zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej w Iwierzycach,

- deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Iwierzycach,

- wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

 

 

***

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

uroczystości szkolne

 

Już po raz dziewiąty dzień 1 marca obchodziliśmy w kraju jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dla wielu Polaków jest to bardzo ważne święto, które po wielu latach przywraca cześć i pamięć żołnierzom podziemia antykomunistycznego. Żołnierzom, którzy pięć lat niemieckiej okupacji zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu, niczym burza, stalinowski reżim. W odróżnieniu od tej części społeczeństwa, która uznała władzę ludową, narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni - wyklęci przez komunistyczny reżim, nie złożyli broni. Jeszcze raz poszli do lasu bronić miejscowej ludności przed kradzieżami i gwałtami MO, UB i NKWD. Za koniec ich zbrojnego oporu uznaje się datę zastrzelenia sierżanta Józefa Franczaka - pseudonim „Lalek”, dnia 21 października 1963 roku.  

Nasza szkolna społeczność uczciła ten dzień wsłuchując się w montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klasy VI. Opowiadał on o losach tych, których powojenna rzeczywistość za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych skazała na śmierć. „Nil”, „Zapora”, „Inka”, „Łupaszka”, „Zagończyk”, „Uskok” i „Lalek” to tylko nieliczni z Żołnierzy Niezłomnych, których historie budzą ogromny sprzeciw wobec postępowania komunistów w powojennej Polsce. Dlaczego? Wystarczy wsłuchać się w historię Danuty Siedzikówny pseudonim „Inka”, tej niespełna osiemnastoletniej dziewczyny, która podczas przesłuchań nie wydała żadnego z kolegów. Komuniści skazali ją nie tylko na śmierć, ale i na zapomnienie. Po blisko sześćdziesięciu latach poznaliśmy historię tej niezłomnej bohaterki, która żegnając się przed śmiercią mówiła: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba.” Uczniowie przybliżyli również historię podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, jednego z najbardziej znanych Żołnierzy Wyklętych tu, na Rzeszowszczyźnie. Nie zabrakło także wspomnienia o Zygmuncie Szendzielarzu, pseudonim „Łupaszka” czy o sierżancie Józefie Franczaku pseudonim „Lalek”, którego śmierć stała się symbolicznym końcem walki komunistów z polskim podziemiem niepodległościowym.

Pamiętajmy, że oddając tym Niezłomnym Bohaterom hołd, przywracamy im zasłużone miejsce w Panteonie Polskich Bohaterów.

Magdalena Szeliga

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

 

  

***

JESTEM BEZPIECZNY

 

26.02.2019r. w naszej szkole zostały zorganizowane dwa spotkania: jedno z Ratownikiem Medycznym, a drugie z Paniami z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i z Państwowej Inspekcji Pracy.

Podczas spotkania z ratownikiem dowiedzieliśmy się jak nie powinniśmy się zachowywać w szkole i w innych miejscach, aby nie wyrządzić komuś lub sobie krzywdy oraz niektórzy przypomnieli sobie, a inni nauczyli się jak udzielać Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Warsztaty przeprowadził wykwalifikowany ratownik medyczny Sebastian Dyło, pracownik Fundacji Żyj Bezpieczniej, która powstała w 2017 roku. Siedzibą Fundacji jest Okonin 19a, 39-100 Ropczyce. Prezesem Fundacji jest Anna Sroka. Fundacja działa na rzecz szeroko rozumianego wzrostu bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Duży nacisk kładzie na edukowanie dzieci w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w ramach pokazów, szkoleń, kusów i warsztatów.

Jak mówi p. Anna – prezes Fundacji: „Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest bardzo ważna i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Istotne jest to by już najmłodsi nabywali praktycznych umiejętności i oswajali się z ideą pomagania. Łamiemy stereotypy o pierwszej pomocy które kojarzą się z wykładowcą stojącym pod tablicą, zanudzającym nas informacjami wyjętymi wprost z podręczników. Nic nie zastąpi pracy z fantomem i zajęć z ratownikiem. Wiadomo, że najlepiej uczyć się praktycznie, a w przypadku najmłodszych najlepszą formą jest nauka poprzez zabawę. To dzieci i młodzież najczęściej podejmują się udzielania pierwszej pomocy. Potwierdzają to lekarze i ratownicy medyczni, którzy po wezwaniu dojeżdżają na miejsce wypadku. Najczęściej ci młodzi ludzie wcześniej przechodzili w szkołach kurs udzielania pierwszej pomocy. To pokazuje, że uczestnictwo w takich warsztatach jest koniecznością. Chcemy przekazać dzieciom podstawową wiedzę, aby potrafiły wezwać pomoc, znać kolejność przekazywanych informacji dyspozytorowi co ma kluczowe znaczenie w szybkości przyjęcia zlecenia i wysłaniu karetki na miejsce.”

Pani z KRUS i Pani z PIP zaprezentowały nam film edukacyjny o pewnej rodzinie, w której ciągle zdarzały się jakieś wypadki, ponieważ wszędzie panował tzw. „bałagan”, a członkowie rodziny nie potrafili się dogadać. Film miał na celu zaprezentowanie nam takich form pomocy, aby podczas jej udzielania sami nie zostaliśmy osobami poszkodowanymi. Potem mogliśmy porozmawiać i dowiedzieć się różnych przydatnych rzeczy i informacji o gospodarstwach oraz powymieniać się wiadomościami na temat naszych przygód lub wypadków w gospodarstwach. Pod koniec spotkania dostaliśmy komiks - książkę o bezpieczeństwie i zagrożeniach w gospodarstwie.

Obydwa spotkania bardzo mi się podobały, bo dowiedziałam się wielu ciekawych i przydatnych informacji, które jeśli zajdzie taka potrzeba, będę potrafiła wykorzystać kiedyś w życiu.

Patrycja Filipek, klasa VI

Jestem Bezpieczny

 

 

***

TŁUSTY CZWARTEK TUŻ, TUŻ!

 

Już po raz czwarty nasza szkoła przyłączyła się do akcji Wyślij pączka do Afryki https://paczek.kapucyni.pl/gdzie-paczkujemy

W naszej szkole 28 lutego będzie można przyłączyć się do tej akcji dokonując zakupu słodkości. Wszystkie zebrane pieniądze trafią na konto Fundacji Kapucyni i Misje, która jest organizatorem akcji. Zostaną one przekazane na projekty realizowane w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie, między innymi na dożywianie głodnych dzieci, ich edukację, budowę studni, boiska sportowego, rozbudowę kaplic, operację osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji.

 

 

***

WARSZTATY W POWIATOWYM CENTRUM EDUKACJI W ROPCZYCACH

 

8 lutego dzieci z klas młodszych uczestniczyły w warsztatach plastycznych prowadzonych przez p. Elżbietę Orzech. Uczniowie zainspirowani zwiedzaniem wystaw wykonali ciekawe pocztówki, tematycznie związane z życiem i pracą na wsi. Warsztaty sprawiły dzieciom dużo radości i pomogły w utrwaleniu wiedzy na temat pracy na roli w dawnych czasach.

 

Warsztaty w PCEK w Ropczycach

 

 

***

BEZPIECZNE FERIE - SPOTKANIE Z POLICJANTEM

 

5 lutego 2019 r. sierżant sztabowy Rafał Śliwa oraz aspirant Paweł Dydo spotkali się z uczniami naszej szkoły. Głównym celem spotkania było bezpieczeństwo dzieci w trakcie zbliżających się ferii zimowych.

Funkcjonariusz przestrzegał przed zagrożeniami jakie czyhają na dzieci podczas zimowego wypoczynku, omówił zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Przestrzegał również przed ślizganiem się na skutych lodem stawach i rzekach, a także przed zjeżdżaniem z górek znajdujących się blisko ruchliwych ulic. Poinformował dzieci pozostające w domu o konieczności zamykania dzrzwi od wewnątrz i o zakazie wpuszczania osób nieznajomych.

Ponadto policjanci przypomnieli numery telefonów alarmowych oraz o bezpiecznym korzystaniu z Internetu.

Spotkanie z policjantem 

 

 

 

***

AKCJA GÓRA GROSZA ZAKOŃCZONA

 

Jak co roku Samorząd Szkolny naszej szkoły włącza się do akcji charytatywnej Góra Grosza. Celem akcji jest pomoc finansowa dzieciom, które nie wychowują się w swoich rodzinach.

Również w tym roku uczniowie nie zawiedli. Członkowie Samorządu Szkolnego podliczyli zebrane pieniądze z poszczególnych klas. Udało nam się zebrać 292,07 zł.

Klasa I – 10,00 zł

Klasa II a – 11,86 zł

Klasa II b – 42,02 zł

Klasa III – 29,98 zł

Klasa IV – 17,27 zł

Klasa V – 74,17 zł

Klasa VI – 24,59 zł

Klasa VII – 3,61 zł

Klasa VIII – 63,64 zł

Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję serdecznie dziękujemy!!!

                                                             Opiekun Samorządu Szkolnego

                                                              Ilona Dulla

 

 

***

WYJAZD KLASY VI

 

Dnia 31.01.19r. ja i nasza klasa (czyli szósta) pojechaliśmy na wycieczkę do Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach oraz do kręgielni „Laguna” - również w Ropczycach.

Około godziny 9:30 wyjechaliśmy spod szkoły, w PCEK-u byliśmy około godz. 10:00. Oglądaliśmy wystawę pt. „Wymarłe zawody i nie - święci święci” oraz drugą wystawę, pana Józefa Woźnika o dawnym życiu na wsi; były tam wszelakie makiety np. dom z szopą i oborą, pług, kultywator itp.

Jako pierwsze widzieliśmy linoryty pani Sylwii Zawiślak pt. „Wymarłe zawody i nie - święci święci”. Wymarłych zawodów było bardzo dużo i były też takie, o których istnieniu nie miałem pojęcia, bo nie przypominam sobie, abym słyszał o takim zawodzie jak druciarz. Niektóre z nich są uprawiane do dziś np. szewc. Linoryty stanowią przekaz nieco humorystyczny, bo np. w pracy ze zdunem był człowiek, który w wiadrach niósł ogień do domu bez pieca.

Następnie obejrzeliśmy wystawę pt. „Nie - święci święci”. Prace pokazywały ludzi, którzy uważali się za „władców”, pokazywały też, że nie można ufać każdemu, kto mówi nam, że nas „lubi”. Doskonałym przykładem był „przyjaciel”, który prowadzi niewidomego, a w drugiej ręce trzyma nóż. Potem widzieliśmy wystawę o życiu na wsi kilkadziesiąt lat temu. Przy niektórych miniaturach np. przy brogu był numer zagadki a pani, która oprowadzała nas po wystawie (pani Elżbieta Orzech) zadawała nam różnorodne pytania. Była to fajna zabawa i mogliśmy zapoznać się z tym, jak się dawniej żyło; według mnie - lepiej ...

Następnie pojechaliśmy do kręgielni „Laguna”, gdzie spędziliśmy około 1,5 godziny. Ćwicząc precyzję, koordynację wzrokowo – ruchową rywalizowaliśmy ze sobą zdobywając, niestety, nieliczne „strike”. Do szkoły wróciliśmy w trakcie trwania 6 lekcji.

Ten wyjazd dla mnie był bardzo fajny, bo mogłem się co nieco dowiedzieć o dawnym życiu na wsi.

Kacper Marć, klasa VI

  

W dniu 31.01.2019r. pojechaliśmy na wycieczkę do Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach. Znajduje się tam wystawa pani Sylwii Zawiślak pt. ,,Nie - święci, święci” oraz „Wymarłe zawody” . Po wystawie oprowadziła nas pani Elżbieta Orzech. Na początku zeszliśmy do piwnic, gdzie znajduje się ta wystawa. Wymarłe zawody to takie, których dzisiaj już nie ma na wsi albo są spotykane bardzo rzadko. Pani Sylwia wykonała obrazy takich zawodów jak np. zabawkarz, rymarz, sitarz czy bartnik w formie linorytu, czyli „rzeźby” w linoleum. Na wystawie „Nie - święci, święci" są pokazani ludzie dobrzy i źli, tacy jak: doradca, świętoszek, przyjaciel czy podróżnik.

Następnie wyszliśmy na parter, gdzie pani przewodnik pokazała nam jak wyglądało dawniej życie na wsi w postaci miniaturek. Na wystawie znajduje się chata ze strzechy, kapela ludowa i różne niezbędne sprzęty służące do wykonywania wspomnianych zawodów i życia codziennego. Na wystawie znajduje się również dużo miniaturowych budynków z Zagorzyc wykonanych przez pana Józefa Woźnika pochodzącego właśnie stamtąd. Jest Dom Ludowy w Zagorzycach, kościół czy kapliczka. Dowiedzieliśmy się również o historii związanej z tą kapliczką... Były również ciekawe zagadki, na które odpowiadaliśmy.

Niestety brakło nam czasu i nie zdążyliśmy obejrzeć wszystkich wystaw prezentowanych w PCEK-u, ale i tak polecam Wam, aby się tam wybrać, bo chcę abyście zobaczyli jakie zawody były dawniej, jakimi sprzętami ludzie się posługiwali i jak ciężkie życie było na wsi. Zapytajcie swoich rodziców czy dziadków czy były dawniej takie zawody lub sprzęty, a zdziwicie się, że to wiedzą.

Piotr Antosz, klasa VI

Wyjazd klasy VI

 

***

Z GRUPĄ TRZASK ZWIEDZAMY ŚWIAT!

