Strona główna

 

Rok szkolny 2019/2020

 

 

 


 


29.06.2020

KONKURSY PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
BEZPIECZNE WAKACJE” 

 

„Bezpieczne Wakacje" to konkurs organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie wraz z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie. Tegoroczna edycja rozpocznie się 1 lipca. Od tego dnia, aż do 9 października 2020 r. można będzie nadsyłać prace w konkursie prac plastycznych dla dzieci i młodzieży, a także w konkursie na profilaktyczny spot filmowy.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

 http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/aktualnosci/98489,Konkurs-plastyczny-dla-dzieci-i-mlodziezy-Bezpieczne-Wakacjequot.html

 

  


 

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W IWIERZYCACH
W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
I ROZDANIA ŚWIADECTW

 

Klasy V – VIII

 

- 26 czerwca 2020r. (piątek ) - godzina 8.00 - msza święta dla chętnych uczniów, rodziców i nauczycieli z klas V-VIII.

- Dowóz i dojście dzieci do kościoła i z kościoła do szkoły zapewniają rodzice.

- Nie będzie grupowego wyjścia ze szkoły, jak w latach ubiegłych.

 

- Godzina 9.10 - odbiór świadectw dla w/w klas w następującym porządku i  miejscu:

 

- klasa V - wchodzi do szkoły wejściem głównym:

- uczniowie od nr 1 do nr 12 udają się do swojej klasy, pozostali oczekują na korytarzu (skrzydło północne) przed klasą na swoją kolej, zachowując bezpieczną – 2 m odległość od pozostałych uczniów,

 

- klasa VI - wchodzi głównym wejściem po klasie piątej:

- uczniowie od nr 1 do nr 15 udają się na stołówkę szkolną celem odebrania świadectwa,

- pozostali - od numeru 16 do nr 29 oczekują na swoją kolej w maseczkach na dolnym korytarzu,

 

- klasa VII - wchodzi do szkoły wejściem przez salę gimnastyczną od strony południowej:

- uczniowie - od nr 1 do nr 13 udają się do swojej klasy, a pozostali - od nr 14 do nr 26 oczekują na świadectwa w sali Jana Pawła II,

 

- klasa VIII - rozdanie świadectw w sali gimnastycznej. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach do sali gimnastycznej wejściem od strony północnej.

 

Po otrzymaniu świadectwa uczniowie opuszczają teren szkoły. Wychodzą pojedynczo, zachowując bezpieczną, co najmniej 2 metrową odległość między sobą. Uczniowie dojeżdżający czekają na odwozy w świetlicy szkolnej. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły, na dzieci oczekują na parkingu szkolnym.

 

Klasy I-IV

 

- Godzina 10.00 - msza święta dla chętnych uczniów, rodziców i nauczycieli z klas I-IV.

- Dowóz i dojście dzieci do kościoła i z kościoła do szkoły zapewniają rodzice.

- Nie będzie grupowego wyjścia ze szkoły jak w latach ubiegłych.

- Godzina 11.10 - odbiór świadectw dla w/w klas w następującym porządku i miejscu:

 

- klasa Ia wchodzi do szkoły wejściem głównym i udaje się do swojej klasy,

- klasa Ib wchodzi do szkoły wejściem głównym i udaje się do swojej klasy,

 

- klasa II wchodzi do szkoły wejściem głównym i udaje się na stołówkę szkolną po odbiór świadectw.

- klasa IIIa wchodzi do szkoły przez salę gimnastyczną wejściem północnym i udaje się po odbiór świadectw do swojej klasy,

 

- klasa IIIb wchodzi do szkoły przez salę gimnastyczną wejściem północnym i w sali gimnastycznej otrzymuje świadectwa.

 

- klasa IV wchodzi do szkoły głównym wejściem i udaje się po odbiór świadectw do swojej klasy,

 

Uczniowie po otrzymaniu świadectwa opuszczają teren szkoły. Wychodzą pojedynczo, zachowując bezpieczną, co najmniej 2 metrową odległość między sobą. Uczniowie dojeżdżający czekają na odwozy w świetlicy szkolnej. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły, na dzieci oczekują na parkingu szkolnym.

 

Jeżeli uczeń nie ma możliwości odbioru świadectwa według wyżej zamieszczonego porządku, to może je odebrać w tym samym dniu tj. 26. 06 w godzinach 12.00 - 13.30, u swojego wychowawcy, w sali lekcyjnej. Świadectwa może też odebrać rodzic lub prawny opiekun.

 

W późniejszym terminie można odebrać świadectwo w sekretariacie szkoły,
w dniach 29 i 30 czerwca 2020r. w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

Świadectwa odbieramy stosując się do zaleceń GIS tj. w maseczkach i rękawiczkach,
zachowując co najmniej 2 m odległości między sobą.

 

UWAGA

 

1. Nagrody dla uczniów klas I-VII za wyniki w nauce i inne osiągnięcia wręczane będą w nowym roku szkolnym.

 

2. Dowozy i odwozy uczniów w dniu 26 czerwca 2020r.:

 

Będzienica:

- klasy V-VIII - godzina 8.30 - dowóz do szkoły, odwóz godz. 9.30,

- klasy I-IV- godzina 10.45 - dowóz dzieci do szkoły, odwóz godz. 11.30

Sielec:

- klasy V-VIII - godzina 9.00 - dowóz dzieci do szkoły, odwóz 10.00,

- klasy I-IV - godzina 10.15 - dowóz dzieci do szkoły, odwóz 12.00.

 

3. Uczniowie korzystający w tym dniu z opieki świetlicowej udają się na świetlicę. Świetlica pracuje do godz. 15.40

 

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAJĘĆ TANECZNYCH
PROWADZONYCH PRZEZ KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO
DŻET
” RZESZÓW - BOGUCHWAŁA
W ZESPOLE SZKÓŁ W IWIERZYCACH

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i brakiem możliwości przeprowadzenia zaplanowanych zajęć tanecznych, proponujemy, aby zajęcia te zostały przełożone na wrzesień w ramach opłaty, jaką Państwo już uiścili.

Jeżeli ktoś z państwa potrzebuje innego rozwiązania proszę o kontakt: 
tel. 509 614 512 w godz.700-1200 oraz  1700-1900.

 

Z poważaniem 

prezes Maria Dudek

 

 


 

INFORMACJE DLA ZERÓWKI

 

Kochane Dzieci !!!

Serdecznie dziękujemy za cztery lata wspólnej przygody. Przed Wami nowe wyzwania. Czeka na Was szkoła. Dacie radę J ! Mamy nadzieję, że będziecie miło wspominać nasze przedszkole. Życzymy udanego odpoczynku i wielu sukcesów w szkole.

POWODZENIA !!!

 

 

Drodzy Rodzice !!!

Składamy serdeczne podziękowania Wam wszystkim za współpracę,
miłe słowo i zaangażowanie w życie grupy.

Gratulujemy tak wspaniałych dzieci. Życzymy zadowolenia i pociechy z nich.

DZIĘKUJEMY !!!

 

 

Prosimy o odbiór pamiątek i rzeczy dzieci w ostatnim tygodniu roku szkolnego
w naszym przedszkolu w godzinach od 8 do 15.

M. Malisiewicz

 

 


 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCY ZWROTU
PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH I KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Książki i podręczniki pożyczone przez dzieci w roku szkolnym będzie można zwrócić do biblioteki szkolnej w następujących terminach:

 • 23 czerwca 2020 r.( wtorek) w godzinach od 13 do 16
 • 24 czerwca 2020 r. (środa) w godzinach od 9 do 12
 • 25 czerwca 2020 r. (czwartek) w godzinach od 13 do 16

Biblioteka szkolna mieści się nad salą gimnastyczną.

Przynosząc książki do biblioteki prosimy korzystać z wejścia do szkoły, znajdującego się przy sali gimnastycznej, od strony północnej. Zwracamy się z prośbą o zachowanie środków ostrożności i przestrzeganie odpowiedniego dystansu, w przypadku zgromadzenia się większej grupy osób oraz używanie maseczek i rękawiczek. Prosimy nie odkładać zwrotu książek na ostatni, wyznaczony termin, tylko w miarę możliwości przynosić książki do biblioteki już od wtorku. 

 

 


 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ 

W IWIERZYCACH

 

Komunikat dla uczniów ZS w Iwierzycach

 

 


 

INFORMACJE  DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

DLA UCZNIÓW KLASY VIII ORAZ ICH RODZICÓW

 

Harmonogram egzaminu

O czym nalezy pamiętać podczas egzaminu

Prezentacja dotycząca pracy z arkuszem egzaminacyjnym egzaminu ósmoklasisty

 


 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS iv - vii ZESPOŁU SZKÓŁ
W IWIERZYCACH

 

 

Komunikat dla uczniów klas IV - VII

 

 


 

KOMUNIKAT DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W IWIERZYCACH

 

Szanowni Państwo,

Ponieważ zgodnie z zapowiedzią MEN od poniedziałku, 25 maja 2020 r., w szkołach przywracane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych klas 1-3, informuję, że:

1. Przywozy dzieci i odwozy będą odbywać się według następującego porządku:

a) Będzienica - rozpoczęcie dowozu dzieci do szkoły wg, rozkładu, który obowiązywał przed wybuchem pandemii tj. rozpoczęcie o godz. 7.00.

Odwóz dzieci do domu o godz. 12.25

b) Sielec - rozpoczęcie dowozu dzieci do szkoły wg, rozkładu, który obowiązywał przed wybuchem pandemii tj. rozpoczęcie o godz. 7.30.

Odwóz dzieci do domu godzina 12.00.

2. Na stronie internetowej szkoły znajduje się Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Iwierzycach w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Iwierzycach.

3. Na stronie internetowej szkoły znajdują się Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Iwierzycach. Prosimy o zapoznanie się z nimi rodziców (prawnych opiekunów).

4. Na stronie internetowej szkoły znajdują się dokumenty do pobrania przez rodziców, które podpisać mają obydwoje rodziców dzieci biorących udział w zajęciach od dnia 25 maja 2020r. tj. Oświadczenie rodzica oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury u dziecka, oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w szkole, oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych, udział w konsultacjach klasy starsze i zajęciach rewalidacyjnych (dotyczy dzieci, które takie zajęcia mają przyznane). Oświadczenia te znajdują się na dwóch drukach. Proszę o złożenie podpisów przez obydwojga rodziców. Druki te będzie można również pobrać i podpisać rano na portierni SP Iwierzyce.

5. W szkole będzie możliwość skorzystania z posiłku (drugie danie) od dnia 26. 05. 2020r. Chętne osoby proszone są o zgłoszenie dzieci do wychowawcy klasy do dnia 25. 05. 2020r. do godz. 9.00.

6. Do 5 czerwca 2020r. wychowawcy poinformują drogą mailową lub telefoniczną rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach końcowych uczniów z poszczególnych przedmiotów.

7. Do 12 czerwca 2020r. wychowawcy poinformują drogą mailową lub telefoniczną rodziców/prawnych opiekunów o ocenach końcowych uczniów klas IV-VIII z poszczególnych przedmiotów.

8. Uczniowie IV-VIII klas, zainteresowani uzyskaniem oceny wyższej niż przewidywana, będą miały taką możliwość, w dniach 8, 9, 10 czerwca, podczas konsultacji, ustalonych indywidualnie z nauczycielem.

9. Pierwsze konsultacje dla uczniów kl. VIII odbędą się w dniu 27. 05. 2020r. wg, następującego planu:

- grupa I - uczniowie od numeru 1 do 12 - j. polski, matematyka, j. angielski, historia,

- grupa II – uczniowie od numeru 13 do 24 - matematyka, j. polski, historia, j. angielski,

Terminy następnych konsultacji dla uczniów kl. VIII i ich plan zostanie podany uczniom w dniu 27. 05. 2020r. Udział uczniów w konsultacjach jest dobrowolny.

UWAGA. Oświadczenia mają być podpisane przez obydwojga rodziców (prawnych opiekunów).

 

 


 

Zarządzenie nr 9/2020r. Dyrektora Zespołu Szkół w Iwierzycach z dnia 21 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

 

 


 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Iwierzycach

 

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 

 1. 1.Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego w Iwierzycach wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Iwierzyce, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
 2. 2.Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. 3.Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
 • zachowanie 2 metrowego dystansu odległości,
 • zakrycie nosa i ust,
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
 • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
 • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 1. 4.Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. 5.Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 3. 6.Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 4. 7.Szkoła czynna jest w godzinach: od 7.15 do 15.45
 5. 8.W pierwszym etapie wznawiania pracy szkoły, utworzone zostaną grupy, w których przebywać będzie mogło do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
 6. 9.Zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach lub konsultacjach muszą podpisać oboje rodzice, jeśli nie mają ograniczonych lub nie są pozbawieni praw rodzicielskich.
 7. 10.W pierwszej kolejności ze szkoły powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 8. 11.Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 9. 12.W przypadku nieplanowanego zgłoszenia się większej liczby dzieci/uczniów dyrektor może odmówić przyjęcia na zajęcia w danym dniu.
 10. 13.W przypadku braku odpowiedniej liczby nauczycieli lub personelu pomocniczego dyrektor może zmniejszyć liczbę grup lub skrócić czas pracy szkoły.
 11. 14.W przypadku braku, z przyczyn niezależnych od szkoły, środków ochrony osobistej, preparatów do dezynfekcji, sprzątania i higieny, dyrektor za zgodą organu prowadzącego zawiesza zajęcia na terenie szkoły informując o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 12. 15.W szkole ewidencjonowane są osoby wchodzące.
 13. 16.Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe.
 14. 17.Na terenie szkoły nie można korzystać z dystrybutora wody pitnej.
 15. 18.Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane przed rozpoczęciem zajęć z nową grupą.

 

§ 2

Organizacja i funkcjonowanie grup

 

 1. 1.Liczebność grupy jest ograniczona do 12 dzieci, jednak nie więcej niż ustalony limit związany
  z powierzchnią pomieszczenia (min. 4m2 na jedną osobę).
 2. 2.Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach.
 3. 3.W sali lekcyjnej odległość pomiędzy stanowiskami dla dzieci/uczniów wynosić będzie min. 1,5 m (1 dziecko/1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 4. 4.Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi nie będą w miarę możliwości angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia.
 5. 5.W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą stali nauczyciele.
 6. 6.Zapewniona zostanie taka organizacja pracy i koordynacja, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 7. 7.Grafiki organizacji pracy grup i poszczególnych pracowników będą ustalane na każdy tydzień lub w miarę potrzeby częściej.
 8. 8.Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. 9.Uczniowie do szatni wchodzić będą mogli w małych grupachi.

 

§ 3

Nauczyciele

 

 1. 1.Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczne w szkole lub konsultacje.
 2. 2.W pierwszej kolejności do realizacji zajęć wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznych w szkole będą wyznaczani nauczyciele, którzy ze względu na specyfikę stanowiska pracy są najmniej obciążeni pracą zdalną, m.in. nauczyciele świetlicy szkolnej, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele współorganizujący kształcenie uczniów z orzeczeniami, nauczyciele wychowania fizycznego, religii.
 3. 3.Realizacja podstawy programowej nadal odbywa się w formie pracy zdalnej zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
 4. 4.Podstawowa forma pracy z dziećmi/uczniami w budynku szkoły to zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne oraz odpowiednio dla starszych uczniów konsultacje.
 5. 5.Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku lekcyjnym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 6. 6.Nauczyciel opiekujący się dziećmi/uczniami zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 7. 7.Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 8. 8.Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 9. 9.Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.
 10. 10.Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć, uprać.
 11. 11.Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 12. 12.Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 13. 13.Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę, na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 14. 14.W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.

 

§ 4

Rodzice

 

 1. 1.Do szkoły można przyprowadzać tylko dzieci zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. 2.Nie można przyprowadzić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
  lub w izolacji.
 3. 3.Jeżeli rodzice planują przyprowadzić dziecko do szkoły po raz pierwszy lub po przerwie, muszą powiadomić o tym dyrektora lub wychowawcę klasy co najmniej dzień wcześniej do godz.1000.
 4. 4.Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19 oraz dostarczyć stosowne oświadczenia i zgody – załącznik nr 1.
 5. 5.Rodzice zgłaszający dziecko do szkoły winni podać co najmniej 2 możliwości kontaktu
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 6. 6.Wskazane jest, by rodzice określili czas pobytu dziecka w szkole w poszczególne dni tygodnia.
 7. 7.Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi lub wychowawcy klasy istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 8. 8.Rodzice powinni wyjaśnić dziecku, iż nie może zabierać z domu do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 9. 9.Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

§ 5

Pracownicy szkoły

 

 1. 1.Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. 2.Pracownicy mają mierzoną temperaturę przed przystąpieniem do pracy i raz w czasie dnia pracy.
 3. 3. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy) i są zobowiązani do korzystania z nich,
  a także bieżącego zgłaszania potrzeb w tym zakresie.
 4. 4.Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 5. 5.Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 6. 6.Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 7. 7.Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 8. 8.Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać
  w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 9. 9.Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się
  COVID-19.
 10. 10. Zaleca się:
 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) - mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby, np. przed wejściem do pomieszczenia nowej grupy użytkowników,
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz
  w razie potrzeby
 • dezynfekcja urządzeń terenowych – po każdej grupie.
 1. 11.Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych - załącznik nr 2.
 2. 12.Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
 3. 13.Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie
  i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
  i dezynfekcja.
 1. 14.Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

 

§ 6

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły

 

 1. 1.Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 2. 2.Do szkoły dzieci i uczniowi przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
 3. 3.Do szkoły wchodzi jednorazowo tylko jeden opiekun z dzieckiem, uczniem lub jeden uczeń klasy starszej; następna osoba może wejść dopiero, gdy w przedsionku wejścia głównego nie ma dzieci/uczniów i opiekunów.
 4. 4.Jeśli do szkoły zgłosi się w tym samym czasie więcej osób, oczekują przed wejściem do budynku, zachowując dystans min. 2 metry.
 5. 5.Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie
  w części wspólnej (przedsionek wejścia głównego i w razie potrzeby wyznaczone stanowiska na korytarzu na parterze), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 6. 6.Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.
 7. 7.Po wejściu do szkoły dziecko/uczeń ma mierzoną temperaturę; na liście grupy, bądź na listach konsultacji odnotowuje się jego obecność, temperaturę i zapisuje podstawowe dane osoby przyprowadzającej do szkoły.
 8. 8.Podczas trwania pomiaru temperatury i przekazywania dziecka nauczycielowi opiekun dziecka nie oddala się, by w razie wątpliwości mógł zabrać dziecko z powrotem do domu.
 9. 9.Temperatura dziecka powyżej 37 stopni lub poniżej 36, a także pojawienie się takich objawów jak kaszel, katar, jest podstawą do nieprzyjęcia dziecka do szkoły w danym dniu.
 10. 10.Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
 11. 11.Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

§ 7

Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw, terenów zielonych i boiska szkolnego

 

 1. 1.Plac zabaw jest zamknięty do odwołania.
 2. 2.Dozwolone jest korzystanie przez uczniów z przyszkolnych terenów zielonych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 3. 3.W sali gimnastycznej i na boisku może przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 4. 4.Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany; jeżeli nie będzie takich możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 5. 5.Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

 

§ 8

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 

 1. 1.Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony na stronie internetowej szkoły.
 2. 2.Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy wysyłając wiadomości np. sms do nauczyciela bibliotekarza.
 3. 3.W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
 4. 4.Nie ma możliwości korzystania z kącików dla dzieci, czytelni.
 5. 5.Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 6. 6.Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 7. 7.Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

§ 9

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

 

 1. 1.Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:
 • ograniczyć kontakty się z pracownikami szkoły oraz dziećmi,
 • zachować odległość stanowisk pracy,
 • stosować środki ochrony osobistej.
 1. 2.Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.
 2. 3.Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.
 3. 4.Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.
 4. 5.Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:
 • przed rozpoczęciem pracy,
 • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,
 • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
 • po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,
 • po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,
 • po jedzeniu, piciu.
 1. 6.Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielem.
 2. 7.Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
 3. 8.Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel opiekujący się grupą.
 4. 9.Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.
 5. 10. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni
  z wykorzystaniem środków myjących.

 

§ 10

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni

 1. 1.Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.
 2. 2.Przywożony towar – produkty spożywcze - muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.
 3. 3.Towar dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły od strony magazynów kuchennych.
 4. 4.Dokumenty dostawy: faktury, etykiety, dowody dostawy itp. powinny znajdować się w kopercie wraz z towarem, umieszczone w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu.
 5. 5.Po dostarczeniu towaru dostawca telefonicznie informuje o dostawie, tak aby pracownik mógł odebrać towar.
 6. 6.Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio z pracownikami; w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

§ 11

Zasady konsultacji w szkole

 

 1. 1.Konsultacje mają charakter dobrowolny.
 2. 2.Uczniowie korzystają z konsultacji za zgodą rodziców.
 3. 3.Konsultacje służą wyjaśnieniu trudnych dla uczniów kwestii, usystematyzowaniu materiału lub umożliwieniu poprawy oceny na potrzeby klasyfikacji.
 4. 4.Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby.
 5. 5.Dyrektor szkoły ustala harmonogram konsultacji uwzględniają potrzeby uczniów oraz możliwości organizacyjne szkoły; w pierwszej kolejności umożliwia się organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach.
 6. 6.Harmonogram może być modyfikowany w miarę potrzeb.
 7. 7.Uczeń jest zobowiązany do udziału w konsultacjach, jeśli wcześniej zgłosił taką potrzebę.
 8. 8.Uczeń może zrezygnować z konsultacji najpóźniej do godz. 10.00 dzień przed wyznaczonym terminem, wysyłając wiadomość do nauczyciela prowadzącego konsultacje.
 9. 9.Uczniowie i nauczyciele muszą przestrzegać zasad: minimum 4 m2 na osobę w danym pomieszczeniu, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.
 10. 10.W szkole, w miarę możliwości, jest wyznaczona stała sala do konsultacji dla tej samej grupy.
 11. 11.Następne konsultacje, w tej samej sali i w tym samym dniu dla innych osób, dla nowej grupy, mogą się odbywać po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych
  i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.
 12. 12.Jeżeli konsultacje trwają dłużej niż 45 minut nauczyciel organizuje 15 minutową przerwę.
 13. 13.Podczas przerw uczniowie przestrzegają zasad dotyczących dystansu i higieny.

