Strona główna

 

Rok szkolny 2017/2018

 

 

***

CZAS POMYŚLEĆ O WIOŚNIE

Gminna Biblioteka Publiczna w Iwierzycach zaprasza chętne dzieci na zajęcia literacko-plastyczne w każdy czwartek od godziny 14:30 do 16:00.

Więcej informacji: czas pomyśleć o wiośnie

 

 

***

WALENTYNKI

14 lutego to Dzień Świętego Walentego, który obchodzony jest na całym świecie jako święto miłości. Tego dnia wszyscy Ci, którzy chcą okazać swoje uczucia drugiej osobie wysyłają sobie kartki z wierszykiem bądź wyznaniem miłosnym (tzw. walentynkę) albo też obdarowują się prezencikami. W naszej szkole również będziemy świętować ten dzień. 

Zapraszamy do wykonania walentynek (tzn. laurek, miłych słów, rysunków do koleżanek, kolegów, nauczycieli i personelu) i wrzucanie ich do skrzynki znajdującej się na górnym korytarzu. Wszystkie Walentynki będą dostarczone do adresatów w Dniu Świętego Walentego.

By wprowadzić wszystkich w jeszcze większy nastrój Walentynkowy, prosimy, aby dzieci w tym czerwonym dniu miłości i przyjaźni miały na sobie serduszkowe akcenty.

 

 

***

WYŚLIJ PĄCZKA DO AFRYKI 2018

Znalezione obrazy dla zapytania wyślij paczka do afryki 2018

  

Już po raz trzeci nasza szkoła przyłączyła się do akcji „Wyślij paczka do Afryki 2018”: https://paczek.kapucyni.pl/gdzie-paczkujemy. Akcja rozpoczęła się 8 lutego, w Tłusty Czwartek i potrwa aż do Wielkanocy. 

W naszej szkole 12 i 13 lutego będzie można przyłączyć się do tej akcji dokonując zakupu słodkości, o które zatroszczyli się rodzice uczniów klasy V. Zamiast samemu zajadać się pączkami i słodyczami, możemy podzieli się nimi z głodnymi dziećmi w Republice Środkowoafrykańskiej i Czadzie. Zebrane fundusze zostaną przekazane na realizowane projekty, między innymi na dożywianie głodnych dzieci, ich edukację oraz wsparcie tamtejszych wspólnot.

Mamy nadzieję, że jak zawsze będziemy mogli liczyć na Państwa zaangażowanie.

 Znalezione obrazy dla zapytania wyślij paczka do afryki 2018

 

 

***

WIECZÓR KOLĘD I PASTORAŁEK

         Dnia 21 stycznia w naszej szkole odbył się „Wieczór kolęd i pastorałek”, połączony z Jasełkami oraz występami uczniów, uczących się w szkołach muzycznych gry na różnych instrumentach. W koncercie wzięli udział uczniowie z klasy trzeciej, czwartej i piątej. Teksty recytatorskie zaprezentowali: Dawid Daniel z klasy szóstej oraz Marta MuchaMarcelina Święch z klasy siódmej. W ten wyjątkowy wieczór zaszczycili nas swoją obecnością zaproszeni goście: ks. Proboszcz Ryszard Polański, Przewodniczący Rady Gminy – p. Ryszard Pazdan z małżonką, Wójt Gminy Iwierzyce – p. Bogusław Mucha z małżonką, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwierzycach – p. Lucyna Majka, pp. Agata i Jan Jasińscy, Przewodniczący Rady Rodziców – p. Mateusz Worek z małżonką. Obecni byli również Rodzice, Dziadkowie naszych uczniów z Będzienicy, Sielca, Wiśniowej i Iwierzyc.

         Przy dźwiękach akordeonów, popularną kolędą pt. Do szopy pochodzącą ze wschodniej Małopolski rozpoczęli koncert bracia - Marcin i Piotr Antosz. Następnie głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół – p. Waldemar Piekarski, który zapowiadając koncert, powitał wszystkich zebranych, życząc wielu wrażeń artystycznych i przyjemnego odbioru.  Następnie uczniowie z klasy trzeciej i czwartej pod kierunkiem p. Jolanty Dudy przedstawili Jasełka. Po występie  zaprezentowali się uczniowie, uczęszczający do szkół muzycznych w Trzcianie, Ropczycach oraz w Sędziszowie Młp.  Na skrzypcach zagrała Wiktoria Alberska z klasy czwartej. W jej repertuarze usłyszeliśmy dwie kolędy: Dzisiaj w Betlejem i Z narodzenia Pana. Po występie Wiktorii na scenie ponownie pojawili się Marcin i Piotr Antosz, którzy tym razem zagrali kolędy: Lulajże Jezuniu, Gore gwiazda Jezusowi, Mędrcy Świata. Przed publicznością wystąpił również Wiktor Głowacki z klasy czwartej, który na keyboardzie zagrał następujące kolędy: Z narodzenia Pana, Wśród nocnej ciszy oraz kolędę Gdy się Chrystus rodzi.

         Ostatnim punktem programu był występ zespołu wokalnego z klasy czwartej i piątej pod kierunkiem Małgorzaty Piekarskiej. Za nagłośnienie występów odpowiadał p. Remigiusz Pazdan. W ich wykonaniu usłyszeliśmy 12 znanych oraz mniej znanych kolęd i pastorałek, przeplatanych partiami recytatorskimi, nawiązującymi do tematyki bożonarodzeniowej.        

Małgorzata Piekarska

https://photos.app.goo.gl/tNmloKXHEDcZJmna2

 

 

***

ZABAWA KARNAWAŁOWA

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tegorocznej zabawy karnawałowej zorganizowanej przez RR.

https://photos.app.goo.gl/hSJiIK0gCjKDDasq2

 

 

***

WYJAZD DO TEATRU

Dnia 9 i 10 stycznia uczniowie z klas I - V wraz z opiekunami pojechali do teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na sztukę pt. Przygody Koziołka Matołka w reżyseriiSławomira Gaudyna. Spektakl ten to wierna adaptacja komiksu Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza, pełna humoru nie z tej ziemi i niezwykłych zwrotów akcji w adaptacji Grzegorza Janiszewskiego. Ten wierszowano-muzyczny spektakl to doskonała zabawa dla całej rodziny!

Po obejrzeniu przedstawienia uczniowie mogli podziwiać szopkę w Bazylice Mniejszej Ojców Bernardynów.

Małgorzata Piekarska

https://photos.app.goo.gl/6svYsjnoz90CZigg2

 

 

***

ZAPROSZENIE

 

Uczniowie klasy I,II i III

Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego

w Iwierzycach wraz z Nauczycielami i Rodzicami

zapraszają na uroczystość

z okazji Dnia Babci i Dziadka,

która odbedzie się w dniu 23.01.2018r. o godz. 10.00

w Domu Kultury w Wiercanach

 

 

***

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostepne w Informatorze o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019”:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

 

Informacje najważniejsze podajemy za stroną www.cke.gov.pl  

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I –VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

-       - uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej

-     - uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej

-       - słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019-2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

-       -  języka polskiego

-       -  matematyki

-       -  języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

-       - języka polskiego

-       - matematyki

-       -  języka obcego nowożytnego

   - jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut

trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

 

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

 

 

***

PROJEKT EDUKACYJNY  PAN SPRZĄTALSKI W KL I - III

    „Pan Sprzątalski” to projekt edukacyjny, którego organizatorem jest Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA w Krakowie, partnerem zaś Gospodarka Komunalna w Błażowej i Gmina Iwierzyce.

      Organizatorzy akcji wysłali „Pana Sprzątalskiego” z misją do naszej szkoły, aby wyjaśnił uczniom klas I-III zasady postępowania z odpadami i pomógł zrozumieć konieczność selektywnego pozbywania się odpadów z gospodarstw domowych. Eco – bohater podarował dzieciom płytę DVD z interaktywną prezentacją, rodzinną grę planszową o tematyce ekologicznej oraz dyplomy „Prawdziwego Przyjaciela Przyrody”.

      Podczas realizacji projektu dzieci wzięły udział w konkursie  plastycznym „Odpadowe, pomysłowe i na nowo wartościowe”, w czasie którego zabawiły się w upcykling. Zespoły klasowe wykorzystując wybrane odpady przygotowały ciekawe prace, pozwalające nadać śmieciom nowe znaczenie.  Powstały kolorowe pudełka na klocki, bałwanki, choinka i szopka bożonarodzeniowa. Konkurs zorganizowany był dla uczniów  klas młodszych  całej naszej gminy.      

      W kategorii klas I uczniowie naszej szkoły zdobyli I miejsce (klasa IA), oraz III miejsce (klasa IB). Dzieci z klasy II zajęły II miejsce, natomiast dzieci z klasy III okazały się najlepsze spośród całej gminy, zdobywając I miejsce.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

https://photos.app.goo.gl/LGneHvl3fvudPkVL2

 

 

***

REALIZACJA PROJEKTU

KOMPETENCJE NAJMŁODSZYCH = KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI.

PROGRAM EDUKACYJNY DLA SZKÓŁ GMINY IWIERZYCE

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, a także kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej u 80% spośród 440 uczniów szkół podstawowych (SP w Iwierzycach, SP w Nockowej i SP w Olchowej) oraz Gimnazjum w Iwierzycach, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz poszerzenie kompetencji zawodowych, nakierowane m.in. na wykorzystanie TIK w nauczaniu, nowoczesne metody nauczania oraz pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego RPO WP 2014–2020, Oś Priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Całkowita wartość projektu: 843 011,95 PLN 

Wartość dofinansowania: 799 511,95 PLN

Okres realizacji projektu: 01.06.2017 – 30.06.2018

W  naszej szkole w ramach realizacji tego projektu,  dla chętnych uczniów, od 16 października prowadzone są następujące zajęcia:

a)     Zajęcia z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) z elementami efektywnej nauki w klasach: II, III, IV, V i VII.

b)    Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze w klasie V

c)     Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne w klasie IV

d)    Zajęcia rozwijające zainteresowania komputerowe w klasach: IV, V i VII

e)     Zajęcia z języka angielskiego zarówno dydaktyczno - wyrównawcze jak i rozwijające w klasach I – VII.   

W każdej grupie zostanie przeprowadzonych 30 godzin zajęć.

Zajęcia z przyrody prowadzone są w formie warsztatów, na których dominują eksperymenty wprowadzające dzieci w świat przyrody, fizyki, chemii i biologii. Warsztaty te inspirują do zwracania uwagi na otaczający świat, pokazują, że nauka może być świetną i ciekawą zabawą, rozbudzają zainteresowanie naukami ścisłymi, a także uczą dzieci logicznego i kreatywnego myślenia.

Zajęcia przyrodnicze mają na celu przede wszystkim wpłynąć na wzrost zainteresowania przyrodą i zachęcić do działania proekologicznego, ale także pobudzić wyobraźnię i wzmocnić samodzielność naszych uczniów.

Na  dodatkowych zajęciach z języka angielskiego uczniowie mają szansę poznać język angielski od innej strony, gdyż prowadzone zajęcia mają formę efektywnej i różnorodnej zabawy.                            Zachęcają dzieci do kreatywnego myślenia, aktywnego uczestnictwa, oraz co najważniejsze, do przełamania bariery językowej. Podczas zajęć, uczestnicy mają szansę wykorzystać liczne atrakcyjne pomoce dydaktyczne, które dodatkowo zachęcają uczniów do uczestnictwa w zajęciach.

Oprócz atrakcyjnej formy zajęć dodatkowych w ramach projektu zostanie zakupione doposażenie do wsystkich szkół objętych projektem. Są to różnorodne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK, który dodatkowo uatrakcyjni zajęcia, sposób przekazywania wiedzy oraz pozwoli zwiększyć efektywność nauki.

https://photos.app.goo.gl/DOP33kDZ5ulMfukV2

 

 

***

JASEŁKA SZKOLNE 

Ostatni dzień nauki w naszej szkole w 2017 roku, 22 grudnia, upłynął w  pięknej, świątecznej, pełnej radości atmosferze. Uczniowie naszej szkoły wystawili jasełka „Tak! On jest Królem” pod opieką pani Jolanty Duda.

Mogliśmy po raz kolejny przeżyć historię narodzin Jezusa Chrystusa. Oprócz św. Józefa, Maryi, Trzech Króli, aniołów, pasterzy i owieczek na scenie pojawiła się babuleńka oraz rozpustny koziołek. Radosne przesłanie inscenizacji, wspaniała gra aktorska, talent taneczny i wokalny naszych uczniów przeplatany był licznymi i pięknymi pastorałkami.

Na koniec wszyscy łamiąc się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia, a potem wraz z wychowawcami udaliśmy się do klas na wigilie klasowe. 

https://photos.app.goo.gl/dWUs3KbsJcPBdOE42

 

 

***

PIECZEMY PIERNICZKI

W poniedziałek, 18 grudnia w naszej szkole roznosił się apetyczny zapach pierniczków, pieczonych przez uczniów klasy drugiej. Wszyscy z wielką radością wałkowali ciasto, wycinali foremkami ulubione kształty, a później ozdabiali ciasteczka lukrem i kolorowymi posypkami. Kolejna porcja wypieków za rok…

Krystyna Bochnak

https://photos.app.goo.gl/ijaasvQJMkp6qqee2

 

 

***

INFORMACJA Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW 

         W dniu 18 grudnia 2017r. odbyło się zebranie Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej w Iwierzycach. W czasie zebrania Rada Rodziców ustaliła:

1. Termin zabawy choinkowej dla uczniów naszej szkoły.

Zabawa odbędzie się w dniu 13 stycznia 2018r. w dwóch grupach wiekowych (klasy I-III i IV-VII). Godziny rozpoczęcia i zakończenia zabaw zostaną podane uczniom w późniejszym terminie.

2. Rada Rodziców ustaliła również, że w związku z zapytaniami rodziców dotyczącymi noszenia mundurków w naszej szkole, mundurki obowiązywać będą w miesiącach od X do V. Miesiące V, VI i IX będą miesiącami bez mundurków. Uczniowie za brak mundurka nie będą karani ujemnymi punktami, natomiast za systematyczne noszenie mundurków w w/w miesiącach wychowawca klasy na koniec semestru będzie mógł przydzielić uczniowi 30 punktów.

Mundurki jako strój apelowy obowiązują podczas uroczystości szkolnych.

3. W dniu 27 stycznia 2018r. Rada Rodziców organizuje zabawę karnawałową w GOKiS w Wiercanach, na którą zaprasza wszystkich chętnych rodziców. Zapraszamy także rodziców chętnych do zaangażowania się w organizację zabawy. Dochód z zabawy przeznaczony zostanie na nagrody dla dzieci i organizację wycieczek szkolnych.

 

 

***

         14 grudnia klasa V uczestniczyła w wycieczce do Rzeszowa. Najpierw w Kinie Zorza obejrzeliśmy film pt. „Mikołaj i spółka”. Jak można przeczytać w opisie filmu; „Te święta miały być jak każde inne - wesołe, ciepłe i oczywiście pełne prezentów wysypujących się spod choinki. Nagle jednak okazało się, że może nie być ich wcale! Nikt nie chciałby znaleźć się w stroju Świętego Mikołaja, który tuż przed Wigilią dowiaduje się, że wzystkie jego elfy zachorowały i nie pomogą mu zapakować nawet połówki najmniejszego z prezentów. Najsłynniejszy brodacz świata musi czym prędzej wezwać zaprzęg najdzielniejszych reniferów, chwycić lejce i pomknąć magicznymi saniami na poszukiwanie lekarstwa, które uzdrowi jego pomocników... i uratuje tegoroczne Święta. Na swojej drodze spotyka zakręconą rodzinę, która pomoże Mikołajowi w jego szalonej misji. Gwiazdka tuż tuż - liczy się każda sekunda!” 

