Plan lekcji

 

Klasa I A

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

zajęcia

zajęcia  

zajęcia

zajęcia 

zajęcia  

2 lekcja

 zajęcia

zajęcia

zajęcia

zajęcia  

 zajęcia

3 lekcja

 zajęcia

zajęcia

 zajęcia

zajęcia

zajęcia

4 lekcja

 religia

zajęcia

j. angielski

zajęcia  

zajęcia  

5 lekcja

 

 j. angielski

 religia

6 lekcja

7 lekcja

 

Klasa IB

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

2 lekcja

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

3 lekcja

zającia

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

4 lekcja

 zajęcia

 j. angielski

 zajęcia

 religia

zajęcia

5 lekcja

 religia

 j. angielski

 

6 lekcja

7 lekcja

 

 

Klasa II

   

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

 zajęcia

 zajęcia s.

 zajęcia inf.

 zajęcia

 zajęcia

2 lekcja

 zajęcia

 j. angielski

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

3 lekcja

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

 religia

 zajęcia

4 lekcja

 zajęcia

 zajęcia

zajęcia s.

 j. angielski

 zajęcia

5 lekcja

 zajęcia s.

 religia

 

 

 zajęcia

6 lekcja

 

7 lekcja

 

Klasa III

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia s.

 zajęcia

 zajęcia inf.

2 lekcja

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

3 lekcja

  religia

 j. angielski

 zajęcia

 religia

 zajęcia

4 lekcja

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

5 lekcja

 

 zajęcia s.

 j. angielski

 zajęcia s.

6 lekcja

 

7 lekcja

 

Klasa IV

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

 wf/j. ang

  religia

 j. polski

 religia

matematyka

2 lekcja

j. ang/wf

 matematyka

 wf/j. ang.

j.polski

j. ang/wf

3 lekcja

j. polski

 j. polski

 j. ang/wf

godz wych

wf/j. ang

4 lekcja

technika

 przyroda

 plastyka

historia

 j. polski

5 lekcja

matematyka

muzyka

 przyroda

matematyka

-inf 3

6 lekcja

 wf dz.

 inf 1

 inf 2/wf chł

7 lekcja

 wdż

 

Klasa V

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

przyroda

godz wych

przyroda

j. polski

 muzyka

2 lekcja

matematyka

religia

plastyka

religia

 przyroda

3 lekcja

historia

matematyka

j. polski

wf

 j. polski

4 lekcja

j.polski

j. polski

matematyka

matematyka

 wf

5 lekcja

zk 1/j. ang

technika

wf

historia

j. ang 1

6 lekcja

j. ang/zk. 2

 j. ang. 2

 j. ang. 1

 wdż

7 lekcja

 

 j. ang 2

 

Klasa VI

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

j. polski

j. angielski

j. angielski

j. angielski

historia

2 lekcja

j. polski

wf

przyroda

matematyka

j. polski

3 lekcja

wf

religia

plastyka

j. polski

matematyka

4 lekcja

przyroda

matematyka

j. polski

religia

matematyka

5 lekcja

historia

j. polski

matematyka

godz wych

6 lekcja

muzyka

zk 2

wf

wf

 

7 lekcja

technika

przyroda

  8 lekcja                   zk 1

 

Klasa VII

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

chemia

fizyka

chemia

wf

biologia

2 lekcja

historia

j. plski

j. polski

j. angielski

matematyka

3 lekcja

matematyka

wf

j. niemiecki

matematyka

j. niemiecki

4 lekcja

j. angielski

religia

historia

j. plski

godz wych

5 lekcja

j. polski

matematyka

plastyka

religia

 j. plski

6 lekcja

wf

geografia

fizyka

geografia

 

j. angielski

7 lekcja

muzyka

 biologia

 wf

inf 1

  8 lekcja                  zaj. s.                                                     inf 2

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com