 

§ 12

Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych

 

 1. 1.Zajęcia rewalidacyjne mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo dzieci/uczniów w nich zależy od decyzji rodziców.
 2. 2.Terminy ustala nauczyciel prowadzący zajęcia w porozumieniu z rodzicami; o terminie lub
  o zmianach terminu powiadamia dyrektora szkoły.
 3. 3.Dopuszcza się organizację 2 godzin zajęć rewalidacyjnych z uczniem/dzieckiem w jeden dzień;
  w takiej sytuacji należy uwzględnić przerwy konieczne ze względu na higienę pracy oraz potrzebę wykonania ewentualnych czynności dezynfekcyjnych.
 4. 4.W miarę możliwości należy używać osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informować dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.
 5. 5.Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia.

 

§ 13

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 

 1. 1.Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. 2.O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. 3.Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły
 4. 4.W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 5. 5.Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. 6.W izolatorium dziecko przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. 7.O zaistniałej sytuacji dyrektor, wicedyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Ropczycacj (nr tel. 17 2218321) oraz organ prowadzący szkołę.
 8. 8.Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. 9.Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. 10.Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki,
  w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować sięwytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

§ 14

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 

 1. 1.Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. 2.Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
  i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. 3.Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. 4.Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. 5.W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. 6.Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. 7.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 8. 8.Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. 9.Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. 10.O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§ 15

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

 

W przypadku, gdy uczeń  lub pracownik ZS w Iwierzycach został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania czynności sanitarno-epidemiologicznych

 

§16

Postanowienia końcowe

 

 1. 1.Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. 2.Procedura może być modyfikowana.
 3. 3.Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły, oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. 4.Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia oraz zostanie im przesłana na ich adresy emeil.
 5. 5.O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

 

Oświadczenia i zgody rodziców

 

Oświadczenie rodzica

 


 

100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

 

Karol Wojtyła – Jan Paweł II – papież, święty Kościoła Katolickiego

 

18 maja 1920 roku – równo sto lat temu w Wadowicach, przychodzi na świat Karol Wojtyła – człowiek, o którym świat będzie już zawsze pamiętał. Pontyfikat papieża Polaka miał istotny wpływ na kształtowanie się nowego świata – świata, który wchodził w trzecie tysiąclecie.

Doskonale znamy jego historię życia, czytamy książki z wątkami biograficznymi, oglądamy filmy dokumentalne ukazujące fragmenty jego pontyfikatu. Pytanie brzmi jednak, czy tego by właśnie chciał? Może po epoce stawiania pomników nadszedł czas na otworzenie jednej z encyklik – choćby tej pierwszej, programowej „Redemptor hominis” („Odkupiciel człowieka”). To co nam zostało po św. Janie Pawle II to nie tylko pamięć i pełne sentymentów wspomnienia. To przede wszystkim jego nauczanie i świadectwo życia wiernego Ewangelii. Papież pokazywał nam swoim życiem jak odkryć w naszej codzienności to, co najważniejsze i być temu wiernym. Już we wspomnianej encyklice pisał:

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa (...)”.

Dziś, kiedy świętujemy 100. Rocznicę jego urodzin, nosimy w sercu wdzięczność za takiego świadka Ewangelii i Bożej Miłości, za niezwykłego patriotę i człowieka zatroskanego o społeczne problemy całego świata. Za orędownika osób najbardziej wykluczonych i bezbronnych. Dziękujemy za św. Jana Pawła II.

Zachęcamy do obejrzenia dokumentu powstałego z okazji 100. Rocznicy urodzin Papieża Polaka:  „Karol Wojtyła – nasz Papież” 100-lecie urodzin Jana Pawła II - biografia filmowa”.

https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s

 

„Jan Paweł II”

Sto lat temu, osiemnastego maja,

Stała się rzecz niesłychana.

W małym miasteczku - w Wadowicach,

Przy swoich dobrych rodzicach,

Narodził się Karol Wojtyła,

Którego 100. rocznica urodzin dziś mija.

 

Był on papieżem dobrym i świętym,

Jako Jan Paweł II przyjętym.

Szczerze kochał Polskę i Boga,

Nigdy go nie ogarnęła trwoga,

I nawet w latach późnych,

On nie robił rzeczy próżnych.

 

Choć żył w trudnych czasach, modlił się wytrwale,

Bóg go nie opuścił; wzniósł Go zaś ku chwale.

Trudne miał dzieciństwo, lecz to nie przeszkoda,

Jego nie zatrzymać nie mogła żadna choroba.

Mimo tych schorzeń nadal żył,

I bardzo mądrą osobą był.

 

Jan Paweł II jest ważną osobą życia mego,

I powinien być wzorem dla człowieka każdego,

Bo pokazał swoim życiem co zrobić można,

Nawet, gdy choroba jest obłożna.

I choć zmarł 15 lat temu,

To wpisał się w historię światu całemu.

 

Magdalena Draus, klasa VI

 

 


 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Iwierzycach z dnia 06.05.2020 

 Zarządzenie Nr6/2020

 

ZGODA RODZICA

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW

 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W IWIERZYCACH W TRAKCIE KWARANTANNY COVID-19

 


Aktywizacja młodzieży szkolnej w okresie kwarantanny

Emilia Przybek - kwalifikacja do II etapu konkursu wojewódzkiego

W okresie trwającej pandemii koronawirusa Szkoła Podstawowa w Iwierzycach wzięła udział w realizacji programu pn. „Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – zwanego dalej Programem” . Program miał na celu uzupełnienie zdalnej edukacji przez: aktywizację kulturalną dzieci i młodzieży sprzyjającą rozwijaniu zainteresowań, poszerzaniu wiedzy i promocji postaw twórczych, umożliwienie kreatywnej pracy dzieciom i młodzieży w ich miejscach zamieszkania poprzez współprac ę z twórcami ,ekspertami ,dziennikarzami z wojewódzkich jednostek kultury, rozgłośni regionalnej Polskiego Radia oraz Oddziału Regionalnego Telewizji Polskiej.

Z naszej szkoły 5. uczniów z klas IV-VIII wzięło udział w konkursie recytatorskim „Polska poezja religijna” – z okazji 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II i beatyfikacji Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wśród nich znaleźli się: Klaudia Szpara (klasa IV), Karolina Pytko (klasa V), Natalia Kisiel (klasa VI), Dawid Daniel (klasa VIII) i Emilia Przybek (klasa VIII).

Komisja Teatru po przesłuchaniu 120 nagrań postanowiła zakwalifikować do konkursu 33 osoby, a wśród nich znalazła się uczennica z naszej szkoły -Emilia Przybek. Ósmoklasistka zaprezentowała piękny utwór pt.” Matce Bożej Majowej” autorstwa S. Michaeli Flisowskiej. Wiersz, jak już sam tytuł wskazuje poświęcony jest Matce Bożej, prosty w przekazie, dawny, ale właśnie przez tę prostotę wskazuje nam to, o czym nie można zapomnieć, czyni go bardzo osobliwym i pięknym. Emilia właśnie oddała swoim pięknym, melodyjnym głosem to, co w tym wierszu jest najważniejsze......, a więc miłość ,tęsknotę i pamięć do Matki Bożej.

Gratulacje należą się wszystkim Uczniom, ponieważ wykazali się kulturą słowa, wrażliwością estetyczną, dykcją , na pewno było to też dla wszystkich nowe doświadczenie.

Zgodnie z założeniami regulaminu w pierwszej części Uczniowie będą doskonalić zdalnie swój warsztat pracy pod okiem profesjonalistów – aktorów z Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, a efekty tej pracy będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć po zakończeniu epidemii podczas finałowej prezentacji projektu na deskach Teatru. Zatem trzymamy kciuki!

                                                                                                   Małgorzata Piekarska.

 

Dawid Daniel

Karolina Pytko

Klaudia Szpara

Natalia Kisiel

 

 

 


 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

228 lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja - GazetaPrawna.pl ...

3 maja obchodzimy święto konstytucji. 229 lat temu na Sejmie Czteroletnim zwanym Wielkim uchwalono jeden, z ważniejszych dokumentów na świecie. Tego dnia, 1791 roku król Stanisław August Poniatowski i grupa szlachty, która nie bała się oświeceniowych reform, doprowadzili do uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji. Konstytucja 3 maja usunęła główne wady ustroju Rzeczpospolitej i gdyby nie doszło do jej obalenia, Rzeczpospolita z pewnością nie znikłaby z mapy Europy. Warto tu zacytować wiersz, jednego z naszych uczniów:

 

„Konstytucja 3 Maja”

 

Największa reforma Sejmu Wielkiego

Jest dobrodziejstwem dla Narodu Polskiego.

Odczyt artykułów będących kraju ratunkami

Przerywany jest głośnymi okrzykami:

"Zgoda!", "Nie ma zgody’", Nie pozwalamy."

Konstytucja zostaje w końcu przyjęta,

Rzeczpospolita ma ważny powód do święta.

Niosą na rękach marszałka Małachowskiego

Człowieka na wskroś uczciwego.

Kwitnie maj, pachną tulipany,

Reformuje się kraj przez wrogów ,,porozbierany.’’

Aby ratować Ojczyznę trzeba złamać prawa,

Za odwagę i siłę dla twórców konstytucji-brawa!

Boże, wolność i moc Rzeczpospolitej daj!

Vivat, niech żyje 3 Maj.

Maksymilian Chrzan, klasa VI.

 

 


 

DZIEŃ FLAGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Wywieś FLAGĘ , nie zapomnij – 2 maja Święto Flagi Rzeczypospolitej ... 

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. To ważne dla nas polskie święto, wprowadzone zostało na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku.

         Warto przy tej okazji przypomnieć, ze data 2 maja nie została wybrana przypadkowo. Pierwszym powodem było to, że w czasach PRL-u, w tym dniu zdejmowano flagi państwowe po 1 maja, by nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. Drugim powodem było założenie 2 maja 1945 roku biało - czerwonej flagi na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessaule oraz na Reichstagu w Berlinie, przez polskich żołnierzy zdobywających stolicę hitlerowskich Niemiec.

Wywieśmy zatem na swoich domach FLAGĘ BIAŁO-CZERWONĄ, która towarzyszy nam już od pokoleń. Barwy narodowe były przecież z nami w chwilach radości i smutku. W chwilach największych zrywów powstańczych, kiedy Polska odzyskiwała Niepodległość, ale też wtedy, kiedy ją traciła.

Pamiętając o tamtych dramatycznych wydarzeniach z szacunkiem traktujmy nasz symbol narodowy, który przypomina wszystkim, że TU JEST POLSKA.

 

 


 

OGŁOSZENIE

 

         W związku z Rozporządzeniem MEN informujemy, że szkoły są zamknięte do 24 maja 2020r. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16 - 18 czerwca 2020r. Jednocześnie przypominamy, że w nadchodzącym tygodniu zajęcia dydaktyczne odbędą się 27 i 28 kwietnia, pozostałe dni są wolne od zajęć dydaktycznych zgodnie z ustaloną wcześniej organizacją roku szkolnego. Nauczanie zdalne zarówno dla uczniów jak i przedszkolaków rozpocznie się na nowo 4 maja 2020r.

 

 


 

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Iwierzycach z 17.04.2020

 

 


 

Zdrowych, Błogosławionych

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

pełnych wiary, nadziei, miłości i pokoju

Uczniom i Rodzicom

 

zyczeniaobraz

życzą:

Dyrektor z Gronem Pedagogicznym
Zespołu Szkół w Iwierzycach.

 


02.04.2020   

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 

Przekazujemy informacje dostępne w komunikacie MEN.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r

 


02.04.2020   

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 

 Płatność za obiady należy uregulować dokonując wpłaty na konto Zespołu Szkół w Iwierzycach, numer konta 81917210130260046220000020. W tytule wpisując: opłata za żywienie.

 


30.03.2020   

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 

Zagadnienia przygotowywane przez:

- nauczycieli SP w Iwierzycach,

- nauczycieli PP w Iwierzycach

przeznaczone dla uczniów i przedszkolaków, do samodzielnej pracy w domu, umieszczane są poniżej, w wątku „ZAGADNIENIA DLA UCZNIÓW W CZASIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH”.

Pani EwaMedygrał prosi o przesyłanie zadanych prac do 07.04.2020 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

 

  


27.03.2020   

KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 

W związku z obecną sytuacją w Polsce, zawieszeniem zajęć w szkole oraz innych form edukacji i rozwoju młodych ludzi oraz brakiem możliwości bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami mogą pojawić się u Państwa dzieci trudności z radzeniem sobie w tej sytuacji. Pragniemy więc przedstawić Państwu wykaz instytucji, które udzielają profesjonalnego wsparcia potrzebującej młodzieży pomagając im przetrwać ten trudny i stresujący dla nas wszystkich czas.

 

Podmioty świadczące pomoc bezpłatnie:

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie informuje, że uruchamia dla Państwa TELEPORADY – numery telefonów pod którymi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 dyżurują specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, psychoterapeuci) – 17 748 38 23, 17 748 38 10, 17 748 38 11 oraz połączenie po przez sekretariat Poradni 17 748 38 00 (http://ppp2.rzeszow.pl/);

 

 1. Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego - Linia Wsparcia – telefon 800 080 222, 800 702 222 jest ona całodobowa i bezpłatna dla osób dzwoniących a pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie (https://liniawsparcia.pl/). Jeśli nie chcą Państwo rozmawiać przez telefon, można napisać e – mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

 

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie – można uzyskać kompleksową informację o możliwych formach pomocy telefon 17 86 35 389; Poradnictwo Specjalistyczne Psychologiczne 17 86933;

 

 1. Na jednym z rzeszowskich portali można znaleźć wiadomość, że bezpłatnego, telefonicznego wsparcia udziela również Podkarpackie Stowarzyszenie Psychoterapeutów. Dyżur pełnią profesjonaliści, lista psychoterapeutów oraz dni tygodnia i godziny, kiedy można się umówić na rozmowę telefoniczną:

 

Psychoterapeuci:

- Iwona Barabasz, tel. 600 186 127, piątek 17:00-20:00

- Agnieszka Binkowska, tel. 502 102 317, wtorek 10:00-12:00

- Maciej Ćwik, tel. 662 234 604, wtorek 10:30-11:30

- Beata Guzek, tel. 783 678 635, środa 18:00-19:00

- Paweł Kopeć, tel. 534 066 978, wtorek 19:00-20:00, czwartek 10:00-11:00

- Kamila Makara – Czułno, tel. 697 363 288, środy 12:00-13:00

- Jacek Pasternak, tel. 604 794 670, poniedziałek 18:00-20:00

- Agnieszka Polańczyk – Ciskał, tel. 501 242 297, poniedziałek 8:00-10:00, środa 8:00-11:00, czwartek 8:00-12:00

- Małgorzata Zioło, tel. 503 025 888, poniedziałek 14:00-15:00, piątek 15:00-16:00

- Renata Zuba, tel. 881 442 883, piątek 16:00-17:00

 

 


26.03.2020  

INFORMACJA O SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI ZADAŃ

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA ICH FUNKCJONOWANIA

 

Przedszkole - Rodzice dzieci 6 letnich i 5 letnich zostali powiadomieni o konieczności zabrania z przdszkola podręczników. Pod kontrolą rodziców wykonują kolejno karty pracy. W czasie trwania kwarantanny w każdy poniedziałek na stronie internetowej szkoły będą zamieszczane wskazówki dla rodziców dotyczące pracy z dziećmi.

 

Szkołaprowadzi realizację zadań w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania wg e-planu   umieszczonego na stronie internetowej szkoły.

 

Nauczanie zdalne będzie się odbywało z wykorzystaniem różnych źródeł komunikacji.

 

Klasy I-III – w poniedziałki, zadania na tydzień umieszczane będą na stronie internetowej szkoły,

 

Klasy IV-VIII – kontakt poprzez e-maile do nauczycieli.

Materiały do pracy umieszczane będą na stronie internetowej szkoły lub bezpośrednio wysyłane do uczniów.

 

 1. I.W przypadku przedmiotów:
  1. plastyka
  2. muzyka
  3. technika
  4. religia
  5. informatyka
  6. edb
  7. wdż
  8. wychowanie fizyczne

nauczyciel będzie zadawał uczniom pracę do wykonania, która będzie podlegała sprawdzeniu raz na dwa tygodnie (wysłanie zdjęcia, pliku itp. do nauczyciela).

Na tej podstawie po sprawdzeniu wykonania zadania można wystawić oceny.

Od dnia 1 kwietnia zamieszczane będą też dla klas VII i VIII zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego.

 1. II.W przypadku pozostałych przedmiotów nauczyciele zadawać będą prace zgodnie z e – planem.
 2. III.W przypadku nauczycieli przedszkola – karty pracy dla zainteresowanych oraz inne materiały potrzebne do realizacji podstawy programowej będą umieszczone na stronie internetowej szkoły.

 

Nauczyciele zmodyfikują swoje rozkłady nauczania, tak aby realizować podstawę programową. Będą wprowadzać nowy materiał i zadawać prace z nim związaną i oceniać te prace, zgodnie z zasadami oceniania.

 

W przypadku wszystkich przedmiotów należy przyjąć, że praca ucznia przekazana do sprawdzenia, konsultacji itp. jest równoznaczna z obecnością ucznia na tych zajęciach.

 

Rodzice mogą konsultować się z nauczycielami poprzez e-maile.

 

Pedagog szkolny prowadzi konsultacje dla rodziców i uczniów w wymiarze 2 godz. w tygodniu we wtorek w godzinach: 1000-1200. nr. tel. 512-812-723 lub poprzez e-mailaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Nauczyciel bibliotekarz udostępni katalog stron pomocnych w edukacji znajdujących się w Internecie.

 

Katalog stron pomocnych w edukcji

 

Nauczyciele będą realizować swoje zadania poprzez przesyłanie swoich materiałów w godzinach 800-1100, natomiast uczniowie zobowiązani są do odesłania prac i konsultowania się z nauczycielami ws. bieżącej lekcji do godziny 1600, (chyba, że nauczyciel w porozumieniu z uczniami ustalił inaczej).

 

Jeśli uczeń, z przyczyn niezależnych od niego, w określonym czasie nie wywiąże się z obowiązku kontaktu z nauczycielem, jest zobowiązany ustalić z nauczycielem nowy termin wykonania pracy domowej.

Dopuszcza się modyfikację zasad współpracy, jeśli nie narusza ona dobra ucznia i realizacji podstawy programowej.

Rodzice proszeni są o kontrolę wypełniania obowiązków szkolnych.

W przypadku uwag związanych ze zdalnym nauczaniem rodzice proszeni są  o kontakt z wychowawcą klasy lub dyrektorem szkoły.

 

 


26.03.2020   

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

Arkusze do egzaminu próbnego

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

 

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

 • w pliku w edytorze tekstów;
 • na wydruku,
 • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Proponujemy również, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli:

Język polski – P. M. Piekarska

Matematyka – P. D. Broda

Język angielski – P. I. Dulla

(np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

 • w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
 • podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
 • w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

 

Proponujemy, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów),

 

Próbny egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Z próbnych sprawdzianów nie będą wystawiane oceny.

 

 


14.03.2020   

ZAGADNIENIA DLA UCZNIÓW W CZASIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

 

Szanowni Rodzice, w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych informujemy, że nie jest to okres dodatkowego czasu wolnego ani dla dzieci ani dla nauczycieli. Powinien to być czas spędzony w domu z dala od dużych skupisk ludzkich. Czas wzmożonej higieny i dbania o bliskich. Pamiętajmy, że sami możemy nie zachorować, ale możemy zarazić członków swojej rodziny.

Nauczyciele będą przygotowywać dla uczniów zagadnienia do samodzielnej realizacji w domu. Część materiałów zamieszczamy dzisiaj, będą one sukcesywnie uzupełniane. Prosimy o dopilnowanie, aby uczniowie skorzystali z tej formy nauki. 

Ponadto zachęcamy do korzystania z alternatywnych form nauki i utrwalania wiedzy podczas zawieszenia zajęć. Poniżej prezentujemy link do propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach – rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów”.