        Po projekcji filmu udaliśmy się do Parku Trampolin Happy Jump, który został otwarty w październiku 2014 roku. Happy Jump to innowacyjny, pierwszy tego typu obiekt rekreacyjno – sportowy na Podkarpaciu. Składa się on z zestawu 26, połączonych ze sobą prostokątnych trampolin oraz basenu piankowego, który gwarantuje bezpieczne zakończenie każdej akrobacji.

         Zajęcia rozpoczęliśmy od omówienia zasad bezpieczeństwa i rozgrzewki, by zminimalizować ryzyko ewentualnych urazów. Na szczęście nikomu nic złego się nie stało. Mieliśmy do dyspozycji całą salę Parku tylko dla sibie. Nasi opiekunowie umiejętnie dobierali nam gry, zabawy i konkursy, mieliśmy też czas wolny. 

        Poprzez skakanie na trampolinach redukuje się stres i wydziela sie hormon szczęścia, poprawia się koordynacja ruchowa jak i równowaga, a poprzez świetną zabawę można zgubić zbędne kilogramy.

      Fantastycznie się bawiliśmy, co można obejrzeć na zdjęciach i filmach, otwierając poniższy link. Dziękujemy za umożliwienie nam tego wyjazdu.

https://photos.app.goo.gl/MjcG8t92Oi3lfRgA2

 

 

***

FINAŁ PODKARPACKIEGO KONKURSU LITERATURA I DZIECI

„DZIEŃ BEZ KOMPUTERA

14 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczysta  Gala Laureatów  Podkarpackiego Konkursu Literatura i Dzieci oraz Wernisaż nagrodzonych prac plastycznych.

Laureatkami  tegorocznej edycji konkursu plastycznego zostały dwie uczennice z klasy III; Emilia Kwaśny oraz Dominika Drelich, opiekę artystyczną sprawowała p. Jolanta Duda. Komisja konkursowa oceniająca 776  nadesłanych prac plastycznych postanowiła uhonorować  Emilkę - II nagrodą za pracę plastyczną pt. „Deszczowe  róże”, natomiast Dominikę - wyróżnieniem za pracę pt. „Las”.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej oceniającej prace plastyczne  na Podkarpackim Konkursie Literatura i Dzieci można obejrzeć na stronie WDK:

http://www.wdk.podkarpackie.pl/images/stories/2017/LID_protokol_prace_plastyczne_2017_nowy.pdf

a zdjęcia w naszej galerii.

https://photos.app.goo.gl/zmAaTe3ch4VYgwhb2

 

 

***

36 ROCZNICA STANU WOJENNEGO

13 grudnia to wyjątkowa data w historii naszego narodu. 36 lat temu ówczesna władza wprowadziła w Polsce stan wojenny. O tym, jak bardzo były to dramatyczne wydarzenia uczniowie mogli się przekonać wsłuchując się w informacje, które w tym dniu popłynęły ze szkolnego radiowęzła. 

Klasa VII chcąc upamiętnić ofiary stanu wojennego przygotowała dla kolegów krótki montaż, a na górnym korytarzu umieściła pamiątkową tablicę, pod którą zapalono symboliczne znicze.

Magdalena Szeliga

https://photos.app.goo.gl/qrc9wHDuaFVH2jRG3

 

 

***

KONKURS LITERATURA I DZIECI  - DZIEŃ BEZ KOMPUTERA

8 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w eliminacjach gminnych wojewódzkiego konkursu Literatura i Dzieci w kategoriach recytacja, piosenka oraz prace plastyczne.  

Na szczeblu rejonowym, który odbył się 21 października w Centrum Kultury w Ropczycach  z naszej szkoły zaprezentowali się z recytacją Jakub Filipek z klasy III, Natalia Kisiel z klasy IV oraz Marta Mucha z klasy VII. Z piosenką wystąpił duet Oliwia Dulla i Dominika Drelich z klasy III. Komisja przyznała wyróżnienie dla Jakuba Filipka z klasy III za recytację wiersza „Rozmowa o wiośnie z Ośmiogłowym Smokiem”.

Jolanta Duda

https://photos.app.goo.gl/piLPhYA6YqSr9DZr1

 

 

***

ROK TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Rok 2017 decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jest rokiem, w którym szczególnie pochylamy się nad dwiema bardzo ważnymi postaciami w historii naszego narodu. 5 grudnia br. minęła bowiem 150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego a 15 października br. obchodziliśmy dwusetną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Te okrągłe rocznice stały się okazją, aby przypomnieć wszystkim jak dużo Polacy zawdzięczają tym bohaterom.

Uczniowie klasy V przygotowali z tej okazji akademię, w której wspomnieli obydwu bohaterów, ale zasadniczą część poświęcili Tadeuszowi Kościuszce. Dlaczego? Może dlatego, że o Józefie Piłsudskim wspominamy częściej. Chociażby przy okazji corocznego Święta Niepodległości.O Kościuszce natomiast wiemy niewiele. Jeśli już pamiętamy o jego głównych dokonaniach politycznych i wojskowych zapominamy o tym, jakim był człowiekiem. A był człowiekiem niezwykłym jak na swe czasy. Ta niezwykłość wyrażała się przede wszystkim w poszanowaniu godności drugiego człowieka. Uważał, że każdy jest równy pomimo różnic wynikających z posiadanego majątku czy dostępu do edukacji. Był więc człowiekiem niezwykłej tolerancji, który zabiegał o wolność i równość dla wszystkich. Mało kto wie, że Kościuszko będąc w Stanach Zjednoczonych, gdzie zasłynął głownie jako bohater walki o niepodległość, dużo energii poświęcił, aby walczyć o prawa Indian i czarnoskórych niewolników. Później zaś porzucił majątek w Stanach i powrócił do Europy, aby walczyć o ideały wolności. A w kraju, chociaż mógł swobodnie żyć z majątku w rodzinnych Siechnowicach, podjął decyzję o wyzwoleniu chłopów, którzy pracowali na jego ziemi. Uczynił to bez względu na poniesione koszty. Dlatego Kościuszkę powinniśmy pamiętać przede wszystkim jako człowieka, który głęboko wierzył w to, że wszyscy są równi. A jeśli dodamy do tego fakt, że był artystą, który malował obrazy, grał na fortepianie i śpiewał to mamy człowieka renesansu i takiego właśnie bohatera przedstawili nam uczniowie klasy V.

Z okazji RokuTadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego zorganizowano w szkole Konkurs Literacki i plastyczny. Podczas akademii wręczono laureatom pamiątkowe dyplomy i symboliczne nagrody ufundowane przez szkołę.

W kategorii konkurs plastyczny:

wyróżnienie otrzymał Jakub Ciebiera z klasy V

3 miejsce zdobył Dawid Mik z klasy VII

2 miejsce zdobyła Natalia Banaś z klasy VI

1 miejsce zdobył Michał Chrzan z klasy VI

W kategorii konkurs literacki:

3 miejsce zdobył Sylwester Niemczyk z klasy VII

2 miejsce zdobyła Patrycja Szeliga z klasy VI

1 miejsce zdobył Szymon Tobiasz z klasy VII

Gratulujemy i zapraszamy do udziału w innych konkursach!

Magdalena Szeliga

https://photos.app.goo.gl/BmJHFJKLbvbz5m0o2

 

 

***

ANDRZEJKI

Pomysłów na andrzejkowe wróżby jest całe mnóstwo! Kiedyś zaszczytu wróżb andrzejkowych doświadczały tylko panny, a przepowiednie dotyczyły wyłącznie miłości. Teraz wróżą wszyscy niezależnie od wieku, płci i stanu cywilnego i na wszystkie tematy: od uczuć, przez przyszłe zawody, finanse czy szkolne „przewidywania”.

Nasze babcie nie świętowały Andrzejek wspólnie z dziadkami. Chłopcy i dziewczęta bawili sie osobno, zresztą zabawa ta miała również nieco inny charakter. Mniej w niej było śmiechu i radoci, a więcej skupienia, magii i wiary, że tego dnia przyszłość otwiera swoje tajemnice. Przez lata zwyczaje się zmieniły, teraz bawimy się wspólnie, wróżąc sobie nawzajem, łącząc te wróżby z konkursami i wesołą zabawą.

Zgodnie z tradycją w naszej szkole również odbyła się Zabawa Andrzejkowa, podczas której chętni do poznania przyszłości, uczniowie z klas I – III, wróżyli sobie, przelewając roztopiony wosk przez otwór klucza, a następnie, „odczytywali” cień rzucany przez odlew.

Przeżyliśmy wspaniały dzień i wieczór, pełen magii, konkursów i tańca przy dźwiękach znanych przebojów. Wszyscy bawili się doskonale. Dużą popularnością cieszył się „punkt wróżki”. Dziewczęta mogły poznać imię swojego przyszłego wybranka, chłopcy wybranki. Kto chciał mógł się przekonać czy będzie miał powodzenie w miłości lub jaki zawód będzie wykonywał. Nie każdy usłyszał od „wróżki” to czego oczekiwał, ale pamiętajmy, że to przecież tylko andrzejkowa zabawa i powinniśmy wsztsko traktować z przymrużeniem oka.

Największym uznaniem cieszyły się konkursy taneczne. Wzięły w nich udział całe klasy oraz pary. Najlepsi tancerze otrzymali drobne nagrody. Serdecznie dziękujemy Marcinowi i Kacprowi z klasy VII, którzy zadbali o oprawę muzyczną również dla najmłodszych.

Wspólne zabawy sprawiły dzieciom wiele radości i z pewnością pozostaną na długo w ich pamięci. Tegoroczne andrzejki można uznać za udane. Miłą pamiątką będą fotografie wykonane podczas ,,wieczoru wróżb i tańca”.

https://photos.app.goo.gl/POjCo1mP95TyE4du2

 

 

***

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

Chociaż wzesień już dawno minął, to chciałabym wrócić do pewnych wydarzeń, które miały miejsce właśnie we wrześniu.

15 września obchodzony Jest MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROKI. W tym roku szkolnym uczniowie klasy V postanowili po raz pierwszy przyłączyć się do tego dość nietypowego świętowania.

Kiedy zaproponowałam im obchody takiego dnia, byli zdziwieni – Święto kropki? Przecież nie ma takiego święta. Ale o co chodzi? Jednak po całym kropkowaniu wszystko zrozumieli.

Celem Międzynarodowego Dnia Kropki jest wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, działania. Kropka z książeczki o Vashti stała się pretekstem do zorganizowania wielkiej światowej akcji - Międzynarodowego Dnia Kropki. Od pięciu lat, 15 września obchodzi się International Dot Day. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Uczniowie, nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy instytucji kultury na całym świecie organizują tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować. Motywem przewodnim jest kropka.

W naszej szkole obchody Dnia Kropki rozpoczęliśmy od obejrzenia historii małej Vashti, zastanawiając się, czy poczuliśmy się kiedyś tak jak ona. Vashti jest małą nieśmiałą dziewczynką, która nie wierzy w swoje możliwości. Na lekcji plastyki nie miała pomysłu jak wyrazić siebie za pomocą znaczka. Uparcie twierdziła, że nie potrafi malować, a zamknięte farbki tylko ją irytowały. Nauczycielka cierpliwie czekała, aż Vashti podejmie próbę. Powiedziała do dziewczynkiPostaw znaczek, a zobaczysz dokąd cię przeniesie. Vashti była niezadowolona, ale chciała jak najszybciej opuścić klasę, więc zniecierpliwiona postawiła kropkę na środku kartki i zaczęła się pakować. Nauczycielka popatrzyła na kropkę i zachwyciła się. Poprosiła o podpisanie dzieła. Nazajutrz, gdy Vashti weszła do klasy zobaczyła nad biurkiem nauczycielki swoją kropkę oprawioną w piękną pozłacaną ramkę. Była szczęśliwa, że jej kropka sie spodobała, wisi w takim ważnym miejscu i wszyscy mogą ją podziwiać. Pomyślała sobie, że potrafi namalować jeszcze piękniejsze kropki i wszystkim to udowodni. Otworzyła pudełko z farbkami, i zaczęła swoją przygodę z malowaniem kropek.

Malowanie pochłonęło ją całkowicie, mieszała farby ze sobą, odkrywała nowe kolory, namalowała dziesiątki mniejszych, większych kropek. Wszyscy mogli podziwiać kropkowe obrazy Vashti na szkolnej wystawie, a dziewczynka z dumą przechadzała się korytarzem. Nagle zauważyła małego chłopca, który z zachwytem podziwiał kolorowe kropki na obrazach. Powiedział zasmucony, że Vashti tak pięknie maluje, a on nie potrafi narysować nawet prostej kreski. Vashti długo się nie zastanawiała, podała chłopcu kartkę i poprosiła by coś szybko narysował. Narysował to, co potrafił - zygzak. Vashti popatrzyła na obrazek z takim samym zachwytem, z jakim nauczycielka popatrzyła na jej pierwszą kropkę i poprosiła, by chłopiec podpisał swoje dzieło. Tak kończy się opowieść o dziewczynce, która dzięki mądrej nauczycielce uwierzyła w siebie, odkryła w sobie talent i odwagę.

Peter Reynolds pisząc książkę "The Dot" nie myślał pewnie, że poruszy kropkowy świat i to dosłownie. Jest autorem i ilustratorem książek dla dzieci i młodzieży, zdobywcą wielu nagród. Książeczka The Dot opowiada o kropce, która zmieniła świat małej Vashti, albo o Vashti, która dzięki kropce uwierzyła w siebie. Książka została przetłumaczona na ponad dwadzieścia języków oraz wydana alfabetem Braille’a. Napisana jest bardzo oszczędnie, znakomite rysunki pozwalają nawet małym dzieciom, które nie potrafią czytać polubić dziewczynkę, główną bohaterkę utworu.

W naszej szkole odbyło się grupowe kolorowanie, w wielkich kropkach umieściliśmy nasze „łapki” i imiona, wykonaliśmy kropkowane prace plastyczne przy użyciu patyczków higienicznych - powstała galeria kropkowych prac (wykorzystaliśmy nakrętki – które w jakimś stopniu są kropkami). Były zdjęcia w kropkowych strojach, stworzyliśmy także okazje do tego, by porozmawiać o tym, co to znaczy pięknie żyć. Było kolorowo, radośnie i .... twórczo. Ten dzień wywołał dużo uśmiechów. W przyszłym roku też kropkujemy!