 

31 stycznia br. naszą szkołę odwiedziła grupa Trzask. Tym razem podróżnicy przenieśli nas w egzotyczne rejony Azji, tematem spotkania była bowiem podróż po Indiach. Podczas tej niezwykłej wycieczki, uczniowie poznali wiele walorów Indii. Przekonali się, że jest to kraj fascynujący zarówno pod względem kulturowym jak i przyrodniczym, ale też bardzo interesujący pod względem historycznym. Warto pamiętać, że Indie dopiero po drugiej wojnie światowej, w 1947 roku wyzwoliły się spod brytyjskiego panowania. Cały ten proces odzyskania niepodległości przebiegał bardzo spokojnie. Podróżnik podkreślił, że jest to zasługa głównie jednego człowieka- Mohandasa Gandhiego, zwanego przez hindusów Mahatmą, co w ich języku oznacza człowieka wielkiego duchem. Dla starszych uczniów była to powtórka z historii, dla młodszych okazja do poznania wielkiego bohatera Indii, który według wielu zasłużył na pokojową nagrodę Nobla. Pokazując zdjęcie Mahatmy podróżnik zwrócił uwagę na jego strój, który w Indiach jest tradycyjnym ubiorem mężczyzn. Chodzi oczywiście o dhoti, czyli długi, 4-5 metrowy kawałek materiału, upięty w pasie. Podobny strój o nazwie sari, zrobiony z jednego, nieco dłuższego tym razem kawałka materiału, upiętego w talii i udrapowanego na ramieniu noszą w Indiach kobiety.

Uczniowie dowiedzieli się także, że w kulturze indyjskiej język ciała jest o wiele bardziej rozbudowany niż w kulturze europejskiej. Charakterystyczne dla Indusów kiwanie głową w bok, w Polsce wyraża przeczenie, w Indiach natomiast jest potwierdzeniem, czyli gestem mówiącym „tak”. Wielką wagę przykłada się także do rozróżniania, jakie czynności można wykonać lewą ręką, a jakie zawsze tylko prawą. Ogólnie przyjmuje się, że lewa ręka przeznaczona jest do czynności nieczystych, zaś prawa do czystych. Czynności związane z adoracją bóstw hinduskich, a nawet spożywanie pokarmów, powinno się wykonywać wyłącznie prawą ręką. Należy zatem pamiętać, że podanie hindusowi jedzenia, napoju czy nawet długopisu, nie mówiąc już o przywitaniu się, lewą ręką może być odebrane jako lekceważące, lub nawet złowróżbne. Leworęczni mają zatem w Indiach dość trudny żywot.

Specyficzny jest także stosunek do jedzenia. Hindusi dzielą jedzenie na dwie kategorie: kaćća oraz pakka. Żywność typu pakka to jedzenie przetworzone, poddane obróbce termicznej, serwowane w restauracjach, barach i na ulicach. Kaćća to jedzenie z produktów surowych, dlatego spożywa się je w domu, wśród swoich. Na takie rozróżnienie duży wpływ wywarł klimat, który tutaj jest gorący i wilgotny i powoduje, że żywność, zwłaszcza ta surowa typu kaćća szybko się psuje. Z czasem do tego podziału dodano także uzasadnienie religijne. Otóż w kulturze, w której przez długi czas nie wolno było spożywać posiłku z osobą z innej kasty, wierzy się, że jedzenie typu pakka jest bezpieczniejsze, więc ryzyko skalania drugiej osoby czy nawet przekazania jej swojego złego losu, jest po prostu mniejsze.

Indie to niezwykle różnorodny kraj, który tworzy bogatą mozaikę, kultur, narodów, religii i języków. I tak z pewnością Indie zapamiętają nasi uczniowie, którzy z grupą Trzask po raz kolejny odbyli niezwykle fascynującą podróż.

Magdalena Szeliga

Zwiedzamy Indie

 

   

***

 

KONKURS INFORMATYCZNY

DLA KLAS 4-8

 

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie plakatu (infografiki)

z okazji

Dnia Bezpiecznego Internetu

Zasady konkursu:

ü Praca powinna zajmować jedną stronę formatu A4,

ü Grafikę trzeba wykonać samodzielnie w programie graficznym (można wykorzystać logo konkursu),

ü W pracy trzeba uwzględnić zasady bezpiecznego korzystania z Internetu lub zasady netykiety,

ü Pracę zapisaną w pliku PDF lub JPG, nagraną na płytę CD lub PenDrive należy złożyć do 26.02.2018, do p. D. Grabowskiej lub wysłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

ü Nagrodą w konkursie będzie ocena z informatyki

 

 

***

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 

Dnia 24 stycznia uczniowie klas I-III składali życzenia swoim babciom i dziadziom. Od lat to święto należy do najmilszych i najbardziej oczekiwanych zarówno przez dzieci, jak i przez nauczycieli.

Zaproszeni goście mogli zobaczyć swoich wnuków w roli aktorów i piosenkarzy. Spotkanie również stało się okazją do rozmów i wspomnień przy herbatce i ciasteczku.

Dzień Baci i Dziadka  

 

 

***

WOLONTARIUSZE PROGRAMU AIESEC

 

24 stycznia w naszej szkole gościliśmy wolontariuszy z Indonezji i Tunezji, przebywających w Polsce w ramach programu AIESEC  International Education. Sahar i Ahmad przybliżyli uczniom klas 4 - 8 historię, kulturę i tradycje tych odległych krajów. Oglądnęliśmy kilka filmów o najciekawszych atrakcjach turystycznych rodzinnych stron naszych gości. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za przybliżenie nam Indonezji i Tunezji. Przy okazji mieliśmy okazję podszkolić swoje umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.

Spotkanie z wolontariuszami AIESEC 

 

 

***

WYJAZD DO TEATRU

 

         Dnia 25 stycznia br. uczniowie z klasy siódmej i ósmej wybrali się wraz z opiekunami na Zemstę w reżyserii Pawła Aignera. Choć prapremiera sztuki hrabiego Aleksandra Fredry odbyła się w 1834 roku, pozostaje ona jednym z tych utworów, po który chętnie sięgają polskie teatry. Okazuje się, że tekst Zemsty pozostaje nieodmiennie aktualny. Narodowe przywary wciąż trzymają się mocno. Jednak świat Fredry pozostaje namalowany ciepłymi, życzliwymi barwami, osładzając gorzką niekiedy prawdę o Polakach. Utwór pozostaje przede wszystkim mistrzowską, żywą komedią, napisaną charakterystyczną, wpadającą w ucho frazą, skrzącą się od ciętego humoru.

         Dobrze, że teatr Maska przygotowuje również spektakle dla starszej młodzieży i dorosłych. Uczniom podobała się sztuka, na pewno łatwiej było tym, którzy Zemstę już czytali i omawiali, Ci zaś którzy nie czytali na pewno był to dobry wstęp i zachęcenie do przeczytania lektury Aleksandra Fredry.

Małgorzata Piekarska.

 

 

***

WYJAZD DO TEATRU

 

         Dnia 18 stycznia br. uczniowie z klasy drugiej, trzeciej i czwartej pojechali do teatru Maska w Rzeszowie na spektakl pt. Akademia pana Kleksa w reżyserii Jerzego Jana Polońskiego. Sama Akademia to magiczna szkoła dla chłopców, znajdująca się na końcu ulicy Czekoladowej. Szkoła położona jest w ogromnym parku, w którym ukryto przejścia dla wszystkich znanych baśni. Odwiedzenia świata wymyślonego przez braci Grimm czy Andersena jest tak samo proste i zwyczajne, jak pójście po bułki do sklepu po drugiej stronie ulicy. Jest tylko jedna trudność – aby znaleźć się w Akademii trzeba być chłopcem, którego imię zaczyna się na literę „a”…

         Po spektaklu uczniowie z klasy drugiej i trzeciej wybrali się na lekcję teatralną w Muzeum Lalek Teatralnych, zaś czwartoklasiści uczestniczyli w lekcji z konstruktorem lalek. Wyjazdy do teatru są niezwykle kształcące, dzieci oglądając sztukę stykają się z żywym słowem, poza tym rozwijają wyobraźnię, twórczą aktywność, wpływają pozytywnie na ucznia, wprowadzają dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Małgorzata Piekarska.

Wyjazd do teatru

 

 

***

JASEŁKA SZKOLNE

 

„Ach! Co za noc, niezwykła noc”- tymi słowami pastorałki 21 grudnia uczniowie klas I-III zachęcili całą społeczność szkolną do przeżywania tej wyjątkowej, jedynej nocy w roku.

Ta Wielka, Radosna Tajemnica przedstawiona została w sposób niezwykle żywiołowy, z rekordową, 63-osobową liczbą aktorów. Archanioł Gabriel to centralna postać jasełek. Wśród bohaterów znalazła się także Gwiazda Betlejemska, Wielka Niedźwiedzica i Niedźwiedź, będący tym razem uosobieniem diabła. Na scenie pojawili się skromni pastuszkowie z cudownymi owieczkami i owczarkiem, Trzej Królowie oraz najważniejsi bohaterowie: Józef z Maryją i Dzieciątkiem. Nie zabrakło też chorych, którzy z nadzieją i ufnością zmierzali do narodzonego Jezusa. Doskonałym uzupełnieniem tekstu mówionego były pastorałki, wprowadzające w nastrój poszczególnych scen.

Aktorzy wspaniale prezentowali się na scenie. W strojach przygotowanych przez rodziców wyglądali bardzo realistycznie. Po obejrzeniu jasełek wszyscy udali się do klas, aby wspólnie świętować czas Wigilii.

Jasełka szkolne

 

 

***

ŚWIĄTECZNE KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE!!!

 

Wiele emocji towarzyszyło naszym uczniom podczas rozstrzygnięcia świątecznych konkursów w czwartek 20 grudnia 2018r. Zadaniem uczniów było wykonanie oryginalnych ozdób świątecznych, takich jak choinka i szopka bożonarodzeniowa oraz zaprojektowanie świątecznej kartki multimedialnej.

W obydwu konkursach uczniowie wykazali się zdolnościami i stworzyli niebanalne prace. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali drobne upominki i małe co nieco…. J

W kategorii projektu kartki multimedialnej wyróżnienie otrzymała uczennica klasy V, Magdalena Draus.

 

Najpiękniejsze choinki „ubrali”:                                                      

 • Franciszek Świętoń kl. I – I miejsce
 • Dominik Ciebiera kl. III – II miejsce
 • Oliwia Rój kl. II „a” – III miejsce

 

Najbardziej pracochłonne szopki bożonarodzeniowe „zbudowali”:

 • Emilia Filipek kl. IV – I miejsce
 • Dawid Skóra kl. VI – II miejsce
 • Magdalena Draus kl. V – III miejsce

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursach, a wygranym gorąco gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach już za rok!!!

 Konkursy świąteczne  

 

 

***

POZNAJEMY TAJEMNICE I HISTORIĘ LOTNICTWA

 

18 grudnia gościliśmy w naszej szkole p. Sławomira Pyżalskiego inżyniera Pratt & Whitney Rzeszów S.A., który w bardzo ciekawy sposób przedstawił uczniom klas I-III tajniki latania samolotów oraz prezentację multimedialną o historii lotnictwa. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się modele samolotów, które dzieci mogły obejrzeć w czasie spotkania.

                                                                         Serdecznie dziękujemy!

Poznajemy tajemnice i historię lotnictwa

 

 

***

BARTŁOMIEJ DRAUS W FINALE PODKARPACKIEGO KONKURSU

„LITERATURA I DZIECI

 

Tegoroczny Podkarpacki Konkurs Literatura i Dzieci przebiegał pod hasłem „Niezwykłe opowieści”. Ideą konkursu było przypomnienie polskich legend i podań. W eliminacjach środowiskowych naszą szkołę licznie reprezentowali uczniowie z klas młodszych i starszych w kategoriach: recytacja, piosenka oraz praca plastyczna.

Do eliminacji rejonowych zakwalifikowali się z klas młodszych: K. Gredys z piosenką „Dawno temu”- akompaniament p. B. Draus, M. Święch i B. Draus z recytacjami utworów W. Badalskiej „O warszawskim Bazyliszku” oraz „Legenda o przerwanym hejnale”. Z klas starszych wytypowani zostali: N. Kisiel oraz D. Daniel. W konkursie rejonowym D. Daniel z klasy VII zdobył wyróżnienie natomiast B. Draus z klasy IIA – nominację do udziału w eliminacjach finałowych.

Ostatni etap konkursu odbył się 11 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie i okazał się dla Bartłomieja Drausa szczęśliwym. Bartek zdobył II miejsce w województwie. W finale znalazły się także prace plastyczne uczniów naszej szkoły: N. Banaś, K. Roga, K. Orzecha, P. Wszołek, B. Drausa. W tej kategorii Komisja konkursowa przyznała wyróżnienie Natalii Banaś za niezwykle oryginalne wykonanie pracy plastycznej. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Elżbieta Koczwara

Konkurs Literatura i dzieci

 

Zaproszenie na galę laureatów

 

Dyplom laureata

 

 

 

***

NA KONCERCIE W FILHARMONII

 

Uczniowie klas I-VI w dniach 6 i 7 grudnia uczestniczyli w koncercie mikołajkowym, który odbywał się w sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej. Obejrzeli świąteczną historię na motywach opowieści „Dziadek do orzechów”. Aktorzy, tancerze i mimowie wcielili się w postaci, opowiadając historię małej dziewczynki, która w wigilijną noc otrzymała niezwykły prezent.