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

 

Polecamy również:

https://www.juniorowo.pl/szkola-zamknieta-jak-dzieci-moga-uczyc-sie-w-domu-20-internetowych-zrodel-wiedzy-ktore-mozesz-wykorzystac/

 


Zerówka - język angielski

 

Zerówka    AKTUALIZACJA 30.03.2020

 

Zerówka    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Zerówka    AKTUALIZACJA 27.04.2020

 

Zerówka    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Zerówka    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Zerówka    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Zerówka    AKTUALIZACJA 19.06.2020

 


5 - latki    AKTUALIZACJA 01.04.2020

 

5 - latki    AKTUALIZACJA 06.04.2020

 

5 - latki    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Piosenka - Idą gąski

 

Piosenka - Kokoszka

 

Piosenka - Zajączku wyjrzyj z norki

 

Piosenka - Jadą, jadą dzieci drogą

 

5 - latki    AKTUALIZACJA 21.04.2020

 

5 - latki    AKTUALIZACJA 27.04.2020

 

5 - latki    AKTUALIZACJA 06.05.2020

 

5 - latki    AKTUALIZACJA 12.05.2020

 

5 - latki    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

5 - latki    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

5 - latki    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

5 - latki    AKTUALIZACJA 10.06.2020

 

5 - latki    AKTUALIZACJA 19.06.2020

 

 


Klasa Ia i Ib

 

Klasa Ia    AKTUALIZACJA 30.03.2020

 

Klasa Ia    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Klasa Ia    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Klasa Ia    AKTUALIZCJA 11.05.2020

 

Klasa Ia    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 


Klasa IB    AKTUALIZACJA 30.03.2020

 

Klasa IB    AKTUALIZACJA 06.04.2020

 

Klasa IB    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Klasa IB    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Klasa IB    AKTUALIZACJA 27.04.2020

 

Klasa IB    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Klasa IB    AKTUALIZACJA 11.05.2020

 

Klasa IB    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Klasa IB    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Klasa IB    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Klasa IB    AKTUALIZACJA 08.06.2020

 

Klasa IB    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 

Klasa IB    AKTUALIZACJA 22.06.2020

 

 


Klasa II

 

Klasa II    AKTUALIZACJA 26.03.2020

 

Klasa II    AKTUALIZACJA 30.03.2020

 

Klasa II    AKTUALIZACJA 06.04.2020

 

Klasa II    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Klasa II    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Klasa II    AKTUALIZACJA 27.04.2020

 

Klasa II    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Klasa II    AKTUALIZACJA 11.05.2020

 

Klasa II    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Klasa II    AKTUALIZACJA 25.25.2020

 

Klasa II    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Klasa II    AKTUALIZACJA 08.06.2020

 

Klasa II    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 

Klasa II    AKTUALIZACJA 22.06.2020

 

 


Klasa IIIa

 

Klasa IIIa    AKTUALIZACJA 23.03.2020

 

Klasa IIIa    AKTUALIZACJA 30.03.2020

 

Klasa IIIa    AKTUALIZACJA 06.04.2020

 

Klasa IIIa    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Klasa IIIa    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Klasa IIIa    AKTUALIZACJA 27.04.2020

 

Klasa IIIa    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Klasa IIIa    AKTUALIZACJA 11.05.2020

 

Klasa IIIa    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Klasa IIIa    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Klasa IIIa    AKTUALIZACJA 01.06.2020 

 

Klasa III a    AKTUALIZACJA 08.06.2020

 

Klasa IIIa    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 

Klasa IIIa    AKTUALIZACJA 22.06.2020

 


Klasa IIIb

 

Klasa IIIb    AKTUALIZACJA 23.03.2020

 

Klasa IIIb    AKTUALIZACJA 30.03.2020

 

Klasa IIIb    AKTUALIZACJA 06.04.2020

 

Klasa IIIb    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Klasa IIIb    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Klasa IIIb    AKTUALIZACJA 28.04.2020

 

Klasa IIIb    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Klasa IIIb    AKTUALIZACJA 11.05.2020

 

Klasa IIIb    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Klasa IIIb    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Klasa IIIb    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Klasa IIIb    AKTUALIZACJA 08.06.2020

 

Klasa IIIb    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 

Klasa IIIb    AKTUALIZACJA 22.06.2020

 


Język angielski Kl. I - III

 

Język angielski kl. I - III    AKTUALIZACJA 01.04.2020

 


Język angielski kl. I    AKTUALIZACJA 21.04.2020

 

Język angielski kl. I    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Język angielski kl. I    AKTUALIZACJA 19.05.2020

 

Język angielski kl. I    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Język angielski kl. I    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 


Język angielski kl. II    AKTUALIZACJA 21.04.2020

 

Język angielski kl. II    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Język angielski kl. II    AKTUALIZACJA 19.05.2020

 

Język angielski kl. II    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Język angielski kl. II    AKTUALIZACJA 19.06.2020

 


Język angielski kl. III    AKTUALIZACJA 21.04.2020

 

Jezyk angielski kl. III    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Jezyk angielski kl. III    AKTUALIZACJA 19.05.2020

 

Język angielski kl. III    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Język angielski kl. III    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 


Historia kl. IV-VIII    Przyroda kl.IV    Geografia kl. V-VIII

 

Historia kl. IV    AKTUALIZACJA 23.03.2020

 

Historia Przyroda kl. IV    AKTUALIZACJA 30.03.2020

 

Historia Przyroda kl. IV    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Historia Przyroda kl. IV    AKTUALIZACJA 27.04.2020

 

Historia Przyroda kl. IV    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Historia Przyroda kl. IV    AKTUALIZACJA 11.05.2020

 

Historia Przyroda kl. IV    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Historia Przyroda kl. IV    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Historia Przyroda kl. IV    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Historia Przyroda kl. IV   AKTUALIZACJA 08.06.2020

 

Historia Przyroda kl. IV    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 

Historia Przyroda kl. IV    AKTUALIZACJA 22.06.2020

 


Historia Geografia kl. V    AKTUALIZACJA 23.03.2020

 

Ćwiczenia do lekcji powtórzeniowej z historii w kl. V    AKTUALIZACJA 23.03.2020

 

Historia kl. V     AKTUALIZACJA 30.03.2020

 

Historia Geografia kl. V    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Historia Geografia kl. V    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Historia kl. V    AKTUALIZACJA 27.04.2020

 

Historia Geografia kl. V    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Historia Geografia kl. V    AKTUALIZACJA 11.05.2020

 

Historia Geografia kl. V    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Historia Geografia kl. V    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Historia Geografia kl. V    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Historia Geografia kl. V    AKTUALIZACJA 08.06.2020

 

Historia Geografia kl. V    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 

Historia Geografia kl. V    AKTUALIZACJA 22.06.2020

 

 


Historia Geografia kl. VI    AKTUALIZACJA 26.03.2020

 

Ćwiczenia do lekcji powtórzeniowej z historii w kl. VI    AKTUALIZACJA 26.03.2020

 

Geografia kl. VI tabela,atrakcje turystyczne    AKTUALIZACJA 26.03.2020

 

Historia Geografia kl. VI    AKTUALIZACJA 30.03.2020

 

Historia Geografia kl. VI    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Historia Geografia kl. VI    AKTUALIZACJA 21.04.2020

 

Historia Geografia kl. VI    AKTUALIZACJA 27.04.2020

 

Historia Geografia kl. VI    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Historia Geografia kl. VI    AKTUALIZACJA 11.05.2020

 

Historia Geografia kl. VI    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Historia Geografia kl. VI    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Historia Geografia kl. VI    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Historia Geografia kl. VI    AKTUALIZACJA 08.06.2020

 

Historia Geografia kl. VI    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 

Historia Geografia kl. VI    AKTUALIZACJA 22.06.2020

 

 


Historia Geografia kl. VII    AKTUALIZACJA 26.03.2020

 

Ćwiczenia do lekcji powtórzeniowej z historii w kl. VII    AKTUALIZACJA 26.03.2020

 

Historia Geografia kl. VII    AKTUALIZACJA 31.03.2020

 

Historia Geografia kl. VII    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Historia Geografia kl. VII    AKTUALIZACJA 21.04.2020

 

Historia Geografia kl. VII    AKTUALIZACJA 27.04.2020

 

Historia Geografia kl. VII    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Historia Geografia kl. VII    AKTUALIZACJA 11.05.2020

 

Historia Geografia kl. VII    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Historia Geografia kl. VII    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Historia Geografia kl. VII    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Historia Geografia kl. VII    AKTUALIZACJA 08.06.2020

 

Historia Geografia kl. VII    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 

Historia Geografia kl. VII    AKTUALIZACJA 22.06.2020

 

 


Historia Geografia kl. VIII    AKTUALIZACJA 01.04.2020

 

Historia Geografia kl. VIII    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Historia Geografia kl. VIII    AKTUALIZACJA 22.04.2020

 

Historia Geografia kl. VIII    AKTUALIZACJA 27.04.2020

 

Historia Geografia kl. VIII    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Historia Geografia kl. VIII    AKTUALIZACJA 11.05.2020

 

Historia Geografia kl. VIII    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Historia Geografia kl. VIII    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Historia Geografia kl. VIII    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Historia Geografia kl. VIII    AKTUALIZACJA 08.06.2020

 

 


Język polski kl. IV - VIII

 

Arkusz egzaminacyjny z j. polskiego:  strona1   strona2   strona3   strona4   strona5   strona6   strona7   strona8   strona9   strona10   strona11   strona12   strona13   strona14   strona15   strona16   strona17   strona18

 

Odpowiedzi do testu

 

Język polski kl. IV - VIII   AKTUALIZACJA 20.03.2020

 

Język polski kl. VIII    AKTUALIZACJA 23.03.2020

 

Język polski kl. IV - VIII    AKTUALIZACJA 26.03.2020

 

Język polski kl. IV - VIII    AKTUALIZACJA 30.03.2020

 

Język polski kl. IV-VIII AKTUALIZACJA 01.04.2020

 

Język polski kl. IV-VIII AKTUALIZACJA 03.04.2020

 

Język polski kl. IV AKTUALIZACJA 06.04.2020

 

Język polski kl. V AKTUALIZACJA 06.04.2020

 

Język polski kl. VI AKTUALIZACJA 06.04.2020

 

Język polski kl. VII AKTUALIZACJA 06.04.2020

 

Język polski kl. VIII AKTUALIZACJA 06.04.2020

 

Język polski kl. IV AKTUALIZACJA 16.04.2020

 

Język polski kl. V AKTUALIZACJA 16.04.2020

 

Język polski kl. VI AKTUALIZACJA 16.04.2020

 

Język polski kl. VII AKTUALIZACJA 16.04.2020

 

Język polski kl. VIII AKTUALIZACJA 16.04.2020

 

Język polski kl. IV AKTUALIZACJA 20.04.2020

Język polski kl. V AKTUALIZACJA 20.04.2020

Język polski kl. VI AKTUALIZACJA 20.04.2020

Język polski kl. VII AKTUALIZACJA 20.04.2020

Język polski kl. VIII AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Język polski kl. IV AKTUALIZACJA 27.04.2020

Język polski kl. V AKTUALIZACJA 27.04.2020

Język polski kl. VI AKTUALIZACJA 27.04.2020

Język polski kl. VII AKTUALIZACJA 27.04.2020

Język polski kl. VIII AKTUALIZACJA 27.04.2020

Język polski kl. VIII AKTUALIZACJA 28.04.2020

 

Język polski kl. IV AKTUALIZACJA 04.05.2020

Język polski kl. V AKTUALIZACJA 04.05.2020

Język polski kl. VI AKTUALIZACJA 04.05.2020

Język polski kl. VII AKTUALIZACJA 04.05.2020

Język polski kl. VIII AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Język polski kl. IV AKTUALIZACJA 06.05.2020

Język polski kl. V AKTUALIZACJA 06.05.2020

Język polski kl. VI AKTUALIZACJA 06.05.2020

Język polski kl. VII AKTUALIZACJA 06.05.2020

 

Język polski kl. IV AKTUALIZACJA 08.05.2020

Język polski kl. V AKTUALIZACJA 08.05.2020

Język polski kl. VI AKTUALIZACJA 08.05.2020

Język polski kl. VII AKTUALIZACJA 08.05.2020

Język polski kl. VIII AKTUALIZACJA 08.05.2020

 

Język polski kl. IV AKTUALIZACJA 11.05.2020

Język polski kl. VII AKTUALIZACJA 11.05.2020

Język polski kl. VIII AKTUALIZACJA 11.05.2020

 

Język polski kl. IV AKTUALIZACJA 15.05.2020

Język polski kl. VII AKTUALIZACJA 15.05.2020

Język polski kl. VIII AKTUALIZACJA 15.05.2020

 

Język polski kl. V AKTUALIZACJA 18.05.2020

Język polski kl. VI AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Język polski kl. IV AKTUALIZACJA 20.05.2020

Język polski kl. VII AKTUALIZACJA 20.05.2020

 

Język polski kl. IV AKTUALIZACJA 25.05.2020

Język polski kl. V AKTUALIZACJA 25.05.2020

Język polski kl. VI AKTUALIZACJA 25.05.2020

Język polski kl. VII AKTUALIZACJA 25.05.2020

Język polski kl. VIII AKTUALIZACJA 25.05.2020 

 

Język polski kl. IV AKTUALIZACJA 01.06.2020

Język polski kl. V AKTUALIZACJA 01.06.2020

Język polski kl. VI AKTUALIZACJA 01.06.2020

Język polski kl. VII AKTUALIZACJA 01.06.2020

Język polski kl. VIII AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Język polski kl. IV AKTUALIZACJA 08.06.2020

Język polski kl. V AKTUALIZACJA 08.06.2020

Język polski kl. VI AKTUALIZACJA 08.06.2020

Język polski kl. VII AKTUALIZACJA 08.06.2020

Język polski kl. VIII AKTUALIZACJA 08.06.2020

 

 

 


Matematyka kl. IV

 

Matematyka kl. IV    AKTUALIZACJA 23.03.2020

 

Matematyka kl. IV    AKTUALIZACJA 26.03.2020

 

Matematyka kl. IV    AKTUALIZACJA 30.03.2020

 

Matematyka kl. IV    AKTUALIZACJA 01.04.2020

 

Matematyka kl. IV    AKTUALIZACJA 03.04.2020

 

Matematyka kl. IV    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Matematyka kl. IV    AKTUALIZACJA 21.04.2020

 

Matematyka kl. IV    AKTUALIZACJA 28.04.2020

 

Matematyka kl. IV    AKTUALIZACJA 05.05.2020

 

Matematyka kl. IV    AKTUALIZACJA 12.05.2020

 

Matematyka kl. IV    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Matematyka kl. IV    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Matematyka kl. IV    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Matematyka kl. IV    AKTUALIZACJA 09.06.2020

 

Matematyka kl. IV    AKTUALIZACJA 23.06.2020

 

 


Matematyka kl. V 

 

Matematyka kl. V    AKTUALIZACJA 25.03.2020

 

Matematyka kl. V    AKTUALIZACJA 02.04.2020

 

Matematyka kl. V    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Matematyka kl. V    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Matematyka kl. V    AKTUALIZACJA 27.04.2020

 

Matematyka kl. V    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Matematyka kl. V    AKTUALIZACJA 11.05.2020

 

Matematyka kl. V    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Matematyka kl. V    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Matematyka kl. V    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Matematyka kl. V    AKTUALIZACJA 08.06.2020

 

Matematyka kl. V    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 

Matematyka kl. V    AKTUALIZACJA 22.06.2020

 


Matematyka kl. VI  

 

Matematyka kl. VI    AKTUALIZACJA 23.03.2020

 

Matematyka kl. VI    AKTUALIZACJA 01.04.2020

 

Matematyka kl .VI    AKTUALIZACJA 16.04.2020

 

Matematyka kl. VI    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Matematyka kl. VI    AKTUALIZACJA 27.04.2020

 

Matematyka kl. VI    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Matematyka kl. VI    AKTUALIZACJA 11.05.2020

 

Matematyka kl. VI    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Matematyka kl. VI    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Matematyka kl. VI    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Matematyka kl. VI    AKTUALIZACJA 08.06.2020

 

Matematyka kl. VI    AKTUALIZACJA 15.06.2020

  

 


Matematyka kl. VII   AKTUALIZACJA 20.03.2020

 

Matematyka kl. VII    AKTUALIZACJA 26.03.2020

 

Matematyka kl. VII    AKTUALIZACJA 30.03.2020

 

Matematyka kl. VII    AKTUALIZACJA 01.04.2020

 

Matematyka kl. VII    AKTUALIZACJA 16.04.2020

 

Matematyka kl. VII    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Matematyka kl. VII    AKTUALIZACJA 27.04.2020

 

Matematyka kl. VII    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Matematyka kl. VII    AKTUALIZACJA 11.05.2020

 

Matematyka kl. VII    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Matematyka kl. VII    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Matematyka kl. VII    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Matematyka kl. VII    AKTUALIZACJA 08.06.2020

 


Matematyka kl. VIII 

 

Matematyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 25.03.2020

 

Matematyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 06.04.2020

 

Matematyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Matematyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Matematyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 27.04.2020

 

Matematyka kl. VIII - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY    AKTUALIZACJA 27.04.2020

 

Matematyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Matematyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 11.05.2020

 

Matematyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Matematyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Matematyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Matematyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 08.06.2020

 

Matematyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 

Matematyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 22.06.2020

 


Fizyka kl. VII 

 

Fizyka kl. VII    AKTUALIZACJA 30.03.2020

 

Fizyka kl. VII    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Fizyka kl. VII    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Fizyka kl. VII    AKTUALIZACJA 06.05.2020

 

Fizyka kl. VII    AKTUALIZACJA 12.05.2020

 

Fizyka kl. VII    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Fizyka kl. VII    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Fizyka kl. VII    AKTUALIZACJA 08.06.2020

 

Fizyka kl. VII    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 

Fizyka kl. VII    AKTUALIZACJA 22.06.2020

 

 


Fizyka kl. VIII

 

Fizyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 31.03.2020

 

Fizyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Fizyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Fizyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 06.05.2020

 

Fizyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Fizyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Fizyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 08.06.2020

 

Fizyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 


Biologia kl.V - VIII 

 

Biologia kl. V    AKTUALIZACJA 25.03.2020

 

Biologia kl. V    AKTUALIZACJA 31.03.2020

 

Biologia kl. V    AKTUALIZACJA 07.04.2020

 

Biologia kl. V    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Biologia kl. V   AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Biologia kl. V    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Biologia kl. V    AKTUALIZACJA 11.05.2020

 

Biologia kl. V    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Biologia kl. V    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Biologia kl. V    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Biologia kl. V    AKTUALIZACJA 08.06.2020

 

Biologia kl. V    AKTUALIZACJA 2206.2020

  


Biologia kl. VI    AKTUALIZACJA 25.03.2020

 

Biologia kl. VI    AKTUALIZACJA 31.03.2020

 

Biologia kl. VI    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Biologia kl. VI    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Biologia kl. VI    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Biologia kl. VI    AKTUALIZACJA 11.05.2020

 

Biologia kl. VI    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Biologia kl. VI    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Biologia kl. VI    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Biologia kl. VI    AKTUALIZACJA 08.06.2020

 

Biologia kl. VI    AKTUALIZACJA 22.06.2020

 

 


Biologia kl. VII    AKTUALIZACJA 25.03.2020

 

Biologia kl. VII    AKTUALIZACJA 31.03.2020

 

Biologia kl. VII    AKUALIZACJA 20.04.2020

 

Biologia kl. VII    AKTUALIZACJA 27.04.2020

 

Biologia kl. VII    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Biologia kl. VII    AKTUALIZACJA 11.05.2020

 

Biologia kl. VII    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Biologia kl. VII    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Biologia kl. VII    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Biologia kl. VII    AKTUALIZACJA 08.06.2020

 

Biologia kl. VII    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 

Biologia kl. VII    AKTUALIZACJA 22.06.2020

  


Biologia kl. VIII    AKTUALIZACJA 25.03.2020

 

Biologia kl. VIII    AKTUALIZACJA 31.03.2020

 

Biologia kl. VIII    AKTUALIZACJA 07.04.2020

 

Biologia kl. VIII    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Biologia kl. VIII    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Biologia kl. VIII    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Biologia kl. VIII    AKTUALIZACJA 11.05.2020

 

Biologia kl. VIII    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Biologia kl. VIII    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Biologia kl. VIII    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Biologia kl. VIII    AKTUALIZACJA 08.06.2020

 

Biologia kl. VIII    AKTUALIZACJA 22.06.2020

 


Chemia kl. VII, VIII

 

Chemia kl. VII, VIII    AKTUALIZACJA 25.03.2020

 

Chemia kl. VII, VIII    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Chemia kl. VII    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Chemia kl. VII    AKTUALIZACJA 27.04.2020

 

Chemia kl. VII    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Chemia kl. VII    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Chemia kl. VII    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Chemia kl. VII    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Chemia kl. VII    AKTUALIZACJA 08.06.2020

 

Chemia kl. VII    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 

Chemia kl. VII    AKTUALIZACJA 22.06.2020

 


Chemia kl. VIII    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Chemia kl. VIII    AKTUALIZACJA 27.04.2020

 

Chemia kl. VIII    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Chemia kl. VIII    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Chemia kl. VIII    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Chemia kl. VIII    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Chemia kl. VIII    AKTUALIZACJA 08.06.2020

 

Chemia kl. VIII    AKTUALIZACJA 22.06.2020

 


Język angielski kl. IV - VI 

 

Język angielski kl. IV - V    AKTUALIZACJA 01.04.2020

 

Język angielski kl. VI    AKTUALIZACJA 02.04.2020

 

Język angielski kl. IV - VI    AKTUALIZACJA 07.04.2020

 


Język angielski kl. IV    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Język angielski kl. IV    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Język angielski kl. IV    AKTUALIZACJA 12.05.2020

 

Język angielski kl. IV    AKTUALIZACJA 19.05.2020

 

Język angielski kl. IV    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Język angielski kl. IV    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Język angielski kl. IV    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 

Język angielski kl. IV    AKTUALIZACJA 23.06.2020

 


Język angielski kl. V    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Język angielski kl. V    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Język angielski kl. V    AKTUALIZACJA 12.05.2020

 

Język angielski kl. V    AKTUALIZACJA 19.05.2020

 

Język angielski kl. V    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Język angielski kl. V    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Język angielski kl. V    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 

Język angielski kl. V    AKTUALIZACJA 23.06.2020

 


Język angielski kl. VI    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Język angielski kl. VI    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Język angielski kl. VI    AKTUALIZACJA 12.05.2020

 

Język angielski kl. VI    AKTUALIZACJA 19.05.2020

 

Język angielski kl. VI    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Język angielski kl. VI    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Język angielski kl. VI    AKTUALIZACJA 09.06.2020

 

Język angielski kl. VI    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 

Język angielski kl. VI    AKTUALIZACJA 23.06.2020

 


Wos kl. VIII

 

Wos kl. VIII    AKTUALIZACJA 30.03.2020

 

Wos kl. VIII    AKTUALIZACJA 06.04.2020

 

Wos kl. VIII    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Wos kl. VIII    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Wos kl. VIII    AKTUALIZACJA 01.06.2020

  


Plastyka kl. IV - VII

 

Plastyka kl. IV - VII    AKTUALIZACJA 25.03.2020

 

Plastyka kl. IV - VII    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Plastyka kl. IV - VII    AKTUALIZACJA 05.05.2020

 

Informacje dotyczące konkursu plastycznego "Jan Paweł II w oczach dziecka"

 

Plastyka kl. IV    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Plastyka kl. V    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Plastyka kl. VI    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 