Danuta Grabowska

Tekst powstał na podstawie artykułów Jolanty Okuniewskiej i Marcina Polaka.

https://photos.app.goo.gl/MUgHMEpOFpJ0kdZc2

 

 

***

RADA RODZICÓW INFORMUJE

W roku szkolnym 2017/2018 wybrano następujące Rady Oddziałowe:

Klasa Ia:

P. Jadwiga Mędrygał

P. Lucyna Kozak

P. Małgorzata Święch

Klasa Ib:

P. Ewa Noga

P. Agata Skóra

P. Marta Kościak

Klasa II:

P. Agnieszka Mucha

P. Anna Czaja

P. Marlena Jasiewicz

Klasa III:

P. Wioletta Smolak

P. Dorota Żuczek

P. Elżbieta Drelich

Klasa IV:

P. Wioleta Kozek

P. Teresa Pazdan

P. Tomasz Franczyk

Klasa V:

P. Maria Ciebiera

P. Wioletta Smolak

P. Lidia Olszowy

Klasa VI:

P.Wioleta Trojan

P. Halina Dyło

P. Wiesława Róg

Klasa VII:

P. Mateusz Worek

P. Monika Rój

P. Katarzyna Filipek – Tobiasz

Podczas zebrania, poprzez głosowanie wybrano skład organu Rady Rodziców SP w Iwierzycach na rok szkolny 2017/ 2018:


1. Przewodniczący Rady Rodzicówp. Mateusz Worek

2. Z - ca Przewodniczącegop.  Ewa Noga

3. Sekretarzp. Jadwiga Mędrygał

4. Skarbnikp. Wioleta Trojan                 

Ustalono również, że osoby, które dobrowolnie chciałyby wesprzeć finansowo Radę Rodziców, proszone są o dokonanie wpłaty w wysokości:

I dziecko – 40 zł

II dziecko – 30 zł

III dziecko – 20 zł

IV dziecko – 10 zł

RR zwraca się z prośbą o dokonanie wpłat w miarę możliwości do 20.12.2017 r.

 

 

***

 AKADEMIA Z OKAZJI 99 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W piątek 13 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przygotowana przez klasę IV. Uczniowie przypomnieli nam o tych, którzy walczyli o wolną Polskę i jak ważne jest to, aby o nich pamiętać. Mieliśmy również okazję wysłuchać rozkazu wydanego przez Wodza Piłsudskiego swoim żołnierzom oraz włączyć się w śpiew takich pieśni jak „Rota”, „Wojenko, Wojenko” oraz „Piechota”. Na koniec akademii wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Ilona Dulla

https://photos.app.goo.gl/LaTGSuaC1I1vbcUX2

 

 

***

 WYCIECZKA DO KRAKOWA

Dwa dni przed obchodami Narodowego Święta Niepodległości uczniowie z klasy piątej, szóstej i siódmej wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do Krakowa. Jak wiadomo - miasto to od dawna przyciąga zainteresowanie turystów i cieszy się sławą jednego z najbardziej atrakcyjnych miast środkowej części Europy. Wiele czynników sprawia, że odwiedzają go coraz liczniej Polacy i cudzoziemcy i ciągle utrzymuje się na I miejscu w Polsce pod względem zwiedzających go turystów. Dla wielu istotne znaczenie ma motywacja religijna, kult Miłosierdzia Bożego, wiele kościołów, w tym przepiękna Bazylika Mariacka Wniebowzięcia NMP. Miasto to kojarzy się ze św. Janem Pawłem II, a po Krakowie chce pielgrzymować niejeden pielgrzym.

Zwiedzanie tego bogatego pod względem przeszłości historycznej i licznych zabytków - miasta rozpoczęliśmy od Drogi Królewskiej, czyli Katedry na Wawelu i Dzwonu Zygmunta. W tym najstarszym kościele w Polsce byliśmy przy kryptach królów Polski; m.in. przy nagrobku Władysława Jagiełły, Władysława Warneńczyka, królowej Jadwigi, Władysława Łokietka, czy też króla Kazimierza Wielkiego. Pani przewodnik – Małgorzata Sikora opowiadała ciekawe historie związane m.in. z królową Jadwigą, czy też Anną Jagiellonką. Byliśmy przy ołtarzu głównym, przy którym odbywały się koronacje królewskie, przy ołtarzu Ukrzyżowanego Pana Jezusa, zobaczyliśmy też relikwiarz św. Jadwigi, zwiedziliśmy kaplicę Batorego. W Katedrze można było podziwiać przepiękne arrasy wawelskie, wnętrza „nasiąknięte przeszłością.” Byliśmy w Krypcie Wieszczów – w podziemiach Katedry znajdują się sarkofagi wybitnych polskich romantyków: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, w niszy ściennej znajduje się również urna z ziemią z jego grobu matki w Krzemieńcu. Następnie przeszliśmy do Krypty pod wieżą Srebrnych Dzwonów, gdzie spoczywa prezydent Lech Kaczyński z małżonką – Marią Heleną Mackiewicz Kaczyńską, którzy zginęli w niewyjaśnionej do tej pory katastrofie lotniczej pod Smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. Dalej, w głębi znajduje się sarkofag Marszałka Józefa Piłsudskiego – Wielkiego Wodza Niepodległości, dzięki któremu Polska odzyskała Niepodległość w 1918 r. W Katedrze pochowani są metropolici krakowscy: Adam Sapieha, czy ostatni z biskupów krakowskich, przyjaciel Jana Pawła II – Franciszek Macharski. Wyszliśmy również na Dzwon Zygmunta. Wiszący na Wieży Zygmuntowskiej, legendarny dzwon Zygmunt waży około 11 ton, a do wprawienia go w ruch potrzeba od 8-12 osób. Oczywiście każdy z uczestników miał okazję dotknąć tego zabytkowego dzwonu i pomyśleć o życzeniu, które ma się spełnić w niedalekiej przyszłości. Pani przewodnik oprowadzająca nas po Wawelu zwróciła uwagę na figurę św. Władysława na tle kopuły kaplicy Wazów. Nad nią znajduje się ozdobny rzygacz.

Następnym punktem naszego zwiedzania był przepiękny Kościół Mariacki ze słynnym, niepowtarzalnym arcydziełem Wita Stwosza. Pani Sikora opowiedziała na wstępie legendę o dwóch braciach i dwóch wieżach, związaną z tym kościołem. Aż trudno uwierzyć, iż kościół ten budowany był przez 150 lat! Arcydzieło gotyckiej rzeźby – ołtarz Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny – artysta wykonał z niespotykanym dynamizmem płaskorzeźby w drewnie lipowym. W tym kościele znajduje się największy, drewniany, europejski ołtarz. Przewodniczka opowiadała ciekawe fakty z życia związane z samym rzeźbiarzem – Witem Stwoszem. Oprócz tego można było dostrzec urokliwe malowidła i witraże, wspaniałe polichromie Jana Matejki, monumentalny krucyfiks, stworzony w duchu rzeźby Wita Stwosza. Uwagę naszą zwrócił sufit, przypominający „gwiaździste niebo”. W Bazylice Mariackiej kultywuje się pamięć narodową: corocznie 13 grudnia odprawiana jest Msza św. za ofiary stanu wojennego. Potem przeszliśmy ulicami Kanoniczą, gdzie znajduje się Uniwersytet Papieski, mogliśmy przy tej okazji posłuchać historii związanych z postacią Jana Pawła II, o Jego pracy, nauce, kapłaństwie. Staliśmy też pod oknem papieskim, z którego podczas licznych pielgrzymek pokazywał się Ojciec Święty – Jan Paweł II, później Benedykt XVI, czy też ostatnio podczas Światowych Dni Młodzieży – papież Franciszek. Zwiedzaliśmy też Dziedziniec Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszego Uniwersytetu w kraju, założonego przez Kazimierza Wielkiego w 1364 r. Można było tam dostrzec gotyckie arkady Collegium Maius, obecnie najstarszego budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sam Dziedziniec Collegium Maius, wcześniejsze Kolegium Królewskie ze studnią z 1517 r. w latach 50. XX w. otrzymał obudowę z czarnego marmuru dębnickiego. Obecnie na tej najbardziej prestiżowej uczelni w kraju kształcą się studenci na ponad 70 kierunkach. Wśród licznych kościołów (a jest ich w Krakowie dokładnie 131) na uwagę zasługuje m.in. kościół św. Andrzeja, który jest najstarszym, pochodzącym z XI w., i kościół pw. św. Piotra i Pawła, obok których przechodziliśmy.

Później mieliśmy trochę wolnego czasu, który bardzo dobrze wykorzystaliśmy. A więc zobaczyliśmy Sukiennice, pochodziliśmy po Rynku, byliśmy przy pomniku Adama Mickiewicza, przechodziliśmy też innymi ulicami, np. ulicą Floriańską i mogliśmy zobaczyć odmienność architektoniczną licznych budynków. Wytrawni obserwatorzy mogli zaobserwować też sposoby życia mieszkańców Krakowa, zakosztować klimatu krakowskiego, czy też nakarmić licznie przylatujące gołębie. Na pewno była to też okazja do zakupienia pamiątki.

Kolejnym punktem było zwiedzanie Muzeum Historii Miasta Krakowa – zwanego Muzeum Podziemi. Miejsce to jest fascynującym szlakiem archeologicznym poprowadzonym pod jednym z największych i najpiękniejszych średniowiecznych placów naszego kontynentu. Muzeum to pomaga w odkrywaniu bogatej, zaskakującej przeszłości miasta i ułatwia poznanie Krakowa XXI w. To tutaj znajduje się największa w Europie kolekcja średniowiecznych pierścieni, czy pozostałości rzadko spotykanych w średniowiecznych miastach konstrukcji drogowych. W muzeum tym można wręcz „dotknąć historii”, zobaczyć relikty dawnej zabudowy, czy też wirtualnie przerzucić karty legendarnego Kodeksu Behema. Przyjrzeliśmy się też holograficznym rekonstrukcjom budowli, których ślady odnaleziono w trakcie wykopalisk. Poza tym obejrzeliśmy pozostałości najstarszych świeckich budowli Krakowa wraz ze średniowiecznymi brukami, miejsca, w którym średniowieczni kupcy sprzedawali swoje luksusowe towary: drogie tkaniny, złoto i biżuterię. Można było zobaczyć rekonstrukcję chaty kowala, multimedialną prezentację najazdu tatarskiego, wyświetlaną nad reliktami spalonych zabudowań. Ponadto mogliśmy zobaczyć odkryte przez archeologów przedmioty codziennego użytku, obejrzeliśmy też niemy film przy odpowiednio dobranych dźwiękach, przedstawiający obrazy z dziejów Polski. Później była okazja do zważenia się, zmierzenia, czy też nabycia pamiątek, które jeszcze na długo przypominać będą zaczarowany świat naziemnego i podziemnego Rynku. Było to miejsce, w którym najlepiej można było poznać nieśmiertelnego ducha prastarego grodu Kraka.

Na koniec udaliśmy się do Centrum św. Jana Pawła II – miejsca związanego z naszym wybitnym rodakiem i papieżem. Akurat w tym czasie była sprawowana Eucharystia, która była nagrywana, dlatego też nie udało się wejść do tej największej z kaplic. W centrum tym zobaczyliśmy m. in. osobliwą kaplicę św. Kingi, której figura wykonana została z soli z Wieliczki. Poza tym oprowadzający nas ksiądz wskazał na kilka ważnych elementów, znajdujących się w tym Centrum. Staliśmy m.in. przy oryginalnej płycie z grobu św. Jana Pawła II, która została przywieziona z Watykanu. Ksiądz, który nas oprowadzał po tym wyjątkowym miejscu w bardzo ciekawy i mądry sposób opowiadał o życiu Karola Wojtyły, później Ojca św., wskazał na kilka bardzo wymownych obrazów ilustrujących postać Świętego. Mówił o tym, jaką drogę wybrać, jak się modlić, jak żyć, żeby być lepszym człowiekiem.

Nie bez znaczenia był czas, w którym przyszło nam zwiedzić te zabytki Krakowa. Listopad, jesień, kiedy w sposób szczególny powinniśmy pamiętać o tych, co odeszli, nastrój, jaki dało się odczuć podczas słuchania opowieści, czy oglądania zabytków tego miasta był niezwykle istotny. Po modlitwie ruszyliśmy w drogę powrotną do domu, w której po emocjach i wrażeniach był czas na wstąpienie do McDonald’sa.

Małgorzata Piekarska

 https://photos.app.goo.gl/ABkqJlA56uFaedQn2

 

 

***
„ZBIERAMY MAKULATURĘ - CHRONIMY LASY

NAGRODY ROZDANE - STARTUJE II EDYCJA!!!

W ubiegłym roku nasza szkoła wzięła udział w akcji zorganizowanej przez firmę Atol „Zbieramy makulaturę – chronimy lasy”. Nasza szkoła otrzymała od firmy Atol podziękowanie za propagowanie działań ekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz zajęliśmy I miejsce w kategorii najlepsza placówka oświatowa pod względem zebranej makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia w zakresie od 100 – 200 uczniów. Z tego tytułu otrzymaliśmy nagrodę pieniężną w wysokości 1000zł. Dodatkowo za uzbieraną makulaturę tj. 6 454,00 kg uzyskaliśmy 1502,50gr. Pieniądze zostaną częściowo przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych.

Wśród naszych uczniów znalazł się również uczeń, któremu udało się uzbierać ponad 3 tony makulatury zajmując tym samym I miejsce w kategorii najlepszy uczeń pod względem ilości uzbieranej makulatury. Mateusz Pyrdek uczeń klasy IV, bo nim mowa, otrzymał dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł ufundowaną przez firmę Atol. Nasza szkoła nie zapomniała również o wszystkich „zbieraczach” makulatury i ufundowała drobne upominki dla każdego z nich w postaci zakreślaczy, kubków oraz ciekawych książek. Dodatkowo, dla pierwszych trzech osób, które zebrały największą ilość makulatury w naszej szkole tj. Mateusz Pyrdek, Marcin Darłak oraz Natalia Antosz, zostanie dofinansowana wycieczka, która odbędzie się wiosną tego roku.

Wszystkim nagodzonym gratulujemy i…. zachęcamy do wzięcia udziału w drugiej edycji akcji „Zbieramy makulaturę – chronimy lasy”, która startuje w piątek 17 listopada. Makulaturę można przynosić po pierwszej przerwie w każdy piątek do połowy czerwca 2018 roku. Proszę pamiętać aby makulatura była związana sznurkiem, a twarde okładki książek oddzielone od kartek. Każda ilość makulatury będzie dokładnie ważona. Co więcej, w czerwcu każdy uczeń otrzyma plusowe punkty w zależności od ilości przyniesionej makulatury.

Pamiętajmy, że zbierając makulaturę chronimy lasy, a jedna tona makulatury daje tyle papieru, co 17 średniej wielkości drzew! Już dziś zróbmy porządek i zbierzmy makulaturę chroniąc nasze lasy. Nie przegapmy szansy! Wykorzystajmy dobrze ten rok szkolny!

                                                                                                                      Ilona Dulla

https://photos.app.goo.gl/mRuuIs2nhHVT9d1c2

 

 

 

***

WARSZATY PROFILAKTYCZNE
„MŁODZIEŻ I DZIECI - OD DZIŚ BEZPIECZNI W SIECI

W dniach 2 i 3 listopada uczniowie klas IV-VII wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pod hasłem „Młodzież i dzieci – od dziś bezpieczni w sieci.” Zostały one przeprowadzone przez panią Magdalenę Lalicką z Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznego SELF.

Podczas zajęć prowadzonych metodą warsztatową uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o zaletach jakie niesie ze sobą korzystanie z Internetu, ale także niebezpieczeństwach z nim związanych (w tym m. in. cyberprzemocy, uzależnienieniu od gier komputerowych). Młodzież chętnie brała udział w dyskusji, w której dzielili się swoją wiedzą oraz spostrzeżeniami związanymi z ich funkcjonowaniem w świecie wirtualnym. Metoda warsztatowa stanowiła okazję do lepszego zintegrowania się klas podczas pracy w grupach. W czasie zajęć wykorzystane zostały także elementy arteterapii, które pobudziły kreatywność uczestników.