Narracja ruchowa uzupełniona była akompaniamentem muzycznym Piotra Czajkowskiego. Profesjonalni artyści, klimatyczna muzyka prezentowana w spektaklu przeniosła odbiorców w iście świąteczny nastrój. Dla wielu uczniów była to pierwsza w życiu wizyta w filharmonii, dlatego zarówno budynek, jak i sala koncertowa wywarły na nich ogromne wrażenie. Wyjazd na koncert to niecodzienne wydarzenie, które z pewnością zapadnie na długo w pamięci uczniów.

Dzieci z kl. I-III po koncercie bawiły się w Centrum Zabaw „Fantazja”.  Korzystały z dmuchanych zjeżdżalni, trampolin, basenów z kulkami i wielu innych atrakcji. Otrzymały również prezenty od św. Mikołaja, który właśnie przybył do Fantazji. To był niezwykle radosny, mikołajkowy dzień.

 

Krystyna Bochnak

 Koncert w filharmonii

 

 

***

KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

KARTKA BOŻONARODZENIOWA

 Znalezione obrazy dla zapytania pixabay kartka boże narodzenie

Regulamin konkursu

ZASADY KONKURS

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

pierwsza – klasy I – III,

druga – klasy IV – V,

trzecia – klasy VI – VIII.

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie projektu kartki świątecznej.

4. Praca powinna być wykonana techniką komputerową w następujących programach graficznych:

klasy I – IV: Paint

klasy V – VIII: Paint lub Edytor postaci –Logomocja lub Gimp. Praca może być rysunkiem lub animacją zapisaną w formacie gif.

5. Praca musi zawierać elementy graficzne autorstwa uczestnika konkursu i powinna być wykonania samodzielnie.

6. Nie wolno stosować elementów gotowych (np. ClipArt, obrazów skanowanych, z Internetu) lub elementów autorstwa innych osób. Rysujemy tylko za pomocą narzędzi danego programu.

7. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

8. Pliki należy nazwać według wzoru: kartka_kl_6_jan_kowalski_gif

kartka_kl_3_anna_nowak_jpeg

W nazwie stosujemy wyłącznie małe litery (bez polskich znaków diakretycznych) oraz cyfry i znaki podkreślenia, nie używamy spacji.

9. Celem konkursu jest: rozwijanie talentów informatycznych oraz kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia poprzez ukazywanie piękna w formach technik komputerowych.

10. Oddanie prac na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację.

ZASADY OCENIANIA PRAC

Przy ocenie prac pod uwagę będą brane:

 • Powiązanie pracy z tematyką konkursu
 • Pomysłowość, inwencja twórcza,
 • Estetyka wykonania pracy,
 • Strona techniczna tj. szata graficzna, stopień zaawansowania użytych narzędzi graficznych,
 • Przejrzystość i czytelność pracy

Prace należy składać do 14 grudnia 2018 do p. D. Grabowskiej nagrane na płytę CD lub PenDrive albo przesłać na skrzynkę mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

***

KONKURS NA OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ

 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. I-VIII

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach :

 • I kategoria : kl. I-III
 • II kategoria: kl. IV-VIII

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest :

 • w pierwszej kategorii – wykonanie choinki świątecznej
 • w drugiej kategorii – wykonanie szopki bożonarodzeniowej

4. Technika prac jest dowolna, ale należy pamiętać o samodzielności wykonania pracy.

5. Nie należy stosować gotowych elementów.

6. Oceniane będą takie elementy jak:

 • samodzielność wykonania pracy,
 • estetyka,
 • oryginalność i pomysłowość.

7. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia

8. Oddanie prac konkursowych jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację.

9. Prace należy oddać do 17 grudnia (poniedziałek) do p. Ilony Dulla.

 

 

***

WYJAZD DO TEATRU

 

        Dnia 4 grudnia br. uczniowie z klasy piątej i szóstej pojechali do teatru Maska w Rzeszowie na sztukę pt. Opowieść wigilijna wg Karola Dickensa. Reżyserem spektaklu był Czesław Sieńko.

A oto jak odebrali tę sztukę sami uczniowie:

        Myślę, że ta opowieść jest bardzo pouczająca. Pokazuje nam, że bogactwo nie jest w życiu najważniejsze tylko zdrowie, rodzina, przyjaciele. Powinniśmy się dzielić tym, co mamy z innymi. Sprawi to nam wiele satysfakcji i radości. Przykład bohatera z opowieści pokazuje nam, że nigdy nie jest za późno na zmianę swego postępowania.

Eryk Kościak (klasa VI)

        Spektakl pt. Opowieść wigilijna był wspaniały! Teraz jest moim ulubionym spektaklem w życiu. Pamiętajcie, żeby wyjeżdżać ze swoimi rodzicami do teatru!

Cyprian Piczak (klasa VI)

        Moim zdaniem warto obejrzeć ten spektakl i z chęcią mogę polecić go właśnie takim osobom, którzy myślą tylko o tym ,żeby mieć pieniądze, a inni ludzie nie są ważni. Sztuka ta może nas wiele nauczyć, np. tego żeby być dobrym człowiekiem, a przede wszystkim, żeby pomagać biednym i chorym ludziom.

Anna Stręk (klasa VI)

        Spektakl bardzo mi się podobał i mam nadzieję, że będziemy częściej jeździć na takie przedstawienia.

Jakub Ciebiera (klasa VI)

        Ta opowieść K. Dickensa jest aktualna do dziś, bo ludzie nie dostrzegają innych osób tylko skupiają się na prezentach i pieniądzach.

Natalia Antosz (klasa VI)

        Przedstawienie bardzo mi się podobało. Było chwilami straszne i smutne. Polecam obejrzeć spektakl, ponieważ może nas wiele nauczyć.

Dawid Skóra (klasa VI)

        Opowieść ta potrafi wycisnąć wiele emocji. Polecam z całego serca!

Miłosz Habaj (klasa VI)

        Moim zdaniem aktorzy grali jak najlepsi profesjonaliści, a spektakl nie dość, że zapierał dech w piersiach to był pouczający.

Kamil Szpara (klasa VI)

        Przedstawienie było przepiękne. Muszę przyznać, że w pewnym momencie w oczach stanęły mi łzy… Chyba jeszcze nigdy nie byłem na tak doskonałym musicalu. Bardzo mi się podobał i polecam go każdemu. Można czasem wydać te kilkanaście złotych dla tak wspaniałego spektaklu.

Kacper Marć (klasa VI)

        To bardzo dobrze, że dzieci w tej pogoni za komórką, komputerem potrafią dostrzec, jak ważne jest żywe słowo, kontakt z drugim człowiekiem, jego problemami, zmianą w przypadku tego bohatera na lepsze. Uczniowie są bardzo dobrymi obserwatorami spektakli teatralnych, potrafią dostrzec najdrobniejsze szczegóły. Wyjazdy do teatru są tego najlepszym przykładem, dzieci się rozwijają, sfera wrażliwości jest w tym przypadku nie do przecenienia.

Małgorzata Piekarska

Wyjazd do teatru

 

 

***

ANDRZEJKI

 

28 listopada 2018r. w naszej szkole odbyła się zabawa andrzejkowa. Dla klas IV-VIII, tradycyjnie, imprezę zorganizowała klasa V. Uczniowie dołożyli wszelkich starań, aby upiększyć salę gimnastyczną oraz przygotowali wiele atrakcji, gier i zabaw na to popołudnie, które uświetniły zabawę.

Dyskoteka rozpoczęła się o godzinie 16.00, a w krótce potem rozpoczęły się zabawy: „krzesełka”, osoby, które wygrały konkurencję wspólnie zatańczyły w rytm piosenki, „przekładanie butów”, tego który but przekroczy próg jako pierwszy najwcześniej wyjdzie za mąż lub jako pierwszy się ożeni, „kto pierwszy zje jabłko wiszące na sznurku”. Ostatnia zabawa okazała się być najatrakcyjniejszą, gdyż uczniowie przekładali worek z rąk do rąk, z którego wyciągali „niezwykłe” rzeczy i zakładali je na siebie.

W czasie przerwy uczniowie zasiedli do stołów, aby „naładować baterie” częstując się pizzą, kebabami oraz frytkami.

W drugiej części zabawy, dominowały konkursy na najoryginalniejsze tańce: „taniec pary z balonikiem”, para która najdłużej utrzymała balonik między głowami podczas szybkiego tańca - wygrała, oraz konkurs na najładniej tańczącą klasę. Uczniowie otrzymali skromne upominki takie jak: cukierki, napoje oraz lizaki.

Pomimo świetnej zabawy, dyskotekę zakończyliśmy o godzinie 20.00. Uczniowie zmęczeni, ale szczęśliwi bezpiecznie wrócili do swoich domów.

Ilona Dulla

Andrzejki

 

 

 

***

„5 PORCJI ZDROWIA

 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla klas II-III „5 porcji zdrowia w szkole”. Celem programu jest kształtowanie od najmłodszych lat właściwych nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu warzyw, owoców i soków.

W czasie przeprowadzonych lekcji uczniowie dowiedzieli się jakie mamy korzyści ze spożywania warzyw, owoców i soków, że są one niezbędne w codziennej diecie oraz stanowią naturalne źródło cennych witamin i składników mineralnych, tak bardzo potrzebnych do prawidłowego rozwoju.

Ważnym elementem kampanii było uświadomienie dzieciom, że według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, minimalne spożycie warzyw i owoców na dzień powinno wynosić 400 gramów, które należy spożyć w co najmniej 5 porcjach. Jedną porcją może być szklanka soku. W ramach programu higienistka szkolna przeprowadziła po dwie lekcje w każdej klasie. W obrazowy sposób przedstawiła uczniom czym jest prawidłowe odżywianie, jaka jest rola warzyw i owoców w codziennej diecie, jakie witaminy i składniki mineralne obecne są w warzywach i owocach. Uczniowie sprawdzili też ile cukru znajduje się w niektórych produktach spożywczych, np.: keczup, pepsi- cola, woda smakowa i innych. Na koniec odbyła się degustacja soku wyciśniętego z jabłek.

Także na zajęciach z wychowawcami teoria była poparta praktyką, i tak uczniowie z klasy drugiej A i drugiej B wykonali smaczne, kolorowe, owocowe szaszłyki, a uczniowie z klasy III upiekli pyszne ciasto z warzywami i zrobili sok owocowy. Takie zajęcia praktyczne spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów i z pewnością zostaną powtórzone. Na koniec zajęć uczniowie wykonali plakaty promujące prawidłowe nawyki, uwzględniające 5 porcji warzyw i owoców w codziennym odżywianiu.

Danuta Szpara

5 porcji zdrowia

 

 

***

OBCHODY 100 - LECIA NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ GMINIE

 

Dnia 11 listopada w stulecie obchodów Święta Niepodległości uczestniczyliśmy w gminnych obchodach tego wydarzenia. Najpierw wraz z pocztem sztandarowym wzięliśmy udział we mszy św. w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Nockowej. Po mszy św. poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach.

                                                                                 Małgorzata Piekarska.

Uroczystości gminne

 

 

 

***

„Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”

                                                                                                    Św. Jan Paweł II

OBCHODY 100 - LECIA NIEPODLEGŁOŚCI W NASZEJ SZKOLE

 

         Tegoroczne obchody 100 – lecia Niepodległości były bardzo uroczyste. 9 listopada o godz. 11.11 przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji i odśpiewaliśmy cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Następnie po wprowadzeniu sztandaru odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów z klasy szóstej i siódmej. Usłyszeliśmy znane pieśni patriotyczne przeplatane poezją. Anna Stręk zaśpiewała piękny utwór, nawiązujący do naszego symbolu narodowego pt. Biały Orzeł. Wybrzmiały również autorskie utwory uczniów napisane na stulenie niepodległości. W dalszej części wystąpili najmłodsi uczniowie z naszej szkoły, czyli pierwszoklasiści. Dzieci w strojach krakowskich zatańczyły poloneza do kompozycji Wojciecha Kilara.

        Po wyprowadzeniu sztandaru nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów: poetyckiego i fotograficznego. Pierwszy z konkursów pt. „Wiersz dla Niepodległej” polegał na napisaniu wiersza o swojej Ojczyźnie. Drugi z organizowanych konkursów – „Moja Mała Ojczyzna” polegał na wykonaniu fotografii, która tematycznie nawiązywała do miejsc pamięci narodowej w gminie Iwierzyce.

Laureatami konkursu poetyckiego zostali następujący uczniowie:

- Piotr Antosz (klasa VI) – Ojczyzna

- Eryk Kościak (klasa VI) – Nasza Ojczyzna

- Magdalena Draus (klasa VI) – Moja Ojczyzno

- Natalia Antosz (klasa VI) – Ojczyzno moja kochana

W konkursie fotograficznym przyznano wyróżnienie, które otrzymała Marcelina Wójcik z klasy piątej.

Laureaci konkursów otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, pozostali uczniowie nagrody pocieszenia.

                                                                                            Małgorzata Piekarska.

A oto utwory laureatów konkursu poetyckiego:

 

Ojczyzna

1. Wstałem dziś z samego rana,

poszedłem do dziadka, usiadłem na kolana.

Miech mi dziadek szczerze wyzna

i pytam go: Czym dla mnie Ojczyzna?

 

2. Zdumiony pytaniem małego wnuka,

w swoich myślach odpowiedzi szuka.

W oczach ma łzy i drży mu mowa,

Z ciężkim wzdychaniem wypowiada słowa.

 

3. Ojczyzna to Polska! Nękana niejedną niewolą,

z godłem orła białego i flaga biało-czerwoną.

Ojczyzna to Polska! Liczną krwią skąpana,

Ojczyzna to Polska! Niejedną walką wygrana.

 

4. Z ludźmi walczącymi dla nas wielu,

z sercem pełnym patriotyzmu, piękną cechą charakteru.