Plastyka kl. VII    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 


Informatyka kl. V

 

Informatyka kl. V    AKTUALIZACJA 25.03.2020

 

Informatyka kl. V    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Informatyka kl. V    AKTUALIZACJA 06.05.2020

 

Informatyka kl. V    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Informatyka kl. V    AKTUALIZACJA 02.06.2020

 


Informatyka kl. VII    AKTUALIZACJA 31.03.2020

 

Informatyka kl. VII    AKTUALIZACJA 16.04.2020

 

Informatyka kl. VII    AKTUALIZACJA 05.05.2020

 

Informatyka kl. VII    AKTUALIZACJA 20.05.2020

 

Informatyka kl. VII    AKTUALIZACJA 02.06.2020

 

Informatyka kl. VII    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 


Informatyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 25.03.2020

 

Informatyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Informatyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 07.05.2020

 

Informatyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Informatyka kl. VIII    AKTUALIZACJA 02.06.2020

 


Muzyka kl. IV - VII

 


Język niemiecki kl. VII   AKTUALIZACJA 20.03.2020

 

Język niemiecki kl. VII    AKTUALIZACJA 02.04.2020

 

Język niemiecki kl. VII    AKTUALIZACJA 17.04.2020

 

Język niemiecki kl. VII    AKTUALIZACJA 06.05.2020

 

Język niemiecki kl. VII    AKTUALIZACJA 22.05.2020

 

Język niemiecki kl. VII    AKTUALIZACJA 05.06.2020

 


Język niemiecki kl. VIII   AKTUALIZACJA 20.03.2020

 

Język niemiecki kl. VIII    AKTUALIZACJA 02.04.2020

 

Język niemiecki kl. VIII    AKTUALIZACJA 17.04.2020

 

Język niemiecki kl. VIII    AKTUALIZACJA 06.05.2020

 

Język niemiecki kl. VIII    AKTUALIZACJA 22.05.2020

 

Język niemiecki kl. VIII    AKTUALIZACJA 05.06.2020

 


Język angielski kl. VII   AKTUALIZACJA 20.03.2020

 

Język angielski kl. VII    AKTUALIZACJA 22.04.2020

 

Jezyk angielski kl. VII    AKTUALIZACJA 23.04.2020

 

Język angielski kl. VII    AKTUALIZACJA 27.04.2020

 

Język angielski kl. VII    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Język angielski kl. VII    AKTUALIZACJA 08.05.2020

 

Język angielski kl. VII    AKTUALIZACJA 11.05.2020

 

Język angielski kl. VII    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Język angielski kl. VII    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Język angielski kl. VII    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 


Język angielski kl. VIII   AKTUALIZACJA 20.03.2020

 

Język angielski kl. VIII    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Język angielski kl. VIII    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Język angielski kl. VIII    AKTUALIZACJA 07.05.2020

 

Język angielski kl. VIII    AKTUALIZACJA 11.05.2020

 

Język angielski kl. VIII    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

Język angielski kl. VIII    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

Język angielski kl. VIII    AKTUALIZACJA 01.06.2020

 


EDB kl. VIII    AKTUALIZACJA 23.03.2020

 

EDB kl. VIII    AKTUALIZACJA 17.04.2020

 

EDB kl. VIII    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

EDB kl. VIII    AKTUALIZACJA 18.05.2020

 

EDB kl. VIII    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 

EDB kl. VIII    AKTUALIZACJA 05.06.2020

 


Wych fiz kl. V - VI    AKTUALIZACJA 24.03.2020

 

Wych fiz kl. V - VI    AKTUALIZACJA 25.03.2020

 

Wych fiz kl. V - VI    AKTUALIZACJA 30.03.2020

 

Wych fiz kl. V - VI    AKTUALIZACJA 08.04.2020

 

Wych fiz kl. V - VI    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Wych fiz kl. V - VI    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Wych fiz kl. V - VI    AKTUALIZACJA 27.04.2020

 

Wych fiz kl. V - VI    AKTUALIZACJA 06.05.2020

 

Wych fiz kl. V - VI    AKTUALIZACJA 12.05.2020

 

Wych fiz kl. V - VI    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 


Wych fiz kl. VII - VIII    AKTUALIZACJA 24.03.2020

 

Wych fiz kl. VII - VIII    AKTUALIZACJA 25.03.2020

 

Wych fiz kl. VII - VIII    AKTUALIZACJA 30.03.2020

 

Wych fiz kl. VII - VIII    AKTUALIZACJA 07.04.2020

 

Wych fiz kl. VII - VIII    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

Wych fiz kl. VII - VIII    AKTUALIZACJA 20.04.2020

 

Wych fiz kl. VII - VIII    AKTUALIZACJA 27.04.2020

 

Wych fiz kl. VII - VIII    AKTUALIZACJA 06.05.2020

 

Wych fiz kl. VII - VIII    AKTUALIZACJA 12.05.2020

 

Wych fiz kl. VII - VIII    AKTUALIZACJA 15.06.2020

 


Religia kl. I - IV    AKTUALIZACJA 26.03.2020

 

Religia kl. I - IV    AKTUALIZACJA 30.03.2020

 

Religia kl. I - IV    AKTUALIZACJA 21.04.2020

 

Religia kl. I - IV    AKTUALIZACJA 04.05.2020

 

Religia kl. I - IV    AKTUALIZACJA 25.05.2020

 


Religia kl. V - VIII    AKTUALIZACJA26.03.2020

 

Religia kl. V - VIII    AKTUALIZACJA 22.04.2020

 

Religia kl. V - VIII    AKTUALIZACJA 07.05.2020

 

Religia kl. V - VIII    AKTUALIZACJA 19.05.2020

 


Wychowanie fizyczne kl. IV 30.03.2020

Wychowanie fizyczne kl. IV 20.04.2020

Wychowanie fizyczne kl. IV 11.05.2020

 

Technika kl. V 24.03.2020

Technika kl. VI 30.03.2020

Technika kl. IV 30.03.2020

Technika kl. V 16.04.2020

Technika kl. IV 20.04.2020

Technika kl. VI 20.04.2020

Technika kl. IV 04.05.2020

Technika kl.VI 04.05.2020

Technika kl. IV 25.05.2020

Technika kl. V 25.05.2020

Technika kl. VI 25.05.2020

 

Informatyka klasa IV 30.03.2020

Informatyka klasa VI 30.03.2020

Informatyka kl. IV 20.04.2020

Informatyka kl. VI 20.04.2020

Informatyka kl.IV 04.05,2020

Informatyka kl. VI 04.05.2020

Informatyka kl. IV 25.05.2020

Informatyka kl. VI 25.05.2020

 

Muzyka kl. IV 30.03.2020

Muzyka kl. V 30.03.2020

Muzyka kl. VI 30.03.2020

Muzyka kl. VII 30.03.2020

Muzyka kl. IV 16.04.2020

Muzyka kl. V 16.04.2020

Muzyka kl. VI 16.04.2020

Muzyka kl. VII 16.04.2020

 

Muzyka kl. IV 08.05.2020

Muzyka kl. V 08.05.2020

Muzyka kl. VI 08.05.2020

Muzyka kl. VII 08.05.2020

 

 


WDŻ kl. V    AKTUALIZACJA 31.03.2020

 

WDŻ kl. V    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

WDŻ kl. V    AKTUALIZACJA 28.04.2020

 

WDŻ kl. V    AKTUALIZACJA 12.05.2020

 

WDŻ kl. V    AKTUALIZACJA 25.05.2020 - dziewczynki

 

WDŻ kl. V    AKTUALIZACJA 25.05.2020 - chłopcy

 

WDŻ kl. V    AKTUALIZACJA 23.06.2020 - dziewczynki

  

WDŻ kl. V    AKTUALIZACJA 23.06.2020 - chłopcy

 


WDŻ kl. VI    AKTUALIZACJA 31.03.2020

 

WDŻ kl. VI    AKTUALIZACJA 15.04.2020

 

WDŻ kl. VI    AKTUALIZACJA 28.04.2020

 

WDŻ kl. VI    AKTUALIZACJA 12.05.2020 - dziewczynki

 

WDŻ kl. VI    AKTUALIZACJA 12.05.2020 - chłopcy

 

WDŻ kl. VI    AKTUALIZACJA 25.05.2020 - dziewczynki

 

WDŻ kl. VI    AKTUALIZACJA 25.05.2020 - chłopcy

 

WDŻ kl. VI    AKTUALIZACJA 23.06.2020

 


Doradztwo zawodowe kl. VII-VIII

Doradztwo zawodowe kl VII temat 3, 4

Doradztwo zawodowe kl. VIII temat 3, 4

Doradztwo zawodowe kl. VII-VIII temat 5-7

Doradztwo zawodowe kl. VII temat 8-9

Doradztwo zawodowe kl. VIII temat 8-9

Doradztwo zawodowe kl. VII-VIII temat 10

 


11.03.2020   

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

 

Od 12.03.2020 do 25.03.2020 decyzją Rady Ministrów na terenie całego kraju zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w palcówkach oświatowych.

 

W naszej szkole w dniach 12.03.2020 i 13.03.2020 będą organizowane zajęcia opiekuńcze w godzinach od 7.00 do 15.45.

 

Od poniedziałku 16.03.2020 do środy 25.03.2020 szkoła będzie całkowicie zamknięta dla uczniów. Bardzo proszę o przestrzeganie ustalonych zasad ograniczenia kontaktów.


Wszystkie koszty obiadów za okres zawieszenia zajęć będą odliczone.


Jeśli ktoś z rodziców ma dziecko w wieku do ośmiu lat przysługuje mu zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.

 

 


11.03.2020   

KOMUNIKAT DEPARTAMENTU INFORMACJI I PROMOCJI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl

udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 


 

WITAJ W KRAINIE PAJACYKA - MOŻESZ POMÓC

 

 

Pajacyk od wielu lat dożywia dzieci. Klikając w  brzuszek, robisz pierwszy krok, by pomóc dzieciom.

Pajacyk to program, w ramach którego Polska Akcja Humanitarna, od 1998 roku pomaga niedożywionym dzieciom. Pajacyk finansuje posiłki w szkołach i placówkach środowiskowych. Jego celem jest, by każde dziecko miało zapewniony codzienny, pełnowartościowy posiłek!

 

 


02.03.2020   

KORONAWIRUS - WAŻNE INFORMCJE

 

W związku z możliwością wystąpienia koronawirusa zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniższymi artykułami.

 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/nowy-koronawirus-sars-cov-2-zalecenia-2/

 

https://rzeszow.uw.gov.pl/komunikaty/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie-informacja-mz/

 

 

 


05.03.2020   

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

 

W dniach 9 – 11 marca w naszej szkole będą odbywały się Rekolekcje Wielkopostne „Czas na przyjaźń”.

W tych dniach zajęcia dodatkowe (zajęcia taneczne, zajęcia EDUKIDO, basen) odbywają się według harmonogramu.

Świetlica pracuje według harmonogramu.

 


10.03.2020

KONKURS „ZAWSZE WIERNI”

Eliminacje wojewódzkie

Dawid Daniel to uczeń ósmej klasy, który 10 marca br. znalazł się w Finale V edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Prozy ZAWSZE WIERNI, którego organizatorami są: Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców O. w Sędziszowie Młp. oraz Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Patronat Narodowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – p. Andrzej Duda. Cele konkursu to przede wszystkim rozbudzanie zainteresowań historią najnowszą i jej bohaterami, budzenie poczucia tożsamości narodowej, upowszechnianie kultury słowa a także sprawne posługiwanie się różnymi formami literackimi. Z pośród uczniów ze szkół podstawowych z 6 powiatów: rzeszowskiego, mieleckiego, sanockiego strzyżowskiego, dębickiego oraz ropczycko - sędziszowskiego Dawid zaprezentował utwór pt. Przesłanie pana Cogito” autorstwa Zbigniewa Herberta. Uczeń ten z wielu utworów wybrał właśnie ten, bo jak powiedział podczas udzielonego wywiadu - To jest utwór bardzo ciekawy, trudny, ale zainspirował mnie. Uczeń ten jako jedyny z 6 –ga recytatorów zakwalifikowanych z naszego powiatu do etapu wojewódzkiego w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych - stanął na podium, zajmując II miejsce. I miejsce zdobyła uczennica z Dynowa, zaś III – uczeń z Mielca.

            Konkursy recytatorskie to przede wszystkim kultura słowa, wrażliwość na słowo, wykazanie się dojrzałością, ale przede wszystkim „mówienie od siebie”, „od serca”. Recytator powinien wyrazić siebie, sprawić, że widownia i jury mają przyjemność ze słuchania, to ma „być uczta duchowa”. Dawid to rozumie… Już niejednokrotnie na różnych konkursach pokazał, że ma coś ważnego do przekazania światu…. Chłopiec bardzo lubi występować, uwielbia poezję. Jest człowiekiem pogodnym, żartobliwym, lubiący wewnętrzny porządek i tym się kieruje przy wyborze utworu do recytacji.

Gratulujemy i życzymy dalszego rozwijania

talentów recytatorskich!

Małgorzata Piekarska.

 

 

 

 

 


 

06.03.2020

 „Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT

 

– to hasło IX Powiatowego Konkursu Ekologicznego, który odbył się w dniu 6 marca 2020 roku w Liceum Ogólnokształcącym  im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.

Uczeń naszej szkoły Michał Chrzan – klasa VIII zajął I miejsce w kategorii „Konkurs plastyczny”.

Michałowi należą się podwójne gratulacje, ponieważ w ubiegłym roku zajął również I miejsce w kategorii „Wiedza ekologiczna”.

 

Szkolny koordynator konkursu: Jolanta Franczyk

 

 


 

05.03.2020

 Warsztaty rysunkowo-malarskie

            Dnia 5 marca br. w naszej szkole miały miejsce warsztaty rysunkowo-malarskie prowadzone przez p. wicedyrektor Juliannę Grzeszczak i p. Barbarę Hubert - malarkę z Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie. W zajęciach wzięło udział 21 uczniów z klas V-VIII. Uczniowie podczas warsztatów malowali Martwą Naturę. Była to dobra okazja do zaprezentowania swojej twórczości, wyobraźni, rozwijania talentów malarskich. Panie udzielały porad, doradzały w doborze kolorów, a uczniowie tak byli zajęci swoimi pracami, że nawet zapomnieli o przysługującej im przerwie. Prace uczniowskie można obejrzeć na dolnym korytarzu w naszej szkole.

Panie, które mieliśmy okazję gościć w naszej szkole obejrzały również prace na płótnie i na papierze ucznia ósmej klasy – Michała Chrzana. Uczeń ten to twórca różnych pięknych obrazów, mający niezwykłą wyobraźnią artystyczną, odnosił on wiele sukcesów na tym polu od konkursów gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Chłopiec świetnie łączy umiejętności humanistyczne z wyobraźnią artystyczną. Lubi malować pejzaże, ale też szkicować i malować postacie. Wśród Jego prac możemy zobaczyć np. Zachód słońca, postać Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, czy Józefa Piłsudskiego przedstawionego na koniu.

Natalia Banaś – ósmoklasistka, która charakteryzuje się dużą wyobraźnią, bardzo lubi szkicować różne postacie ( w tym też bajkowe). Natalia odnosiła liczne sukcesy w różnych konkursach plastycznych. Wolny czas wykorzystuje na rozwijanie swoich pasji.

Prace można zobaczyć na dolnym korytarzu po wejściu do szkoły.

Małgorzata Piekarska.

Zapraszamy!

 

w1 w3 w4

w5 w6 w8

  w10

w11

w12

w14

w15

w16 

w17

w18

w19

w20

w21

w22

 


 

                       


04.03.2020   

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

uroczystości powiatowe

 

Poczet sztandarowy z naszej szkoły, w dniu 3 marca uczestniczył w uroczystościach w Sędziszowie Młp. Najpierw odbyła się uroczysta Msza Św. w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp. z częścią artystyczną w wykonaniu młodzieży. W świątyni zostały również zaprezentowane wszystkie poczty sztandarowe biorące udział w uroczystościach. Po Mszy Św. dalsza część uroczystości ku czci niezłomnych polskich patriotów odbyła się przed Memoriałem Sybiraków Żołnierzy Armii Krajowej Podobwodu Sędziszów Małopolski.

Opiekun pocztu:

Danuta Grabowska

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

Program Telewizji Sędziszów Małopolski z dnia 04.03.2020 (57 min 50 s)

https://www.youtube.com/watch?v=GNB3zLvmJBU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ZUJsLl-Zz1EJ5IDdfj-pBpkk9DnlGv3ndsaLOzHk2j9YcUmFvMCygvyY

 

 

  


04.03.2020   

KONKURS ZAWSZE WIERNI

eliminacje powiatowe

 

Dnia 27 lutego br. w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach odbyła się V edycja konkursu recytatorskiego pt. „ZAWSZE WIERNI”, poświęcony pamięci żołnierzom wyklętym. Głównymi celami konkursu to przede wszystkim: rozbudzenie zainteresowań historią najnowszą i jej bohaterami, budzenie poczucia tożsamości narodowej, upowszechnianie kultury słowa a także sprawne posługiwanie się różnymi formami literackimi. Patronat Narodowy Konkursu objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. Z naszej szkoły w eliminacjach powiatowych wzięło udział dwoje uczniów: Jakub Ciebiera z klasy siódmej i Dawid Daniel z klasy ósmej. Z pośród 23 uczestników w kategorii szkół podstawowych Jakubowi Ciebierze przypadło wyróżnienie za utwór Przypowieść Jana Lechonia, zaś Dawidowi Danielowi – I miejsce, który zaprezentował utwór Zbigniewa Herberta pt. Przesłanie Pana Cogito.

Sukces cieszy, zważywszy na fakt, iż poziom konkursu był wysoki, uczniowie wykazali się dojrzałością intelektualną, wrażliwością i poradzili sobie z tremą. Najważniejsze jest jednak to, że oddali hołd pamięci żołnierzom wyklętym, symbolom narodowym, ale też wykazali się poczuciem patriotyzmu.

Małgorzata Piekarska.

Konkurs Zawsze Wierni

 

O konkursie można przeczytać:

na stronie TVS:

https://www.facebook.com/sedziszowtv/posts/2607937899490194?__xts__[0]=68.ARD_ZucCgAZsEaxj_WEdtMUocxgp9tlALycJB-a9thTSgm_AoOd5RGQYgyCMnj86iUvLJVhIRcIkiU08Puu2ZXX4GMVs7-R1wbc020PlWavuhT0h9tQtiha0DqKelyOOuUrdWQPwwoei9ponGIR8Oq3BMLtPjuMYkUJyIdc1KIupiFeW2GNhjnKZO1JtTRmcBJmhyYcq84ey23YQqZW71KrH5noJoT8SQJWBRzNDkakzKdeFAsq9igjX36oXQ0n8AWiO0XGzxR03U1JKatRVMHuZRsI-0KHZdHKm0wsdHo2FTrQa_pSVgm1KVwK_zJghGa3AlFYGz4TqyERRBXApCp8_vz7e&__tn__=-R

na stronie Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach:

 https://www.facebook.com/PCEKRopczyce/posts/491794471500306?__tn__=K-R

 

Na stronie TVS można również obejrzeć materiał filmowy (15 min 20 s).

https://www.youtube.com/watch?v=GNB3zLvmJBU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0aBvTot0zxBZgkUBfHUNu3SzRJBOmg7lmDw9HCyciOs3xq-MUAp6sYKgo

 

 

  


04.03.2020   

OGÓLNOPOLSKI KONKURS BIBLIJNY DLA MINISTRANTÓW
I LEKTORÓW 

 

21 lutego 2020 r., w bazylice Narodzenia NMP w Gorlicach, odbył się etap diecezjalny Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów, w którym wziął udział uczeń naszej szkoły, Jakub Ciebiera. Uczestnicy musieli przeczytać „Księgę Jozuego” oraz „Dzieje Apostolskie”, wraz ze wstępami i przypisami. Następnie każdy uczestnik pisał test i na tej podstawie wybierano reprezentantów naszej diecezji:

- po jednym indywidualnym z kategorii szkoła podstawowa i ponadpodstawowa

- po trzy osoby do drużyny w kategorii szkoła podstawowa i ponadpodstawowa.

         Jakub będzie reprezentował naszą diecezję na etapie centralnym w WSD w Paradyżu w dniach 29 – 30 maja.

         Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy sukcesu w Paradyżu.

 

Ogólnopolski Konkurs Biblijny

 

 


04.03.2020   

WYJAZD DO TEATRU 

 

Dnia 18 lutego br. uczniowie z klasy czwartej, piątej i szóstej wybrali się do teatru Maska na sztukę pt. „Zaginiony świat” na motywach powieści Arthura Conana Doyle’a w reżyserii Grzegorza Grecasa. Spektakl opowiadał o misji profesora Challengera – organizatora ekspedycji badawczej, której celem był trop żywych dinozaurów. Niestety, w zespole odkrywców nie było miejsca dla dzieci. Natalia Malone – córka jednego z uczestników wyprawy – postanawia, że za nic w świecie nie przegapi możliwości spotkania oko w oko z dinozaurem. Jak się okazało dzięki odwadze, determinacji – dziewczynce udało się osiągnąć swój cel. Uczestników wyprawy czekało mnóstwo przygód i niesamowitych wrażeń. Spektakl miał też pewne przesłanie mówiące m.in. o tym, że warto być uczciwym i odważnym człowiekiem. Przed spektaklem uczniowie wzięli udział w lekcji teatralnej z konstruktorem lalek, na której mogli zapoznać się z różnymi rodzajami lalek, jak również popróbować swoich umiejętności aktorskich.

Jak sztukę skomentowali sami uczniowie:

Przedstawienie bardzo mi się spodobało i polecam każdemu, żeby kupił sobie bilet i obejrzał ten wspaniały spektakl, bo teatr to żywe słowo.

Julian Kaczmarzyk. Klasa VI.

Według mnie spektakl był bardzo ciekawy i emocjonujący i można się z niego nauczyć odwagi, troski, miłości oraz wytrwałości. Zachęcam do obejrzenia spektaklu, bo naprawdę warto.

