Strona główna

  

Rok szkolny 2020/2021

  

 


  24.09.2020

 KOMUNIKAT DLA RODZICÓW 

 

         W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo Państwa, nauczycieli i pracowników szkoły podajemy najistotniejsze komunikaty dotyczące pracy szkoły w nowym roku szkolnym:

 

 1. Prosimy rodziców, którzy jeszcze nie zapoznali się z Procedurą bezpieczeństwa mającą  na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującej na terenie zESPOŁU SZKÓŁ W IWIERZYCACH obowiązującą od 1 września 2020r. o jak najszybsze zapoznanie się z nią. Potwierdzeniem zapoznania się z powyższym dokumentem jest złożenie podpisu na deklaracji, którą poprzez dziecko należy dostarczyć do szkoły. W/w procedura znajduje się na stronie internetowej szkoły.

 

2. Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby w częściach wspólnych szkoły np. w szatni, korytarzach zarówno uczniowie jak i rodzice oraz pracownicy szkoły zasłaniali usta i nos poprzez noszenie maseczek, przyłbic itp.

 

3. Prosimy rodziców, którzy nie podali jeszcze swoich adresów poczty elektronicznej, aby uczynili to w możliwie najszybszym terminie, podając je przez swoje dzieci wychowawcom klas. Jest to niezbędne abyście mogli Państwo korzystać z dzienników elektronicznych, które od 1 września br. funkcjonują w naszej szkole.

 

4. Informujemy, że w szkole można ubezpieczyć dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w PZU S. A. poprzez wpłacenie 45 zł u wychowawcy klasy. Deklarację i ogólne warunki ubezpieczenia znaleźć można na stronie internetowej szkoły. Przypominamy, że rodzice ubezpieczyć mogą swoje dzieci w dowolnie wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

 

5. W związku z trwającą pandemią w szkole funkcjonować będą rady rodziców (klasowe i szkolna) wybrane w poprzednim roku szkolnym. Wybory nowych rad odbędą się w najbliższym, możliwym terminie.

 

 


        23.09.2020

 harmonogram racy pedagoga
w roku szkolnym 2020/2021

 

Poniedziałek: 8.00 - 8.45,   11.45 - 12.30

Wtorek: 10.45 - 11.30,   11.45 - 12.30

Czwartek: 8.00 - 8.45,   

 

 


        23.09.2020

JADŁOSPIS OD 16.09.2020 DO 29.09.2020

 

Jadłospis

 


       16.09.2020

 POSIŁKI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 

Przypominamy, że istnieje możliwość wykupienia posiłków w stołówce szkolnej w postaci zupy, drugiego dania lub całego obiadu. Wnioski można pobrać u pani intendent. Nieobecność na obiedzie należy zgłosić do godz. 8.00 u p. intendent lub telefonicznie 17 222 10 28. 

 

 


      14.09.2020

INFORMACJA W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (nnw)
DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia.

Informujemy, że w szkole istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU SA.

Składka dla ucznia SP wynosi 45 zł na sumę ubezpieczenia 11 000 zł. W przedszkolu składka wynosi 40 zł na sumę ubezpieczenia 12 000 zł. Wpłaty prosimy dokonywać do końca września, do wychowawców klas.

Poniżej znajduje się deklaracja, którą należy wydrukować, wypełnić i złożyć do wychowawców klas. Można ją również pobrać w sekretariacie szkoły.

 

Deklaracja NNW

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

 

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 


     14.09.2020

 KOMUNIKAT 

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w naszej szkole, jak również w związku ze zwiększoną liczbą zakażeń koronawirusem na terenie naszego powiatu, od 14 września 2020r. (poniedziałek) wprowadzony został obowiązek zasłaniania nosa i ust w częściach wspólnych szkoły (np. szatnia, korytarze) dla uczniów i pracowników szkoły.

 

 


   09.09.2020

Zagadnienia dla uczniów klas IVa i IVb
w czasie zawieszenia zajęć

 

 

 KLASA   IVA

 

Język polski   09.09.2020

 


Matematyka   09.09.2020 

Matematyka   11.09.2020

 


Plastyka   10.09.2020

 


Wych fiz   10.09.2020

 


Język angielski   10.09.2020

 


Przyroda   10.09.2020

 


Kółko historyczne   11.09.2020

 

 

 

KLASA   IVB

 

Język polski   09.09.2020

 


Matematyka   09.09.2020

Matematyka   11.09.2020

 


Wych fiz   10.09.2020

 


Język angielski   10.09.2020

 


Przyroda   10.09.2020

 


Historia   10.09.2020

 

 


   09.09.2020

 KOMUNIKAT 

 

Kontakt nauczycieli uczących w klasach V – VIII z uczniami tych klas będzie odbywał się przez dziennik elektroniczny. Wychowawcy umożliwią uczniom dostęp do niego. Zagadnienia do pracy zdalnej również będą podawane przez dziennik elektroniczny.