I dziś niejeden z nich by przyznał

że najważniejsze: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

 

5. Ojczyzna to Polska! Najukochańsza jedyna,

Ojczyzna to my! Nasz dom, szkoła, rodzina.

Więc dbajmy o Polskę wszyscy dookoła,

by historia nigdy więcej nie zatoczyła koła.

 

6. Dziadek zamilkł z głębokim westchnieniem,

lecz wnuczek szybko przerwał milczenie,

Dziadku! Już wiem co to dla mnie znaczy,

Ojczyzna to Polska! Dzisiaj wszystkim tłumaczę.

 

Piotr Antosz

 

Moja Ojczyzna

Ojczyzna to dom, pełen ciepła i miłości

Pachnący chleb na stole i słodkości

To matka, która zawsze czeka,

Byś szczęśliwie wrócił do domu z daleka.

 

Ojczyzna to słońce, obłoki na niebie,

Przepiękna przyroda obok mnie i Ciebie.

Morze, góry, lasy wokół szumiące

Wielkie miasta i wsie życiem tętniące.

 

Ojczyzna to pamięć, o tych co zginęli

Bo dzielnie bronili naszej polskiej ziemi.

Wspomnijmy w modlitwie, ich pamięć uczcijmy

O wielkich rodakach nie zapomnijmy

Bo to dzięki nim żyjemy dziś zgodnie,

Od 100 lat w wolnej Niepodległej Polsce.

Eryk Kościak

 

Moja Ojczyzno

Ojczyzno moja kochana,

 prześlicznie namalowana.

Tyle wojen przetrwałaś,

choć nie wszystkie wygrałaś.

 

Zawsze ktoś przysięgi składał,

lecz nie zawsze wygraną Ci dawał.

Próbował chronić Twe piękne krajobrazy,

ale i tak zniszczeniu uległy

piękne Twoje obrazy.

 

Drzewa, łąki i kwiaty,

jeziora, rzeki i lasy.

Choć już pięknie to wygląda,

dawniej tu była wielka wojna.

I już jesteś na naszych mapach,

w pięknych, słodkich zapachach.

Magdalena Draus

 

                                       Ojczyzno moja kochana

Ojczyzno moja kochana

ileś ty cierpiała.

Dwie wojny, zabory, niewola,

ciężka była ta Twoja dola.    

W obronie twojej każdy stawał,

lecz mało kto radę dawał.  

Niemiec deptał po Tobie,  

lecz Ty nie dawałaś sobie.

W końcu znalazł się ktoś kto Cię obronił,

i wrogów wygonił.

Teraz setną rocznicę Twojej wolności obchodzimy,

i nowe nadzieje w Tobie rodzimy.

Obiecujemy dbać o Ciebie

Nawet tam daleko w niebie.

Niech Bóg ma Cię w swej opiece,

najbardziej na całym świecie.

Kolejnych 100 lat Polsko miła Ci życzymy,

a codziennie o Twą wolność się modlimy.

Natalia Antosz

Uroczystości szkolne

 

 

***

GMINNY KONURS LITERACKO - PLASTYCZNY

 

„Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością.

Będziesz Ją miłował więcej niż siebie samego”

Zofia – Kossak – Szczucka

 

Dnia 8 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwierzycach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu z cyklu „Gdy pytasz mnie czym Ojczyzna jest…” w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski. Organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Iwierzycach oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olchowej. Konkurs odbył się w 3 kategoriach wiekowych. Z naszej szkoły wzięło udział 3 uczniów w 2 kategorii wiekowej, którzy napisali wiersze związane tematycznie z Ojczyzną. A wśród nich znaleźli się: Magdalena Draus z klasy piątej, Piotr Antosz i Eryk Kościak z klasy szóstej. Laureatem II miejsca został Eryk Kościak.

Gratulujemy uczniom talentu, rozwijania swoich zdolności, zainteresowań, uwrażliwienia na piękno polskiego słowa zamkniętego w tekście literackim. Na pewno przez takie działania uczniowie pokazują postawę patriotyczną, uczą się odpowiedzialności za państwo polskie, poszanowania naszych tradycji i wartości.

Gratulujemy!

Małgorzata Piekarska.

Gminny konkurs literacko-plastyczny

 

 

 

***

PIERWSZAKI NA „PRZEGLĄDZIE POLONEZA

 

8 listopada uczniowie klasy pierwszej wzięli udział w „Przeglądzie Poloneza” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Nockowej z okazji obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Gratulujemy wspaniałego występu, a rodzicom dziękujemy za pomoc w dowiezieniu dzieci na w/w uroczystość.

                                                                        Wychowawczyni: Jolanta Duda

Przegląd poloneza

 

 

***

MIĘDZYNARODOWY SUKCES MICHAŁA

 

W dniu 5 listopada w Szkole Podstawowej im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie odbyła się uroczysta gala podsumowująca Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pod hasłem „Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowanych bajek świat..”. Zadaniem uczestników było wykonanie okładki książki z dowolnej baśni lub legendy. Konkurs plastyczny o zasięgu międzynarodowym miał na celu popularyzację literatury dziecięcej, propagowanie idei czytania, rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych.

W konkursie wzięło udział 666 szkół ( w tym 17 polonijnych) – osiem szkół ze Stanów Zjednoczonych – z Nowego Jorku i Chicago. Z Europy nadesłano prace z Czech – z Trzyńca i Suchej Górnej, z Hamm w Niemczech, ze szkół w Blackburn, Manchesterze i Bradford w Wielkiej Brytanii, z Portlaoise w Irlandii, z Mińska na Białorusi. Dotarły także prace z Afryki, z Kairu w Egipcie. Ogółem nadesłano 4000 prac.

W konkursie brali udział także uczniowie z naszej szkoły. Jeden z nich - Michał Chrzan z klasy 7 został laureatem 1 miejsca. Ten ogromny sukces był wynikiem wykonania pięknej okładki do „Legendy o Smoku Wawelskim” techniką pastelową.

Nasz uczeń Michał Chrzan jest laureatem wielu konkursów plastycznych: ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Ten sukces jest jego pierwszym międzynarodowym – mamy nadzieję, że pierwszym i nie ostatnim.

Gratulacje dla Michała!

Ewa Medygrał

Zdjęcia z wręczenia nagród można obejrzeć na stronie SP w Niedźwiadzie Dolnej: 

http://www.niedzwiada.edu.pl/index.php/dla-ucznia/galeria/event/165LatSzkolyPodstawowejWNiedzwiadzieDolnej?lightbox=1

 

 

*** 

PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE AKCJI „ŚWIATEŁKO PAMIĘCI...

 

 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które ofiarowały znicze na rzecz akcji „Światełko pamięci dla Łyczakowa”. Zebraliśmy 102 znicze. 25 października zostały one dostarczone do siedziby TVP w Rzeszowie, gdzie zostały zapakowane i wyruszyły w drogę na Wschód… 

 Światełko Pamięci dla Łyczakowa

 

  

***

„ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA

 

Nasza szkoła po raz trzeci przyłącza się do akcji, której koordynatorem jest Telewizja Rzeszów.

Do 25 października będziemy zbierać znicze w kolorach czerwonych i białych. W dniu 1 Listopada zostaną rozpalone na największych i najstarszych nekropoliach: Łyczakowie, Cmentarzu Orląt Lwowskich i Cmentarzu Janowskim, a także na polskich grobach w Strzelczyskach, Mościskach, Pnikucie i Niżakowicach przez polskich harcerzy i stypendystów Fundacji Semper Polonia. To wsparcie dla mieszkających tam Polaków, ale też wyraz pamięci o polskiej historii Lwowa.

Prosimy, aby każde dziecko przyniosło 1 znicz na znak pamięci o poległych na dawnych ziemiach polskich. 

Przyniesione znicze prosimy składać w poszczególnych klasach.

 

Więcej informacji na stronie TV Rzeszów:

https://rzeszow.tvp.pl/39489715/swiatelko-pamieci-dla-lyczakowa

 

 

***

WYCIECZKA DO LASU

 

18 października klasy I, IIa, IIb i III wybrały się na pieszą wycieczkę do lasu i zagrody danieli. Piękna pogoda sprzyjała obserwacjom przyrodniczym. Dzieci poznawały roślinność Lasu Olchowskiego i podziwiały jej piękne jesienne kolory, wskazywały warstwy lasu, jego dary i wsłuchiwały się w odgłosy przyrody. Miłym akcentem wspólnej wyprawy było karmienie danieli, które bez lęku podchodziły do ogrodzenia i z apetytem zjadały jabłka oraz marchewki przyniesione przez dzieci.

W drodze powrotnej wszyscy przekonali się, że jesienny las to świetne miejsce do zabawy, a gruba pierzynka z liści amortyzuje skoki i upadki. Wyprawa do lasu dostarczyła wszystkim wielu wrażeń. Była to doskonała okazja do rozbudzenia zainteresowań otaczającą przyrodą, wzbogacenia wiedzy oraz kształtowania postaw proekologicznych.

Wycieczka do lasu

 

 

***

WYJAZ DO BLIZNY I PUSTKOWA

 

„Piekło jest na Ziemi, jest w każdym człowieku i każdy z nas

może stanąć przed wewnętrznym Sądem Ostatecznym,

by potem zmartwychwstać z niego, nowym człowiekiem.”

Maria Dąbrowska

 

         17 października uczniowie klasy V i VI wzięli udział w wyjeździe do Blizny i Pustkowa. Jak można przeczytać na stronie parku historycznego w Bliźnie, powstał on aby ocalić od zapomnienia prawdę historyczną o miejscu, które odegrało dużą rolę w historii II wojny światowej oraz późniejszym kształtowaniu techniki wojskowej. „Park powstał dokładnie w terenie autentycznej lokalizacji niemieckiego poligonu broni rakietowej V1 i V2. Park Historyczny kładzie duży nacisk na niepodważalną rolę działającej na tym terenie Armii Krajowej, która przyczyniła się do zdemaskowania jednej z najbardziej strzeżonych tajemnic Hitlera. Dzięki zaangażowaniu żołnierzy Armii Krajowej, wynaleziono w Londynie sposób na zmianę kierunku lotu rakiety V2, co spowodowało, że większość rakiet nie dolatywała nad wymierzone cele. Wywiadowcze działania Armii Krajowej w zakresie broni V2 na poligonie w Bliźnie są uważane przez historyków i znawców tematu jako ważące dla dalszego przebiegu II wojny światowej.

         Doprowadzenie przez Hitlera do użycia broni rakietowej na szeroką skalę oraz przystosowanie rakiet do przenoszenia ładunków nuklearnych mogło spowodować zupełnie inne potoczenie się historii współczesnego świata.”

         Na stronie Gminy Dębica można natomiast przeczytać informacje na temat Góry Śmierci.

„Góra Śmierci w Pustkowie, jest to miejsce, gdzie znajdował się poligon SS Truppen Ubungs Platz, na terenie, którego utworzono obóz pracy. Początkowo był to obóz dla jeńców francuskich, a następnie również dla jeńców radzieckich. Początkowo osoby zmarłe, bądź rozstrzelane były chowane do masowych grobów, jednak po wybuchu epidemii tyfusu i czerwonki ofiary były palone w specjalnych, do dziś istniejących, komorach. W dniu 16 września 1942 został utworzony obóz dla polskich więźniów. Ludzie umierali z głodu, chłodu, chorób i wycieczenia. Po wyzwoleniu Rosjanie przetrzymywali na tym terenie więźniów niemieckich. W miejscu byłego obozu zachowały się paleniska krematoryjne, pomieszczenia do przechowywania zwłok, oraz szczątki ofiar obozu. Dokonano renowacji komory śmierci, płyty krematoryjnej oraz wykonano zbiorową mogiłę.

Ku czci pomordowanych na Górę Śmierci prowadzi „Droga Cierpienia”, na którą składa się 14 rzeźb w kształcie ludzkich rąk.” Przy III rzeźbie można przeczytać fragment przytoczony na wstępie. „W 1964 postawiono tam pomnik upamiętniający ofiary obozu pracy, natomiast w 2007r. miała miejsce uroczystość odsłonięci pomnika upamiętniającego ofiary narodowości Żydowskiej. U podnóży Góry Śmierci znajduje się otwarte Mini Muzeum oraz Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie Osiedlu.”

 

Uczniowie tak opisują ten wyjazd:

17 października wspólnie z klasą V pojechaliśmy do Blizny i Pustkowa. Blizna to wieś obkuta ciekawą historią. Otóż w czasie II wojny światowej wypuszczono tam po raz pierwszy rakiety V1 i V2. Adolf Hitler, główny przywódca Rzeszy Niemieckiej, szukał miejsca, w którym mógłby wybudować obóz pracy i stworzyć miejsce do budowania i testowania rakiet V1 i V2. Führer znalazł takie miejsce w Bliźnie, które po wysiedleniu prawie wszystkich rodzin z tej ziemi, idealnie nadawał się na to przedsięwzięcie. Przywódca Rzeszy wybudował obóz pracy w Bliźnie, sprowadził projektantów, aby jak najbardziej ulepszać własną broń.

Ogólnie wycieczka nam się podobała i zachęcamy do odwiedzenia tego miejsca.

J. Ciebiera, C. Piczak, J. Szeliga, K. Szpara

 

Wycieczkę rozpoczęliśmy około 9.30, do Blizny dojechaliśmy około 10. Mogliśmy tam zobaczyć wiele historycznych pojazdów i maszyn. Byliśmy w baraku, gdzie znajdowały się makiety, stara broń oraz różnego rodzaju „części” z okresu II wojny światowej. Dowiedzieliśmy się wielu historycznych ciekawostek na temat tego miejsca, maszyn i pojazdów. Jedną z ciekawostek jest to, że rakieta V2 mogła rozwinąć prędkość około 5000 km/h!!! Fajną rzeczą było to, że mogliśmy wejść do okopu obserwacyjnego, niektórych maszyn, samolotu czy samochodu.

