Dokumenty do pobrania

  • Drukuj

 

 

 

Zarządzenie Nr 0050/73/2020 Wójta Gminy Iwierzyce z dnia 16 stycznia 2020 roku

 

 

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej kandydata zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej w Iwierzycach

 

 

Zgłoszenie do klasy pierszej dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej w Iwierzycach

 

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Iwierzycach

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

 

 

 

 

Oświadczenie rodziców na udział w dyskotece