Obecnie zdecydowana większość z nas jest użytkownikami Internetu, dlatego tak ważne jest, aby promować korzystanie z niego w bezpieczny sposób.

https://photos.app.goo.gl/NgIEsQi9SaF7weOz1

 

 

***

WYCIECZKA KLASY SZÓSTEJ - WIELKIE ŚCIEŻKI

Dnia 26 października uczennice i uczniowie z klasy szóstej wraz z wychowawczynią wybrali się na wycieczkę. Celem było zwiedzenie Iwierzyc – regionu tzw. „wielkich ścieżek”. Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od zapalenia znicza przy obelisku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach. Następnie szliśmy w kierunku zachodnim, później południowym, podziwiając piękną, dojrzałą już jesień. Po drodze mijaliśmy przydrożne krzyże, gdzie chwilę pomodliliśmy się. Podziwialiśmy też przepiękne krajobrazy z widokiem na sąsiadującą miejscowość Wiercany i przysiółek Wiercan – Brzeźnik. W trakcie wycieczki przechodziliśmy również obok stadniny koni, a także mijaliśmy wesołą zagrodę z okazałymi alpakami, które często mylone są z lamami.  Poza tym mogliśmy dostrzec odmienność krajobrazową naszych rodzimych terenów. Podziwialiśmy też piękne lasy, a w nich okazałe, brzozowe drzewa. Niektórzy uczniowie po drodze mijali swoje domostwa, dlatego też m.in. z tego powodu było dużo emocji.

Po dwugodzinnej wyprawie, trochę zmęczeni powróciliśmy do szkoły.

         Małgorzata Piekarska

https://photos.app.goo.gl/1oKP0Jt7Eg1BMqM92

 

 

***

ZBLIŻA SIĘ OKRES ZACHOROWALNOCI NA GRYPĘ I INFEKCJE GRYPOPODOBNE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach z uwagi na zbliżający się okres zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne, zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zaleceń:

 1. wszystkie pomieszczenia w budynku wietrzyć przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć przez co najmniej 20 minut,
 2. wietrzyć puste sale lekcyjne podczas każdej przerwy przez co najmniej 5 minut, a podczas długiej co najmniej 10 minut,
 3. w salach zapewnić awaryjne chusteczki jednorazowe dla uczniów,
 4. przypomnieć uczniom o myciu rąk (po przyjściu do szkoły, skorzystaniu z toalety, przed i po spożyciu posiłku, po kichaniu i kasłaniu oraz innych sytuacjach w miarę potrzeb),
 5. kosze na śmieci z zamknięciem (pokrywką) opróżniać zaraz po zakończeniu zajęć lub w zależności od potrzeb,
 6. młodszym dzieciom zademonstrować prawidłową technikę mycia rąk,
 7. w miarę możliwości codziennie organizować zajęcia na świeżym powietrzu,
 8. uczulać dzieci i rodziców, aby w razie wystąpienia objawów grypopodobnych pozostać w domu, a w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u ucznia w szkole natychmiast umieścić go w oddzielnym pomieszczeniu do momentu odebrania przez rodziców,

 

 

 

***

PODSUMOWANIE PROGRAMU ANTYTYTONIOWEJ
EDUKACJI ZDROWOTNEJ
„BIEG PO ZDROWIE”

 

W ubiegłym roku szkolnym 2016/2017 uczniowie, obecnej klasy V uczestniczyli w realizacji programu „Bieg po zdrowie”. Była to I edycja nowego programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej. Program powstał w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. I edycja programu objęła około 20% szkół podstawowych w Polsce.

Według badań HBSC z 2010 r. dzieci po raz pierwszy sięgają po papierosy już w wieku 11 lat i poniżej (13,1%). Okres krytyczny, kiedy uczniowie próbują rożnych używek, przypada na przedział 9 – 10 lat. Badania CBOS „Młodzież 2013” wskazują, że wśród młodzieży szkolnej 11 – 15 lat próby palenia podjęło 44%. Podejmowanie prób palenia i częstość palenia wzrastają z wiekiem, szczególnie pomiędzy 11 a 13 rokiem życia. Dlatego też powstał program skierowany do 9 - 10 latków, czyli grupy wiekowej będącej tuż przed inicjacją tytoniową. Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Istotnym celem realizowanej edukacji prozdrowotnej jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane były za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które zostały dostosowane do wieku odbiorców. Podczas cyklu zajęć dzieci przeprowadzały wywiady z osobami niepalącymi, liczyły koszty jakie generuje palenie papierosów, pracowały w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów lub tworzyły komiks z bohaterami programu. Podstawą zajęć było stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie byli zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Aktywny udział sprzyjał identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywował do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu.

Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań było dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia były tłem poruszanych tematów.

Program skierowany był także do rodziców lub opiekunów uczniów, gdyż jak wskazują badania naukowe, zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

Wsparciem w realizacji programu był cykl filmów edukacyjnych, nagrany przez Główny Inspektorat Sanitarny wraz z ekspertami z dziedziny psychologii oraz autorami programu. Pierwszy cykl poświęcony był treningowi umiejętności wychowawczych. W serii filmów wystąpiła Pani Dominika Ambroziewicz – Wnuk, psycholog z Centrum Busola. W cyklu pt. „Dlaczego warto budować i dbać o poprawną komunikację z dzieckiem?” udział wzięła Pani Patrycja Szeląg – Jarosz – psycholog z Centrum Busola. Przygotowany został też film z udziałem autorów programu – Panią Kamillą Bargiel – Matusiewicz i Panem Rafałem Dziurlą, poświęcony założeniom programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”. Filmy mają za zadanie pomóc rodzicom dzieci biorących udział w programie oraz innym rodzicom, którzy będą szukać w internecie pomocy przy wychowywaniu dzieci w kontekście uzależnień. Filmy pozwalają na szybkie i łatwe zapoznanie się z programem, poznanie kluczowych wskazówek dotyczących wychowywania dzieci, rozwiązanie swoich problemów, poznania sposobów komunikowania się z dzieckiem, radzenia sobie z uzależnieniami dzieci, a także skłaniają do refleksji.

Ważnymi elementami programu były zagadnienie asertywności, oraz wywiad z osobą niepalącą. Istotne okazały się informacje dotyczące kosztów palenia oraz składu dymu papierosowego. Uczestnicy docenili również nacisk położony przez autorów programu na aktywność uczestników oraz jakość i formę materiałów edukacyjnych – podręcznika, zeszytu ćwiczeń dla uczniów, plakatów.

Program został bardzo pozytywnie odebrany przez uczniów. Jako najbardziej wartościowe podawali zdobycie umiejętności asertywnego odmawiania. Rodzice najbardziej docenili walory edukacyjne i ciekawe zadania dla dzieci. Za najbardziej motywujące uznali, tak jak sami uczniowie, przekazywaną dzieciom lekcję asertywności.

W listopadzie ukazał się raport z ewaluacji I edycji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej dla IV klas szkół podstawowych pt.”Bieg po Zdrowie” opracowany przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy z autorami programu dr hab. Kamilą Bargiel – Matusiewicz oraz mgr Rafałem Dziurlą:

 https://drive.google.com/file/d/1jKQD4u3vI-iNpVltEmOHGMg0cLPR42Qd/view?usp=sharing

Efekty realizacji programu „Bieg po Zdrowie”:

https://drive.google.com/file/d/1krdpoQIPozTCgIlxbd68tbhPtspo6rGz/view?usp=sharing

 

Koordynator programu

Danuta Grabowska

https://photos.app.goo.gl/TF2dObjhXtDnAwWt1

 

 

***

UWAGA!!!

W trosce o higienę naszych dzieci zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykonywanie przez rodziców przynajmniej jeden raz w tygodniu przeglądów czystości głów.

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW

Wszawica to przede wszystkim wszy pasożytujące na ciele człowieka i zmiany skórne przez nie wywoływane. Wszy pasożytujące na skórze człowieka powodują ukąszenia i następujące zwykle po nich niewielkie grudki obrzękowe. W miejscach ukąszenia człowiek odczuwa znaczny świąd. Wskutek drapania powstają liczne przeczosy, nadżerki pokryte strupami, często dochodzi też do wtórnego nadkażenia chorobowo zmienionej skóry.

Wszawica jest rozpowszechniona we wszystkich krajach świata. Wszawica głowowa to powszechny problem, który nie jest wyłącznie oznaką braku higieny.

Każdy może nabawić się wszawicy, a szczególnie podatne są dzieci i młodzież, które przebywają w skupiskach (żłobek, przedszkole, szkoła).

 

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci:

 • związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnację skóry głowy i włosów,
 • używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji włosów,
 • codzienne czesanie i szczotkowanie włosów,
 • mycie włosów w miarę potrzeb (nie rzadziej niż raz w tygodniu),
 • wyposażenie dzieci w środki higieniczne, takie jak szampony z odżywką ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów,
 • systematyczne sprawdzanie czystości głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub pobytu w internacie, sanatorium itp.
 • w przypadku zauważenia jaj pasożytów (gnid) lub wszy we włosach należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja
 • w sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać jak najszybciej wszyscy domownicy.

 

***

PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W AKCJI ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA

 

         Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które ofiarowały znicze na rzecz akcji „Światełko pamięci dla Łyczakowa”. 23 października zostały one dostarczone do siedziby TVP w Rzeszowie, gdzie zostały zapakowane i wyruszyły w drogę na Wschód...

Danuta Grabowska

https://photos.app.goo.gl/R7xyoB0e5qFqkhVS2

 

 

***

WYCIECZKA KLASY VI

Dnia 19 października 2017 roku z całą klasą wybraliśmy się pod krzyż, aby obejrzeć Drogę Krzyżową. Szliśmy drogą tzw. „Zarzeczem” obok domu Asi i Bartka. Pogoda była piękna. Słońce mocno świeciło. Było bardzo ciepło. Droga Krzyżowa usytuowana była na niewielkim wzgórzu, z którego szczytu widać było wspaniałą panoramę okolicy. Każda stacja była kamiennym słupem, w którego wnętrzu znajdowały się piękne, stare obrazy przedstawiające każdą ze stacji. Bardzo mi się one podobały, przez co długo nie mogłem oderwać od nich wzroku. Przy stacji przedstawiającej Ukrzyżowanie Jezusa znajdował się duży, biały krzyż. Złożyliśmy przy nim kwiaty, po czym zatrzymaliśmy się jeszcze na chwilę, aby podziwiać piękną, polską jesień. Wokół każdej stacji rosły okazałe drzewa i krzewy w złocistych i czerwonych kolorach. Przed odejściem - pani wychowawczyni zrobiła nam grupowe zdjęcie, po czym zrobiła jeszcze kilka fotek z krzyżem, pięknymi drzewami i całej Drodze Krzyżowej, które na następny dzień pokazała nam w szkole. Do szkoły wróciliśmy na następną lekcję.

Chociaż wycieczka ta nie była długa to mogliśmy podczas niej podziwiać przyrodę i świetnie się bawić.

Michał Chrzan, klasa VI


         19 października br. całą klasą wybraliśmy się na wycieczkę. Już przed piątą lekcją, czyli godziną wychowawczą byliśmy gotowi do wyjścia. Zebraliśmy się przed drzwiami wyjściowymi, zrobiliśmy zbiórkę i wyruszyliśmy w drogę. Naszym celem było zwiedzenie Drogi Krzyżowej. Jej właścicielami są Państwo Feretowie. Nasza trasa biegła przez chodnik, później natomiast skręciliśmy w mało ruchliwe „Zarzecze”. Tą drogą szliśmy już do końca. Obok domu i działki gospodarczej naszej koleżanki – Asi musieliśmy skręcić i udać się w przyjazną, trawiastą ścieżkę, która prowadziła na górkę, a co za tym idzie – na Drogę Krzyżową. Gdy już się wdrapaliśmy szliśmy za kolejnością malowniczych stacji. Oglądaliśmy przy tym niesamowite widoki na okolicę i można był zobaczyć piękną jesień, bo pogoda była cudowna. Na samym szczycie znajdował się biały, wielki krzyż, którego widać było z naszej szkoły. Położyliśmy obok niego wcześniej zakupione kwiaty i zapaliliśmy znicza. Chwilę jeszcze oglądaliśmy widoki i zaczęliśmy schodzić z górki. Gdy zeszliśmy z górki zrobiliśmy zbiórkę. Kiedy już wracaliśmy do szkoły nie obyło się bez śmiechu i wesołych min.

         Uważam, że to była bardzo udana wycieczka! Wszyscy cieszyliśmy się, że w końcu udało nam się pójść razem z całą klasą na wycieczkę. Była piękna pogoda, a to poprawiło nam humory!

                                            Emilia Przybek, klasa VI

 

Dnia 19 października całą klasą wybraliśmy się na Drogę Krzyżową, która znajduje się ma posesji Państwa Heleny i Tadeusza Feretów. Najpierw szliśmy tzw. Zarzeczem i podziwialiśmy piękną, polską jesień. Nie obyło się bez rozmów i śmiechów podczas drogi. Gdy doszliśmy na miejsce, zrobiło to na mnie wielkie wrażenie. Widok był piękny. Kolorowe drzewa wspaniale komponowały się ze stacjami Drogi Krzyżowej. Podeszliśmy do pierwszej stacji. Był tam piękny obraz przedstawiający to zdarzenie. Szliśmy i podziwialiśmy dalej… Na samej górze był krzyż: zwykły, biały, ale był bardzo ładny. Położyliśmy tam kwiaty i pomodliliśmy się. Po modlitwie wracaliśmy do szkoły. W między czasie pani robiła zdjęcia, które wyszły bardzo ładnie. Zeszliśmy niżej i znowu popatrzyliśmy się na ten piękny, jesienny widok. Potem wróciliśmy do szkoły i tak zakończyła się ta wycieczka.

Marcelina Trojan, klasa VI

 

Dnia 19 października br. całą klasą wybraliśmy się na Drogę Krzyżową, która znajduje się na posesji państwa Feretów. Szliśmy tam ok. 15 minut w jedną stronę, ponieważ było sporo górek, ale naprawdę było warto. Gdy dotarliśmy na miejsce – każdemu zaparło dech w piersi! Właśnie wtedy zobaczyliśmy prawdziwą polską ,złotą jesień w tak pięknym i wyjątkowym miejscu. Droga Krzyżowa otoczona była czerwonym i pomarańczowymi drzewami. To było po prostu piękne! Przechadzając się koło stacji widzieliśmy piękne obrazy, które widać, że były starannie dobrane tak, aby wszystko się ładnie komponowało. Wszystko było piękne, ale gdy ujrzeliśmy w pełnej okazałości krzyż – wszyscy zamilkli wpatrzeni w niego.

         Myślę, że to wyjście było nam bardzo potrzebne, ponieważ mogliśmy się zastanowić nad sobą i pomyśleć o życiu. Warto było tam pójść, gdyż mogliśmy też zaobserwować piękną, polską przyrodę.

Patrycja Szeliga, klasa VI


Dnia 19 października 2017 roku wybraliśmy się na wycieczkę na Drogę Krzyżową, która znajduję się na tzw. Zarzeczu. Gdy doszliśmy zobaczyliśmy stacje Drogi Krzyżowej, które wiodły przez piękny lasek. Podziwialiśmy piękną jesień. Jeden z naszych kolegów – Łukasz Róg mówił po kolei stacje Drogi Krzyżowej. Pani Piekarska robiła nam zdjęcia. Następnie wyszliśmy pod krzyż, pomodliliśmy się i złożyliśmy kwiaty. Razem z Robertem Filipkiem i Łukaszem Rogiem przeszliśmy przez lasek, podziwiając piękno tego miejsca. Kiedy siedzieliśmy na brzegu pani zwołała wszystkich i powiedziała, że wracamy do szkoły. Czasem dobrze jest chwilkę odpocząć i podziwiać piękno przyrody.