Amelia Jaworska. Klasa VI.

Z tego spektaklu można się nauczyć m.in. tego, że zawsze trzeba dążyć do osiągnięcia celu i że trzeba być zdeterminowanym, Zachęcam do wybrania się na tę sztukę.

Natalia Kisiel. Klasa VI.

Bardzo podobał mi się ten spektakl, ponieważ dużo mnie nauczył.

Oliwia Dulla. Klasa V.

Polecam ten spektakl każdemu, kto lubi mocne wrażenia.

Maksymilian Chrzan. Klasa VI.

Przedstawienie bardzo mi się podobało, mogłam się nauczyć troski i miłości oraz zaufania, czyli to, co w rodzinie jest najważniejsze.

Patrycja Ignas. Klasa VI.

Moim zdaniem to przedstawienie było bardzo fascynujące przez dźwięki, aktorów i scenografię. Są w niej bardzo dobrze pokazane najważniejsze wartości, jakie trzeba pielęgnować w rodzinie: miłość, zaufanie oraz przyjaźń.

Martyna Ochał. Klasa VI.

Wyjazd do teatru

 

 


04.03.2020   

KONKURS WIELKANOCNY 

 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Iwierzycach zaprasza wszystkich uczniów do udziału KONKURSIE WIELKANOCNYM.

Zadaniem uczniów z klas I – V jest wykonanie kartki wielkanocnej, której motywem przewodnim będzie KURCZACZEK WIELKANOCNY. Kartka powinna być wykonana z twardego papieru wielkości A4 (zgięta na pół) oraz podpisana imieniem i nazwiskiem autora z tyłu kartki.

Uczniowie z klas VI - VIII mają za zadanie wykonać rysunek w formacie A4 przedstawiający tradycje wielkanocne. Prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora w prawym dolnym rogu rysunku.

Termin oddawania podpisanych prac: 30 marca 2020 r. (poniedziałek).

Technika wykonania prac jest dowolna, nie mogą jednak zawierać elementów wykonanych fabrycznie. Na konkurs należy zgłaszać prace wykonane samodzielnie oraz indywidualnie.

Opiekunki Samorządu

Ilona Dulla

Patrycja Pyżalska

 

 


04.03.2020   

KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 

„KARTKA WIELKANOCNA 

 

 

Regulamin konkursu

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII.

2.Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

pierwsza – klasy I – IV,

druga – klasy V – VIII.

3.Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie projektu kartki świątecznej.

4.Praca powinna być wykonana techniką komputerową w następujących programach graficznych:

klasy I – IV Paint

klasy V – VIII Paint lub Edytor postaci – Logomocja lub Gimp. Praca może być rysunkiem lub animacją zapisaną w formacie gif.

5.Praca musi zawierać elementy graficzne autorstwa uczestnika konkursu i powinna być wykonania samodzielnie. Powinna zawierać tegoroczny motyw przewodni czyli „KURCZACZEK WIELKANOCNY”

6.Nie wolno stosować elementów gotowych (np. ClipArt, obrazówz Internetu) lub elementów autorstwa innych osób. Rysujemy tylko za pomocą narzędzi danego programu.

7.Prace zbiorowe nie będą oceniane.

8.Celem konkursu jest: rozwijanie talentów informatycznych oraz kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi poprzez ukazywanie piękna w formach technik komputerowych.

9.Oddanie prac na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację.

10.Pliki należy nazwać według wzoru: kartka_kl_6_jan_kowalski_gif

kartka_kl_3_anna_nowak_jpeg

W nazwie stosujemy wyłącznie małe litery, bez polskich znaków diakretycznych, oraz cyfry i znaki podkreślenia, nie używamy spacji.

 

ZASADY OCENIANIA PRAC

Przy ocenie prac pod uwagę będą brane:

 • Powiązanie pracy z tematyką konkursu
 • Pomysłowość, inwencja twórcza,
 • Estetyka wykonania pracy,
 • Strona techniczna tj. szata graficzna, stopień zaawansowania użytych narzędzi graficznych,
 • Przejrzystość i czytelność pracy

Prace należy składać do 30 marca 2020 do p. D. Grabowskiej nagrane na płytę CD lub PenDrive albo przesłać na skrzynkę mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 


04.03.2020   

AKCJA GÓRA GROSZA - ZAKOŃCZONA

 

Jak co roku Samorząd Szkolny naszej szkoły włącza się do akcji charytatywnej Góra Grosza. Celem akcji jest pomoc finansowa dzieciom, które nie wychowują się w swoich rodzinach.

Również w tym roku uczniowie nie zawiedli. Członkowie Samorządu Szkolnego podliczyli zebrane pieniądze z poszczególnych klas. Udało nam się zebrać 426,30 zł.

 

Klasa I a – 63,15 zł

Klasa I b – 36,42 zł

Klasa II – 103,48 zł

Klasa III a – 44,91 zł

Klasa III b - 63,01 zł

Klasa IV – 15,61 zł

Klasa V – 38,64 zł

Klasa VI – 31,01 zł

Klasa VII – 20,80 zł

Klasa VIII – 9,27 zł

 

Wszystkim, którzy wsparli naszą akcję serdecznie dziękujemy!!!

Opiekunki Samorządu Szkolnego

Ilona Dulla

Patrycja Pyżalska

 

 


04.03.2020   

KONKURS LITERATURA I DZUECI

– „W ŚWIECIE WYOBRAŹNI”

 

 

7 grudnia 2019 r. Komisja Konkursowa oceniająca prace nadesłane na Konkurs Plastyczny Podkarpackiego Konkursu Literatura i Dzieci – „W świeci wyobraźni” oceniając 1403 prace plastyczneprzyznała wyróżnienie dla Adriana Nogi z klasy II, który wykonał pracę pastelami do wiersza Teresy Fiutowskie  pt.: „Rozmowa o wiośnie z Ośmiogłowym Smokiem”.

 

                                         Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

  


04.03.2020   

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO W NASZEJ SZKOLE

 

Dnia 21 lutego br. obchodzimy Dzień Języka Ojczystego. W związku z tym uczniowie z klasy szóstej przygotowali część artystyczną, w której zwrócili uwagę do zastanowienia się nad poprawnością językową. W trosce o kulturę języka ojczystego zaznaczyli promowanie czystej polszczyzny i etyki mówienia. W trakcie występu wskazali na niepokojące zjawisko – jakim są wulgaryzmy, ale też słowa – wytrychy, czyli wyrazy modne. Jak się okazuje ludzie często ulegają modzie językowej i dają pierwszeństwo wyrazom szczególnie często słyszanym, które wydają nam się oryginalne, atrakcyjniejsze od ich odpowiedników. Moda językowa jest zjawiskiem niekorzystnym, a nawet niebezpiecznym. Szóstoklasiści zwrócili uwagę również na zapożyczenia z innych języków ( nie tylko anglicyzmów) a także obecne w języku – skracanie dłuższych wyrazów. Zjawisko to najłatwiej można zaobserwować w środowisku młodzieży szkolnej. Kolejnym problemem językowym są zdrobnienia i spieszczenia w funkcji uprzejmościowej. Często ludzie używają ich, żeby pokazać uprzejmość i serdeczność, zapominając o magicznych słowach: proszę, dziękuję i przepraszam.

Na koniec występu uczniowie zwrócili się z apelem o pielęgnowanie i poszanowanie języka rodzimego, nie tylko od święta, ale na co dzień ze względu na jego bogactwo, różnorodność i piękno.

Uczniowie napisali autorskie utwory, które wybrzmiały podczas Akademii:

A oto one:

  

Kewin Charchut

 

Oliwia Dulla

 

MartnaOchał     Natalia Antosz     Magdalena Draus     Sylwia Szeliga

 

djo 

djo1

 

 


02.03.2020   

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

uroczystości szkolne

 

Od 2011r. dzień 1 marca obchodzony jest w kraju jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dla wielu Polaków jest to bardzo ważne święto, które po wielu latach przywraca cześć i pamięć żołnierzom, którzy walczyli o wolną Polskę. Zwykło się ich nazywać żołnierzami podziemia antykomunistycznego, ponieważ to właśnie oni przeciwstawili się idącemu ze wschodu, niczym burza, stalinowskiemu reżimowi. W odróżnieniu od tej części społeczeństwa, która uznała władzę ludową, narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni - wyklęci przez komunistyczny reżim, nie złożyli broni. Jeszcze raz poszli do lasu bronić miejscowej ludności przed kradzieżami i gwałtami MO, UB i NKWD. Za koniec ich zbrojnego oporu uznaje się datę zastrzelenia sierżanta Józefa Franczaka - pseudonim „Lalek”, dnia 21 października 1963 roku.  

Nasza szkolna społeczność uczciła to święto wsłuchując się w montaż słowno - muzyczny przygotowany przez uczniów klasy VII. Opowiadał on o losach tych, których powojenna rzeczywistość za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych skazała na śmierć. „Nil”, „Zapora”, „Inka”, „Łupaszka”, „Zagończyk”, „Uskok” i „Lalek” to tylko nieliczni z Żołnierzy Niezłomnych, których historie budzą ogromny sprzeciw wobec postępowania komunistów w powojennej Polsce.

Dlaczego? Wystarczy wsłuchać się w historię Danuty Siedzikówny pseudonim „Inka”, tej niespełna osiemnastoletniej dziewczyny, która podczas przesłuchań nie wydała żadnego z kolegów. Komuniści skazali ją nie tylko na śmierć, ale i na zapomnienie. Po blisko sześćdziesięciu latach poznaliśmy historię tej niezłomnej bohaterki, która żegnając się przed śmiercią mówiła: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba.” Uczniowie przybliżyli również historię podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, jednego z najbardziej znanych Żołnierzy Wyklętych tu, na Rzeszowszczyźnie. Nie zabrakło także wspomnienia o Zygmuncie Szendzielarzu, pseudonim „Łupaszka” czy o sierżancie Józefie Franczaku pseudonim „Lalek”, którego śmierć stała się symbolicznym końcem walki komunistów z polskim podziemiem niepodległościowym.

Przejmujące wiersze i liryczne piosenki zwłaszcza piosenka „Panie generale” wykonana przez uczennicę Magdalenę Gredys przy akompaniamencie Pani Beaty Draus, sprawiły, że w niejednym oku zakręciła się łezka.

To autentyczne wzruszenie niech będzie naszym podziękowaniem dla Niezłomnych Bohaterów, którzy nie doczekali, przywrócenia im zasłużonego miejsca w Panteonie Polskich Bohaterów.

Magdalena Szeliga

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 

 


02.03.2020  

SPOTKANIE Z GRUPĄ TRZASK

 

„Jesteśmy grupą młodych ludzi ciekawych świata i dążących do jego poznania. Nasza przygoda z podróżami zaczęła się już w szkole podstawowej, kiedy to mieliśmy okazję obejrzeć pokaz slajdów z podróży po Indiach. Wtedy właśnie zrodziło się marzenie o tym, aby „kiedyś tam” zobaczyć świat na własne oczy. W realizacji naszych planów pomógł nam nasz znajomy, który jednego dnia powiedział: „Żyj swoimi marzeniami, ale nie prześnij swojego życia.”

Tak o sobie mówią prawdziwi podróżnicy, którzy swoją pasję poznawania świata chcą zaszczepić młodym ludziom, opowiadając im o niezwykłych miejscach, które zwiedzili.

Spotkanie z nimi to zawsze bardzo atrakcyjna lekcja krajoznawcza, na którą licznie przychodzą dzieciaki z naszej szkoły.

Tym razem podróżnicy z Grupy „Trzask” zabiorą nas do Kenii. Poznamy niezwykły krajobraz afrykańskiej sawanny, pospacerujemy pięknymi plażami graniczącymi z Oceanem Indyjskim i podpatrzymy warunki, w których żyją najbardziej znane grupy etniczne Kenii m. in. Masajowie.

Te i inne atrakcje gwarantują podróżnicy na spotkaniu z naszymi uczniami, które odbędzie się 20 marca tj. w piątek o godz. 1030. Koszt lekcji 7 zł od ucznia.

A więcej o tych niezwykłych podróżnikach można dowiedzieć się śledząc ich stronę www.trzask.pl

                                                                       Magdalena Szeliga

 

 


27.02.2020   

OPATRUNEK NA RATUNEK

 

Nasza szkoła przyłącza się do Akcji prowadzonej przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio „OPATRUNEK NA RATUNEK”.

W ramach akcji zbierane są środki opatrunkowe, które pomogą w opatrywaniu ran w misyjnych szpitalach i przychodniach oraz drobne sprzęty i urządzenia medyczne (szczegóły na plakacie). Od wielu lat dzięki środkom pochodzącym z tej inicjatywy znacznie poprawia się jakość opieki lekarskiej świadczonej w krajach misyjnych.

Akcja trwa do 31 marca 2020r. Dary można składać do pojemnika znajdującego się w PP, jak również do kosza znajdującego się na dolnym korytarzu w SP.

Zachęcamy wszystkich uczniów i rodziców do włączenia się w akcję.

Szkolne Koło Caritas

 

 

 


26.02.2020   

PUNKT KONSULTACYJNY

 

W dniu 26.03.2020 (czwartek) w naszej szkole będzie działał punkt konsultacyjny z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ropczycach. Obecne będą pani psycholog i pani pedagog z PPP w Ropczycach. Punkt będzie czynny w godzinach 8.30 - 11.30. Z porady psychologiczno - pedagogicznej mogą korzystać nauczyciele, rodzice dzieci z Przedszkola w Iwierzycach, a także rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Iwierzycach.

Godziny konsultacji proszę zgłaszać u pedagoga szkolnego - p. Beata Draus (tel. 512 812 723) do dnia 24.03.2020r.

 

 


12.02.2020   

 

„ZDROWE – NIETRUDNE”

 

Nasza szkoła zgłosiła chęć udziału w programie edukacyjnym „Zdrowe – nietrudne”, który jest realizowany przez firmę Kupiec. „Firmie Kupiec zależy na tym, aby edukować młode pokolenia i kształtować zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci i ich rodziców. W tym roku uczestnicy programu będą uczyć się jak czytać opakowania, jak planować menu i jak otworzyć się na nowe smaki.”

Zwracamy się z prośbą o gromadzenie kodów kreskowych wyciętych z dowolnych opakowań Kupca. Kody kreskowe prosimy przynosić do p. K. Bochnak lub p. J. Dudy.

 


 

 


03.02.2020   

OGŁOSZENIE

 

W zakładce „Dokumenty do pobrania" zostały umieszczone:

- zarządzenie Nr 0050/73/2020 Wójta Gminy Iwierzyce z dnia 16 stycznia 2020 roku, w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym a także terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwierzyce na rok szkolny 2020/2021

- zgłoszenie do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej w Iwierzycach,

- wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej kandydata zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej w Iwierzycach,

- deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Iwierzycach,

- wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

 

 


30.01.2020   

SPOTKANIE Z RODZICAMI

 

Serdecznie zapraszamy, 6 lutego, na godz. 16.00, wszystkich rodziców oraz prawnych opiekunów uczniów klas I – VIII na spotkanie podsumowujące pracę w I semestrze roku szkolnego 2019/2020.

 

 


 30.01.2020   

 AKCJA ZBIÓRKI MAKULATURY WSTRZYMANA!!!

 

Informujemy, że zbiórka makulatury, do której nasza szkoła włączyła się w październiku w ramach akcji „Zbieramy makulaturę – chronimy lasy” została wstrzymana do odwołania. Przyczyną przerwania akcji jest niska cena skupu makulatury oraz wymogi dotyczące jej segregacji.

Poprzez zaangażowanie uczniów nasza szkoła do tej pory zebrała 1214,40kg. W zbiórkę tego surowca włączyło się 36 uczniów. Najwięcej makulatury zebrała klasa II - 308,1 kg. Wśród uczniów najlepszymi zbieraczami są:

Michał Antosz kl. V – 143 kg

Nikola Malinowska kl. II – 140 kg

Tymoteusz Ficek kl. III B – 124 kg

Faustyna Broda kl. I B – 91 kg

Oliwia Rój kl. III B – 90 kg

Parys Klaudia kl. VI – 83 kg

Wiktoria Broda kl. II – 65,5kg

Dominik Ciebiera kl. IV – 57,5 kg

Dawid Skóra kl. VII – 54 kg

Dziękujemy!

O ponownym uruchomieniu zbiórki będziemy informować.

Koordynator akcji: Jolanta Duda

 

 


 28.01.2020   

 MOJŻESZ: KSIĄŻĘ Z EGIPTU

 

18 grudnia uczniowie z klas: 2, 3a i 3b obejrzeli w WDK w Rzeszowie przedstawienie teatralne Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa pt.: „Mojżesz: Książę z Egiptu”. Spektakl w prosty i szlachetny sposób wprowadził dzieci w tematykę biblijną oraz zapoznał widzów z historią Mojżesza i Ramzesa jako pełnych życia i psot chłopców mieszkających w Egipcie. Dostosowany do wrażliwości małych odbiorców spektakl, przedstawił także wątki, które świadczą o trudnych wyborach każdego człowieka. Piękne kostiumy i muzyka uzupełniały wzruszającą opowieść akcentami komediowymi, przy których dzieci doskonale się bawiły.

Jolanta Duda

Wyjazd do teatru

 

 


 15.01.2020   

 KONKURS O ANNIE WALENTYNOWICZ ROZSTRZYGNIĘTY

 

10 stycznia br. podsumowano konkurs zorganizowany z okazji Roku Anny Walentynowicz. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, do organizatora napłynęło bowiem łącznie 25 prac konkursowych. Jury konkursowe wyłoniło następujących zwycięzców w 3 kategoriach:

 

W kategorii praca plastyczna:

I miejsce - Ksawery Pytko klasa VII

II miejsce - Michał Antosz klasa V

III miejsce - Natalia Antosz klasa VII i Ilona Darłak klasa VI

W tej kategorii wyróżniono także pracę uczennicy klasy VIII Kamili Drelich.

 

W kategorii wiersz:

I miejsce - Dominik Ciebiera klasa IV

II miejsce - Natalia Antosz klasa VII

III miejsce - Kewin Charchut klasa V

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Jakub Ciebiera z klasa VII i Marcin Antosz z klasy V.

 

W kategorii praca literacka:

I miejsce - Jakub Ciebiera klasa VII

II miejsce - Piotr Antosz klasa VII

III miejsce - Kinga Parys klasa VIII

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Laureaci i osoby wyróżnione otrzymały książki przedstawiające życie konkursowej bohaterki, historię solidarności oraz gry edukacyjne, pozostali słodkie nagrody pocieszenia. Uczniom dziękujemy za liczny udział w konkursie, laureatom gratulujemy i jak zawsze zachęcamy do udziału w pozostałych konkursach historycznych.

Organizator konkursu: Magdalena Szeliga

Konkurs o Annie Walentynowicz 

 


 09.01.2020   

 BEZPIECZNE FERIE

 

Zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem Bezpiecznego Wypoczynku, który znajduje się na stronie https://www.ko.rzeszow.pl/

W ramach działań profilaktycznych przed zbliżającymi się feriami zimowymi uczniowie klas I-III uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach oraz z policjantami Komisariatu Policji w Sędziszowie Młp. Celem spotkań było podniesienie wiedzy w zakresie bezpiecznych zachowań oraz uwrażliwienie dzieci na wszelkie formy zagrożeń, na które mogą być narażeni w czasie ferii zimowych. Strażacy przybliżyli dzieciom na czym polega ich praca i przekazali cenne wskazówki, jak bezpiecznie zachować się w czasie pożaru, wypadku, zabaw na świeżym powietrzu oraz w domu. Szczególną uwagę zwrócili na czad, który jest uważany za „cichego zabójcę”. Dzieci dowiedziały się, skąd bierze się ten groźny i niebezpieczny gaz, utrwaliły numery alarmowe, a także dowiedziały się w jakich okolicznościach należy wezwać Straż Pożarną lub Policję.

Zajęcia prowadzili strażacy: st. asp. Rafał Świder, asp. Dominik Malisiewicz, mł. ogn. Grzegorz Urban oraz policjanci: asp. szt. Sławomir Charchut i mł. asp. Bogusław Marciniec.

 

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Spotkanie ze strażakami i policjantami

 

 


 03.01.2020   

 WYCIECZKA KLASY VII

 

19 grudnia uczniowie klasy 7 uczestniczyli w „mikołajkowej” wycieczce do Rzeszowa. Najpierw obejrzeliśmy film w kinie Zorza, „Był sobie pies 2”, który dostarczył nam wielu przeżyć. Następnie wybraliśmy się do kręgielni „Kula”, gdzie w miłej i pełnej zdrowej rywalizacji atmosferze, spędziliśmy 1,5 godziny.

Wycieczka wszystkim uczestnikom sprawiła wiele radości.

 Wycieczka klasy VII

 

 


 03.01.2020   

 ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

 

13 grudnia to wyjątkowa data w historii naszego narodu. 38 lat temu o godzinie 6 rano Wojciech Jaruzelski poinformował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całej Polski. Od kilku godzin  trwały już zatrzymania działaczy opozycyjnych i związkowców z Solidarności. Te działania nie pozostawiły cienia wątpliwości i obnażyły prawdziwe zamiary władzy komunistycznej. Ta bowiem, chcąc pozbyć się działaczy rosnącej w siłę Solidarności wprowadziła w Polsce stan wojenny.

O tym, jak bardzo były to dramatyczne wydarzenia, społeczność szkolna przekonała się wsłuchując się w montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klasy VII. Informacje, wiersze i piosenki, które zaprezentowali starsi koledzy i koleżanki przybliżyły rzeczywistość, którą zgotowała Polakom władza komunistyczna w tych, mroźnych, grudniowych dniach 1981 roku. Rzeczywistość, która nie pozwalała swobodnie poruszać się po ulicach w godzinie milicyjnej, która inwigilowała rozmowy telefoniczne, która łomem wyważała drzwi mieszkań, często w godzinach nocnych, która aresztowała pod byle pretekstem, zastraszała i doprowadziła do śmierci wielu Polaków. Uczniowie przypomnieli o wszystkich ofiarach stanu wojennego, wojennego o tych cichych, zapomnianych często anonimowych bohaterach i o tych, którzy jako pierwsi sprzeciwili się władzy. Dziewięciu z nich zapłaciło najwyższą cenę, ginąc podczas brutalnej pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach.