Materiały do pracy zdalnej dla uczniów klasy IV będą zamieszczane na stronie szkoły, a wychowawcy klas I – III będą kontaktowali się bezpośrednio z rodzicami.

 

 


   08.09.2020

KOMUNIKAT

 

         Informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Szkole Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Iwierzycach, zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone od dnia 9 września do 13 września 2020r.

         W okresie tym prowadzone będzie tzw. nauczanie zdalne.

         Zajęcia w Publicznym Przedszkolu będą prowadzone dla chętnych dzieci w formie stacjonarnej tak jak do tej pory.

 

 


    03.09.2020

KOMUNIKAT 

 

W I półroczu biblioteka szkolna będzie otwarta:

 

Poniedziałek 9.50 – 10.35

 

Wtorek 9.50 - 10.35, 10.55 - 11.40, 12.45 - 13.30

 

Środa 8.00 - 8.45, 10.35 - 11.40, 11.50 - 12.35, 12.45 - 13.45

 

Czwartek 13.40 – 14.25

 

Piątek 8.00 - 8.45, 8.55 - 9.40, 9.50 - 10.35, 11.50 - 12.35

 

 


   02.09.2020

STYPENDIUM SZKOLNE 2020/2021

 

Informujemy, że do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Świadczenie dla uczących się dzieci i młodzieży stanowi formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielenie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku!

Informacja o stypendium szkolnym i zasiłku szkolnym wraz z materiałami do pobrania znajduje się na stronie:

 http://www.zeas.iwierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=44&id=22

Same wnioski można także pobrać ze strony:

http://www.zeas.iwierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=33&id=23

 

 


   02.09.2020

 

ZASADY ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA 2020R.

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice oraz wszyscy Interesariusze Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Iwierzycach.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami organizacji pracy szkoły oraz postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia Covid - 19.

 

Zasady organizacji pracy szkoły od 1 września 2020r.

 

 


 01.09.2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU LEKCJI

 

         W zakładce „Plan lekcji” publikujemy plan lekcji dla poszczególnych oddziałów klasowych.

Ponieważ plan lekcji może podlegać modyfikacjom w związku z organizacją nowego roku szkolnego prosimy o regularne sprawdzanie rozkładu godzin lekcyjnych.

Za wszelkie niedogodności - przepraszamy.

 

 


 01.09.2020

ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY

DRODZY UCZNIOWIE!

 

         Serdecznie witamy Was w nowym roku szkolnym 2020/2021. Mamy nadzieję, że odpoczęliście w czasie wakacji, nabraliście sił i zapału do pracy, która nas wszystkich czeka.

         Rozpoczynamy nowy rok w bezpiecznych i higienicznych warunkach pobytu wszystkich dzieci i pracowników z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nie będzie to łatwy czas… Nadal musimy przestrzegać procedur bezpieczeństwa.

Aby sprostać tym wymaganiom kierujemy się ściśle wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 roku i wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na tej podstawie zostały uaktualnione „Procedury Bezpieczeństwa”, które będą obowiązywały do dnia ustania pandemii. Bezpieczeństwo sanitarne nałożyło na szkoły ograniczenia związane z możliwością przebywania rodziców z dzieckiem na terenie szkoły. Ten przepis najbardziej dotknie naszych nowych uczniów – pierwszoklasistów. Mamy nadzieję, że korzystając z pomocy nauczycieli i innych pracowników szkoły, którzy będę Wam pomagali w pierwszych dniach, dotrzecie bezpiecznie do swojej klasy – sala 312.

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

Na terenie szkoły nie musicie nosić maseczek, pamiętajcie o myciu i dezynfekcji rąk. Uczniowie klas I – III przebywają na drugim piętrze i tam korzystają z toalet. W trosce o bezpieczeństwo w szkole wprowadziliśmy strefy przebywania dzieci podczas przerw:

Klasa I – 2 piętro, korytarz po prawej stronie

Klasa II a i II b – 2 piętro, korytarz po lewej stronie

Klasa III – 2 piętro, środkowa część korytarza

Klasa IV a i V – 1 piętro, korytarz po prawej stronie

Klasa IV b – 1 piętro, środkowa część korytarza (hol)

Klasa VI – korytarz przy pokoju nauczycielskim

Klasa VII –1 piętro, korytarz po lewej stronie

Klasa VIII – przewiązka i korytarz obok windy

Niech te obostrzenia nie przesłonią Wam radości spotkania z rówieśnikami. Życzymy Wam, aby rozpoczynający się rok szkolny 2020/2021 był nie tylko bezpieczny, ale nade wszystko pełen sukcesów, ciekawych wyzwań edukacyjnych i rozwijających doświadczeń.