Ta wycieczka była bardzo fajna. Chciałbym kiedyś ją powtórzyć.

Krystian Mędrygał, klasa VI


Dnia 19 października b.r. wraz z panią wychowawczynią poszliśmy na długo wyczekiwaną wycieczkę. Wybraliśmy Drogę Krzyżową. Bardzo dobrze się złożyło, że został wybrany akurat ten dzień! Gdy dotarliśmy już na miejsce to zaczęliśmy się zachwycać kolorowymi drzewami i pięknymi widokami. Czytaliśmy stacje Drogi Krzyżowej, obserwowaliśmy przyrodę. Było pięknie! Gdy doszliśmy na górę nie dało się nie zauważyć wielkiego, białego, skromnego krzyża, ale jakże wymownego. Przy krzyżu zostawiliśmy skromny upominek – bukiet kwiatów i znicza. Zrobiliśmy kilka zdjęć. Potem wróciliśmy na lekcję. To była świetna wyprawa!

Kamila Drelich, klasa VI

 

Dnia 19 października 2017 roku razem z klasą wybraliśmy się na wycieczkę. Szliśmy obejrzeć Drogę Krzyżową. W kamiennych kapliczkach znajdowały się piękne, stare obrazy. Naszym celem było złożyć kwiaty pod krzyżem. Robiliśmy też zdjęcia pięknym krajobrazom. Podziwialiśmy piękną jesień. Później wracaliśmy do szkoły. Myślę, że warto było tam być. To wyjście naprawdę dobrze na nas wpłynęło.

Agata Szeliga, klasa VI

 

https://photos.app.goo.gl/8U0XqJTCr2nb8Qz92

 

***

OBCHODY ŚWIĘTA SZKOŁY

         Tegoroczne Święto Szkoły, obchodzone było 16 października. Najpierw uczniowie, nauczyciele, rodzice udali się na mszę św. do kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Nockowej. Następnie wszyscy przeszli do sali gimnastycznej, gdzie po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiło złożenie kwiatów przez delegację uczniów pod tablicą Patrona. W dalszej części uroczystości odbyła część artystyczna w wykonaniu klasy I A i I B. Później pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie odbył się akt pasowania „pierwszaków” przez dyrektora szkoły. Nie zabrakło również złożenia pamiątkowych odcisków w kronice szkolnej.

         W drugiej części uroczystości odbyło się rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego pt. Major Henryk Sucharski – nasz Patron. Konkurs ten polegał na napisaniu wiersza o Patronie. Cele konkursu to przede wszystkim zachęcenie dzieci do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej, rozwijanie sprawności pisania wierszy, czy też zainteresowanie uczniów poezją.

Jury konkursowe przyznało 3 miejsca. Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Michał Chrzan z klasy VI za utwór pt. „Rozkaz został wykonany”

II miejsce – Klaudia Olszowy z klasy V za utwór pt. „W obronie Westerplatte”

II miejsce – Maksymilian Chrzan z klasy IV za utwór pt. „Obrona Westerplatte”

III miejsce – Natalia Antosz z klasy V za utwór pt. „Westerplatte”.

         Drugim konkursem, jaki odbył się w ramach obchodów Święta Szkoły był konkurs plastyczny pt. Nad morzem. Polegał on na namalowaniu pracy plastycznej tematycznie związanej z naszym polskim morzem. Celami konkursu było zachęcenie do własnej twórczości plastycznej, kształtowanie wśród dzieci postaw kreatywnych, zainteresowanie uczniów tematem. W tymże konkursie komisja przyznała 3 miejsca:

I miejsce – Michał Chrzan z klasy VI

II miejsce – Natalia Banaś z klasy VI

III miejsce – Kamila Drelich z klasy VI.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy rozwijania talentów literackich i plastycznych! Podczas uroczystości nie zabrakło zaśpiewania Pieśni o Żołnierzach z Westerplatte do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego oraz hymnu naszej szkoły.

Małgorzata Piekarska

Niżej zamieszczamy nagrodzone utwory:

Rozkaz został wykonany

Pierwszego września trzydziestego dziewiątego,

na Westerplatte spada grad pocisków z pancernika niemieckiego.

Żołnierze nieugięcie bronią symbolu polskości,

nie obawiają się szturmu, ani nalotu,

wiedzą, że nie ma innego wyjścia niż śmierć,

że nie ma już odwrotu.

Dzień za dniem nieubłaganie goni,

w radiu podają komunikat:

„Westerplatte się broni”.

Wiadomość podtrzymuje na duchu walczących żołnierzy,

mimo gasnącej nadziei jest ktoś, kto jeszcze w zwycięstwo wierzy.

Majorze! Pomoc nie nadejdzie, żołnierze są zmęczeni,

naszego położenia nic już nie zmieni.

Dowódca idzie z białą flagą, choć nie czuje się pokonany,

obrona trwała dłużej niż zakładano –

Rozkaz został wykonany!

Przez siedem dni walczyli, skrajnie wyczerpani,

za bohaterstwo i odwagę –

Dziękujemy Wam żołnierze kochani!

Michał Chrzan, kl. VI (I miejsce)

W obronie Westerplatte

1.

Pierwszego września w piękny dzień

gdy polski naród śnił kolorowo

nad Westerplatte zapadł cień,

bo tam wybuchła II wojna światowa.

2.

Wśród bomb i wystrzałów,

które śmierć niosły wszędzie

polscy żołnierze bronili półwyspu

i oddawali życie mężnie.

3.

Gdy karabiny maszynowe

ostrzeliwały polskie koszary

dzielni żołnierze byli bronić gotowi

nie patrząc na ból i rany.

4.

Walczyli dzielnie przez siedem dni

wciąż odpierając atak bombowy

głodni i ranni do boju szli

w obronie ojczyzny zginąć gotowi.

5.

To oni dzielni i pełni męstwa

w obronie Polski i wolności

są dziś symbolem zwycięstwa

choć życie oddali – broniąc polskości.

6.

Dziś pomnik ku niebu wznosi się

na grobie żołnierzy kwiaty

więc niech ten wiersz uczy Cię

jak naszej wolności bronili przed laty.

Klaudia Olszowy, kl. V (II miejsce)

Obrona Westerplatte

Westerplatte atakują!

Żołnierze na krótką obronę się szykują.

Bronią Wybrzeża w dzień i w nocy

oczekując nadejścia z Warszawy pomocy.

W końcu są już zdesperowani

głodni i wyczerpani.

Major zawiedziony brakiem pomocy

nie śpi i rozmyśla długo w nocy,

jednak ciągle jeszcze w jej nadejście wierzy

i zachęca do dalszej walki żołnierzy.

Gdy uświadamia sobie, że nie ma racji

podejmuje decyzję o kapitulacji.

Wróg go za odwagę i męstwo szanuje       

w uznanie mundur i szablę zatrzymuje.

Dziś Pomnik Obrońców Wybrzeża stoi

i przypomina nam, że Polak wroga się nie boi.

Maksymilian Chrzan, kl. IV (II miejsce)

Westerplatte

Gdańsk skrywa wielką historię,

którą dziś Westerplatte wam opowie.

Major Henryk Sucharski to jest patron nasz,

i każdy z nas zna jego wielką twarz.

Major Sucharski nadstawiał czoła,

bo czcił Ojczyznę, Honor i Boga.

Na czele armii dzielnie stał,

gdy pocisk bombowca na Westerplatte gnał.

Garstka żołnierzy na polu walki została,

i nam wolność odzyskała.

Teraz im wszystkim za to dziękujemy,

i na Westerplatte chętnie wędrujemy.

Natalia Antosz, kl. V (III miejsce)

https://photos.app.goo.gl/tO25rg5DEZqepI5v2

 

 

 

***

 

Nasza szkoła po raz drugi przyłącza się do akcji „ŚWIATEŁKO PAMIĘCI DLA ŁYCZAKOWA”, której koordynatorem jest Telewizja Rzeszów.

Do 21 października będziemy zbierać znicze w kolorach czerwonych i białych. W dniu 1 Listopada zostaną rozpalone na największych i najstarszych nekropoliach: Łyczakowie, Cmentarzu Orląt Lwowskich i Cmentarzu Janowskim, a także na polskich grobach w Strzelczyskach, Mościskach, Pnikucie i Niżakowicach przez polskich harcerzy i stypendystów Fundacji Semper Polonia. To wsparcie dla mieszkających tam Polaków, ale też wyraz pamięci o polskiej historii Lwowa.

Prosimy, aby każde dziecko przyniosło 1 znicz na znak pamięci o poległych na dawnych ziemiach polskich. 

Przyniesione znicze prosimy zostawiać u wychowawców w poszczególnych klasach.

D. Grabowska

 

Więcej informacji na stronie TV Rzeszów:

https://rzeszow.tvp.pl/34368838/ruszyla-akcja-swiatelko-pamieci-dla-lyczakowa   

               Więcej o zbiórce na stronie Radio Rzeszów:

https://www.radio.rzeszow.pl/z-regionow/rzeszow#ajx/wiadomosci/6076/rusza-zbiorka-zniczy-na-polskie-cmentarze-na-ukrainie

 

 

***

WYCIECZKA DO GRĘBOSZOWA I OKOLIC 28.09.2017

Głównym celem wycieczki było zwiedzanie Gręboszowa – rodzinnej miejscowości patrona mjr. H. Sucharskiego w ramach kontynuacji cyklu tzw. „Gręboszowskich spotkań”. Spotkania te stwarzają naszym uczniom możliwość poznania rodzinnych stron patrona szkoły. W Gręboszowie odwiedziliśmy zatem cmentarz, gdzie na grobie rodziców majora złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Zatrzymaliśmy się również przy mogile siostry majora, Anny Bugajskiej, która przekazała naszej szkole kilka fotografii ukochanego brata. Zwiedziliśmy kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Kościół pochodzi z XVII wieku i jego wnętrze zdobią przepiękne neobarokowe ołtarze. Naszą uwagę przykuła chrzcielnica, przy której ochrzczono mjr. Sucharskiego, jak również liczne tablice pamiątkowe, które przypominają o zasłużonych mieszkańcach gręboszowskiej ziemi. Odwiedziliśmy także Szkołę Podstawową, w której znajduje się Izba pamięci poświęcona Henrykowi Sucharskiemu.

Po tym patriotycznym akcencie ruszyliśmy w dalszą podróż, by poznać atrakcje turystyczne ziemi wiśnickiej. W Nowym Wiśniczu zwiedziliśmy Zamek Lubomirskich. Mimo że zamek był doszczętnie zniszczony, obecnie jest w bardzo dobrym stanie. Liczy już ponad pięćset lat, a wciąż kryje wiele atrakcji, o czym uczniowie przekonali się zwiedzając m.in. salę akustyczną wykorzystywaną kiedyś jako miejsce spowiedzi. W jego wnętrzu wystawione są fotografie obrazujące wygląd zamku sprzed lat, oprócz tego w jego salach znajdują się XIX- i XX-wieczne meble, makiety różnych zamków oraz prace plastyczne uczniów nowowiśnickiego Liceum Sztuk Plastycznych. Do zwiedzania udostępniona jest również ogromna sala balowa, sala plafonowa z pozłacanym sufitem, kaplica zamkowa oraz krypta z ekspozycją sześciu sarkofagów (w tym Stanisława Lubomirskiego). Dowiedzieliśmy się także, że zamek związany jest z polską tradycją sztuki kulinarnej. To właśnie tutaj w XVII wieku kuchmistrz księcia Lubomirskiego - Stanisław Czerniecki zebrał i spisał zamkowe potrawy w „Compedium”, które cieszyło się ogromną popularnością, o czym świadczą liczne wydania.

Nie lada gratką dla naszych małych miłośników historii i malarstwa było zwiedzanie „Koryznówki”. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się Muzeum Pamiątek po Janie Matejce znajdujące się nieopodal Zamku Lubomirskich. To właśnie tutaj Jan Matejko spędzał prawie każde swoje wakacje jako młody chłopiec i tutaj chętnie powracał już jako znany i ceniony na świecie artysta. Zwiedzając Koryznówkę mieliśmy okazję przekonać się, że w tym małym dworku, należącym niegdyś do zaprzyjaźnionych z rodziną malarza, państwa Joanny i Leonarda Serafińskich Matejko pozostawił cząstkę swojego życia. Przypominają o tym przede wszystkim liczne pamiątki z niezwykłą starannością przechowywane w wiśnickim dworku. Dla miłośników talentu Matejki bezcenne są jednak wspomnienia pozostawione w Wiśniczu przez córkę państwa Serafińskich – Stanisławę Serafińską, którą malarz darzył wyjątkową sympatią.

Ostatnim punktem i chyba najatrakcyjniejszym dla uczniów w czasie wycieczki było zwiedzanie Rezerwatu Diable Skały w Bukowcu. Obiekt ten leży na terenie Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje zalesiony teren, na którym znajdują się malownicze skałki zbudowane z piaskowca ciężkowickiego. Według legendy skały przyniósł do Bukowca diabeł i to aż z Węgier. W rzeczywistości skałki powstały miliony lat temu w prehistorycznym morzu, którego dno w wyniku ruchów górotwórczych zostało potem wyniesione na powierzchnię. Najwięcej wrażeń dostarczyło uczniom przejście obok jaskini Diabla Dziura. Jaskinia ma trzy poziomy i jest najgłębszą, a drugą co do wielkości jaskinią w polskich Karpatach. Jej głębokość to 42 metry a długość 365m. Fantazyjnie wymodelowane skały rezerwatu są nie tylko ciekawe turystycznie, są również doskonałym obiektem  dydaktycznym, o czym zdążyły przekonać się nasze dzieciaki. Niecodzienny widok zrobił na nich duże wrażenie, ale cenna też okazała się wiedza przyrodnicza na temat piaskowca i innych skał, którą wynieśli z tej wycieczki.

Magdalena Szeliga

https://photos.app.goo.gl/ofgmT8rfxopiyMpm2

 

 

***

NAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE

        W ubiegłym roku szkolnym w naszej szkole zbierane były plastikowe nakrętki. Część z nich została przekazana na leczenie i rehabilitację Przemka Goraja z Czarnej Sędziszowskiej, a część 92 kg 27.09.2017 zawieźliśmy do Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Serdecznie dziękujemy P. Annie Antosz i chłopcom z klasy V za pomoc w ważeniu i transporcie nakrętek.


O co chodzi w akcji?

         O zbieranie różnego typu plastikowych nakrętek, zakrętek, korków, wieczek i pokrywek. Nie wyrzucaj nakrętek, przyłącz się do akcji i zbieraj razem z nami! Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno - ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Ten niewielki przedmiot, konsekwentnie zbierany, może wiele zdziałać. Jedna nakrętka na pozór nic nie znaczy, ale liczy się efekt skali. W skupie 1 kg to 1zł – niewiele, ale tona nakrętek to już 1000 zł.

 

Jak zbieramy?

         Nakrętki przynosimy do szkoły i umieszczamy w odpowiednim pojemniku, będą one ważone i przekazywane do Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci.


Co dzieje się z nakrętkami?

         Zebrany towar sprzedawany jest firmie recyklingowej, która zakupione zakrętki przerabia na surowiec wtórny (plastikowy granulat). Producent może przetworzyć wówczas zebrane odpady na nowe zakrętki, opakowania, rury PCV czy obudowy komputerów.


Co dalej?

         Uzyskane w ten sposób pieniądze przekazane zostają z kolei na leczenie - leki, opatrunki medyczne, rehabilitację dzieci lub sprzęt specjalistyczny dla podopiecznych Fundacji.


Dlaczego akurat nakrętki?