Stan wojenny był bez wątpienia brutalną próbą utrzymania władzy przez komunistów, którzy nie dostrzegali, że mury, które zbudowali bez fundamentów w końcu runą. Tak śpiewał słynny bard „Solidarności” Jacek Karczmarski. To jego piosenką „Mury” w wzruszającym wykonaniu uczennicy Magdaleny Gredys, przy akompaniamencie Pani Beaty Draus oddaliśmy hołd wszystkim ofiarom stanu wojennego.

Magdalena Szeliga

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

 

 


 23.12.2019   

 ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

 

Emocje, Tło, Nadejście, Świece, Wianek 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, radości
oraz wszystkiego co najlepsze
w każdym dniu
nadchodzącego Nowego 2020 Roku

życzą

Dyrektor, Pracownicy oraz Dzieci

z SP im. mjr. H. Sucharskiego
w Iwierzycach

 

 


 23.12.2019   

 

 JASEŁKA

 

Boże Narodzenie to czas radości i miłości. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na te święta. 20 grudnia w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia naszą szkołę wprowadzili uczniowie klas 3a i 3b przedstawiając jasełka. Dzieci kolejny raz ukazały historię Maryi i Józefa. Sceny z życia nowonarodzonego Dzieciątka, pasterzy, mędrców oraz aniołów przeplatane były kolędami. W klasach podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie najszczersze życzenia, jak również śpiewaliśmy kolędy przy klasowych choinkach.

Organizatorzy szkolnych konkursów na ozdobę świąteczną, szopkę jak również kartkę bożonarodzeniową wręczyli dyplomy i nagrody wyróżnionym uczniom.

Przekazano również dyplomy i nagrody uczennicom klasy VII:

- Magdalena Gredys zajęła I miejsce w Podkarpackim Konkursie LITERATURA  I DZIECI (konkurs plastyczny - III kategoria wiekowa)

- Weronika Antosz otrzymała nagrodę w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Cztery pory roku w oczach dziecka - wszystko, co z wiosną, latem, jesienią i zimą związane - moje wakacyjne wspomnienia".

WESOŁYCH ŚWIĄT

Jasełka

 

 


 20.12.2019

   

 INFORMACJA

 

         Przypominamy, że zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego 2019/2020, zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2019r. (poniedziałek) do 6 stycznia 2020r. (poniedziałek).

         W porozumieniu z Radą Rodziców, SU i Radą Pedagogiczną dni 2 i 3 stycznia (czwartek i piątek) są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

 


 20.12.2019

   

 PODZIĘKOWANIA

 

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim Uczniom, Rodzicom i Pracownikom naszej szkoły, którzy pozytywnie odpowiedzieli na prośbę SKC.

13 grudnia wolontariusze zebrali wszystkie dary przekazane w ramach akcji „Torba miłosierdzia” i przekazali Parafialnemu Zespołowi Caritas, który obdaruje najbardziej potrzebujących.

Serdecznie dziękujemy

Opiekunowie SKC

 

 


 16.12.2019

   

 KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ 
KARTKA BOŻONARODZENIOWA
ROZSTRZYGNIĘTY

 

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy wzięli udział w Konkursie Grafiki Komputerowej „KARTKA BOŻONARODZENIOWA”. Komisja konkursowa spośród dostarczonych prac przyznała następujące miejsca:

 

W kategorii klas I – III:

1. Przemek Orzech – kl. 3b

   Krystian Pytko – kl. 2

2. Emilia Draus – kl. 1

   Bartłomiej Draus – kl. 3a

 

W kategorii klas IV – V:

1. Kewin Charchut – kl. 5

2. Krzysztof Orzech – kl. 4

 

W kategorii klas VI – VIII:

1. Ksawery Pytko – kl. 7

2. Weronika Antosz – kl. 7

   Piotr Antosz – kl. 7

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy pomysłowości i zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie już za rok.

Dyplomy i nagrody zostaną przekazane już niebawem.

D. Grabowska

 Prace konkursowe

 

 


 14.12.2019

   

 PODSUMOWANIE AKCJI  KUP KARTKĘ ŚWIĄTĘCZNĄ

 

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim Uczniom, Rodzicom i Pracownikom, którzy zakupili u wolontariuszy SKC kartki świateczne, własnoręcznie przez nich wykonane.  Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup środków higienicznych (pieluszek, kremów, szamponów, itp.) dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie.

 

Opiekunowie SKC

Kup Kartkę Świąteczną

 

 


 14.12.2019

   

 WRĘCZENIE LEGITYMACJI SKC

 

5 grudnia, opiekunowie Szkolnego Koła Caritas wręczyli 29 uczniom z klas VII - VIII legitymacje członkowskie SKC. Udział w tej formie wolontariatu daje naszym uczniom możliwość dawania swojego czasu i wysiłku najbardziej potrzebującym. Ta szlachetna działalność uczy przede wszystkim miłości i szacunku wobec bliźnich oraz rozumienia potrzeb drugiego człowieka. Gratulujemy wszystkim uczniom działającym w SKC i życzymy owocnej pracy!

Opiekunowie SKC

Wręczenie legitymacji SKC

 

 


 14.12.2019

   

 WSPOMNIENIA 3A Z DNIA CHŁOPAKA

 

30 września klasa IIIA udała się do stadniny koni w Iwierzycach. Tam dziewczynki rozłożyły transparent z napisem „Dzień Chłopaka”, przygotowany wcześniej w klasie w tajemnicy przed chłopcami, złożyły im życzenia i wręczyły prezenty przygotowane przez rodziców. Prezenty nie były może drogocenne, ale wesołe i dostarczyły wszystkim wiele radości. Wyścigi pająków (gumowych) cieszyły się ogromnym dopingiem i wymagały od zawodników precyzji i siły rąk. Nie zabrakło słodyczy, gorącej kiełbasy z grilla i oczywiście jazdy na koniach. Każdy mógł przejechać się na koniu pod nadzorem instruktora jazdy. 

Dziękujemy za dobrą zabawę pani Magdalenie Bochnak, która gościła nas w swojej stadninie, a także rodzicom pomagającym w przygotowaniu tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że wrócimy tam niebawem.

Dzień Chłopaka

 

  


 14.12.2019

   

 KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

 

 

 

W dniach  16 – 19.12.2019r. w naszej szkole odbędzie się Kiermasz Świąteczny. Na Kiermasz przygotowujemy wszelkiego rodzaju ozdoby świąteczne, oraz świąteczne słodkości (muffinki, pierniczki, ciasteczka, galaretki, itp.)

W dniu 16.12 (poniedziałek) kiermasz przygotowuje kl. III A i B

W dniu 17.12 (wtorek) kiermasz przygotowuje kl. II

W dniu 19.12 (czwartek) kiermasz przygotowuje kl. I A i B

Ozdoby biorące udział w „KONKURS NA OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ” będą przeznaczone na kiermasz.

Wszystkich Rodziców, Nauczycieli i Uczniów Serdecznie Zapraszamy.

Rada Rodziców SP Iwierzyce.

 


 14.12.2019

   

 ZA NAMI WEEKEND CUDÓW SZLACHETNEJ PACZKI

 

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim Przedszkolakom, Uczniom, Rodzicom i Pracownikom, którzy pozytywnie odpowiedzieli na prośbę SKC. Zebraliśmy 2 pudła artykułów spożywczych i 1 pudło artykułów chemicznych, jak również 450 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup wałków do ćwiczeń, poduszki odleżynowej oraz poduszki „klin” dla niepełnosprawnego dwuletniego chłopca.

Serdecznie dziękujemy

Opiekunowie SKC

Weekend cudów Szlachetnej Paczki 

 

 


 12.12.2019

   

 KUP KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ 

 

 

 

13 grudnia w naszej szkole będzie można zakupić kartki świąteczne wykonane przez SKC. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup środków higienicznych (pieluszek, kremów, szamponów, itp.) dla Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Serdecznie zapraszamy.

SKC

 


 12.12.2019

   

 KIERMASZ W PRZEDSZKOLU

 

       9 grudnia w przedszkolu rozpoczął się kiermasz świąteczny. Dzieci wspólnie z nauczycielami i rodzicami przygotowały ozdoby z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie „cuda” cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na potrzeby Rady Rodziców, która zorganizuje dzieciom dodatkowe atrakcje. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję.

PP w Iwierzycach

Kiermasz w przedszkolu

 

 


 12.12.2019

 

 MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU

 

6 grudnia odwiedził nas Mikołaj. Każda grupa zaprezentowała przed nim swoje umiejętności wokalne bądź też recytatorskie. Mikołaj obdarował wszystkich prezentami. Dzieci obiecały być grzeczne i zaprosiły Mikołaja za rok. Ale to nie był koniec niespodzianek na ten dzień. Przed obiadem odwiedzili nas pan wójt Ryszard Filipek i pan sekretarz Łukasz Tobiasz, którzy to wcześniej, w drodze do pracy spotkali Mikołaja i otrzymali prezenty dla przedszkolaków. Ogromne pudła i worki z prezentami wywołały wiele radości u dzieci. Wszystkie przedszkolaki serdecznie dziękują !!!!!

PP w Iwierzycach

Mikołaj w przedszkolu

 

 


 09.12.2019

   

 WARSZTATY Z KLOCKAMI LEGO W PRZEDSZKOLU

 

4 grudnia w Publicznym Przedszkolu w Iwierzycach we wszystkich grupach odbyły się warsztaty z klockami lego prowadzone przez instruktorów Centrum EDUKIDO. Dzieci w grupach budowały z klocków wioskę Świętego Mikołaja. Podczas wspaniałej zabawy uczyły się współpracy jak również odpowiedzialności za wspólne dzieło.

EDUKIDO w swojej ofercie posiada wiele ciekawych scenariuszy, między innymi: „Na średniowiecznym zamku”, „Siła wiatru”, „Symbole narodowe”.

PP w Iwierzycach

 

EDUKIDO w przedszkolu

 

 


07.12.2019

   

 WYCIECZKA DO KINA I FANTAZJI

 

3 grudnia dzieci z klasy IA, I B i II uczestniczyły w mikołajkowej wycieczce do Rzeszowa. Najpierw obejrzały film „Kraina Lodu II” w kinie Helios. Następnie wybraliśmy się do największego podkarpackiego centrum rozrywki dla najmłodszych – „Fantazji”. Dzieci w miłej i wesołej atmosferze spędziły czas bawiąc się na dużych dmuchanych zjeżdżalniach, trampolinach, w basenach z piłkami oraz w labiryntach. Otrzymały również upominki od św. Mikołaja, który przybył na spotkanie z dzieciakami. 

Wycieczka wszystkim uczestnikom sprawiła wiele radości i okazała się wspaniałym i niezapomnianym przeżyciem.

Jolanta Duda

Wycieczka do kina i "Fantazji"

 

 

 


07.12.2019

   

 JESIENNE CUDAKI Z WARZYW

 

5 listopada uczniowie z klasy II wykonali wspaniałe zwierzaki i ludziki oraz stworki – potworki z warzyw. Prace były bardzo pomysłowe i twórcze, a dzieci przypomniały sobie o tym, jak ważne jest codzienne spożywanie owoców i warzyw. Lekcja była ciekawa i wesoła!

Jolanta Duda

Jesienne cudaki z warzyw 

 

 


05.12.2019

   

 KONKURS NA OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ

Znalezione obrazy dla zapytania pixabay boże narodzenie szopka

Regulamin 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. I-VIII

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

- I kategoria: kl. I - III

- II kategoria: kl. IV - VIII

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest:

- wykonanie dowolnej, oryginalnej ozdoby świątecznej w kategorii klas I-III;

- wykonanie szopki bożonarodzeniowej w kategorii klas IV-VIII;

4. Technika prac jest dowolna, ale należy pamiętać o samodzielności wykonania pracy.

5. Nie należy stosować gotowych elementów.

6. Oceniane będą takie elementy jak:

- samodzielność wykonania pracy,

- estetyka,

- oryginalność i pomysłowość.

7. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

8. Oddanie prac konkursowych jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację oraz zgodą na oddanie pracy na kiermasz świąteczny, z którego fundusze będą przeznaczone na Radę Rodziców;

9. Prace należy oddać do 18 grudnia (środa) do p. Ilony Dulla.

 

 


05.12.2019

   

 KOLEJNA AKCJA SKC

 Nie miłujmy słowem, ale czynem

zaczerpnięte z 1 Listu św. Jana

 

Caritas Diecezji Rzeszowskiej rozpoczęła w parafiach zbiórkę darów dla najbardziej potrzebujących. Inicjatywa ma za zadanie wspomóc ubogich i samotnych z terenu diecezji rzeszowskiej. Nadal mamy wielu ludzi w trudnej sytuacji materialnej, samotnych i chorych, którym brakuje funduszy na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Szkolne Koło Caritas, w dniach 5 - 12 grudnia przeprowadzi akcję Torba miłosierdzia. Każda klasa otrzyma papierową torbę, którą należy wypełnić żywnością z długim terminem ważności (maka, cukier, płatki kukurydziane, kawa, herbata, ryż, kasza, makaron, margaryna, olej, słodycze, konserwy, bakalie, galaretki, kakao) oraz środkami czystości (mydło, proszek do prania, preperaty do czyszczenia).

Wolontariusze 13 grudnia zbiorą wszystkie dary i przekażą Parafialnemu Zespołowi Caritas, który zna najlepiej potrzeby swojej wspólnoty i obdaruje najbardziej potrzebujących.

SKC

 

 


05.12.2019

   

 DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

 

Dzień Życzliwości

 

 


02.12.2019

   

 MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ PRAW DZIECKA Z UNICEF

 

 

20 listopada nasza szkoła przyłączyła się do światowych obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa - 30 rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to święto dotyczące wszystkich dzieci na świecie. Niestety nie wszystkie dzieci na świecie mają możliwość korzystania ze swoich praw, często dzieci te nie mają zaspokojonych swoich podstawowych potrzeb. Takim dzieciom niesie pomoc UNICEF. Jest to możliwe wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców – osób dobrej woli, które chcą zmieniać świat.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia
i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W tym dniu uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, przyszli ubrani na niebiesko – w kolorze UNICEF, lub przynajmniej posiadali jakiś niebieski dodatek. W każdej klasie zostały przeprowadzone zajęcia w oparciu o scenariusze UNICEF. Uczniowie tworzyli prace plastyczne i plakaty, które zaprezentowali całej społeczności szkolnej, a p. E. Medygrał przygotowała wystawę na dolnym korytarzu. Przeprowadziliśmy również międzyklasowy turniej, wykorzystując 3 quizy Kahoot o prawach dziecka przygotowane przez UNICEF.

1. Quiz - wprowadzenie do praw dziecka

https://create.kahoot.it/details/wprowadzenie-do-praw-dziecka/ecb7c27e-70b7-4ea7-b452-3c700b4182c0

 

2. Quiz - dowiedz się więcej o prawach dziecka

https://create.kahoot.it/details/dowiedz-sie-wiecej-o-prawach-dziecka/0047df7d-c6c2-4588-bddd-303e8480dd80

 

3. Quiz - zostać ekspertem w zakresie praw dziecka

https://create.kahoot.it/details/zostac-ekspertem-w-zakresie-praw-dziecka/68c63bb0-b1e5-49ad-80d2-539c1dcf3702

 

Każda klasa przygotowała przynajmniej jedną piosenkę o prawach dziecka. Najczęściej uczniowie sami tworzyli teksty, a jako melodie wykorzystywane były bardziej lub mniej znane melodie.

 

Prawa dzieci

Prawa dzieci są,

w całym świecie są (2 razy)

Są też dzieci głodne,

bite i samotne

nie mają co jeść. (2 razy)

Takie prawa chcę,

by nie smucił się (2 razy)

Nikt, nikt, żadne dziecko,

nigdy nie płakało

i miało co jeść. (2 razy)

By bezdomni mieli.

dach nad głowa mieli (2 razy)

Dzieci dom bezpieczny,

miły dom, słoneczny

i spokojny sen. (2 razy)

 

Nasze prawa 

My prawa mamy

I każdy z was 

Powinien wiedzieć 

Na co nas stać

 

Że każdy z nas

Ma prawo być 

Ma prawo żyć 

I sobą być

 

Że każdy ma prywatność

I własną przestrzeń też ma 

Że rodzinę ma mieć

Ooo tak 

Że płakać może również 

I śnić marzeniami 

I bawić się też 

 

Każdy nawet dziecko 

Swoje prawa ma 

I my także 

Więc posłuchajcie nas

W ramach realizacji wszystkich działań uczniowie wykazali się ogromną inicjatywą i dużym zaangażowaniem. 30 rocznica uchwalenia Konwencji to wyjątkowy dzień i został uczczony w wyjątkowy sposób.

Danuta Grabowska

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

 

 


30.11.2019

   

 CHCĘ PANU ŚPIEWAĆ

 

W środę, 20 listopada 2019 roku odbyła się XIX edycja Powiatowego Przeglądu Pieśni i Piosenki Religijnej „Chcę Panu Śpiewać”. Tradycyjnie przesłuchania konkursowe odbyły się w tygodniu poprzedzającym Koncert Laureatów, a dokładniej w środę 20 listopada 2019 r. w sali widowiskowej GOK w Wiercanach. Jury oraz publiczność wysłuchała 54 prezentacji uczestników w czterech kategoriach wiekowych. W przedostatniej kategorii (klasy V-VIII) uczennica naszej szkoły, Magdalena Gredys z klasy VII zajęła III miejsce za solowe wykonanie piosenki pt. „Bóg jest miłością”. Jako laureatka wystąpiła podczas koncertu w kościele parafialnym w Nockowej. Koncert laureatów był finałem XIX edycji Powiatowego Przeglądu Pieśni i Piosenki Religijnej „Chcę Panu Śpiewać”. Gratulujemy Magdalenie osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów!

Ks. Hubert Cop

Chcę Panu Śpiewać

 

 


24.11.2019

   

 JESIENNY ZJAZD SKC

 

W środę, 20 listopada 2019 r. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. J. S. Pelczara w Rzeszowie odbyło się spotkanie formacyjne wolontariuszy i opiekunów Szkolnych Kół Caritas diecezji rzeszowskiej. W grupie ponad 500 osób nie zabrakło też przedstawicieli naszego koła.

Ks. Piotr Potyrała, wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej i diecezjalny koordynator Szkolnych Kół Caritas, przedstawił zebranym inicjatywy podejmowane w ostatnich miesiącach przez Caritas, m.in. pomoc w organizowaniu olimpiady dla niepełnosprawnych i zaangażowanie w akcję „Kromka chleba dla sąsiada”. „Wasze zaangażowanie, wasza pomoc, wasze działania to wielkie dobro. Przynosicie ludziom nie tylko konkretne rzeczy, ale też wzruszenie, nadzieję, miłość” – mówił do wolontariuszy.

Gościem specjalnym spotkania był duchowny raper, ks. Jakub Bartczak, który w krótkich wystąpieniach między piosenkami, zwracał uwagę, że działania na rzecz innych ludzi przynoszą radość i szczęście. „Pomagając innym, sami stajecie się szczęśliwymi ludźmi. Nie da się być szczęśliwym żyjąc tylko dla siebie. Niektórzy nie wiedzą, gdzie jest prawdziwe szczęście, i szukają na oślep. Nie da się być szczęśliwym przez rzeczy, przez sławę i pieniądze. Ważny jest cel i sens życia. Szczęście to miłość. Szczęście to bycie kochanym i kochanie innych, to życie dla drugiego człowieka”.

Na zakończenie spotkania uczestnicy powierzyli Jezusowi swoje intencje oraz dzieło Caritas, odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po poczęstunku była okazja do zrobienia pamiątkowych zdjęć oraz otrzymania autografu księdza Kuby Bartczaka.

Link do reportażu TVP ze Spotkania Szkolnych Kół Caritas: https://rzeszow.tvp.pl/45421611/wolontariusze-szkolnych-kol-caritas-podsumowali-swoja-dzialalnosc

 Agata Dryja

Jesienny zjazd SKC

 

  


23.11.2019

   

 SZLACHETNA PACZKA 

 

Znalezione obrazy dla zapytania szlachetna paczka 2019 logo

 

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacyjnie opiera się na pracy kilku tysięcy wolontariuszy w całej Polsce. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. Organizatorzy projektu deklarują, że nie pomagają biedzie roszczeniowej i chcą, aby ludzie sami radzili sobie w życiu.

Szkolne Koło Caritas podjęło decyzję, aby przyłączyć się do tegorocznej Szlachetnej Paczki i wspomóc wybraną rodzinę. 

W dniach 25 - 27 listopada 2019r. przeprowadzimy akcje:

w dniach 25 – 27.11 odbędzie się zbiórka do przygotowanych pojemników:

żywność trwała: makarony, oleje, dżemy, kakao, kawa naturalna sypana, rozpuszczalna, herbata, ryż, kasza, itd

- środki czystości: płyny do naczyń, proszki, pasty do zębów, szczoteczki do zębów, szampony, płyny do płukania, mydełka, żele pod prysznic, itd.

27.11 odbędzie się zbiórka pieniędzy do puszek (wśród uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły) na zakup potrzebnych rzeczy.

Zebrane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na zakup rzeczy wskazanych przez rodzinę.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji

 

 


23.11.2019

   

 KONKRS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
KARTKA BOŻONARODZENIOWA

 

Szopka, Boże Narodzenie 

Regulamin konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII.

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

pierwsza – klasy I – III,

druga – klasy IV – V,

trzecia – klasy VI – VIII.

3. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie projektu kartki świątecznej.