Powodzenia w nowym roku szkolnym!

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej

 

 


31.08.2020

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W IWIERZYCACH
W SPRAWIE ODWOZÓW I PRZYWOZÓW DO SZKOŁY
OD DNIA 2 WRZEŚNIA 2020

 

Przywozy i odwozy dzieci do Szkoły Podstawowej

im. mjr. H. Sucharskiego w Iwierzycach

 

 

PRZYWOZY

BĘDZIENICA – przywozy rozpoczynamy o godz. 7.00 z przystanku Wiśniowa (Dziadówki) tak jak w roku ubiegłym.

SIELEC – przywozy rozpoczynamy z przystanku Sielec „Platan” od godz. 7.30, dalej tak jak w roku ubiegłym.

ODWOZY

ODWOZY

Sielec

BĘDZIENICA

Poniedziałek

1. Kurs – 13.10

2. Kurs – 14.50

3. Kurs – ustalony zostanie później

1. Kurs – 13.30

2. Kurs – 14.30

3. Kurs – ustalony zostanie później

Wtorek

1. Kurs - 13.10

2. Kurs – 14.50

3. Kurs – ustalony zostanie później

1. Kurs – 13.30

2. Kurs – 14.30

3. Kurs – ustalony zostanie później

Środa

1. Kurs – 13.10

2. Kurs – 14.50

1. Kurs – 13.30

2. Kurs – 14.30

Czwartek

1. Kurs – 13.10

2. Kurs – 14.50

1. Kurs – 13.30

2. Kurs – 14.30

Piątek

1. Kurs – 13.10

2. Kurs – 14.50

1. Kurs – 13.30

2. Kurs – 14.30

 

W przypadku zmian godzin przywozów i odwozów poinformujemy Państwa poprzez stronę internetową i uczniów.

Prosimy więc o sprawdzanie informacji na stronie internetowej szkoły.

 

 


 31.08.2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA ROKU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W IWIERZYCACH

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Publicznym Przedszkolu w Iwierzycach
1 września 2020 godz. 9.15 - spotkanie w grupach.

Wejście na teren Przedszkola tylko w maseczkach.

 

 


28.08.2020

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W IWIERZYCACH
DOTYCZĄCY ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Informuję, że rok szkolny 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Iwierzycach rozpoczyna się we wtorek, 1 września 2020r.

 

O godzinie 8.00 w kościele parafialnym w Nockowej zostanie odprawiona msza święta dla chętnych uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły. Dowozy dzieci z Będzienicy rozpoczynamy od godz. 7.00, dzieci zostaną dowiezione do kościoła. Dzieci z Sielca – dowóz rozpoczynamy o godzinie 7.25 i przywozimy do kościoła w Nockowej.

Nie będzie wspólnego wyjścia ze szkoły - dzieci z Iwierzyc na mszę odprowadzają rodzice.

Dzieci z Sielca, Będzienicy i Iwierzyc, które w dniu 1 września nie będą uczestniczyć w mszy świętej, proszone są o przyjście do szkoły na godz. 9.15 na inaugurację roku szkolnego. Dowóz w tej sytuacji zapewniają rodzice.

Z kościoła do szkoły dzieci wracają pod opieką wychowawców w grupach klasowych, zachowując bezpieczne odległości. 

W kościele należy zachować dystans od innych osób oraz zasłaniać usta i nos. Inauguracja roku szkolnego odbywać się będzie w klasach z wychowawcami.

Dzieci do szkoły wchodzą bez rodziców, wyjątkiem w tym dniu jest klasa I, gdzie rodzice mogą na pierwsze spotkanie wejść z dziećmi. Rodzice powinni być wyposażeni w maseczki zasłaniające nos i usta.

Odwozy w dniu 1 września: Sielec godz. 10.00,

                                          Będzienica godz. 10.30

Dzieci w autokarze powinny mieć maseczki zasłaniające im nos i usta.

Godziny przywozu i odwozu dzieci do szkoły w pozostałe dni zostaną podane w komunikacie w dniu 31 sierpnia 2020r.