         Dlatego, że są ciężkie i zajmują stosunkowo niewielką przestrzeń. Po za tym szkło jest niebezpieczne, metal kłopotliwy w zbiórce, a puszki niekoniecznie kojarzą się z akcją społeczną. Plastikowe butelki też odpadają, bo są zbyt tanie, zajmują dużo więcej miejsca niż zakrętki i tak czy inaczej są segregowane przez MPO.

 

Jakich zakrętek nie zbieramy?

Każda kolejna zebrana zakrętka jest niezwykle ważna. Istotne jest jednak to, aby była to zakrętka odpowiednia. Niestety nie wszystkie typy zakrętek (czy raczej zamknięć butelek, które są często mylone z zakrętkami) się nadają. Dlatego przypominamy, czego NIE zbieramy:

- zamknięcie mydła w płynie z pompką,

- zamknięcie płynu do mycia szyb, itp.

https://goo.gl/photos/G9na516tLzpoTtDn7

Do worków z zakrętkami nie wrzucamy też innych plastikowych elementów, nie mówiąc już o obiektach wykonanych z innych materiałów!

Przed oddaniem zakrętki z opakowania z kawy, wyjmij tekturkę!

https://photos.app.goo.gl/ZndZXFvPl9xuZWAi2

Danuta Grabowska

 

 

***

PROJEKT  KOMPETENCJE NAJMŁODSZYCH = KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI

Program edukacyjny dla szkół Gminy Iwierzyce,
projekt nr RPPK.09.02.00-18-0055/16

 

Regulamin Rekrutacji uczniów i uczennic - Uczestników Projektu

https://docs.google.com/document/d/1guK2ABvRm7WEb7UlBWnNXdeZv2QTkmjr4CN_GkSYghM/edit?usp=sharing

 

 

***

VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

       29 września (piątek) w naszej szkole będziemy obchodzić VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W tym dniu każdy z nas będzie mógł zmierzyć się z tabliczką mnożenia. Już dzisiaj zachęcamy do ćwiczeń, które pomogą nam zdobyć zaszczytny tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia 2017.

 

 

 

***

WARSZTATY CUKIERNICZE

26 września najmłodsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mini Warsztatach Cukierniczych zorganizowanych w Cukierni Cornelli w C.H. Nowy Świat. Doświadczony personel rzeszowskiej cukierni wprowadził pierwszoklasistów w tajniki pieczenia tortów, zaś wykonaniem ozdób na torciki zajęły się już same dzieci. Pod bacznym okiem instruktorów wykonały piłeczki i róże z masy lukrowej, posmarowały czekoladową masą biszkoptowe krążki i uformowały torciki. Zabawa była świetna!

https://photos.app.goo.gl/R908Lj5CFYuCBDjX2

 

 

***

OGNISKO KLASY VI

         Dnia 25 września, w słoneczne, jesienne popołudnie uczennice i uczniowie z klasy szóstej razem z wychowawczynią miło spędzili czas przy ognisku. Ognisko to odbyło się na posesji p. Haliny i Tadeusza Dyłów w Sielcu. Po zjedzeniu samodzielnie upieczonych kiełbasek przyszedł czas na spacer brzegiem stawu i okazja do dostrzegania uroków pięknej, wczesnej jesieni. Nie mogło zabraknąć również zabawy z piłką. Na zakończenie wspólnego biesiadowania czekały na wszystkich prosto z ogniska - pyszne ziemniaki!

         Podziękowania kierujemy w stronę Rodziców: p. Haliny i Tadeusza Dyłów, p. Wiesławie Róg i p. Andrzejowi Przydziałowi za pomoc w zorganizowaniu ogniska.

Małgorzata Piekarska

https://photos.app.goo.gl/rnmNeroai1NDIleZ2

 

 

***

NIE MA ŚMIECI - SĄ SUROWCE

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA - POLSKA 2017

Już po raz 24 w dniach 15 – 17 września, w Polsce odbędzie się Akcja Sprzątanie świata – w tym roku pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tej edycji jest zwrócenie uwagi, na to że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” - na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Albo jako rzeczy „z drugiej ręki” służyć innym.

Nasza szkoła również przyłączy się do tej akcji, ale ze względu na szkolenie nauczycieli, odbywające się 15.09.2017 r., będziemy sprzątać okolice szkoły w poniedziałek (18.09.2017).

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

W związku z akcją, zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez FUNDACJĘ NASZA ZIEMIA.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej, której tematem jest interpretacja hasła tegorocznej Kampanii Sprzątanie świata – Polska 2017 - „NIE MA ŚMIECI – SĄ SUROWCE". (cały regulamin - http://www.naszaziemia.pl/programy/sprzatanie-swiata/edycja-2017/konkurs-plastyczny-dla-przedszkoli-i-szkol-podstawowych/)

Konkurs rozpoczął się 01.09.2017r. i potrwa do 29.09.2017r. włącznie (o zakwalifikowaniu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego).
Prace można składać u p. D. Grabowskiej do 25 września.

Więcej informacji nt akcji:

http://www.naszaziemia.pl/files/informacja-prasowa-sprzatanie-wiata-po.pdf

 

 

***

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Zawiadamiamy, że dnia 14 września 2016 r. (tj. czwartek) o godz. 15.30 odbędzie się zebranie dotyczące organizacji nowego roku szkolnego.  
Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców.

 

 

***

NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018 ROZPOCZĘTY!

4 września 2017 roku uczniowie, po wakacyjnej przerwie, powrócili do szkoły aby rozpocząć kolejny rok nauki. Cała społeczność szkolna spotkała się o godz.9.00, na mszy świętej inaugurującej nowy rok szkolny 2017/2018., w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Nockowej.

Po mszy uczniowie wraz z opiekunami i nauczycielami udali się do szkoły, gdzie dyrektor Waldemar Piekarski, powitał serdecznie wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Następnie przedstawił wychowawców, nowych nauczycieli, jak również podał informacje dotyczące pracy placówki w nowym roku. Pan dyrektor życzył wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Po oficjalnym rozpoczęciu, wszyscy uczniowie udali się do klas na spotkanie ze swoimi wychowawcami.

https://photos.app.goo.gl/pfOWmcsWhbFiegP93

 

 

***

ORGANIZACJA DOWOZÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

ODWOZY DZIECI Z BĘDZIENICY

DNI TYGODNIA

KLASY

GODZINY ODWOZÓW

PONIEDZIAŁEK

1,2,3,4

1240

5,6,7

1430

WTOREK

1,2,3,4

1330

5,6,7

1430

ŚRODA

1,2,3,4

1240

5,6,7

1430

CZWARTEK

1,2,3,5,7

1330

4,6

1430

PIĄTEK

1,2,3,4

1240

5,6,7

1330

 

PRZYWOZY I ODWOZY DZIECI Z SIELCA

 

I KURS

RANO - 7.35

PONIEDZIAŁEK

13.30

WTOREK

14.00

ŚRODA

13.30

CZWARTEK

14.00

PIĄTEK

13.15

 

II KURS

RANO - 7.45

PO LEKCJACH

PONIEDZIAŁEK

14.20

WTOREK

14.20

ŚRODA

13.50

CZWARTEK

14.20

PIĄTEK

13.35

 

 

***

 STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 przyjmowane będą w dniach 1-15 września 2017 r. w godzinach 7:30-15:30 w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Iwierzycach (Iwierzyce 186 – budynek Gimnazjum).

 

 

***

   4 września 2017 r. (poniedziałek) rozpoczęcie nowego roku szkolnego, mszą św. o godz. 9:00 w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Nockowej. Po Mszy św. przejście do szkoły, spotkanie na sali gimnastycznej, a następnie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

 

 

***

Wyprawka ucznia klasy pierwszej:

  -  Strój galowy na ważne uroczystości szkolne.

  -  Buty sportowe z jasną podeszwą na salę gimnastyczną /mogą być jednocześnie butami zamiennymi/ w podpisanym worku.

  -  Strój gimnastyczny w płóciennym woreczku – podpisany.

  -  Zeszyty 16-kartkowe w linię i w kratkę /zeszyt liniowany w czerwono – niebieskie linie, zeszyt kratkowany wyłącznie w niebieską kratkę/.

  -  Cienki zeszycik do kontaktów z rodzicami (zeszyt wychowawczy).

  -  Sztywna, zamykana teczka z przyborami do zajęć plastyczno - technicznych – podpisana, a w niej: bloki białe i kolorowe techniczne i rysunkowe po jednej sztuce, papier kolorowy, farby, kubek na wodę, podkładka pod plastelinę i plastelina. Wszystkie przybory podpisane.

  -  W piórniku: pióro lub długopis, kredki – podstawowe kolory, ołówek – może być z cienkim, wysuwanym rysikiem, dobra gumka do mazania, temperówka z pojemniczkiem, bezpieczne nożyczki – z zaokrąglonymi końcami, klej w sztyfcie – dobrze klejący.

 

 

***

Zgodnie z nową ustawą MEN wszystkie podręczniki i ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych dla klas I-VII uczniowie otrzymają bezpłatnie we wrześniu 2017 r., podręczniki będą wypożyczone z biblioteki szkolnej na dany rok szkolny. 

 

 

Rok szkolny 2016/2017

 

***

WYCIECZKA DO GDAŃSKA

Wczesnym rankiem, 27 czerwca wybraliśmy się na wycieczkę do Gdańska. Zatrzymaliśmy się w Zespole Szkół Morskich, już po raz kolejny korzystając z uprzejmości tamtejszej Pani Dyrektor.

Kolejne dni były okazją do zwiedzania Gdańska i Gdyni. Na pewno niezapomnianym przeżyciem było zwiedzenie Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku – Oliwie. Na koncercie organowym wysłuchaliśmy kilku niezwykle pięknych utworów muzyki poważnej. Nie zapomnieliśmy o Fontannie Neptuna, która jest wizytówką miasta, przy której wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia. Ciekawym miejscem, które zwiedziliśmy było Centrum św. Jana w Gdańsku, w którym odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych.

         Niezwykle istotnym dla nas miejscem, które tego dnia odwiedziliśmy, było Westerplatte – to tutaj rozpoczęła się II wojna światowa. Był to moment bardzo dla nas ważny. Byliśmy przy grobie naszego Patrona – majora Henryka Sucharskiego i innych spoczywających tam Obrońców Westerplatte. Uczniowie w poczcie sztandarowym oraz pozostali uczestnicy wycieczki oddali hołd Majorowi i innym Westerplatczykom. Odśpiewaliśmy hymn naszej szkoły, delegacja nauczycieli złożyła kwiaty przy grobie mjr. Henryka Sucharskiego.

W następnym dniu naszej wycieczki zwiedziliśmy Gdynię. Najpierw popłynęliśmy w prawie godzinny rejs statkiem z portu w Gdyni na Hel. Tam uczestniczyliśmy w karmieniu fok w Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Fokarium wspomaga odtworzenie i ochronę fok szarych w rejonie południowego Bałtyku. Ośrodek istnieje od 1999r., choć działalność na rzecz badań i ochrony fok podjęto znacznie wcześniej. Inspiracją była udana próba wyleczenia, pierwszej dostarczonej na rehabilitację do helskiej placówki foki o imieniu Balbin.

            W ostatni dzień pobytu nad morzem zaplanowane było „plażowanie” i nawet deszczowa pogoda nie wpłynęła na zmianę naszych planów.

        W trakcie naszego pobytu nad morzem dopisywała nam pogoda (oprócz ostatniego dnia). Wykorzystywaliśmy ten fakt, będąc codziennie na plaży, kąpiąc się, czy też budując rzeźby z piasku. Opaleni (podczas rejsu statkiem niektórych nieźle „przypiekło”), trochę zmęczeni, 1 lipca powróciliśmy do naszych domów.

https://photos.app.goo.gl/OFk5T2anal03d6ef2

 

 

***

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Poza nami kolejny rok nauki, wielu cennych inicjatyw i twórczych działań dla dobra dzieci. 23 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Tradycyjnie rozpoczęło się od Mszy świętej w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Nockowej. Po powrocie do szkoły głos zabrał Pan Dyrektor Waldemar Piekarski, który podziękował uczniom oraz pracownikom szkoły za całoroczny trud, i przede wszystkim gratulował sukcesów i osiągnięć oraz życzył wspaniałych wakacji.

Następnie nastała ta najważniejsza chwila - wręczenie przez dyrektora szkoły świadectw z wyróżnieniem oraz nagród uczniom klas IV–VI, podziękowań i gratulacji dla rodziców.

Po akademii uczniowie wraz z wychowawcami udali się na spotkania do klas, podczas których rozdano pozostałe świadectwa.

Tak więc, kolejny rok szkolny za nami... Chwilami było ciężko, chwilami było zabawnie, jednak każdy z uczniów pozytywnie wspomina minione miesiące. Życzymy wszystkim, aby wakacje były okresem radości, udanej zabawy i wytchnienia w otoczeniu przyrody. Wykorzystajmy okres wakacji jak najlepiej, odpocznijmy i nabierzmy sił do podejmowania kolejnych wyzwań w nowym roku szkolnym. 

My dorośli pamiętajmy jednak, aby tworzyć warunki zapewniające bezpieczeństwo i beztroskę dzieci. Niech każda wakacyjna przygoda kończy się szczęśliwym powrotem do domu i szkoły. Do zobaczenia we wrześniu…

https://goo.gl/photos/4s46sQuhW92SBcD67

 

 

***

WYCIECZKA DO SĘDZISZOWA MŁP.

22 czerwca klasa IV wybrała się na wycieczkę, do pobliskiego miasteczka, mianowicie Sędziszowa Małopolskiego.

Na początku zwiedzaliśmy Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów. W Klasztorze mogliśmy zwiedzić Piwnice, w której było bardzo dużo korytarzy i Biblioteka. Po obejściu podziemi, wyszliśmy na ogród klasztorny, który był bardzo zadbany i piękny. W ogrodzie było bardzo dużo krzewów, drzew owocowych i nie tylko, również 2 pomniki, gdzie jeden przedstawiał Pana Jezusa, a drugi Maryję. Jeden z naszych kolegów mógł obejrzeć z bliska klasztorne organy, nam muszą wystarczyć zdjęcia.

Potem poszliśmy na najlepsze lody w mieście czyli do „Machowskiego”. Po słodkim poczęstunku wybraliśmy się na plac pod Ratusz, żeby dokończyć jedzenie lodów i zacząć rozwiązywać krzyżówki. Ratusz pochodzi z XVII w., w XIX w. został przebudowany. Istnieją przypuszczenia że jego piwnice łączą się z piwnicami okolicznych kamienic.

Potem czekaliśmy na naszą przewodniczkę, która poprowadziła nas pod ruiny Pałacu Potockich i opowiadała ciekawostki. Pałac Potockich wybudowany został w XVIII w. Podczas zaborów znajdowały się tam koszary austriackie, a podczas 20-lecia międzywojennego zakład krawiecki. Obecnie część pałacu jest przeznaczona na mieszkania.

Następnie byliśmy na Cmentarzu Żydowskim, który w większości był pokryty pokrzywami oprócz jednej mogiły. Na tym cmentarzu znajdują się 2 pomniki zapisane po hebrajsku i zbiorowa mogiła mieszkańców Sędziszowa, Ropczyc i Wielopola zamordowanych 24 lipca 1942.

Przed końcem poszliśmy na Cmentarz, gdzie nasi koledzy ze Szkoły Filialnej w Sielcu pokazali nam, gdzie spoczywa patron szkoły do której uczęszczali, Franciszek Ksawery Prek. Modliliśmy się także na grobach i symbolicznych mogiłach powstańców styczniowych i żołnierzy, którzy zginęli w I i II wojnie światowej.