Następnie przejechaliśmy do Pustkowa i tzw. „Drogą Cierpienia” weszliśmy na Górę Śmierci. Góra Śmierci to olbrzymi cmentarz bez grobów… Podczas II wojny światowej zginęło tam wiele osób. Było tam kilka pomników upamiętniających m.in. Polaków, Żydów, którzy masowo byli tam zabijani. Zapaliliśmy znicze i pomodliliśmy się, aby nic takiego więcej się nie zdarzyło… Około 13.30 bez problemów wróciliśmy do szkoły.

K. Bielak, M. Habaj, E. Kościak, K. Marć, J. Noga

 Wyjazd do Blizny i Pustkowa

 

 

***

PROJEKT WYŚLIJ KARTKĘ DO POWSTAŃCA

 

Nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiej akcji BohaterON i wzięła udział w projekcie Fundacji Sensoria pt. „Wyślij kartkę do powstańca”. Akcja miała na celu uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.

Uczniowie zostali zapoznani z bohaterską postawą młodych ludzi - często też dzieci niewiele starszych od nich, którzy poświęcili wszystko, by walczyć o naszą wolność. Chętne dzieci ozdobiły specjalne bezpłatne kartki pocztowe składając hołd żyjącym Powstańcom. Zapakowane do wspólnej koperty kartki zostały wysłane. Gotowe pocztówki trafią niebawem do żyjących jeszcze Powstańców i mamy nadzieję, że dostarczą one adresatom wiele radości i wzruszeń.

Poprzez udział w akcji oraz zajęcia i rozmowy o wartościach patriotycznych uczniowie poznali bliżej historię Polski, a także sylwetki Bohaterów Powstania Warszawskiego.

Prace można obejrzeć otwierając poniższy link.

Koordynator akcji: Danuta Grabowska

Bohater On 

 

 

***

ŚWIĘTO SZKOŁY

 

PIERWSZAK - JAK TO DUMNIE BRZMI!

„Jestem małym Polakiem. Kocham moją Ojczyznę.

Pragnę dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

Przyrzekam być dobrym kolegą.

Przyrzekam być przyjacielem zwierząt i roślin.

Będę starał się swą nauka i zachowaniem

sprawiać radość rodzicom i nauczycielom

Ślubuję!”

Tymi słowami 15 października 2018 roku pierwszoklasiści podczas Święta Szkoły złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Patriotyczna oprawa tego wydarzenia miała związek z obchodzoną w tym roku 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczniowie klasy pierwszej swój program artystyczny rozpoczęli tanecznym krokiem „Poloneza”. Następnie zaprezentowali wiersze i piosenki przygotowane specjalnie na tę okazję. Nie sposób było oderwać oczu od dzieci, które świetnie prezentowały się w strojach galowych oraz pięknych uczniowskich biretach. Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie przysięgi uczniowskiej. Po ślubowaniu każdy dostąpił zaszczytu Pasowania na Ucznia dokonanego symbolicznym ołówkiem przez Pana Dyrektora Waldemara Piekarskiego. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy, legitymacje szkolne oraz złożyły pamiątkowe odciski w kronice szkolnej.

W tym jakże wyjątkowym dniu dzieciom towarzyszyli rodzice oraz najbliżsi, którzy z dumą, a czasem nawet z kręcącą się w oku łezką obserwowali, jak ich pociechy wstępują w szeregi szkolnej braci.

Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

Jolanta Duda

 

PAMIĘĆ O MAJORZE WCIĄŻ ŻYWA!

Istotnym punktem obchodzonego co roku Święta Szkoły jest wspomnienie o majorze Henryku Sucharskim. W tym roku uczniowie przypomnieli sylwetkę patrona, przygotowując się do konkursu wiedzy na temat: Major Sucharski – patron naszej szkoły. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: młodszej obejmującej klasy III-V i starszej klasy VI-VIII. Podczas zmagań konkursowych, o podium, rywalizowały wyłonione wcześniej zespoły klasowe. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy na temat życia patrona, ale także wydarzeń związanych z I i II wojną światową. Mimo pytań dodatkowych, większość odpowiadała bezbłędnie. Jury postanowiło więc przyznać w młodszej kategorii I miejsce klasie III, IV i V. W starszej kategorii najlepiej z pytaniami, które były nieco trudniejsze, poradzili sobie uczniowie z klasy VIII i to im przypadło I miejsce. II miejsce jury przyznało klasie VI i VII.

Gratulujemy wszystkim uczniom i mamy nadzieję, że konkurs był doskonałą okazją do przypomnienia sobie sylwetki tego wielkiego Polaka.

Organizator konkursu Magdalena Szeliga

Święto Szkoły

 

 

***

VI DYKTANDO NIEPODLEGŁOŚCIOWE

„PO POLSKU O HISTORIII

objęte honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty

 

Dnia 9 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”. Organizatorem konkursu było Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie oraz Fundacja „Zawsze Warto” i adresowany był do szkół z województw: małopolskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, opolskiego, podkarpackiego i śląskiego. W tym roku szkolnym dyktando odbyło się w 3. kategoriach wiekowych: klas IV-VI szkół podstawowych, klas VII-VIII szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. W I. kategorii wiekowej uczniowie napisali dyktando pt. Wygrał Polskę na fortepianie. Tekst nawiązywał oczywiście do mistrza klawiatury – Ignacego Jana Paderewskiego. W II. kategorii tekst dyktanda był dużo trudniejszy, a zatytułowany był: Dzień jak nie co dzień, czyli minidyktando na stulecie niepodległości. Z naszej szkoły w młodszej kategorii wzięło udział 19 uczniów, zaś w starszej: 7 osób. Pomimo dużej ilości zawirowań i trudności ortograficznych, sporo uczniów otrzymało kwalifikacje do kolejnego etapu. Kwalifikacje do etapu wojewódzkiego uzyskali następujący uczniowie: Marcin Antosz (klasa IV), Magdalena Draus (klasa V), Natalia Franczyk (klasa V), Wiktoria Alberska (klasa V), Natalia Kisiel (klasa V), Piotr Antosz (klasa VI), Jakub Ciebiera (klasa VI), Eryk Kościak (klasa VI), Kacper Marć (klasa VI). W starszej grupie do następnego etapu otrzymało kwalifikacje 4. uczniów: Emilia Przybek (klasa VII), Marcelina Trojan (klasa VII), Grzegorz Paśko (klasa VIII), Michał Chrzan (klasa VII).

Podkarpacka Komisja Konkursowa z racji dużej ilości uczniów biorących udział w dyktandzie mogła zakwalifikować do finału po 60 osób z danej kategorii, którzy w etapie szkolnym uzyskali podobnie wysokie wyniki. Niestety z naszej szkoły nikomu nie udało się dalej przejść, ale i tak uczniom należą się duże brawa!

Gratulujemy!

Małgorzata Piekarska.

 

 

***

WYCIECZKA DO TARNOWA

 

4 października klasa VI, wraz z wychowawcą i p. Magdaleną Szeliga, udała się na wycieczkę do Tarnowa. Uczestniczyliśmy w grze miejskiej „Cyfrowym szlakiem po Tarnowie”, przygotowanej i przeprowadzonej przez Stowarzyszenie „MIASTA W INTERNECIE”.

Wyjechaliśmy z Iwierzyc o godzinie 8.00. Podróż w autokarze minęła nam bardzo szybko i w mgnieniu oka znaleźliśmy się na miejscu. Gra rozpoczęła się w Hotelu Kantoria, gdzie zostaliśmy podzieleni na grupy, dostaliśmy tablety i każda grupa z opiekunem wyruszała na trasę w odstępach 10 minutowych.

Jak obliczyliśmy ile kroków dzieli hotel od Cmentarza Żydowskiego i wykonaliśmy zadania związane z tym miejscem ruszyliśmy dalej. Na swej drodze spotykaliśmy także różne postaci. Jedną z ciekawszych był Król Polski Władysław Łokietek (oczywiście jago pomnik). Tam jedną z grup wystraszono nagłym, głośnym odśpiewaniem Bogurodzicy – mieli to szczęście, że spotkali się z królem o pełnej godzinie. Podczas zabawy spotkaliśmy także: Agnieszkę Osiecką, Zbigniewa Herberta, Jana Brzechwę, Romana Brandstaettera, Jana Szczepanika, Józefa Bema i Adama Mickiewicza.

Bardzo ciekawym miejscem, gdzie czekało na nas kolejne pytanie był wagonik tarnowskiego przedwojennego tramwaju, w którym obecnie znajduje się kawiarnia. Tam od barmana otrzymaliśmy kopertę z kolejnym pytaniem.

Zadania były przeróżne, jedne łatwe inne troszkę trudniejsze… Tłumaczyliśmy język hebrajski na polski. W budynku poczty musieliśmy, kupić kartkę pocztową i znaczek, napisać i wysłać pozdrowienia z wycieczki do szkoły. Robiliśmy przeróżne zdjęcia i umieszczaliśmy na platformie gry. Szukaliśmy zabytkowego przystanku tramwajowego, poznaliśmy historię Żydów tarnowskich oraz II wojny światowej. Liczyliśmy maszkarony na budynku tarnowskiego Ratusza, byliśmy na najstarszej nekropolii w Tarnowie, a także obliczaliśmy pole powierzchni jednego ze skwerów.

Z wszystkich atrakcji, które napotkaliśmy na swojej drodze i tak najlepsze było samo odnajdywanie miejsc gdzie „ukryte” były kolejne zadania i podążanie za wskazówkami.

Dzięki tej grze dowiedzieliśmy się wielu rzeczy na temat Tarnowa i związanych z nim wybitnych ludzi. Dowiedzieliśmy się także jak poprawnie korzystać z map Google, ale też rozmawialiśmy z obcymi ludźmi, nie bojąc się ich – niekiedy tak łatwiej było uzyskać wskazówki, odpowiedzi…

Gdy wróciliśmy do szkoły wszyscy przyznaliśmy – lepszej wycieczki jeszcze nie było. Jak kiedyś odbędzie się podobna, na pewno pojedziemy.

W trakcie gry opiekowali się nami nasza wychowawczyni p. D. Grabowska, p. Magdalena Szeliga i panowie ze Stowarzyszenia „MIASTA W INTERNECIE” p. Grzegorz Foltak i p. Artur Krawczyk. Serdecznie dziękujemy za wiele cennych wskazówek, które niejednokrotnie uchroniły nas przed zgubieniem się w Tarnowie…

N. Antosz, P. Antosz

Gra miejska w Tarnowie

 

 

 

***

WYCIECZKA DO ŁAŃCUTA

 

3 października br. uczniowie kl. IIa, IIb i III byli na wycieczce w Łańcucie. Celem wycieczki było zwiedzanie jednej z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce – Zamku Lubomirskich i Potockich. Dzieci zobaczyły znakomite wnętrza mieszkalne, niezwykle interesującą kolekcję pojazdów konnych oraz trofeów pochodzących z safari i polowań. Szkoda tylko, że padający deszcz nie pozwolił na spacer po pałacowym parku.

Wycieczka do Łańcuta

 

 

***

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (ŚDTM) odbywa się każdego roku w ostatni piątek września.

 

Jaki jest cel akcji?

Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych zaległości po wakacjach.

 

Na czym polega?

Tabliczkowa wiedza sprawdzana jest w niecodzienny sposób - podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Egzaminatorami są uczniowie. Tworzą oni specjalne Komisje oraz Patrole Egzaminacyjne. Zaopatrzeni są w losy i przepytują starszych kolegów.

 

ŚDTM w naszej szkole

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia w naszej szkolemiały miejsce 28 września. W tym dniu klasa IV pod opieką wychowawcy przeprowadziła egzaminy z tabliczki mnożenia wśród uczniów klasy III, V i VI. Uczniowie z klasy IV, posiadający identyfikatory Egzaminatorów, chodzili po klasach, rozdawali testy, przeprowadzali egzaminy, a następnie sprawdzali i oceniali sprawdziany. Uczniowie, którzy zdali egzamin otrzymali Certyfikat oraz medal Eksperta Tabliczki Mnożenia. Zostali także nagrodzeni dodatkową oceną z matematyki.

Uczniowie klasy IV byli bardzo przejęci swoją rolą, skrupulatnie wypełniali swoje zadania. Byli niezwykle zmotywowani pełnieniem ważnej funkcji egzaminatora. Dokładnie sprawdzali testy i bardzo starannie wypisywali certyfikaty.

Miejmy nadzieję, że to matematyczne święto, wejdzie na stałe do naszego szkolnego kalendarza.

Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy Egzaminatorom i wszystkim uczestnikom akscji.

Koordynatorzy akcji: klasa IV i wychowawca p. Angelika Pizło

Dzień Tabliczki Mnożenia

 

 

***

BohaterOn

 

Znalezione obrazy dla zapytania bohateron

Podziękujmy bohaterom, którzy walczyli o naszą wolność - zachęcają organizatorzy ogólnopolskiej akcji BohaterOn, która ma na celu uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.

Odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia tamtych dni z ludzkiej perspektywy. Ludzie Ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek”. - piszą organizatorzy akcji i zachęcają, by do 2 października wysłać wybranemu Powstańcowi kartkę z osobistym podziękowaniem za walkę o wolność.

