Plan lekcji

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Klasa I 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

zajęcia 

zajęcia  

zajęcia

zajęcia 

zajęcia

2 lekcja

wf

j. angielski

zajęcia

wf  

wf

3 lekcja

zajęcia

zajęcia

informatyka

zajęcia

zajęcia

4 lekcja

religia

zajęcia

zajęcia

religia 

zajęcia  

5 lekcja

j. angielski

 

 zajęcia

 zajęcia

6 lekcja

7 lekcja

 

Klasa II A

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

 wf

wf

 zajęcia

 zajęcia

wf

2 lekcja

 religia

 zajęcia

 zajęcia

informatyka

 zajęcia

3 lekcja

zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

religia

 j. angielski

4 lekcja

 zajęcia

 zajęcia

 j. angielski 

zajęcia

zajęcia

5 lekcja

 zajęcia

zajęcia 

 zajęcia

6 lekcja

7 lekcja

 

 

Klasa II B

   

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

wf

wf

wf

religia

 zajęcia

2 lekcja

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

 zajęcia

3 lekcja

religia

 zajęcia

zajęcia

zajecia

zajęcia

4 lekcja

 zajęcia

 zajęcia

zajęcia

 informatyka

j. angielski

5 lekcja

zajęcia

j. angielski

zajęcia

6 lekcja

 

 

 

7 lekcja

 

 

Klasa III 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

religia

 zajęcia

wf

 zajęcia

zajęcia 

2 lekcja

 zajęcia

 wf

 zajęcia

religia

zajęcia

3 lekcja

 zajęcia

 zajęcia

j. angielski

 zajecia

zajęcia 

4 lekcja

j. angielski

 zajęcia

 zajęcia

zajęcia 

wf

5 lekcja

 zajęcia

 zajęcia

 informatyka 

 

6 lekcja

 

7 lekcja

 

Klasa IV A

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

 muzyka

przyroda

 matematyka

wf 

 k. mat

2 lekcja

 historia

 j. polski

 matematyka

  j. polski

 matematyka

3 lekcja

matematyka

 j. angielski

 j. polski

 godz wych

 wf

4 lekcja

technika 

 religia

j. polski

j. angielski

 przyroda

5 lekcja

 wf

 wf

plastyka

religia 

 j. polski

6 lekcja

j. ang 

inf. 2 

 inf. 3

k. hist. 

7 lekcja

 

Klasa IV B

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

matematyka

j. angielski 

j. polski

 j. angielski

j. angielski 

2 lekcja

matematyka

muzyka

 j. polski

 wf

j. polski

3 lekcja

wf

religia

 matematyka

religia

 matematyka

4 lekcja

przyroda

wf 

plastyka

 historia

k. mat

5 lekcja

technika

inf. 1

wf

przyroda

k. j. ang

6 lekcja

j. polski

godz wych

 

inf. 3

j. polski 

7 lekcja

wdż 

 

Klasa V

 

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

j. polski

muzyka

 plastyka

geografia 

informatyka

2 lekcja

j. polski

matematyka

historia

biologia

 j. angielski

3 lekcja

 wf

wf

 wf

 j. angielski

 j. polski

4 lekcja

matematyka

j. angielski

matematyka

wf 

 matematyka

5 lekcja

historia 

godz wych

k. mat

j. polski

6 lekcja

 technika

 wdż

j. polski

7 lekcja

 religia

religia 

 

Klasa VI

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

j. polski

 matematyka

j. polski

 biologia

j. polski

2 lekcja

j. polski

 matematyka

 wf

 j. angielski

j. polski 

3 lekcja

j. angielski

wf

plastyka

 geografia

 matematyka

4 lekcja

muzyka

godz wych

 matematyka

 wf

historia

5 lekcja

 religia

 j. angielski

 mat. k.

 religia

 inf. chł

6 lekcja

wf

technika

inf. dz

7 lekcja

historia

 

8 lekcja

                  

 

Klasa VII

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

biologia 

 chemia

fizyka

religia

 j. polski

2 lekcja

fizyka

geografia 

plastyka

 goegrafia

matematyka

3 lekcja

j. polski

matematyka 

historia

 matematyka

j. a dz/ j. n. chł

4 lekcja

j. polski

matematyka

 j. a dz/ j. n. chł

j. polski

j. a chł/ j. n. dz

5 lekcja

muzyka

j. polski

j. a chł / j. n. dz

 j. a. chł/wf dz

biologia

6 lekcja

historia

 religia

j. a. dz/ wf chł

 chemia

 godz wych

7 lekcja

inf. 1/wf dz

inf. 3/wf chł

wf dz

 wf chł

8 lekcja

 inf. 2/wf chł

wf dz

                                                                      

Klasa VIII

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 lekcja

historia

 geografia

 wos

j. polski 

 j. a 2/j. n 1

2 lekcja

biologia 

 chemia

 fizyka

 religia

 j. a 1/j. n 2

3 lekcja

 fizyka

j. polski

 matematyka

wf

 edb

4 lekcja

wf

j. polski

wf

matematyka

j. polski

5 lekcja

j. ang 1/inf 2

matematyka

 j. polski       

 godz wych

matematyka

6 lekcja

j. ang 2/inf 1

wos 

 j. a 1/j. n 2

 historia

 wf

7 lekcja

k. mat

religia

j. a 2/j. n 1

chemia

8 lekcja

 wdż

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com