4.Praca powinna być wykonana techniką komputerową w następujących programach graficznych:

- klasy I – III: Paint

- klasy IV – VIII: Paint lub Edytor postaci –Logomocja lub Gimp. Praca może być rysunkiem lub animacją zapisaną w formacie gif.

5. Praca musi zawierać elementy graficzne autorstwa uczestnika konkursu i powinna być wykonana samodzielnie.

6.Nie wolno stosować elementów gotowych (np. ClipArt, obrazów skanowanych, z Internetu) lub elementów autorstwa innych osób. Rysujemy tylko za pomocą narzędzi danego programu.

7. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

8. Pliki należy nazwać według wzoru: kartka_kl_6_jan_kowalski_gif

                                                       kartka_kl_3_anna_nowak_jpeg

W nazwie stosujemy wyłącznie małe litery, bez polskich znaków diakrytycznych, oraz cyfry i znaki podkreślenia, nie używamy spacji.

9. Celem konkursu jest: rozwijanie talentów informatycznych oraz kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia poprzez ukazywanie piękna w formach technik komputerowych.

10. Oddanie prac na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację.

ZASADY OCENIANIA PRAC

Przy ocenie prac pod uwagę będą brane:

- Powiązanie pracy z tematyką konkursu

- Pomysłowość, inwencja twórcza,

- Estetyka wykonania pracy,

- Strona techniczna tj. szata graficzna, stopień zaawansowania użytych narzędzi graficznych,

- Przejrzystość i czytelność pracy

Prace należy składać do 10 grudnia 2019 do p. D. Grabowskiej nagrane na płytę CD lub PenDrive albo przesłać na skrzynkę mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Organizator: D. Grabowska

 

 


23.11.2019

   

 ROK ANNY WALENTYNOWICZ

 

Kończący się już rok 2019 był czasem świętowania ważnych rocznic państwowych i wspominania znamienitych Polaków. O tych wydarzeniach głośno było zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kiedy 1 lipca obchodziliśmy 450 rocznicę zawarcia unii lubelskiej, a 15 sierpnia 90 rocznicę urodzin Anny Walentynowicz.

Chcielibyśmy przypomnieć uczniom zwłaszcza postać Anny Walentynowicz, która jest symbolem rodzącej się na przełomie lat osiemdziesiątych „Solidarności. Z tej okazji ogłaszamy konkurs adresowany do uczniów klas III-VIII.

Konkurs będzie przeprowadzony w 2 formach;

- plastycznej polegającej na przygotowaniu pracy plastycznej formatu A4, dowolną techniką, której hasłem przewodnim będzie „Solidarność”, ta forma adresowana jest do uczniów klas IV-VIII,

- literackiej, w której można się wykazać pisząc własny wiersz o tematyce patriotycznej i do tej formy zachęcamy uczniów od klasy III do VIII

lub pracę (minimum 1 strona formatu A4, czcionka 14), której celem będzie przedstawienie Anny Walentynowicz jako symbolu Solidarności. Z uwagi na większą trudność tej formy konkursu, praca literacka o Annie Walentynowicz adresowana jest do uczniów klas VI-VIII.

Prace konkursowe należy przekazywać nauczycielowi historii lub do biblioteki szkolnej, do 19 grudnia br. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, przewidziane są nagrody i jak zawsze dodatkowe oceny z historii.

Organizator: M. Szeliga

 


23.11.2019

   

 WARSZTATY NA TEMAT KOMUNIKACJI I MNEMOTECHNIK

 

19.11.2019r., w naszej szkole, odbyły się warsztaty prowadzone przez panią psycholog z firmy Progres. Zajęcia rozpoczęły się o godz. 8.00, a zakończyły o 14.35.

W warsztatach wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Tematem zajęć dla klas I-III była automotywacja i mnemotechniki, natomiast dla klas IV-VIII - komunikacja. Zajęcia dla młodszych klas odbywały się w klasach pod opieką wychowawców i skierowane były na aktywny udział wszystkich dzieci. Zajęcia były zróżnicowane i dostosowane do wiedzy i umiejętności uczniów. W klasach starszych tematyka zajęć okazała się bardzo potrzebna i trafnie dobrane ćwiczenia, ponieważ uczniowie mogli zauważyć jak trudno jest słuchać i mówić tak, by inni nas słuchali. Prosty przekaz stawał się barierą nie do przejścia. Budziło to wiele emocji, ale wnioski dla wszystkich były bardzo pouczające. Nauczyciele na zajęciach w klasach starszych brali również czynny udział.

Pedagog szkolny: Beata Draus

 

 


16.11.2019

   

 PODZIĘKOWANIA

 

  

 


16.11.2019

   

 101 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
 UROCZYSTOŚCI GMINNE

 

11 listopada poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w uroczystościach gminnych 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W tym roku uroczystość ta zbiegła się z 110-leciem OSP w Olchowej, a także poświęceniem nowego sztandaru i figury św. Floriana.

Uroczystości gminne

Obszerniejszą relację można przeczytać i obejrzeć na stronie

https://www.gokwiercany.pl/

 

 


16.11.2019

   

 ŚWIĘTUJEMY 101 ROCZNICĘ ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 

 

Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości jest polskim świętem państwowym upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. W tym roku przypada 101 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

Z tej okazji klasa VI przygotowała uroczystą akademię, podczas której uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Znalazł się w nim m. in. Wiersz T. Różewicza „Ojczyzna” i niezwykle wzruszający wiersz „Pieśń o ojczyźnie” T. Chudego. Uczniowie przypomnieli również przepiękne pieśni z tego okresu „Wojenko, wojenko”, „Rotę” oraz „Legiony”.

Uroczystym zakończeniem akademii było odśpiewanie czterech zwrotek polskiego hymnu narodowego „Mazurek Dąbrowskiego”, który wybrzmiał w murach naszej szkoły także w piątek 08.11.2019r., o symbolicznej godz.11:11, w ramach akcji „Szkoła do hymnu”. Przedsięwzięcie to było kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej, w której uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z blisko 24 tys. placówek w kraju i za granicą. 

Po zakończeniu akademii opiekunowie SKC podziękowali wolontariuszom, którzy zaangażowali się w akcję BUDUJ Z NAMI ŻYWY POMNIK JANA PAWŁA II”, zarówno w naszej szkole, jak również podczas kwesty do puszek przy kościele w Nockowej.

Świętujemy 11 Listopada 

 

 


13.11.2019

   

ŚWIĘTUJEMY MIĘDZYNARODOWY 

DZIEŃ PRAW DZIECKA Z UNICEF

 

20 listopada nasza szkoła będzie brała udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa – 30-ta rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. 

W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączy się także nasza szkoła.

1. W tym dniu, czyli 20 listopada przyjdziemy do szkoły ubrani na niebiesko lub przynajmniej będziemy mieć jakiś niebieski dodatek. Niebieski to kolor UNICEF, symbolizujący jedność z dziećmi na całym świecie.

2. W każdej klasie zostaną przeprowadzone zajęcia w oparciu o scenariusze UNICEF.

3. Prosimy także, aby każda klasa w miarę możliwości przygotowała przynajmniej jedną piosenkę o prawach dziecka (w klasach liczniejszych możecie podzielić się na grupy i mogą powstać nawet 3 piosenki). Proponujemy, aby tekst był autorstwa uczniów, a jako podkład może służyć jakaś znana melodia.

4. Będziemy również tworzyć prace plastyczne i plakaty, a 20 listopada zaprezentujemy wszystkie nasze aktywności całej społeczności szkolnej.

 

 


13.11.2019

   

INFORMACJA SZKOŁY JĘZYKOWEJ

 

Drodzy Rodzice, istnieje możliwość zorganizowania zajęć z języka angielskiego w Państwa szkole w Iwierzycach, zaraz po lekcjach szkolnych. Więcej informacji uzyskają Państwo po numerem telefonu 794 770 170. Prosimy osoby zainteresowane o kontakt do 20 listopada 2019.

House of English

 

 


13.11.2019

   

INFORMACJA RR

 

W czwartek, 14.11.2019, o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie RR i wszystkich chętnych rodziców, którzy chcą pomóc w organizacji zabawy karnawałowej.

 

 


12.11.2019

   

WYCIECZKA W BIESZCZADY

 

                                                                           (…) pogodzony z takim stanem

rzeczy, nasłuchując dudniącej

chrapliwej uwertury rykowiska,

suchego klekotu poroży, głębokich

westchnień i tupotu kopyt, niskiego

bulgotu niewidocznego

stąd strumienia, (…)

 

         Dnia 15 października br. uczniowie z klasy szóstej, siódmej i ósmej pojechali na wycieczkę w Bieszczady. Pogoda bardzo nam dopisywała. Na niebie nie było praktycznie ani jednej chmurki. Na samym początku podróży udaliśmy się do Sanoka, gdzie dosiadł się do nas pan przewodnik, który w bardzo ciekawy sposób opowiadał nam o historii różnych obiektów oraz anegdoty z nimi związane. Gdy dotarliśmy do Cisnej, z której mieliśmy wyruszać w naszą podróż – była chwila przerwy na rozprostowanie kości po dosyć długiej drodze. Gdy w końcu wyruszyliśmy - byłam pod ogromnym wrażeniem tego, jak pięknie wyglądała prawdziwa, polska złota jesień w Bieszczadach. Przez większość drogi na Połoninę Wetlińską - co jakiś czas dało się zauważyć skaczące wiewiórki między drzewami, jelenie, czy urokliwe sarny. Gdy doszliśmy do celu, mogliśmy podziwiać zapierające dech w piersiach widoki. Góry prezentowały się przepięknie. Co prawda dosyć mocno wiało na górze, ale nie przeszkadzało nam to w obserwowaniu zmieniającej się przyrody. Po zejściu na dół, przejechaliśmy do Mucznego, w którym zwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze Lasów Państwowych, w którym z kolei była pokazana zmieniająca się przyroda w poszczególnych porach roku. Następnie udaliśmy się do wyczekiwanej przez wszystkich Zagrody Żubrów. Zwierzęta te były bardzo ciekawe i samo patrzenie na nie i ich wybryki było zabawne i rozczulające. Ostatnim obiektem, który zwiedziliśmy był drewniany kościółek św. Huberta w Mucznem (patrona myśliwych i leśników). Na ławkach tegoż kościółka można było dostrzec wyryte twarze zwierząt, które możemy spotkać w Bieszczadach. Żyrandol w tymże kościółku został wykonany z poroży jeleni i waży 90 kg!

         Bardzo pozytywnie wspominam tę wycieczkę i myślę, że z chęcią pojechałabym tam drugi raz, aby znów móc podziwiać widoki z naszych pięknych, polskich gór. Serdecznie polecam udać się z całą rodziną na spacer w góry. Gwarantuję, że gdy dotrzecie na szczyt, humor znacznie Wam się poprawi.

Patrycja Szeliga, klasa VIII.

  

         15 października br. pojechaliśmy ze szkoły na wycieczkę w Bieszczady. Naszym głównym celem była Połonina Wetlińska. U stóp góry pojawiliśmy się około 11.00. Natychmiast ruszyliśmy na górę, żeby jak najszybciej znaleźć się na szczycie. Szliśmy około dwóch godzin. Niekiedy droga była dosyć trudna ze względu na wiatr i kamienie, o które co chwilę potykaliśmy się w trakcie naszej wędrówki. Kiedy wyszliśmy na szczyt naszym oczom ukazał się bezcenny widok. Przed nami rozpościerały się różnokolorowe szczyty Bieszczadów. Widok ten zapierał dech w piersiach pomimo tego, że wiał bardzo mocny wiatr. Myślę, że nikt nie chciał schodzić ze szczytu, ale w końcu ta chwila musiała nadejść. Następnym celem naszej wycieczki było muzeum i kościół pw. św. Huberta w Mucznem. W muzeum tym razem p. przewodnik opowiadała nam o zmieniających się porach roku w Bieszczadach. Później podeszliśmy do malutkiego, drewnianego ,urokliwego kościółka, który był przepiękny. Jak wspomniała p. przewodnik – został on budowany podobną techniką co kościół na Krzeptówkach w Zakopanem. Podczas budowy nie wbito ani jednego gwoździa. Potem wsiedliśmy do autokaru i pojechaliśmy do Zagrody Żubrów. Zobaczyliśmy kilka osobników tego gatunku. Niestety, po tej atrakcji przyszedł czas pożegnać przepiękne, bieszczadzkie krajobrazy.

         Wycieczka bardzo mi się podobała i chętnie pojechałbym jeszcze raz o tej samej porze roku.

Jakub Ciebiera, klasa VII.

 

         Dnia 15 października 2019 r. razem z klasą ósmą i kilkoma osobami z szóstej klasy pojechaliśmy na wycieczkę w Bieszczady. W trakcie pokonywania górskich szlaków- towarzyszyła nam piękna, słoneczna pogoda, ptaki ćwierkały, drzewa szumiały, a w oddali było słychać szumiące strumyki. Wędrówka na szczyt nie była wcale taka prosta, pokonaliśmy wiele trudu i starań, żeby wyjść na sam szczyt Połoniny Wetlińskiej, ale po około dwóch godzinach udało się! Trzeba wspomnieć, że gdyby nie lekki wiatr, wędrówka byłaby bardziej trudna, ale to on ochładzał nas podczas wychodzenia na górę. Gdy tylko się obejrzałem zobaczyłem Cud Boży – piękne, daleko rozpościerające się bieszczadzkie lasy. Można było też zobaczyć różne ptaki, latające po bezchmurnym niebie. Na szczycie wszyscy podziwiali przepiękne widoki. Piękne jest uczucie, kiedy wychodzi się na szczyt góry i od razu zmęczenie, pot z czoła znika i pozostaje tylko napawać się naszymi pięknymi, polskimi górami.

         Cała wycieczka była bardzo dobrze zorganizowana, nie było minuty, w której się nudziłem. W drodze powrotnej odmówiliśmy różaniec. Dziękujmy Bogu za taki piękny świat. Teraz nam pozostaje tylko czekać do kolejnej super wycieczki.

Ksawery Pytko, klasa VII.

Wycieczka w Bieszczady

 

 


05.11.2019

   

SPOTKANIE Z RODZICAMI

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców oraz prawnych opiekunów uczniów klas I – VIII na spotkanie z wychowawcami.

Spotkanie odbędzie się 8 listopada (piątek) o godz. 16.00 dla klas I – III i VIII oraz 16.30 dla klas IV – VII.

Przedmiotem spotkania będzie: poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce i zachowaniu uczniów, pochwały i uwagi, omówienie bieżących spraw nurtujących wychowawcę i rodziców, sprawy różne.

 

 


05.11.2019

   

PODZIĘKOWANIA SKC

 

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim Przedszkolakom, Uczniom, Rodzicom i Pracownikom, którzy pozytywnie odpowiedzieli na prośbę SKC. Zebranymi stroikami, wiązankami jak również żywymi kwiatami wolontariusze SKC przystroili bezimienne groby na cmentarzu w Nockowej, zapalili także symboliczne znicze pamięci.

Opiekunowie SKC

Podziękowania SKC 

 

  


03.11.2019

   

KWESTA CHARYTATYWNA

 

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas (17 osób) aktywnie uczestniczyli w kweście charytatywnej na rzecz Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Na Cmentarzu Parafialnym w Nockowej udało się zebrać ponad 2300zł, a w całym regionie ponad 162 tys. Zł. To absolutny rekord. Kwota jest większa o 7,5 tysiąca zł w porównaniu do roku ubiegłego. Dochód z tegorocznej zbiórki przeprowadzonej na łącznie 44 cmentarzach Rzeszowa i Podkarpacia przeznaczony zostanie na zakup windy w schronisku dla bezdomnych kobiet w podrzeszowskiej Racławówce oraz na bieżące potrzeby organizacji. 

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy prowadzi między innymi kuchnie, która codziennie przygotowuje blisko 2500 ciepłych posiłków. Do tego 3 schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, 2 noclegownie i ogrzewalnię. Korzysta z nich około 120 osób - zimą będzie ich znacznie więcej.

Dziękujemy młodzieży za zaangażowanie w tak szczytną inicjatywę.

Więcej na temat akcji tutaj:

https://rzeszow.tvp.pl/45134786/blisko-2-tysiace-wolontariuszy-kwestuje-na-rzecz-bezdomnych?fbclid=IwAR1uU-kZIf1P4gKeY-tjQpm_u9HqcyF4w18xoirgf5-iGhjiw9R9mcFZoIY

https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/26358/rekord-podczas-albertynskiej-kwesty-na-podkarpaciu

Opiekunowie SKC

Kwesta charytatywna

  

 


31.10.2019

   

ŻYWY POMNIK JANA PAWŁA II - PODSUMOWANIE AKCJI

 

 Znalezione obrazy dla zapytania fundacja dzieło nowego tysiąclecia logo

 

Szkolne Koło Caritas składa serdeczne podziękowania Wszystkim Przedszkolakom, Uczniom, Rodzicom i Pracownikom, którzy aktywnie włączyli się w akcję „BUDUJ Z NAMI ŻYWY POMNIK JANA  PAWŁA II”

Po przeprowadzonej zbiórce do puszek oraz kiermaszu kremówek papieskich i innych słodkości zebrano 846zł 33gr. Pieniądze zostały wpłacone na konto Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Więcej na temat Fundacji można przeczytać tutaj: https://rzeszow.tvp.pl/44824293/wstancie-chodzmy-podkarpacie-po-raz-19-wlacza-sie-w-obchody-dnia-papieskiego

Wolontariusze SKC kwestowali również, 13 października, przy Kościele w Nockowej, zbierając 2318 zł.

Opiekunowie i wolontariusze SKC

Dzień Papieski 

 

 


31.10.2019

  

ŚWIĘTO SZKOŁY - PASOWANIE NA UCZNIA

 

W dniu 14 października 2019r. uroczyście przyjęto do grona szkolnej społeczności 28 uczniów klas pierwszych. Tradycyjne „Pasowanie na ucznia” odbyło się w dniu Święta Szkoły.

Dla pierwszaków i ich rodziców był to niezwykle ważny i wzruszający moment. Pierwszoklasiści musieli udowodnić, że potrafią tańczyć, śpiewać, rozwiązywać zagadki, jak również odpowiednio się zachowywać. Po pomyślnie zdanym egzaminie, nastąpiło uroczyste ślubowanie. Uczniowie w obecności rodziców i całej społeczności szkolnej, patrząc na sztandar szkoły obiecywali być dobrymi uczniami, strzec honoru i dobrego imienia szkoły, uczyć się tego, co piękne i kochać swoją Ojczyznę. Po ślubowaniu każdy dostąpił zaszczytu Pasowania na Ucznia, dokonanego symbolicznym ołówkiem przez Pana Dyrektora.

Pierwszoklasistów jeszcze raz serdecznie witamy i życzymy, aby każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów i koleżanek.

 

Święto Szkoły

 

 


31.10.2019  

 

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE BOHATERON

 

Nasza szkoła po raz drugi dołączyła do ogólnopolskiej akcji BohaterON i wzięła udział w projekcie Fundacji Sensoria pt. „Wyślij kartkę do powstańca”. Akcja ma na celu uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego.

Uczniowie zostali zapoznani z bohaterską postawą młodych ludzi - często też dzieci, niewiele starszych od nich, którzy poświęcili wszystko, by walczyć o naszą wolność. Chętne dzieci własnoręcznie wykonały kartki lub laurki składając hołd żyjącym Powstańcom. Wszystkie prace zapakowane do wspólnej koperty zostały wysłane i niebawem trafią do żyjących jeszcze Powstańców.

Poprzez udział w akcji oraz zajęcia i rozmowy o wartościach patriotycznych uczniowie poznali bliżej historię Polski, a także sylwetki Bohaterów Powstania Warszawskiego.

Koordynator akcji: Danuta Grabowska

Projekt BohaterON

 

 


 31.10.2019  

 

PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W ZBIÓRCE ZNICZY

 

       Znicze na grobach przede wszystkim stanowią symbol naszej pamięci o zmarłych, natomiast ogień symbolizuje czas, który tak szybko upływa...

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim Przedszkolakom, Uczniom, Rodzicom i Pracownikom, którzy aktywnie włączyli się w zbiórkę zniczy na cmentarze polskie na Ukrainie. Zebraliśmy 239 zniczy, które przekazaliśmy do Telewizji Rzeszów - koordynatora akcji. Nastepnie trafiły one na Ukrainę, gdzie 1 listopada miejscowi Polacy rozpalą je na grobach Łyczakowa, Cmentarza Janowskiego, ale też w małych miejscowościach jak Niżankowice, Pnikut, Mościska czy Strzelczyska.

Opiekunowie SKC

Światełko Pamięci dla Łyczakowa

Relacja TVP3 Rzeszów

https://rzeszow.tvp.pl/45016702/za-nami-wielki-podkarpacki-final-akcji-swiatelko-pamieci-dla-lyczakowa

 

 


 25.10.2019  

 

„Takie ciche, ciche święto,…

Święto rozsnute mgliście

Nad jesiennym, zadumanym światem,

Gdy żywi zmarłym dobrą myśl wyślą,

Zmiotą z grobu zeschłe liście,

Położą kwiatek.”

Czerwona Świeca, Płomień, Kondolencje

 

Szkolne Koło Caritas  w dniach 25-29 października 2019r

przeprowadzi zbiórkę stroików na opuszczone groby.

 

Stroiki i wiązanki należy przynosić do wychowawcy klasy. Wolontariusze SKC przed świętem Wszystkich Świętych uporządkują opuszczone, często bezimienne groby na cmentarzu parafialnym w Nockowej i ustroją je przyniesionymi stroikami oraz zapalą symboliczny znicz pamięci.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji

Opiekunowie SKC 

 

 


23.10.2019  

 

ZBIERAMY MAKULATURĘ - CHRONIMY LASY

 

Prasa, Aleje, Stos, Stos Papieru 

Nowy rok szkolny 2019/2020 to nowe eko – wyzwania! Dlatego już od października rusza w naszej szkole kolejna edycja konkursu pod hasłem „Zbieramy makulaturę – Chronimy lasy”, którego organizatorem jest firma „ATOL” Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zawiszy Czarnego 26D, 35-082 Rzeszów.     