Potem byliśmy nad stawem Skrzynczyna, gdzie kończyliśmy krzyżówki i wysłuchaliśmy legendy, która mówi o tym jak powstała Skrzynczyna. Dawno temu władcą Sędziszowa był pewien mężczyzna, który był bardzo skąpy, chciwy i leniwy. Pewnego dnia zauważył on, że przechodzień pije wodę z jego studni. Zabrał mu kubek z wodą, a kilka dni później studnia wyschła. Wysłał on robotników by pogłębili studnię, a ci kopiąc w pewnym momencie natrafili na złotą skrzynkę. Mężczyzna zszedł na dół i otworzył skrzynkę, w której zobaczył ten sam kubek wody, który wcześniej zabrał wędrowcowi. Ze środka zaczęła wylewać się woda, a w momencie kiedy chciał uciec okazało się że na powierzchni jest burza, a robotnicy uciekając zabrali drabinę. Wody było coraz więcej i więcej, aż w końcu władca utonął, a wody wylało się tyle, że zalała ona cały obszar stawu.

Na końcu byliśmy na stadionie gdzie mogliśmy zobaczyć przygotowania do pierwszej edycji Dino Top Festiwalu.

Dla wszystkich wycieczka była bardzo udana, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Nie przypuszczaliśmy, że w Sędziszowie jest tyle „rzeczy” wartych obejrzenia.

Patrycja Filipek

https://photos.app.goo.gl/0wQgyNpdfDGGNKYR2

 

 

***

PIERWSZE SZKOLNE MARZENIA...

Dwa lata temu, na podsumowanie nauki w klasie I, każdy z nas napisał na karteczce swoje marzenia. Zadowoleni, że umiemy pisać (niektórzy nawet bardzo starannie), umieściliśmy karteczki w plastikowej butelce, a potem zakopaliśmy ją w ziemi. Czasem wracaliśmy myślami do rogu szkolnego ogrodu…. czy butelka tam jeszcze jest?...czy uda się ją odnaleźć?

Wreszcie 21 czerwca 2017 r. przystąpiliśmy do akcji. Zlokalizowaliśmy miejsce ukrycia butelki i w ruch poszła łopata, by wspólnymi siłami odkopać ukryte marzenia. Nie było łatwo. Miejsce okazało się jakoś dziwnie twarde i mało przyjazne naszym pracom archeologicznym. Wiedząc, że wspólnie damy radę, podjęliśmy decyzję, by kopać nieco dalej, jeszcze bliżej szkolnego ogrodzenia. Na szczęście nasz kolega Michał miał jeszcze sporo werwy, bo nam już entuzjazm znacznie opadł, a wraz z nim i siły do kopania. Nagle coś zatrzeszczało i pod łopatą ukazała się pomarańczowa zakrętka. Jest i butelka, przetrwała!!! No i już wiemy, że plastikowe opakowania są odporne na działanie warunków atmosferycznych i długo mogą leżeć w ziemi nie ulegając rozkładowi.

A co z papierem, który umieściliśmy w środku??? No i zaczęło się nerwowe wysypywanie na trawę zawartości butelki. Zwitki papieru zapisane naszymi marzeniami z pierwszej klasy, powróciły do właścicieli po dwóch latach leżakowania w rogu szkolnego ogrodu. Były troszkę wilgotne i może nie pachniały różami ( co widać po minach na zdjęciach), ale zachowały się dość czytelnie marzenia spisane rękami pierwszaków, pierwsze szkolne marzenia… aby mieć… aby być... aby zostać…

Nie wszystkim spełniły się marzenia, niektóre muszą jeszcze przejść próbę czasu, by dojrzeć do realizacji. Ważne, aby mieć marzenia, bo marzenia ponoć się spełniają!

A najbliższe marzenia to ognisko, noc w szkole i mecz o północy. Czy się spełnią? Z całą pewnością tak, bo pomogą nam w tym rodzice, na których zawsze można liczyć.

Odpowiedź na pytanie w fotorelacji z pożegnalnej imprezy klasy III, podczas której podziękowaliśmy rodzicom za opiekę i pomoc w zorganizowaniu noclegu, pożegnaliśmy kolegę Fabiana i wspólnie bawiliśmy się przy ognisku, a potem w szkole. Rozegraliśmy też bitwę na poduszki i mecz o północy, a sobotni poranek powitaliśmy bańkami mydlanymi, które pięknie unosiły się wokół szkoły. Ta wyjątkowa noc na zawsze zostanie w naszej pamięci.

Klasa III

https://goo.gl/photos/iHFJ5cN5bnHUNbAe6

 

 

 ***

ZBIÓRKA MAKULATURY ZAKOŃCZONA!!!

W ostatnim tygodniu nauki szkolnej zakończyliśmy akcję zbiórki makulatury zorganizowanej przez firmę Atol Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Uczniowie aktywnie włączyli się do zbierania makulatury, a efekty przerosły nasze najśmielsze oczekiwania. Zebraliśmy 6 454, 28 kg!!! Najaktywniejszymi zbieraczami okazali się:

Pyrdek Mateusz klasa III - 3 019, 48 kg;

Darłak Marcin klasa V – 2 375 kg;

Antosz Natalia klasa IV – 324, 94 kg.

       Wyżej wymienieni uczniowie zostaną zgłoszeni do konkursu zorganizowanego przez firmę Atol i mają szansę zdobyć nagrody pieniężne (rozwiązanie konkursu wrzesień/październik 2017r.). Również nasza szkoła za zebraną makulaturę otrzyma pieniądze, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie wycieczki dla uczniów naszej szkoły.

   A oto lista pozostałych uczniów, którzy wsparli naszą akcję:

Pyrdek Julia – 160,42 kg

Antosz Piotr – 157,22 kg

Marć Kacper – 105 kg

Ignas Joanna – 65,26 kg

p. Piekarska Małgorzata – 49,62 kg

Niemczyk Sylwester – 41,28 kg

Paśko Kamil – 38,72 kg

Żuczek Natalia – 33 kg

Ignas Justyna – 25,12 kg

Mik Dawid – 25 kg

Habaj Miłosz – 20,1 kg

Wiśniewska Martyna – 16 kg

Dulla Oliwia – 12, 80 kg

Rachwalska Magdalena – 8,04 kg

Szeliga Kuba – 6,02 kg

p. Grabowska Danuta – 5 kg

Kościak Eryk – 4,46 kg

   Wszystkim osobom, które wsparły naszą akcję serdecznie dziękujemy i trzymamy mocno kciuki za uczniów, którzy wezmą udział w konkursie!!!

 

 

***

KINOLUB!!! 

W dniach 11-14 czerwca br. m. in. w Rzeszowie odbywał się, organizowany przez Fundację IKS, Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB, w którym ze względu na ograniczoną ilość miejsc nie mogliśmy uczestniczyć. Dzięki uprzejmości Kina WDK mogliśmy obejrzeć prezentowany na festiwalu film „Na linii wzroku” na dodatkowej projekcji 19 czerwca.

„Wszystkie prezentowane na festiwalu filmy były mądre, zrozumiałe i pozbawione przemocy. Ukazywały dzieci i młodzież w sytuacjach, z którymi młodzi widzowie mogą się utożsamiać, w relacjach rówieśniczych oraz w kontaktach z dorosłymi i ich światem. Uczyły przyjaźni i budowania rodzinnych więzi, podejmowania dobrych i świadomych wyborów oraz postaw prospołecznych. Ponadto zabierały w podróż po kulturach innych narodów.

W programie znalazło się ponad 60 filmów z 39 krajów świata, a wśród nich barwne, przygodowe animacje dla najmłodszych oraz ambitne produkcje dla starszych. Oceniało je i przyznawało nagrody jury profesjonalne i dziecięce.”

Filmy zostały przypisane do czterech kategorii wiekowych (4-6 lat, 7-10 lat, 11-14 lat, 15+) na podstawie poruszanej problematyki i treści. Filmy dla widzów w wieku 4-14 lat posiadały polską ścieżkę dźwiękową. Filmy dla widzów w wieku 15+ posiadały oryginalną ścieżkę dźwiękową oraz polskie napisy. Filmy krótkometrażowe zostały podzielone na pasma tematyczne. Pasma dotykały zagadnień aktualnych i ważnych dla dzieci i młodzieży – pasji, marzeń, przyjaźni, radości, trosk. Mówiły o świecie, otwartości na inność i tolerancji. Pobudzały do refleksji, a czasem stawały się mądrym drogowskazem na drodze dojrzewania.

W programie festiwalu znalazły się również warsztaty filmowe, spotkania z twórcami i sekcje tematyczne. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe był wolny. Wizyta na festiwalu była doskonałą okazją do poznania kina łączącego wartości artystyczne z edukacyjnymi.

Jak się później okazało, obejrzany przez nas film długometrażowy zdobył Nagrodę Główną Festiwalu, jak również Nagrodę Jury Dziecięcego. W uzasadnieniu jury pisało:

Doskonały film dla całej rodziny. Poruszone problemy takie jak tolerancja, szacunek, potrzeba akceptacji, przyjaźni i miłości to kwestie fundamentalne, ważne dla odbiorcy w każdym wieku, zarówno dziecka, młodzieży jak i dorosłego. Film może stać się pretekstem do autorefleksji lub ważnych rozmów, ale może też stanowić rozrywkę w najlepszym wydaniu. Fabuła jest interesująca, nieprzewidywalna, porusza i bawi. Łapiemy się co rusz na utożsamianiu z głównym bohaterem, bo postać ta jest autentyczna i złożona, a jej problemy w wymiarze ogólnym bardzo nam wszystkim bliskie. Rekomendujemy film z nadzieją, że trafi do jawiększego grona odbiorców.

„Film nas poruszył, ponieważ był bardzo fajne zrobiony i miał duży przekaz, że trzeba wszystkich akceptować bez względu na wzrost i wygląd.”

Po projekcji filmu, który jak mówili uczniowie, był bardzo smutny, ale życiowy, udaliśmy się do kręgielni Kula Bowling, w Galerii Nowy Świat. Gra w kręgle to doskonała forma aktywności fizycznej, poprawia bowiem koordynację wzrokowo – ruchową, ćwiczy precyzję oraz sprzyja integracji i zdrowej rywalizacji.

„Bawiliśmy się rewelacyjnie i już nie możemy się doczekać kiedy znów będziemy mogli w ten sposób rywalizować…”

https://goo.gl/photos/zvDq3yECinKWuRzN7

 

 

  ***

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym

Natalia Banaś, uczennica piątej klasy zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym, organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach. Szkoła ta była jednocześnie organizatorem XXXIV Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte. Celem konkursu była m.in. umiejętność wizualnej analizy porównawczej współczesności i walk na Westerplatte poprzez formę plastyczną w oparciu o myśl przewodnią Grzegorza Tomczaka „Ty to masz szczęście, że w tym momencie żyć Ci przyszło w kraju nad Wisłą”, jak również rozwijanie twórczej aktywności dzieci i wrażliwości estetycznej.

Na konkurs wpłynęło 132 prace, z których jury w drugiej kategorii wiekowej wyłoniło 3 miejsca i 7 wyróżnień.

Serdecznie gratulujemy.

https://goo.gl/photos/PrvBjEvXEYsdmswQ7

 

 

***

Konkurs plastyczny „Namaluj historię dziadków

       13 czerwca w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Namaluj historię dziadków”, Michał Chrzan z klasy piątej otrzymał wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych.

Rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej ogłosił X już edycję konkursu historyczno-plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z woj. podkarpackiego „Namaluj historię dziadków”.

Jak powiedział Zenon Fajger z rzeszowskiego IPN: „Nadesłane na konkurs prace powinny dotyczyć wydarzeń z historii Polski w latach 1939-89 i powstać w wyniku inspiracji opowiadaniem osoby żyjącej w tamtych czasach”. Prace mogą prezentować zdarzenia, w które bezpośrednio zaangażowane były osoby, których opowiadanie zainspirowało ich powstanie. Mogą to być także inne wydarzenia z życia opowiadających, które uznali oni za szczególnie ważne dla dziejów Polski, choć sami bezpośrednio w nich nie uczestniczyli. Fajger zaznaczył również, że „celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania historią najnowszą wśród dzieci i młodzieży”. Chcemy też tworzyć przekaz międzypokoleniowy pomiędzy autorem pracy a osobą starszą, świadkiem historii. Dzięki naszemu przedsięwzięciu autorzy prac historię poznają nie tylko ze szkolnego podręcznika, ale także dzięki relacji osoby dorosłej - dodał.

Konkurs „Namaluj historię dziadków” skierowany był do trzech kategorii wiekowych. W przypadku uczniów klas od pierwszej do trzeciej szkoły podstawowej wystarczyła praca plastyczna. Z kolei uczniowie starszych klas szkoły podstawowej do pracy plastycznej dołączali opis prezentowanego wydarzenia. Gimnazjaliści powinni byli być autorami liczącego 10-20 klatek komiksu. Musieli również napisać komentarz historyczny do opowiedzianej w komiksie historii.

Relację z uroczystości wręczenia nagród można obejrzeć na stronie: 

 http://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci

Najlepsze prace prezentowane są na wystawie pokonkursowej w rzeszowskim oddziale IPN.

https://goo.gl/photos/rTyBnsYgnHxSGTjN7

 

  

***

Piknik Rodzinny w klasie II

8 czerwca, w czwartkowe popołudnie odbył się w naszej szkole Piknik Rodzinny dla uczniów klasy II i ich rodziców. O godzinie 17.00 rozpoczęliśmy wspólną zabawę.

Rodzice zajęli się pieczeniem kiełbasek na ognisku i przygotowaniem przekąsek, a dzieci bawiły się w podchody przygotowane przez wychowawczynię. Zabawa ta dostarczyła wszystkim wielu wrażeń i emocji, bowiem niektóre zadania wymagały pomocy i udziału rodziców. Dużo radości sprawiła wszystkim zabawa „Mumia Egipska” polegająca na okręcaniu nieruchomej osoby papierem toaletowym w jak najkrótszym czasie. Śmiechu i zabawy było co nie miara. Na koniec tego pięknego dnia na boisku sportowym rozegrano zaciekłe mecze rodziców i dzieci w „Dwa ognie”, piłkę nożną oraz siatkówkę. Dzieci mogły rozwijać umiejętność kulturalnej zabawy i dobrej współpracy w grupie. Rodzice natomiast mieli możliwość włączyć się we wspólną zabawę oraz poobserwować jak bawią się ich pociechy.

Mile spędzone popołudnie było dla wszystkich dobrą okazją do lepszego poznania i aktywnego spędzenia wolnego czasu ze swoimi rodzinami.

https://goo.gl/photos/bHxh5HEzRJQNS1pR9

 

 

***

Warsztaty cukiernicze

5 czerwca klasy młodsze uczestniczyły w MINI WARSZTATACH CUKIERNICZYCH zorganizowanych przez Cukiernię Cornelli w C.H. Nowy Świat. Podczas zajęć praktycznych dzieci wykonywały ozdoby z masy lukrowej i przygotowywały torciki, które następnie zabrały do domu. Zabawa była świetna, torciki smakowite, a zdobyte doświadczenia na pewno przydadzą się w przyszłości wszystkim, którzy lubią kuchenne improwizacje. Dziękujemy Pani Renacie Pyrdek za pomoc w zorganizowaniu warsztatów i zapoznanie dzieci z pracą cukiernika. 

https://goo.gl/photos/YVzAThBvSzEARaHH9

 

 

 ***

Informujemy, że obiady płatne będą wydawane do 14 czerwca 2017 r. Pozostałe dni czerwca pozostają na rozliczenie się z firmą cateringową. Obiady z GOPS-u będą wydawane do dnia 23 czerwca 2017 r.