Zwracamy się z prośbą do chętnych uczniów, by zadedykowali swoją kartkę konkretnemu bohaterowi powstania i napisali kilka miłych słów z osobistym podziękowaniem za walkę o wolność.

Na stronie akcji BohaterOn można znaleźć zdjęcia, krótkie sylwetki i fragmenty wspomnień żyjących powstańców. Prosimy wpisać imię, nazwisko i pseudonim Powstańca pod adresem Fundacji Sensoria. Można również coś narysować i ozdobić kartkę. 

Kartki prosimy składać u p. D. Grabowskiej do poniedziałku tj. do 1 października

Nie trzeba kupować znaczka. Wszystkie wypisane i zaadresowane kartki zapakujemy razem i wyślemy pocztą do Fundacji Sensoria, która przekaże je dyrektorowi Muzeum Powstania Warszawskiego, a on doręczy je adresatom. Bezpłatne kartki są dostępne u p. D. Grabowskiej.

 

 

 

***

NAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE - hasło nadal aktualne

 

Przez cały ubiegły rok szkolny zbieraliśmy różnego rodzaju nakrętki. 24.09.2018 zważone i odpowiednio spakowane odwieźliśmy do Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.

Serdecznie dziękujemy P. Annie Antosz i chłopcom z klasy VI za pomoc w ważeniu i transporcie nakrętek.

Nasze zakrętki ważyły 247,80 kg – przypominamy 1kg nakrętek to 1zł.

 

O co chodzi w akcji?

         O zbieranie różnego typu plastikowych nakrętek, zakrętek, wieczek i pokrywek. Nie wyrzucaj nakrętek, przyłącz się do akcji i zbieraj razem z nami! Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno - ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Ten niewielki przedmiot, konsekwentnie zbierany, może wiele zdziałać. Jedna nakrętka na pozór nic nie znaczy, ale liczy się efekt skali. W skupie 1 kg to 1zł – niewiele, ale tona nakrętek to już 1000 zł.

 

Jak zbieramy?

Nakrętki przynosimy do szkoły i umieszczamy w odpowiednim pojemniku.


Co dzieje się z nakrętkami?

         Zebrany towar sprzedawany jest firmie recyklingowej, która zakupione zakrętki przerabia na surowiec wtórny (plastikowy granulat). Producent może przetworzyć wówczas zebrane odpady na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów.


Co dalej?

         Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają z kolei na leczenie - leki, opatrunki medyczne, rehabilitację dzieci lub sprzęt specjalistyczny dla podopiecznych Fundacji.


Dlaczego akurat nakrętki?

         Dlatego, że są stosunkowo ciężkie i zajmują stosunkowo niewielką przestrzeń. Po za tym szkło jest niebezpieczne, metal kłopotliwy w zbiórce, a puszki niekoniecznie kojarzą się z akcją społeczną. Plastikowe butelki też odpadają, bo są zbyt tanie, zajmują dużo więcej miejsca niż zakrętki i tak czy inaczej są segregowane przez MPO.

 

Jakich zakrętek nie zbieramy?

Każda kolejna zebrana zakrętka jest niezwykle ważna. Istotne jest jednak to, aby była to zakrętka odpowiednia. Niestety nie wszystkie typy zakrętek (czy raczej zamknięć butelek, które są często mylone z zakrętkami) się nadają. Dlatego przypominamy, czego NIE zbieramy:

- zamknięcie mydła w płynie z pompką,

- zamknięcie płynu do mycia szyb, itp.

Do worków z zakrętkami nie wrzucamy też innych plastikowych elementów, nie mówiąc już o obiektach wykonanych z innych materiałów!

Przed oddaniem zakrętki z opakowania z kawy, wyjmij tekturkę!

Zbieramy nakrętki

Opiekun akcji: Danuta Grabowska

 

 

***

REZERWAT WIELKI LAS

 

20 września, w piękny, słoneczny dzień, uczniowie klasy IIA i IIB wraz z wychowawczyniami i panią Beatą Rój wybrali się do Rezerwatu Przyrody „Wielki Las” w Woli Zgłobieńskiej. Rezerwat został utworzony 25 lipca 1997 roku na powierzchni 88,34 ha w leśnictwie Wola Zgłobieńska. Przedmiotem ochrony są dobrze zachowane zbiorowiska leśne typowe dla piętra pogórza. Położony jest w obrębie Strzyżowsko – Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Rezerwat „Wielki Las obejmuje ochroną jeden z cenniejszych pod względem przyrodniczym fragmentów żyznej buczyny karpackiej.
        W obrębie rezerwatu spotkać można licznych przedstawicieli flory górskiej oraz szereg roślin rzadkich i chronionych. Cennym elementem istniejącego tu ekosystemu leśnego jest również drzewostan, który na znacznej części rezerwatu ma charakter ok. 100- letniego starodrzewu bukowego. Kompleksy leśne, w skład których wchodzi omawiany rezerwat, znajdują się w zasięgu areału osobniczego wielu cennych gatunków fauny. Z rzadszych przedstawicieli tej grupy wymienić należy: dzięcioła czarnego, lelka kozodoja, puszczyka uralskiego, kobuza, trzmielojada, pójdźkę, sowę uszatą, bociana czarnego, salamandrę plamistą.
 

Przez teren rezerwatu przebiega leśna ścieżka dydaktyczna. Ścieżką dydaktyczną poprowadził nas i ciekawie opowiadał leśniczy Pan Tomasz. Następnie udaliśmy się do leśniczówki gdzie dzieci obejrzały licznie zgromadzone eksponaty i trofea myśliwskie. Na terenie obejścia leśniczówki dzieci odpoczęły i zjadły zabrany ze sobą prowiant. Był też czas na zabawy i rozegranie meczu w piłkę nożną. Zadowoleni, pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.

Rezerwat Wielki Las

 

 

 ***

WYCIECZKA DO OŚWIĘCIMIA I BRZEZINKI

 

20 września br. uczniowie klasy VII i VIII uczestniczyli w wycieczce do Oświęcimia i Wadowic. Wycieczka miała charakter żywej lekcji historii, podczas, której uczniowie znaleźli się na największym cmentarzu na świecie, czyli w niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady w Oświęcimiu i Brzezince. Powstałe tam Muzeum Auschwitz – Birkenau upamiętnia miejsce martyrologii wielu narodów, miejsce gdzie totalitaryzm hitlerowski doprowadził do zagłady tysiące istnień ludzkich.

Tego Muzeum nie można tak po prostu zwiedzić. To miejsce trzeba godnie nawiedzić. W milczeniu i zadumie przebyć drogę, która niejednokrotnie była ostatnią prostą na Ziemi dla milionów niewinnych ofiar nazizmu. Wizyta w tym Muzeum skłoniła naszych uczniów do refleksji, a jakich…poczytajmy.

20 września odwiedziłam Muzeum Auschwitz - Birkenau – nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady, symbol Holocaustu. Obóz istniał w latach 1940 -1945, od 1979 roku wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Naziści zamordowali tam blisko 1,3 mln ludzi. O skali zbrodni świadczą zachowane: ogrodzenia z drutu kolczastego, wieże strażnicze, baraki więźniów, szubienice, komory gazowe oraz krematoria.

Każdego dnia do obozu trafiało tysiące osób różnych narodowości np. Żydzi, Polacy, Romowie, Słowianie. Nie szczędzono kobiet, ani dzieci. Ludziom wchodzącym przez bramę ukazywał się duży napis „Arbeit macht frei” czyli praca czyni wolnym. To było kłamstwo. Z obozu nie dało się wyjść, ani uciec tak zwyczajnie. To tu, dla wielu niewinnych ludzi kończyło się życie. Dlaczego? Tylko dlatego, że Hitler wcielał w życie swoje chore nazistowskie poglądy. Poglądy o ludziach gorszych, za jakich uważał narody słowiańskie, naród żydowski i romski. To straszne, że jeden człowiek miał w sobie tyle nienawiści i potrafił ją wpoić swoim podwładnym, którzy wymordowali tyle istnień ludzkich. Na początku wszystkim więźniom robiono zdjęcia, spisywano dane osobowe i golono włosy. Niszczono dokumenty, pamiątki, ubrania. Zabierano rzeczy np. buty, walizki, grzebienie, ale przede wszystkim zabierano im tożsamość. W zamian nadano tatuaż z numerem identyfikacyjnym.

Niemcy robili wszystko, aby w jak najkrótszym czasie uśmiercić narody „podludzi”. Więźniowie byli zatem głodzeni - na śniadanie dostawali kawę lub wywar z ziół, w południe zupę z ziemniakami, brukiew oraz niewielkie ilości kaszy jaglanej lub mąki żytniej, na kolację zaś najczęściej podawano kromkę chleba z łyżką marmolady. Tak małe i niskokaloryczne porcje w połączeniu z ciężką pracą, przyczyniały się do wyniszczenia organizmów. Więźniowie bardzo szybko tracili na wadze. W jednej z sal muzealnych zobaczyłam zdjęcia wychudzonych i przepracowanych kobiet. Było mi ich tak bardzo żal. Trudno wyrazić to słowami. A co z dziećmi? Ich dzieciństwo przepełnione było strachem, głodem, ciągłą walką o przetrwanie. To straszne, że na nich dokonywano okrutnych mordów, zabrano im przecież najpiękniejszy okres życia.

Pani przewodnik opowiedziała nam o pseudomedycznych eksperymentach dr. Josefa Mengela. Wykorzystywano ludzi jak tani materiał doświadczalny, wszczepiano im bakterie, aby sprawdzić jak zachowa się organizm. A ten, wycieńczony z głodu i chorób po kilku dniach zazwyczaj się poddawał. Niewiele więźniów to przeżyło, a pamięć o nich pielęgnuje w szczególności Blok nr 10. Tuż obok Blok nr 11. Blok zwany przez więźniów „Blokiem Śmierci”. W piwnicach mieścił się obozowy areszt, a na zamkniętym dziedzińcu przeprowadzano egzekucje przez rozstrzelanie. Idąc wąskim korytarzem zaglądaliśmy do bardzo malutkich cel do stania - ostatnia kara przed śmiercią - pomyślałam. Na chwilę zatrzymaliśmy się przed celą głodową Ojca Maksymiliana Kolbe. Opuszczając dziedziniec bloku, zatrzymaliśmy się przed ścianą śmierci. Składając kwiaty i paląc znicze oddaliśmy należyty hołd tym, którzy tu zginęli.

Nie martwiono się o stan zdrowia więźniów. Higiena ograniczała się do masowej kąpieli raz na 3 miesiące i dezynfekcji ubrań. Więźniowie spali w nieludzkich warunkach. Mogliśmy się o tym przekonać zwiedzając baraki w II obozie w Brzezince. Ten obóz w większości został zniszczony, ale ruiny pieców krematoryjnych przypominają, że tutaj rozgrywał się prawdziwy dramat tych, którzy szli do gazu. Wmawiano im przecież, że idą tylko do łaźni, kazano się rozbierać, układać ubrania i wchodzić do pomieszczeń, które były komorami gazowymi. Cyklon B robił swoje. A później tysiące, setki tysięcy ciał palono. Przechodząc przez rampę kolejową w Brzezince próbowałam wyobrazić sobie co czuli więźniowie, którzy tutaj trafili. Czy byli równie przerażeni jak ja dzisiaj, a przecież mnie nic nie grozi...

To wszystko, co zobaczyłam bardzo mną wstrząsnęło. Sale pełne zebranych butów, walizek, grzebieni pokazały na jak wielką skalę była to zbrodnia. Korytarze pełne zdjęć ludzi, którym odebrano wszystko. Ogrom cierpienia niewinnych ofiar. Wśród nich Ojciec Maksymilian Kolbe, który dobrowolnie poszedł na śmierć za Franciszka Gajowniczka. Nie znał go, ale wiedział, że ma rodzinę i ma dla kogo żyć. Cela więzienna Ojca Maksymiliana przypomina o tym największym darze, jaki jeden człowiek może ofiarować drugiemu.

Historia tych ludzi, ich cierpienie to prawdziwe piekło na ziemi. Do tej pory czuję ból i zadaję sobie pytanie czy musiało do tego dojść?. To straszne, że człowiek człowiekowi zgotował taki los. Na wycieczce zrozumiałam jak dobrze mi jest wśród tylu wygód. Postanowiłam, że dołożę wszelkich starań, aby nigdy więcej nie doszło do takiej sytuacji.

Nigdy więcej wojny - pomyślałam!

Marta Mucha

W drodze powrotnej z Oświęcimia zatrzymaliśmy się w Wadowicach. Odwiedziliśmy Bazylikę Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem Jana Pawła II. Piękna, letnia pogoda zachęciła nas, aby czas wolny spędzić na wadowickim rynku. Okoliczne kawiarenki wypełniły się szybko uczniami, którzy rozkoszowali się smakiem najlepszych kremówek w Polsce. Niektórym udało się nawet odwiedzić Gimnazjum, do którego uczęszczał Karol Wojtyła. 

Po krótkim odpoczynku zwiedziliśmy Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II i wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Wspomnienia po tej wycieczce pozostaną z nami na zawsze…

 

M. Szeliga

Wycieczka do Oświęcimia i Brzezinki 

 

 

 ***

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

 

W ubiegłym roku szkolnym, uczniowie obecnej klasy VI, po raz pierwszy włączyli się w obchody tego dnia. Ponieważ bardzo podobały im się wszystkie aktywności związane z Międzynarodowym Dniem Kropki, również w tym roku postanowili zabawić się w kropkowanie.