Zachęcamy do udziału!

Makulaturę w naszej szkole można przynosić od poniedziałku do piątku i składać na dolnym korytarzu obok magazynu pana konserwatora. Prosimy, aby makulatura była związana w wiązki sznurkiem i podpisana w widocznym miejscu. Zbiórka potrwa do 29 maja 2020 roku.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi we wrześniu 2020 r. W tym też terminie zostaną przekazane nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

           Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach.

I kategoria – Najlepsza Placówka Oświatowa pod względem ilości zebranej makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia w szkole.

II kategoria – Najlepszy Uczeń pod względem ilości zebranej makulatury.

III kategoria – Najlepszy Opiekun.

W I kategorii nagrodzone zostanie 5 placówek oświatowych, które w przeliczeniu na jednego ucznia w szkole zebrały największą ilość makulatury.

W II kategorii nagrodzonych zostanie trzech uczniów, którzy zebrali największą ilość makulatury.

W III kategorii nagrodzonych zostanie trzech koordynatorów, którzy swoim zaangażowaniem i koordynacją działań sprawili, że dana Placówka Oświatowa w przeliczeniu na ucznia w szkole zebrała największą ilość makulatury.

                                                                         Koordynator akcji: Jolanta Duda

 

 


 23.10.2019  

 

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

 

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia w naszej szkole miały miejsce 2 października. W tym dniu klasa V pod opieką wychowawcy przeprowadziła egzaminy z tabliczki mnożenia wśród uczniów klasy IIIa, IIIb, IV oraz VII. Uczniowie z klasy V, posiadający identyfikatory Egzaminatorów, chodzili po klasach, rozdawali testy, przeprowadzali egzaminy, a następnie sprawdzali i oceniali sprawdziany. Uczniowie, którzy zadali egzamin otrzymali Certyfikat oraz medal Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Uczniowie klasy V byli bardzo przejęci swoją rolą, skrupulatnie wypełniali swoje zadania. Byli niezwykle zmotywowani pełnieniem ważnej funkcji egzaminatora. Dokładnie sprawdzali testy i bardzo starannie wypisywali certyfikaty.

Mamy nadzieję, że to matematyczne święto wejdzie na stałe do naszego szkolnego kalendarza.

Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy Egzaminatorom i wszystkim uczestnikom.

Koordynatorzy akcji: klasa V i wychowawca A. Pizło

 

 


23.10.2019  

 

WYCIECZKA DO OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

3 października bieżącego roku wybraliśmy się do najmniejszego parku narodowego w Polsce, który znajduje się na wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej. Dzień przed wycieczką  w Ojcowie padało. Jednak to nas nie powstrzymało przed wyjazdem w to urocze miejsce. Na szczęście w czasie naszego pobytu na wyżynie jurajskiej przez większość czasu świeciło słońce.

Nasz dzień rozpoczął się od zbiórki pod bankiem w Iwierzycach. Następnie wsiedliśmy do autobusu, pomodliliśmy się i ruszyliśmy w drogę. Podróż minęła bez wielkich przeszkód i wydarzeń. Na postoju zatrzymaliśmy się tylko raz. Do Ojcowa dotarliśmy o planowanej godzinie.

Pierwszym obiektem, który zwiedziliśmy na terenie parku były ruiny zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie, który wraz z innymi tego typu budowlami tworzy słynny ,,Szlak Orlich Gniazd”. Pani przewodnik przypomniała nam, że szlak ten tworzą zamki usytuowane w miejscach trudnych do zdobycia, stąd też wzięła się jego nazwa, bo przecież orły swoje gniazda zakładają w podobnych warunkach. Kolejnym ciekawym miejscem do obejrzenia było muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego. Dowiedzieliśmy się w nim jak powstały skały wapienne na terenie parku i obejrzeliśmy kilka ciekawych eksponatów z różnych epok. Najbardziej podobały mi się amonity, co prawda już skamieniałe, ale dzięki swoim rozmiarom robią duże wrażenie.

Kolejnym krokiem na trasie wycieczki było dostanie się do jaskini Łokietka, w której prawdopodobnie schronił się król  Władysław Łokietek. Dojście do niej okazało się jednak nie lada wyzwaniem, ponieważ prawie cały czas szliśmy pod górę. Jednak było warto. W jaskini zobaczyliśmy przepiękne formy wyrzeźbione przez spływającą wodę, zawierającą dwutlenek węgla. Skały przypominały: smoka, orła, zebrę i słonia. Pani przewodnik powiedziała także, że ten, na kogo spadnie kropla wody będzie miał szczęście dopóki nie opuści parku. Po zwiedzeniu jaskini przyszedł czas na Bramę Krakowską, do której szliśmy około 20 minut. Brama Krakowska to dwa ogromne fragmenty skał tworzące podobiznę bramy. Pod te skały turyści podkładają gałęzie z dwóch powodów. Po pierwsze jak głosi legenda, gdy brama krakowska się zamknie to nastąpi koniec świata, dlatego podróżni podpierają ją, aby szybko to nie nastąpiło. Po drugie, patyki mogą posłużyć mieszkańcom Ojcowa, jako opał, który zbiorą go bez większego wysiłku.

Po przejściu przez bramę ruszyliśmy w kierunku doliny Prądnika. Najpierw zatrzymaliśmy się przy ,,Źródełku Miłości”. Legenda głosi, że kto zamoczy ręce aż po nadgarstki ( w naprawdę lodowatej wodzie, sam wiem, ponieważ zanurzyłem ręce ) na 5 sekund i pomyśli o drugiej osobie, ta się w nim zakocha. Spacerując doliną Prądnika zobaczyliśmy także ,,Igłę Deotymy” i słynne brzozy ojcowskie. Deotyma to pseudonim pewnej artystki, która była związana z Ojcowem. Po naprawdę długim spacerze wsiedliśmy do autokaru i pojechaliśmy… Ale zaraz, co z ,,Maczugą Herkulesa” (bądź Heraklesa)? Przecież to podstawowa atrakcja w Ojcowskim Parku Narodowym. To oczywiste, że nie mogło jej zabraknąć na trasie naszej wycieczki. Tak więc kiedy zajęliśmy miejsca w autokarze, ruszyliśmy zwiedzić ,,Maczugę Herkulesa” i zamek ,,Na Pieskowej Skale”. Nasz autokar zatrzymał się pod Pieskową Skałą. Kiedy go opuściliśmy, znana chyba każdemu Polakowi słynna ,,Maczuga Herkulesa” ukazała nam się w całej swojej krasie. Na samym szczycie maczugi znajdował się krzyż. Sama skała zbudowana jest z wapienia, co widać gołym okiem. Następnie poszliśmy zobaczyć panoramę Ojcowa z zamku na Pieskowej Skale. Niestety, w tym momencie zaczęło padać, dlatego w szybkim tempie udaliśmy się do autokaru.

I tak zakończyła się nasza wycieczka. W drodze powrotnej śpiewaliśmy piosenki, było bardzo wesoło, z pewnością nikt się nie nudził. Wycieczka, mimo nie najlepszej pogody było bardzo udana. Wszyscy byliśmy zadowoleni i z uśmiechami na twarzy wróciliśmy do domu.

Jakub Ciebiera

Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego 

 

 


11.10.2019  

 

ŚWIATEŁKO PAMIĘCI

 

Niech to „Światełko…” będzie symbolem

pamięci Polaków o Rodakach tam spoczywających.

Szkolne Koło Caritas, po raz kolejny, już czwarty,  zachęca wszystkich do udziału w akcji „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”.

Zbieramy białe i czerwone znicze, które 1 listopada zapłoną na grobach Łyczakowa i Cmentarza Orląt Lwowskich, a także na polskich grobach na Ukrainie, które są pozbawione stałej opieki najbliższych, częstokroć już nieżyjących.

To wspólny pomysł Polskiego Radia Lwów i Polskiego Konsulatu we Lwowie. Co roku w to wydarzenie zaangażowane są tysiące osób z Polski i z zagranicy. Zebrane znicze zostaną złożone w dzień Wszystkich Świętych przez wolontariuszy, nie tylko na grobach wybitnych i zasłużonych polskich osobistości, ale także na zapomnianych i bezimiennych mogiłach osób różnych narodowości i wyznań.

Koordynatorem tego projektu na Podkarpaciu jest Rzeszowski oddział Telewizji Polskiej, który przy współpracy środowisk patriotycznych i kresowych zawiezie zebrane znicze do Lwowa.

Prosimy o przynoszenie zniczy do klas do 24 października.

 

 


11.10.2019  

 ŻYWY POMNIK JANA PAWŁA II

 Jan Paweł Ii, Papież, Święty, Watykan

Szkolne Koło Caritas

w dniach 16 - 17 października 2019r.

przeprowadzi akcję pt.:

BUDUJ Z NAMI ŻYWY POMNIK JANA PAWŁA II

 

16.10 odbędzie się zbiórka pieniędzy do puszek (wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły)

17.10 odbędzie się kiermasz kremówek papieskich i innych słodkości.

 

Zebrane w ten sposób środki przeznaczone będą na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która przyznaje stypendia uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym z wiosek i małych miast. Podopieczni Fundacji są nazywani mianem „Żywego Pomnika Jana Pawła II, a wspieranie ich jest wyrazem wdzięczności Polaków wobec swojego Wielkiego Rodaka.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji

 

 


11.10.2019 

 

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

 

9 października w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne, „W uzależnienia nie wpadamy na zdrowy styl życia stawiamy, przeprowadzone przez specjalistów z Centrum Szkoleniowo - Terapeutycznego SELF z Rzeszowa.

 Podczas zajęć prowadzonych metodą warsztatową uczniowie mieli okazję pracować w oparciu o własne zasoby, rozwijali umiejętności: komunikacji, współpracy oraz kreatywności.

Młodzież chętnie brała udział w dyskusji, w której dzielili się swoją wiedzą oraz spostrzeżeniami związanymi z zagrożeniami współczesnego świata.  Metoda warsztatowa stanowiła okazję do lepszego zintegrowania się klas podczas pracy w grupach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 


07.10.2019

 

PROGRAM ŚWIĘTA SZKOŁY - 14.10.2019r.

 

800 - 830    Zajęcia w szkole według planu lekcji.

830             Wyjście do Kościoła Parafialnego w Nockowej.

900 - 1000   Msza Święta.

1000 - 1015  Powrót do szkoły.

1015 - 1130 Spotkanie na sali gimnastycznej - pasowanie na ucznia

                   klasy I.  

1130 - 1145 Przerwa - obiad I grupa.

1145 -1230 Akademia dla uczniów klas II-VIII.

1230           Koniec uroczystości i zajęć w szkole dla dzieci, które nie

                pozostają na świetlicy i nie mają kursu tańca.

1230 -1245 Obiad II grupa.

1245 -1545 Zajęcia na świetlicy.

1230 -1330  Kurs tańca - grupa młodsza.

1330 -1430  Kurs tańca - grupa starsza.

 

Przywozy i odwozy dzieci bez zmian, według rozkładu.

 

 


07.10.2019

 

WYCIECZKA DO KOLBUSZOWEJ

 

Niezapomnianą podróż w czasie i wspaniałą lekcję historii przeżyli uczniowie kl. II, I A i I B. 4 października uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Podziwiali urokliwy pejzaż lasowiackiej wsi z przełomu XIX i XX wieku. Zwiedzili również dawne chaty chłopskie, budynki gospodarcze, młyn, szkołę sprzed 100 lat oraz ciekawą ekspozycję zabawek ludowych. Obejrzeli zabytki architektury drewnianej oraz sprzęty, jakimi posługiwali się dawniej ludzie. Niezwykle ciekawą atrakcją było uczestniczenie w dawnej lekcji. Dzieci siedząc w starych, szkolnych ławach, poznały sztukę pisania rysikiem na tabliczkach oraz piórem. Nauka kaligrafii okazała się niezbyt łatwą umiejętnością. Wiele emocji wzbudziły opowieści o karach stosowanych w dawnej szkole. Niektórzy „zakosztowali” nawet klęczenia na grochu. Po zajęciach w dawnej szkole dzieci udały się na piknik z grillem i zabawami na świeżym powietrzu.

Wycieczka do Kolbuszowej

 


05.10.2019

 

LICZBY RZĄDZĄ ŚWIATEM

 

W piątek, 4 października, w centrum Rzeszowa, uczniowie klasy VII: Weronika, Antosz, Piotr Antosz i Eryk Kościak uczestniczyli w wielkiej pogoni za liczbami. Wszystko to w ramach gry miejskiej zorganizowanej przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie i Polskie Towarzystwo Statystyczne. Początek zmagań miał miejsce w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie. Stąd czteroosobowe zespoły siódmoklasistów i ósmoklasistów z 15 podkarpackich szkół uzbrojone w mapę Rzeszowa z zaznaczonymi punktami gry ruszyły w miasto. Młodzież podążyła śladami matematycznych łamigłówek do miejsc, w których czekał na nich Agent.

Każda drużyna miała do pokonania tę samą trasę z 10 punktami. Polecenia z jakimi przyszło się zmierzyć startującym drużynom były różne. Wymagały one nie tylko umiejętności sprawnego liczenia i stosowania matematycznej oraz statystycznej wiedzy w praktyce, ale również spostrzegawczości i ducha zespołowego działania. Liczyły się tutaj prawidłowe rozwiązania (ważny był wynik!), ale także kondycja i zgranie zespołu, tak by w jak najkrótszym czasie dotrzeć do mety zlokalizowanej w budynku Urzędu Statystycznego w Rzeszowie.

Zwyciężyli uczniowie SP w Soninie, a my zameldowaliśmy się na mecie tylko 12 minut za nimi, zajmując 6 miejsce na 15 drużyn.

26 września w siedzibie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie uczniowie uczestniczyli w pierwszym etapie projektu „LICZBY RZĄDZĄ ŚWIATEM” – warsztatach przygotowujących uczestników do gry miejskiej.

Podczas zajęć zastanawiali się „Czy liczby rzeczywiście rządzą światem?”. Na podstawie materiałów przygotowanych przez prowadzących zapoznali się z pracą statystyka oraz zasadami przygotowywania opracowań statystycznych, interpretacji i analiz zjawisk społeczno-gospodarczych. Ponadto uczestnicy warsztatów zapoznali się z praktycznym zastosowaniem, obliczaniem i interpretacją podstawowych miar i wskaźników statystycznych, m.in. średniej, mediany, dominanty oraz przyrostu naturalnego.

Projekt realizowany był w ramach VI ogólnopolskiej edycji programu grantowego „mPotęga” i dofinansowany przez Fundację mBanku.

Składamy serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Iwierzyce, Panu Ryszardowi Filipkowi, który udostępnił nam samochód wraz z kierowcą, dzięki czemu mogliśmy uczestniczyć w warsztatach i grze miejskiej, zdobywając nowe, cenne doświadczenia.

Opiekun zespołu: Danuta Grabowska

 Liczby Rządzą Światem

  

 


24.09.2019 

 

WARSZTATY TEATRALNE

 

Gminny Ośrodek Kultury w Iwierzycach z/s w Wiercanach zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 9 lat wzwyż na zajęcia teatralne.

 Jeśli czujesz w sobie aktorską duszę to te warsztaty są właśnie dla Ciebie!!!" - Rozpoczynamy początkiem października.

Więcej informacji pod numerem telefonu 17 2221 024 lub 509 192 060 oraz w Regulaminie uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOK dostępnym w budynku GOK oraz na stronie www.gokwiercany.pl

 

 


19.09.2019

 

AKCJA BOHATERON

  Znalezione obrazy dla zapytania bohateron

Po raz drugi nasza szkoła przyłącza się do ogólnopolskiej akcji  BOHATERON  - WYŚLIJ KARTKĘ DO POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH.

Podziękujmy bohaterom, którzy walczyli o naszą wolność – zachęcają organizatorzy ogólnopolskiej akcji BohaterON, która ma na celu uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. „Odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia tamtych dni z ludzkiej perspektywy. Ludzie ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek" – piszą organizatorzy akcji i zachęcają, by do 2 października wysłać wybranemu powstańcowi kartkę z osobistym podziękowaniem za walkę o wolność. 

Zwracamy się z prośbą do chętnych uczniów, by wykonali własnoręcznie kartkę okolicznościową lub na widokówce ze swojej miejscowości lub na innej kartce pocztowej, napisali kilka miłych słów z osobistym podziękowaniem za walkę o wolność i zadedykowali swoją kartkę konkretnemu bohaterowi powstania (imię i nazwisko Powstańca wraz z pseudonimem).  Dzieci mogą coś narysować i ozdobić kartkę. Można zostawić też swoje dane, by Powstaniec mógł odpisać.

Na stronie akcji BohaterON można znaleźć zdjęcia, krótkie sylwetki i fragmenty wspomnień żyjących powstańców (BIOGRAMY POWSTAŃCÓW).

Kartki prosimy składać do p. D. Grabowskiej do poniedziałku 21 października. Nie trzeba kupować znaczka. Wszystkie laurki, wypisane i zaadresowane kartki zapakujemy razem i wyślemy pocztą do Fundacji Sensoria, która przekaże je dyrektorowi Muzeum Powstania Warszawskiego, a on doręczy je adresatom. Jesteśmy przekonani, że wszystkie ciepłe uczucia włożone w wykonanie tych kartek wywołają radość w sercach naszych bohaterów. 

Koordynator akcji: Danuta Grabowska 

 

 


19.09.2019

 

WYCIECZKA DO OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

3 października 2019 r. w godzinach od 700 do około 2000 planowana jest wycieczka szkolna do Ojcowskiego Parku Narodowego. Koszt wycieczki 70 zł. (obejmuje przejazd autokarem, bilety wstępu i usługę przewodnika, wyżywienie we własnym zakresie). Na wycieczkę należy zabrać wygodne obuwie, ciepłe ubranie, (temperatura może być poniżej 200 C), coś na deszcz i suchy prowiant na cały dzień.

W programie wycieczki:

Zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego a w nim:

 • zwiedzanie Zamku na Pieskowej Skale (po drodze Maczuga Herkulesa),
 • zwiedzanie ruin Zamku Kazimierzowskiego na Złotej Górze,
 • spacer Doliną Prądnika (Igła Deotymy, Źródełko Miłości, brzozy ojcowskie),
 • zwiedzanie Bramy Krakowskiej i Groty Łokietka lub Jaskini Nietoperzowej w zależności od pogody,
 • zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej w Muzeum OPN.

Przed wyjazdem uczniowie otrzymają szczegółowy plan wycieczki.

Organizator wycieczki: Magdalena Szeliga

 

 


16.09.2019

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 12.04.2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami oraz wykazem świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.09.2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zwracamy sie z prośbą o wypełnienie stosownego oświadczenia (wychowawcy rozdawali na spotkaniu w dniu 12.09.2019)

Wykaz świadczeń gwarantowanych

 

 


11.09.2019

 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW PZU EDUKACJA

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

 

Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu

 

 


 09.09.2019

 

ODWOZY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

ODWOZY DZIECI BĘDZIENICA

 

PONIEDZIAŁEK     1     KURS GODZ 13.30

                                  2     KURS GODZ 14.30

 

 

WTOREK               1       KURS GODZ 13.30

                                2       KURS GODZ 14.30

 

 

ŚRODA                  1       KURS GODZ 13.30

                               2       KURS GODZ 14.30

                               3       KURS GODZ 15.30 Wszołek

 

 

CZWARTEK           1       KURS GODZ 13.30

                                 2       KURS GODZ 14.30

                                 3       KURS GODZ 15.30 Wszołek

 

 

PIĄTEK                   1       KURS GODZ 13.30

                                 2       KURS GODZ 14.30  

 

 

ODWOZY DZIECI SIELEC

 

PONIEDZIAŁEK

1 KURS  GODZ 13.10

2 KURS  GODZ 14.50 GS

 

WTOREK

1 KURS  GODZ 13.50

2 KURS  GODZ 14.50 GS

 

ŚRODA

1 KURS  GODZ 13.10

2 KURS  GODZ 14.50 GS

3 KURS  GODZ 15.30 GS

 

CZWARTEK

1 KURS  GODZ 13.50

2 KURS  GODZ 14.50 GS

3 KURS  GODZ 15.30 GS

 

PIĄTEK 

1 KURS  GODZ 13.10

2 KURS  GODZ 14.50 GS

 

 


 09.09.2019

 

PEDAGOG SZKOLNY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

Poniedziałek     12.45 - 13.30,   

Wtorek              8.00 - 8.45, 12.45 - 13.30, 

Środa                 -----------------

Czwartek           8.00 - 8.45,        

Piątek                10.45 - 11.30

 

 


                                                                                                         09.09.2019

 

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

Poniedziałek     8.00 - 9.40,   11.30 - 11.45

Środa                7.30 - 8.45,   10.45 - 11.45 

Czwartek                  11.35 - 14.35

Piątek                8.00 - 9.40,   11.35 - 12.45

 

 


                                                                                                      05.09.2019 

 

POSIŁKI W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 

Informujemy, że istnieje możliwość wykupienia posiłków w stołówce szkolnej w postaci zupy, drugiego dania lub całego obiadu. Wnioski można pobrać u p. intendent. Nieobecność na obiedzie należy zgłosić do godz. 9.00 u p. intendent lub telefonicznie 17 222 10 28. Płatność za obiady należy uregulować do 15 każdego miesiąca.

 

 


 02.09.2019

 

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego 2019/2020 informujemy, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

 

 

Informacja na temat stypendium dostępna jest na stronie: 

http://www.zeas.iwierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=30&id=22

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku można pobrać ze strony:

http://www.zeas.iwierzyce.biuletyn.net/?bip=2&cid=33&id=23

 

  
UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Plan uroczystości:

8.00 - Msza św.

9.00 - uroczyste rozpoczęcie na sali gimnastycznej, następnie spotkanie z wychowawcami w klasach

  

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com