 

***

Wyprawa klasy III do zagrody danieli

W dniu 1 czerwca udaliśmy się na pieszą wycieczkę do Olchowskiego Lasu. Gdy dotarliśmy na miejsce, usiedliśmy i odpoczywaliśmy. Posililiśmy się i ruszyliśmy dalej, ponieważ chcieliśmy dotrzeć do zagrody z danielami. Mieliśmy ze sobą worek z ziarnem, aby nakarmić zwierzęta. Każdy z nas niósł go przez dwie minuty drogi.

Gdy dotarliśmy do zagrody, byliśmy bardzo podekscytowani. Nakarmiliśmy zwierzęta owsem, usiedliśmy w altanie, a babcia naszej koleżanki pokazywała nam rogi, które odpadły danielom. W drodze powrotnej wzięliśmy kije i udawaliśmy, że jesteśmy pastuszkami, a nasza pani zrobiła nam zdjęcie. Część osób odłączyła się od grupy, ale nikt nie zabłądził w lesie. Wróciliśmy do szkoły zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi i odprężeni.

Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wybierzemy się do tego lasu, spotkamy się z danielami i będziemy mogli znów je karmić. Moim zdaniem była to bardzo udana wycieczka, której długo nie zapomnimy.

Maksymilian Chrzan kl. III

Serdecznie dziękujemy Pani Helenie Feret za przewodniczenie naszej wycieczce do zagrody danieli.

Klasa III z wychowawczynią

https://goo.gl/photos/jxH1LajkTLLw98Hs5

 

 

***

Marsz, Marsz Dąbrowski” 

             30 maja br. odbyła się X już edycja Gminnego Konkursu Historycznego pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Iwierzyce. Tytuł konkursu: „Marsz, Marsz Dąbrowski” nawiązywał do okrągłej rocznicy jaką świętowaliśmy w tym roku. 26 lutego minęła bowiem 90 rocznica uchwalenia przez sejm II Rzeczpospolitej, „Mazurka Dąbrowskiego” oficjalnym hymnem narodowym. Dzięki konkursowi uczniowie naszej gminy mieli okazję zatem pogłębić wiedzę historyczną związaną z powstaniem naszego symbolu narodowego.

         Na podstawie prac konkursowych komisja wyłoniła 3 laureatów w gronie których znaleźli się:

Kamil Worek ze Szkoły Podstawowej z Iwierzyc – I miejsce

Łukasz Róg ze Szkoły Podstawowej z Iwierzyc – II miejsce

Emilia Siuba ze Szkoły Podstawowej z Wiercan – III miejsce

Przyznano również dwa wyróżnienia dla Michała Kozioła ze Szkoły Podstawowej z Bystrzycy i Józefa Pelca ze Szkoły Podstawowej z Nockowej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Szkołę Podstawową w Iwierzycach i Gminę Iwierzyce.

Gratulujemy zwycięzcom, a nauczycielom dziękujemy za solidne przygotowanie uczniów!

https://goo.gl/photos/CygQg1nqoWb843d58

 

 

***

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

25 maja w naszej szkole, w ramach realizacji projektu Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa jest współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”. Ten projekt został wymyślony po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

Edukator p. Elżbieta Orzech spotkała się z Dyrektorem Szkoły, uczniami, uczennicami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. Przedstawiła ofertę wsparcia zadania publicznego oferowanego dla dyrekcji, nauczycieli, nauczycielek, uczniów, uczennic i rodziców uczniów szkoły, zaprosiła szkołę do udziału i systemowej realizacji działań w organizowanym przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, w ramach zadania publicznego, konkursie dla szkół pt. „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!” i innych, planowanych w obecnym i przyszłym roku szkolnym wydarzeniach. Szkoła będzie aktywnie korzystać z zasobów projektu Cyfrowobezpieczni.pl.

W tym dniu zostały również przeprowadzone warsztaty w 3 klasach:

-      - w klasie 5 Bezpieczeństwo w kontaktach z innymi – Uczniowie poznali kilka historii z problemami, do których musieli się odnieść.

-   - w klasie 4 – Ergonomia korzystania z urządzeń cyfrowych – Dzieci z dużym zainteresowaniem i chętnie opracowywały plakaty informujące o zasadach zdrowego i bezpiecznego korzystania z ulubionych urządzeń.

-      - w klasie 6 – Bezpieczeństwo własnego wizerunku – Tu znowu się okazało, że dzieci teoretycznie dobrze wiedzą, czego nie udostępniać, ale gdy dojdzie do ćwiczeń i konkretnych postów, bywa różnie …

Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązania, pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

https://goo.gl/photos/o5cpS258H8XTwcG18

 

 

***

Wizyta Księdza Biskupa

15 maja br. gościliśmy w naszej szkole Jego Ekscelencję Biskupa Rzeszowskiego – Edwarda Białogłowskiego. Tego wyjątkowego dnia cała społeczność szkolna, a więc uczniowie, przedszkolaki, dyrekcja, nauczyciele, proboszcz parafii w Nockowej – ks. Ryszard Polański, Przewodniczący Rady Rodziców – p. Mateusz Worek, Rodzice spotkali się w sali gimnastycznej, aby powitać i wysłuchać Gospodarza Diecezji Rzeszowskiej.

Wśród zebranych był obecny wójt naszej gminy – p. Bogusław Mucha. Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu szkoły głos zabrał Dyrektor Zespołu Szkół – p. Waldemar Piekarski. W dalszej części uroczystości wszyscy zebrani mogli wysłuchać montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów z klasy czwartej, piątej i szóstej. Występ miał charakter patriotyczny i nawiązywał do sylwetki Patrona – mjr. Henryka Sucharskiego. W wykonaniu uczniów usłyszeliśmy m.in. przejmującą pieśń pt. Ojczyzno ma… a także Pieśń o żołnierzach z Westerplatte autorstwa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Uczniowie recytowali utwory Absolwentów Szkoły o Dowódcy Westerplatte. Po części artystycznej głos zabrał Ks. Biskup Edward Białogłowski, który w swoim przemówieniu często wspominał naszego patrona i te trzy ważne słowa, którymi kierował się w ciągu całego swojego życia: Bóg, Honor i Ojczyzna. Jego Ekscelencja przypomniał pamiętne słowa wypowiedziane podczas pielgrzymki św. Jana Pawła II   na Westerplatte: Każdy z Was młodzi przyjaciele znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte…

Spotkanie z Księdzem Biskupem na pewno nas umocniło i dało siły do dalszej pracy i nauki.

https://goo.gl/photos/YHDXcB6ctQ7WZ53HA

 

 

***

XV edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego

         Po raz piętnasty, 19 maja w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Iwierzycach odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas IV-VI. W tym roku do dyktanda przystąpiło 12 uczestników ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Uczniowie napisali tekst pt. Odkrycie, najeżony różnymi zawiłościami ortograficznymi.

A oto laureaci konkursu:

I miejsce: Szymon Bratek (klasa V) – SP Olchowa

II miejsce: Kacper Marć (klasa IV) – SP Iwierzyce

III miejsce: Michał Chrzan (klasa V) – SP Iwierzyce

III miejsce: Emilia Przybek (klasa V) – SP Iwierzyce

Wyróżnienie: Maciej Paśko (klasa V) – SP Bystrzyca

Wyróżnienie: Emilia Świerczek (klasa VI) – SP Wiercany

Wszystkim laureatom gratulujemy!

https://goo.gl/photos/ZgyNNhhemP99oE1dA


 

***

Konkurs Poezji Religijnej

10 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Iwierzycach odbył się VI Gminny Konkurs Poezji Religijnej „Słowa, które rozrastają się we mnie” w podziękowaniu za świętość życia i kanonizację św. Jana Pawła II. Z naszej szkoły wzięło udział troje uczestników: Dawid Daniel, Emilia Przybek z klasy piątej oraz Marta Mucha z klasy szóstej.

Dawid zaprezentował utwór pt. Posłuchaj Brata Tadeusza Rucińskiego, otrzymując wyróżnienie. Emilia Przybek recytowała wiersz pt. Królowa Aniołów Beaty Kołodziej. Największy sukces odniosła Marta Mucha z klasy szóstej, która za recytację utworu autorstwa Siostry Michaeli Flisowskiej pt. Matce Bożej Majowej otrzymała II miejsce.

Poziom konkursu był wysoki, dlatego wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy rozwijania talentów poetyckich.

 

 

***

„Zgoda sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła

226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 Obchody narodowych świąt to bardzo istotny element wychowania patriotycznego w naszej szkole. W tym roku szkolnym akademia z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła się 28 kwietnia w wykonaniu uczniów klasy II. Młodzi aktorzy zaprosili wszystkich zebranych do uczestnictwa w nietypowej lekcji historii, w której wziął udział sam - król Stanisław August Poniatowski. Zaproszony gość odpowiadał na pytania uczniów, przybliżając wszystkim najważniejsze wydarzenia roku - 1791 - roku uchwalenia pierwszej w historii Polski Ustawy Rządowej.

Na zakończenie uczniowie przypomnieli nam, dlaczego tak ważna jest uchwalona w maju konstytucja. Mogliśmy również wysłuchać recytacji wierszy mówiących o naszej Ojczyznie oraz włączyć się w śpiew pieśni patriotycznych.

https://goo.gl/photos/PEBdQRqGYCFZetNeA

 

 

***

Reforma edukacji

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi reformy edukacji:

na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59

na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://reformaedukacji.men.gov.pl/

 

***

Wycieczka do Bochni

27 kwietnia uczniowie klas I-III wraz z opiekunami zwiedzili najstarszą w Polsce Kopalnię Soli w Bochni. Zwiedzanie rozpoczęli od zjazdu pod ziemię ciemnym szybem Campi na głębokość 212 m, gdzie na uczestników wycieczki czekała kolejka, która szybko przemierzyła kilometrową trasę pomiędzy szybem Campi a Sutoris.

Zwiedzanie kopalni miało charakter podróży w czasie. W opowiadaniu o historii bocheńskiej kopalni przewodnikowi pomagali miedzy innymi polscy królowie oraz żupnicy genueńscy. Uczestnicy wycieczki mieli wrażenie, jakby codzienna praca górników w kopalni toczyła się tuż obok. Za pomocą holograficznych i interaktywnych inscenizacji oraz przestrzennych słuchowisk pokazane zostały średniowieczne techniki wydobywcze, zwyczaje górnicze oraz inne aspekty z życia kopalni. W kaplicy św. Kingi dzieci spotkały Skarbnika, dobrego ducha kopalni.

Zwiedzanie kopalni zakończyło się pobytem w komorze Ważyn. Miejsce to pozwoliło naszym uczniom na zrelaksowanie się, posiłek, zakup pamiątek i wykonanie górniczych czapek. Cztery godziny pobytu pod ziemią okazały się niezwykłą przygodą, interesującą lekcją i świetną zabawą. Na zakończenie wyprawy do Bochni wszyscy udali się do sąsiadującej z szybem Campi osady Oraczy, by wziąć udział w warsztatach z garncarstwa i powroźnictwa. Podczas gdy dzieci modelowały w glinie i kręciły powrozy, dorośli zaklinali deszcz, by wreszcie przestał padać. Mimo kapryśnej pogody, wycieczka do Bochni była bardzo udana, pełna mocnych wrażeń i bogata w nowe doświadczenia.

https://goo.gl/photos/5zEDT1Fffj23FioQ8

 

 

***

Gala VI Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania

W Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w dniu 27 kwietnia br. odbyła się gala wręczenia nagród laureatom VI Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania. W podsumowaniu konkursu wzięła udział Marta Mucha z klasy VI, która zdobyła wyróżnienie. W spotkaniu uczestniczył Pan Piotr Pilch Wicewojewoda Podkarpacki oraz Pani Bożenia Pasieka Dyrektor Wydziału Jakości i Zarzadzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Konkurs był wspólną inicjatywą Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, Polskiego Radia Rzeszów oraz Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

https://goo.gl/photos/wG6rSfTMA7zR9VMs6

 

 

 

***

Gminny Konkurs Ortograficzny TRZECIAK

26 kwietnia o godzinie 12.00 odbył się Konkurs Ortograficzny „Trzeciak”. Do konkursu przystąpiło 18 uczniów z klas III Szkół Podstawowych z naszej gminy. Uczniowie pisali dyktando o niezwykłej przyjaźni żaby i żuczka, wykazując się przy tym sporą znajomością zasad poprawnej pisowni.

I miejsce w ortograficznych zmaganiach trzecioklasistów zdobyły uczennice:

Ada Bartusik – SP Olchowa oraz Natalia Kisiel i Natalia Franczyk - reprezentantki naszej szkoły.

II miejsce zajęły Weronika Ziobro – SP Olchowa oraz Alicja Popielarz – SP Wiercany.

III miejsce wywalczyli: Martyna Żuczek – SP Nockowa, Zuzanna Siuba – SP Wiercany, Amelia Jaworska i Maksymilian Chrzan – SP Iwierzyce.

Serdecznie dziękujemy Nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu, zaś Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

https://goo.gl/photos/jDVfDhKGRLxymHQW9

 

 

***

Teraz tutaj jest nasz dom- wyjazd do teatru

25 kwietnia br. uczniowie ze starszych klas nasze szkoły pod okiem opiekunów wybrali się do teatru Maska w Rzeszowie na sztukę pt. Teraz tu jest nasz dom. Przedstawienie oparte na książce Barbary Gawryluk, która ukazała się w serii wydawniczej „Wojny dorosłych – historie dzieci”, uczy otwartości i tolerancji, w mądry i przystępny sposób opowiadając o współczesnej historii.

Spektakl ukazuje wojnę widzianą oczami dziecka, mówi także o problemach z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości, poszukiwaniu własnej tożsamości i akceptacji. Była to sztuka niezwykle wartościowa i dojrzała ze względu na pojawiające się problemy (dom, rodzina, zagrożenie życia, wojna, niebezpieczeństwo).

 

 

 ***

Wielka Liga Czytelników - półfinał

Gratulujemy naszym uczniom Jakubowi Ciebiera z klasy IV i Dominikowi Ciebiera z klasy I, którzy 21.04.2017 reprezentowali nasz powiat w półfinałowych zmaganiach Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Nasza szkoła jako jedyna z powiatu ropczycko-sędziszowskiego wzięła udział w tym czytelniczym projekcie, którego głównym celem jest tworzenie mody na czytanie wśród rodzin. Cieszymy się, że nasi uczniowie wraz z rodzicami podjęli to wyzwanie i mamy nadzieję, że czas spędzony z każdą przeczytaną książką dostarczył im wiele radości.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu. Wszystkich rodziców zaś zachęcamy, aby codziennie czytali swoim pociechom, bo jak słusznie ktoś zauważył: „Najlepszą rzeczą jaką rodzice mogą zrobić dla szczęścia i przyszłości swego dziecka, jest codzienne głośne czytanie mu dla przyjemności i radykalne ograniczenie telewizji”.

https://goo.gl/photos/BsZpmbYWheMGZqqo8

 

 

***

Znalezione obrazy dla zapytania wielkanoc jezus

Z okazji Świąt Wielkanocnych

Składamy najserdeczniejsze życzenia

wiosennych nastrojów,

ciepłej, rodzinnej atmosfery,

wyjątkowych chwil z Najbliższymi.

Niech radość Wielkanocy napełni serca

nadzieją i obfitością łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.

 

 

***