Przypomnijmy: Celem Międzynarodowego Dnia Kropki jest wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania. Kropka z książeczki o Vashti stała się pretekstem do zorganizowania wielkiej światowej akcji - Międzynarodowego Dnia Kropki. Od sześciu lat, 15 września obchodzi się International Dot Day. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Uczniowie, nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy instytucji kultury na całym świecie organizują tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować. Motywem przewodnim jest kropka.” 

Wystrojeni w kropkowane koszulki, koszule, bluzy, spodnie, skarpetki... oczekiwali na kropkowe niespodzianki. Uczniowie rysowali zwierzę w kropki, podawali przykłady jedzenia w kropki, przedmiotów w kropki, miejsc w kropki, roślin w kropki... Otaczający nas świat to kropkowy świat, chociaż nie wszyscy widzą kropki w tych samych miejscach i w ten sam sposób...

Już mamy plany czym zajmiemy się w przyszłym roku…

 

Danuta Grabowska

Międzynarodowy Dzień Kropki 

 

  

***

NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019 ROZPOCZĘTY!

„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”

Stefan Żeromski

3 września 2018 roku, po wakacyjnej przerwie, rozpoczęliśmy nowy rok nauki. Cała społeczność naszej szkoły i uczniowie wygaszanego Gimnazjum spotkali się o godz. 800, na mszy świętej inaugurującej nowy rok szkolny, w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Nockowej.

Po mszy uczniowie wraz z opiekunami i nauczycielami udali się do szkoły, gdzie dyrektor Waldemar Piekarski, serdecznie powitał dzieci i ich rodziców, przedstawił wychowawców, nowych nauczycieli, jak również podał informacje dotyczące pracy placówki w nowym roku. Następnie dzieci udały się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.

NOWY ROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY! UFAMY, ŻE BĘDZIE WSPANIAŁY…

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2017/2018

 

***

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 

22 czerwca br. zakończył się rok szkolny 2017/2018, zadźwięczał ostatni dzwonek. Szybko minęło dziesięć miesięcy. Życie szkoły nie było jednak wypełnione tylko zdobywaniem wiedzy, ale także obfitowało w wiele wydarzeń, konkursów, dyskotek, akcji wolontariatu, wycieczek…

Uroczystości zakończenia roku szkolnego rozpoczęły się Mszą św. w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Nockowej, na którą wybrała się cała społeczność szkolna. Po powrocie do szkoły miało miejsce uroczyste przekazanie sztandaru. Poczet sztandarowy w składzie: chorąży Michał Ziomek, asysta: Marta Mucha i Marcelina Święch przekazał sztandar młodszym kolegom. W przyszłym roku szkolnym zaszczytne miano pełnić będą: chorąży Marcin Darłak i asysta: Kamila Drelich i Martyna Wiśniewska.

Gratulacje za osiągnięcia i sukcesy popłynęły w kierunku uczniów. Słowa podziękowania zostały skierowane również do nauczycieli i pracowników szkoły.

Następnie nadeszła najważniejsza chwila wręczenia przez dyrektora szkoły świadectw z wyróżnieniem oraz nagród dla uczniów klas I – VII, podziękowań i gratulacji dla rodziców. Po akademii uczniowie wraz z wychowawcami udali się na spotkanie do klas, podczas których rozdano pozostałe świadectwa. Był to czas na wspólną refleksję, podziękowania i życzenia.

Czas na zasłużony odpoczynek, wędrówki i przygody. Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji. 

Zakończenie Roku Szkolnego

 

  

***

KINOLUB I KULA

W ubiegły roku ze względu na ograniczoną ilość miejsc nie mogliśmy uczestniczyć w organizowanym przez Fundację IKS, Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB. W tym roku już dużo wcześniej zadbaliśmy o rezerwację miejsc na IV Międzynarodowy Festiwal w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.

KINOLUB to bardzo ciekawe zarówno pod względem artystycznym, jak i tematycznym oraz niesamowicie wartościowe i ambitne kino, którego młodzi widzowie nie znajdą w tradycyjnym repertuarze kinowym. Z tego właśnie powodu, festiwal został objęty przez Rzecznika Praw Dziecka – Patronatem Honorowym.

7 czerwca uczniowie klasy IV uczestniczyli w pokazie wzruszającego, kolumbijskiego filmu „Bohaterowie”, który w pouczający sposób pokazuje, jak pasja, wytrwałość i siła przyjaźni pozwalają spełniać marzenia. Głównym bohaterem jest Eduardo, chłopiec, który stracił nogę w wybuchu. Niepełnosprawność nie jest dla niego barierą, ograniczeniem, a wręcz przeciwnie nie przeszkadza mu w „normalnym” życiu oraz marzeniach o założeniu drużyny piłkarskiej. Bohaterowie filmu uświadomili każdemu młodemu widzowi, że warto wytrwale dążyć do celu, podążać za marzeniami bez względu na trudności, przeciwności losu.

Uczniowie klasy V obejrzeli brazylijski film drogi, „Na kółkach”, w którego centrum stoi poszukiwanie przyjaźni i akceptacji. 13-letni Lucas porusza się na wózku onwalidzkim po nieszczesłiwym wypadku. 12-letnia Lais pomaga mamie sprzedawać śniadania w przydrożnym barze dla kierowców. Dziewczynka bardzo chciałaby poznać swojego ojca, który opuścił rodzinę, kiedy ona była mała. Lucas i Lais zaprzyjaźniają się w szkole. Kiedy dziewczynka dowiaduje się, gdzie może przebywać jej ojciec, razem wyruszają w podróż, aby go odnaleźć, chociaż jedyną ich poszlaką jest stary kawałek zdjęcia. Niezwykłości ich wyprawie dodaje fakt, że Lais przemierza trakt na rowerze, a Lucas na swoim elektrycznym wózku inwalidzkim.

Po projekcji filmów, które jak mówili uczniowie, były smutne, ale życiowe, udaliśmy się do kręgielni Kula Bowling, w Galerii Nowy Świat. Gra w kręgle to doskonała forma aktywności fizycznej, poprawia bowiem koordynację wzrokowo – ruchową, ćwiczy precyzję oraz sprzyja integracji i zdrowej rywalizacji. Dobrej zabawy było znacznie więcej niż rywalizacji – tylko tej zdrowej, oczywiście…

KINOLUB i Kula

 

 

***

DZIEŃ DZIECKA

W dniu 4 czerwca w naszej szkole zorganizowany został Dzień Dziecka - Dzień Sportu. Impreza przy sprzyjającej pogodzie odbyła się na boisku szkolnym.

W programie znalazły się konkurencje sportowo-ruchowe jak również dmuchańce. Dodatkową atrakcją dla dzieci był poczęstunek oraz lody (ufundowane przez Radę Rodziców).

Ponad trzygodzinne zmagania rekreacyjno-sportowe pozwoliły w miłej atmosferze spędzić ten szczególny dzień. 

Dzień Dziecka

 

 

***

GMINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Od stycznia br. w Szkole Podstawowej w Iwierzycach realizujemy działania, które aktywnie włączają całą społeczność szkolną w obchody Jubileuszu Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Kolejnym przedsięwzięciem, do którego chcemy zaprosić tym razem dzieci i młodzież z całej Gminy Iwierzyce jest Gminny Konkurs Fotograficzny „Miejsca Pamięci Narodowej”. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i zachęcamy do wzięcia udziału, w tym kolejnym działaniu uświetniającym obchody Jubileuszu.

Regulamin konkursu

Organizator: Magdalena Szeliga

 

***

GMINNY KONKURS HISTORYCZNY

4 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Wiercanach odbyła się XI edycja Gminnego Konkursu Historycznego pod honorowym patronatem Wójta Gminy Iwierzyce, pana Bogusława Muchy.

Tegoroczna edycja konkursu uświetniła lokalne obchody Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, gdyż poświęcona była osobie Józefa Piłsudskiego. Uczniowie zakwalifikowani do konkursu wykazali się bardzo dobrą znajomością faktów z życia Marszałka, ale także wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości.

Bardzo cieszy nas fakt, że to właśnie nasi uczniowie: Michał Chrzan, który zajął I miejsca i Łukasz Róg z II miejscem, zdominowali grono laureatów w tegorocznych zmaganiach z historią.

Gratulujemy uczniom klasy VI i zachęcamy pozostałych do brania udziału w konkursach.

 

Opiekun Magdalena Szeliga

Gminny Konkurs Historyczny

 

 

***

KLASA 1A NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

18 maja pierwszaki miały okazję poczuć się jak studenci, zasiadając w pierwszym rzędzie auli Politechniki Rzeszowskiej i uczestnicząc w XX Pokazach Doświadczeń z Fizyki. W programie tegorocznych pokazów znalazły się doświadczenia przybliżające dzieciom zjawiska fizyczne dotyczące tematów: Ciepło - zimno, Od fizyki do muzyki, Dlaczego świat jest kolorowy oraz Elektrostatyka. Dzieci nie tylko obserwowały pokazy. Mogły także asystować naukowcom podczas przeprowadzania doświadczeń, co niewątpliwie stanowiło dla nich dużą atrakcję.

 Elżbieta Koczwara

Klasa 1a na Politechnice Rzeszowskiej

 

 

***

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

14 maja w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim laureaci międzyszkolnego konkursu plastycznego „Plakat ilustrujący życie i działalność Ireny Sendlerowej” odebrali nagrody. Wśród nagrodzonych znalazł się uczeń klasy VI, Michał Chrzan.

Wystawa pokonkursowa będzie czynna w dniach od 14 do 30 maja w godzinach pracy Domu Kultury. Z protokołem komisji oceniającej prace można zapoznać się na stronie http://www.mgoks.pl/index.php/8-aktualnosci/63-plakat-ilustrujacy-zycie-i-dzialalnosc-ireny-sendlerowej, a zdjęcia można obejrzeć na stronach Międzyszkolny Konkurs Plastyczny jak również facebook TVS

Gratulujemy Michałowi i jego nauczycielce Pani Ewie Medygrał.

 

 

***

WYCIECZKA DO KRYNICY ZDRÓJ 

Dnia 11 maja 2018 r. uczniowie z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej pod okiem wychowawców odbyli wycieczkę do Krynicy. W opiece nad 39 osobową grupą wspierała ich p. Rozalia Pazdan oraz rodzice: p. Elżbieta Orzech i p. Agnieszka Mucha. Wyjazd odbył się planowo o godzinie 7.00 przy pięknej, słonecznej pogodzie. Po około 3 godzinach jazdy byliśmy w Krynicy.

Pierwszą atrakcją wycieczki był przejazd kolejką gondolową na szczyt Jaworzyny Krynickiej skąd podziwialiśmy piękne widoki Beskidu Sądeckiego. Na Górze Parkowej na którą wyjechaliśmy kolejką torową podziwialiśmy panoramę miasta, a najwięcej emocji dostarczyły dzieciom Rajskie Ślizgawki oraz 130 metrowa zjeżdżalnia pontonowa. Niestety świetną zabawę przerwała nam nadciągająca burza i opady deszczu. Niezapomnianym wydarzeniem była wizyta w Pijalni Wód Mineralnych, gdzie każdy mógł skosztować wody zdrojowej „Słotwinka”, odpocząć i zrelaksować się przy występach młodych talentów sztuki wokalnej i tanecznej z Polski, Ukrainy, Mołdawii i Słowacji. Magicznym miejscem okazało się Muzeum Zabawek, w którym dzieci z radością i zdumieniem odkrywały zabawki swoich rodziców i dziadków, a opiekunowie z uśmiechem przenieśli się w świat zapomnianych dziecięcych fantazji. Drogę powrotną do autokaru przebyliśmy pieszo, spacerując po pięknym deptaku w centrum miasta, podziwiając piękne kwiaty i fontanny. W czasie wycieczki nie zabrakło również czasu na zakup niezliczonych pamiątek.

Po tych atrakcjach o godzinie 17.00 wyjechaliśmy w drogę powrotną. Doskonałym uzupełnieniem wycieczki okazały się smaczne hot dogi, po których wszystkie dzieci chętnie śpiewały znane szlagiery muzyki biesiadnej i rozrywkowej. Po godzinie 20.00 szczęśliwie i bezpiecznie dojechaliśmy do Iwierzyc, a wycieczka dobiegła końca.

Jolanta Duda

Wycieczka do Krynicy 

 

 

***

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

         Dnia 11 maja br. w naszej szkole odbyła się XVI edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego dla klas IV-VIII. W tym roku do zmierzenia się z zawiłościami ortograficznymi i interpunkcyjnymi przystąpiło 15 uczestników ze szkół z: Bystrzycy, Iwierzyc, Nockowej, Olchowej i Wiercan. Z tegorocznym dyktandem pt. Niepodległa! uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze, choć jak oceniła komisja i sami uczniowie - było dosyć trudne. Wobec tego gratulacje należą się wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji.

A oto laureaci konkursu:

I miejsce – Emilia Świerczek (klasa VII) – SP Wiercany

II miejsce – Szymon Bratek (klasa VI) – SP Olchowa

III miejsce – Ada Bartusik (klasa IV) – SP Olchowa

III miejsce – Oliwia Doroba (klasa V) – SP Bystrzyca

III miejsce – Franciszek Skworzec (klasa VI) – SP Wiercany

                                                                                               

Organizator: Małgorzata Piekarska

Gminny Konkurs Ortograficzny

 

 

 

***

WYCIECZKA DO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

      11 maja br. uczniowie klasy 1a uczestniczyli w wyprawie do Skansenu w Kolbuszowej. Zwiedzanie obiektu połączone było z warsztatami Dawne gry i zabawy. Na zakończenie integracyjnego wyjazdu wszyscy skorzystali z poczęstunku przygotowanego przez rodziców, zakupili ludowe pamiątki i zadowoleni wrócili do szkoły.

Elżbieta Koczwara

Wycieczka do Parku Etnograficznego 

 

 

***

KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ

Dnia 8 maja br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwierzycach odbył się VIII Gminny Konkurs Poezji Religijnej „Słowa, które rozrastają się we mnie”. Cele konkursu to upowszechnianie wiedzy o życiu Św. Jana Pawła II i Jego nauczaniu, kultywowanie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II, wyrażenie wdzięczności za przykład świętego życia papieża, poznawanie Boga poprzez piękno poetyckiego słowa, jak również stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości rozwijania zainteresowań i zdolności recytatorskich. W kategorii szkół podstawowych z terenu naszej gminy wzięło udział 19 uczestników, zaś w kategorii gimnazjum – 10 uczestników. Każdy z nich prezentował dowolny utwór o tematyce religijnej. Z naszej szkoły w konkursie wzięli udział: Dawid Daniel, który zaprezentował utwór Mieczysławy Buczkówny – Dzięki Ci Boże, Natalia Kisiel przygotowała utwór Anny Mirowskiej pt. List, Marta Mucha wystąpiła z utworem S. Wirgini Soleckiej – Dobry Panie, zostań ze mną, zaś Kinga Parys zaprezentowała utwór S. Iwony Marii Kucharskiej pt. Zmartwychwstanie. Poziom konkursu był wysoki, dlatego też komisja nie miała łatwego zadania w wytypowaniu najlepszych. Z naszej szkoły tym razem szczęście uśmiechnęło się do Dawida Daniela, który zdobył III miejsce.

 

W tym samym dniu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.„Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno Moja”, który polegał na plastycznym przedstawieniu wizyt Jana Pawła II w Polsce /ołtarzy, pielgrzymek, wizytacji, prywatnych spotkań/. Michał Chrzan z klasy szóstej zdobył I miejsce, zaś Marta Mucha z klasy VII – III miejsce.

                                                                                                            Gratulujemy!

Małgorzata Piekarska

Gminny Konkurs Poezji Religijnej

 

 

***

Akademia z okazji 3 Maja

Dnia 7 maja br. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na początku wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn narodowy. Następnie uczniowie z klas III, V, VI i VII nakreślili rys historyczny tego ważnego dla polskiego narodu wydarzenia. Nie zabrakło również przepięknych polskich utworów poetyckich.

Oprawę tego wydarzenia wzbogacili uczniowie poprzebierani w XVIII - wieczne stroje. I tak Szymon Tobiasz odegrał rolę króla, zaś Marcin Darłak i Kamil Worek wystąpili w roli szlachciców.

Uczniowie zaśpiewali pieśni: Witaj majowa jutrzenko, Polonez 3 Maja, Błękitne rozwińmy sztandary, Rotę a Jakub Filipek i Natalia Kisiel przypomnieli wszystkim dobrze znany wiersz Władysława Bełzy pt. Katechizm polskiego dziecka.

Uroczystość kształtowała postawy patriotyczne i poczucie dumy z przodków a także budziła szacunek dla symboli narodowych.

                                                                Małgorzata Piekarska

Akademia z okazji 3 Maja 

 

 

***

KONKURSY HISTORYCZNE ROZSTRZYGNIĘTE!

7 maja br. rozstrzygnięto dwa konkursy organizowane w szkole.

W konkursie pod hasłem: „100 lat dla Niepodległej – konkurs na zakładkę do książki” wyłoniono następujących laureatów:

w kategorii klas I – III:

I miejsce – Julia Piczak z klasy III

II miejsce – Marcin Antosz z klasy III

III miejsce – Dominik Ciebiera z klasy II

w kategorii klasa IV – VII:

I miejsce – Michał Chrzan z klasy VI

II miejsce – Jakub Ciebiera z klasy V

III miejsce – Natalia Antosz i Weronika Antosz z klasy V

 

„Dlaczego warto pamiętać o Irenie Sendlerowej?” to drugi konkurs organizowany z okazji roku poświęconego tej niezwykłej osobie.

Wśród prac, które napłynęły na konkurs jury wyróżniło prace trzech uczniów:

Jakuba Ciebiery z klasy V, któremu przyznano I miejsce

Emilii Przybek z klasy VI, której przyznano II miejsce

III miejsce otrzymała praca Szymona Tobiasza z klasy VII

 

Wszystkim laureatom gratulujemy i zachęcamy uczniów do udziału w innych konkursach organizowanych w szkole i poza nią!

                                                                          Organizator Magdalena Szeliga

Konkursy historyczne 

 

 

***

NAGRODA W VI MIĘDZYNARODOWYM

KONKURSIE PLASTYCZNYM „WESOŁEGO ALLELUJA

W trakcie majowego wekendu dotarła do nas bardzo wesoła informacja. Andrzej Banaś, uczeń klasy trzeciej zdobył nagrodę w Konkursie Plastycznym „Wesołego Alleluja” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Woli Zgłobieńskiej. Celem konkursu było pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży, ukazanie tradycji narodowych związanych ze Świętami Wielkanocnymi, wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich i rodzinnych. Treści te uczniowie szkół podstawowych z Polski , Europy i świata mieli przedstawić w formie kartki świątecznej wykonanej różnorodnymi technikami plastycznymi.

Nasza szkoła nadesłała na w/w konkurs 11 prac plastycznych wyłonionych w eliminacjach szkolnych z klasy pierwszej i trzeciej.

Na konkurs przyjęto 1238 kartek wielkanocnych z 176 szkół z Polski i z zagranicy. Nagrodzonych zostało 76 autorów kartek wielkanocnych w trzech kategoriach wiekowych.

Gratulujemy!

Jolanta Duda

Konkurs Wesołego Alleluja 

 

 

***

„BURZMY ŚCIANY MIĘDZY NAMI - JESTEŚMY TACY SAMI” 

Niepełnosprawny nie znaczy gorszy, niepełnosprawny to znaczy szczególnie wybrany, wyjątkowy, niezwykle wrażliwy, przepełniony miłością do wszystkich ludzi. Zawsze gotowy do podarowania drugiemu radosnego uśmiechu!

M. Grzegorzewska

 

Taka myśl znalazła się na plakacie zachęcającym do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, dla uczniów klas IV – VII Szkół Podstawowych Powiatu ropczycko – sędziszowskiego.

 

30.04.2018r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie – Filia w Sędziszowie Młp., uczennica klasy V, Natalia Antosz, odebrała III nagrodę za pracę, którą wykonała (galeria zdjęć na stronie http://www.rzeszow.pbw.org.pl/index.php/filie/sedziszow-mlp/aktualnosci-si/1198-rozstrzygniecie-konkursu)

Serdecznie gratulujemy Natalii i dziękujemy Pani Ewie Medygrał, która inspiruje i zachęca naszych uczniów do udziału w konkursach.

 

Informacje o konkursie można przeczytać na stronie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie – Filia w Sędziszowie Młp. (link powyżej)

Dyplom i nagroda Natalii 

 

 

***

GITAROWY ZAWRÓT GŁOWY

         Dnia 23 kwietnia br. w naszej szkole odbyło się spotkanie z gitarzystą – Witoldem Paśko, który zaprezentował uczniom pokaz brzmienia gitary elektrycznej i różne techniki gry na tym instrumencie. Opowiadał też o różnych stylach w muzyce. Zagrał m.in. bluesa, rocka itp. Na koniec prezentacji - swoich sił spróbował Jakub Ciebiera z klasy piątej, który został pochwalony za czystość brzmienia zagranego przez niego utworu.

Małgorzata Piekarska

Gitarowy zawrót głowy

 

***

CUDOWNY CHŁOPAK

         19 kwietnia uczniowie z klas V, VI i VII wybrali się do Sędziszowa Młp, aby w kinie "Jedność" działającym przy MGOK obejrzeć film "Cudowny chłopak".

„Cudowny chłopak” to ekranizacja bestsellera, który wzruszył i rozbawił miliony czytelników na całym świecie. Każdy chce się wyróżniać, ale nikt nie chce być inny.

„Dla 10-letniego Auggiego nie ma niczego bardziej niezwykłego niż „zwykły dzień w szkole”. Urodzony z licznymi deformacjami twarzy, dotąd uczył się w domu pod okiem mamy. Teraz jednak zaczynając 5 klasę w normalnej szkole, ma nadzieję, że koledzy potraktują go jak zwyczajnego chłopca. Jego wygląd sprawia jednak, że staje się szkolną sensacją, a dla wielu wręcz „dziwadłem”. Jedni się z niego śmieją, inni wytykają palcami, ale nikt tak naprawdę niczego o nim nie wie.

Wszystko zacznie się zmieniać, gdy w szkole pojawi się nowa uczennica. Urocza Summer potrafi dostrzec w Auggiem coś więcej niż nietypowy wygląd. Wystarczy jeden przyjazny gest, jedna pomocna dłoń, by obudzić w Auggiem siłę, dzięki której potrafił udowodnić, że nie tylko twarz czyni go kimś niezwykłym.”

Porywająca, niezwykła opowieść o tym, że niełatwo być innym. Z pewnością polecamy każdemu.

 

 

 ***

„TWÓRCY ODRODZONEGO PAŃSTWA POLSKIEGO” 

Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej zaprasza uczniów do udziału w powiatowym konkursie na prezentację multimedialną pod hasłem Twórcy Odrodzonego Państwa Polskiego

Regulamin konkursu

 

 

***

POWIATOWY FINAŁ TURNIEJU  „DWA OGNIE”  KLAS I-III

Dnia 11 kwietnia 2018 r. w Niedźwiadzie Górnej odbyły się zawody powiatowe w „Dwa ognie” klas I - III. Do rozgrywek przystąpiło 5 najlepszych drużyn z całego powiatu: SP Iwierzyce, SP Brzeziny, SP Szkodna, SP Kamionka oraz SP Niedźwiada Górna. Po bardzo emocjonujących i intensywnych meczach rozgrywanych systemem każdy z każdym drużyna naszej szkoły, którą reprezentowali uczniowie z klasy III zajęła II miejsce.

W pierwszym meczu zremisowaliśmy z SP Szkodna 10:10, drugi wygraliśmy z SP Niedźwiada Górna 9:6, w trzecim meczu ulegliśmy SP Kamionka 14:8. Ostatni mecz z SP Brzeziny zakończył się naszą wygraną 12:8. Drużyna wystąpiła w składzie: Andrzej Banaś, Marcin Antosz, Michał Antosz, Kewin Charchut, Dominika Drelich, Oliwia Dulla, Jakub Filipek, Maciej Pająk, Łukasz Przybek, Marcelina Żuczek. GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW SPORTOWYCH!!!

Jolanta Duda

Dwa ognie - finał powiatowy

 

 

***

     LEKCJA HISTORII W MUZEUM ZAMKU W ŁAŃCUCIE

10 kwietnia br. uczniowie klasy V,VI i VII zwiedzili Zamek w Łańcucie i uczestniczyli w warsztatach muzealnych.

Odwiedzając zamek uczniowie poznali jego historię i przekonali się, że jest to jedna z najbardziej luksusowych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Sale zamkowe udostępnione na parterze i I piętrze bardzo dobrze oddają czasy świetności, kiedy zamkiem władali Lubomirscy i Potoccy. Ale ci, jak wspomniał przewodnik nie od zawsze byli jego właścicielami. Pierwotna rezydencja pochodziła z pierwszej połowy XVI wieku i została wybudowana przez ród Pileckich. Pod koniec XVI wieku za długi nabył ją Stanisław Stadnicki, słynny „diabeł łańcucki”. W pierwszej połowie XVII wieku zamek został rozbudowany przez nowego właściciela wojewodę krakowskiego, Stanisława Lubomirskiego. Dzięki powstałej wówczas potężnej fortyfikacji bastionowej zamek oparł się, w 1655 roku, najazdowi szwedzkiemu. W 1745 roku zamek stał się własnością marszałka wielkiego koronnego, Stanisława Lubomirskiego.

Prawdziwy okres świetności zamek przeżywał w czasie, kiedy właścicielem obiektu została żona Stanisława Lubomirskiego, księżna Izabela z Czartoryskich. Dzięki niej potężna forteca zamieniła się w przepiękny i luksusowy zespół pałacowo-parkowy. Odtąd rezydencja uchodziła za najbardziej wyjątkowe miejsce w Polsce. Przybywali tutaj goście z różnych stron Polski i zza granicy, dla których księżna przygotowywała wyszukane rozrywki muzyczne i teatralne. Tym samym zapoczątkowała na zamku ożywioną działalność muzyczną, która przetrwała do dzisiaj w postaci Festiwalu Muzyki Poważnej. O niezwykłych zaletach księżnej Izabeli przekonali się uczniowie klasy V, którzy uczestniczyli w warsztatach „Zakupy księżnej” - shopping w stylu retro. Klasa VI i VII natomiast dzięki warsztatom wzbogaciła swoją wiedzę na temat obyczajów panujących na zamku. Nikogo nie zdziwi fakt, że większość tych obyczajów zaprowadziła na zamku księżna Lubomirska.

Po śmierci Izabeli zamek odziedziczyli jej wnukowie: Alfred i Artur Potoccy. W 1830 roku, aby uniknąć podziału majątku zamek stał się ordynacją Alfreda Potockiego. Potoccy wzbogacili zbiory zamku o piękne trofea, które uczniowie podziwiali zwiedzając zabytkową stajnię. Obok stajni w wozowni zgromadzone są zabytkowe powozy. Uwagę uczniów przykuł wyeksponowany na pierwszym planie powóz-karawan, którym właściciele odbywali ostatnią podróż tu na ziemi.